5 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

12 WRZEŚNIA 2021 – BEATYFIKACJA KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO i MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

5 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 3, 1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Bóg ustami Jana prosi nas, abyśmy ułatwili Mu dostęp do nas. Niestety, często dzieje się odwrotnie – utrudniamy. Nie mamy dla Boga czasu, a jeśli już czas znajdziemy, zagadujemy Go na modlitwie, zamiast słuchać. A gdy w końcu jednak zaczynamy słuchać, za mało bywamy otwarci na to, co nowe i Bóg nadal nie ma przystępu do nas.

Wiara i wewnętrzna przemiana jest łaską. Ta łaska wymaga jednak dużej otwartości z naszej strony. Wymaga współpracy. Jest to bowiem łaska nawrócenia, czyli radykalnej zmiany, a tego Bóg nie chce dokonać w nas bez zdecydowanej zgody z naszej strony.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 grudnia, II Niedziela Adwentu, XXII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych.

1a. Warto zapoznać się z Listem Arcybiskupa Adama Szala – List-Pasterski-Abp.-Adama-Szala-na-I-niedziele-Adwentu

1b. Nakarmieni, umocnieni Najświętszym Ciałem i Krwią Pana Jezusa jesteśmy gotowi do realizacji hasła nowego roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa” – by iść do świata – do naszych rodzin, środowisk pracy – niech Duch Święty prowadzi i daje moc budowania jedności i pokoju. Módlmy się za siebie nawzajem o potrzebne Łaski Boże, siły i zdrowie, a także czynienie dobra na czas Adwentu. W rodzinie i sąsiadom nieśmy pokój i radość i Błogosławieństwo Boże.

1c. Rozważ podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – od 8 grudnia 2021 (Niepokalanego Poczęcia Maryi) do 8 września 2022 – Narodzin Maryi. Trwamy na modlitwie nowenna_przed_uroczystoscia_Niepokalanego_Poczecia_NMP

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – możesz uratować dziecko, którego życie jest zagrożone.

2. W poniedziałek 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

3. We wtorek 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00 – w intencji pszczelarzy

4. W środę 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00, Msza Święta 11:30 i Godzina Łaski 12:00-13:00, wieczorna Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 9 grudnia, wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

6. W piątek 10 grudnia, wspomnienie św. Grzegorza III, papieża oraz NMP Loretańskiej, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

7. W czwartek 11 grudnia, wspomnienie św. Damazego I, papieża, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

8. W niedzielę 12 grudnia, III Niedziela Adwentu – Radujcie się Pan jest blisko, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

9. Z całego serca DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, za wsparcie prac konserwatorskich prowadzonych w 2021 r. Wszystkim Ofiarodawcom życzymy Błogosławieństwa Bożego „W drodze do Betlejem” jak głosi hasło na adwent dla dzieci z Gościem Niedzielnym, a także realizacji hasła nowego roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa” – niech Duch Święty prowadzi i daje moc budowania jedności i pokoju w świecie, miejscu pracy, rodzinach.  Zapewniamy o naszej modlitwie.

Pamiętajcie o naszej maleńkiej bieszczadzkiej Parafii, byśmy mogli realizować następne prace konserwatorskie od wiosny 2022 roku.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001