28 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

12 WRZEŚNIA 2021 – BEATYFIKACJA KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO i MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

28 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 21, 25-28. 34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Unikniemy „tego wszystkiego, co ma nastąpić” jeśli będziemy czuwać i nieustannie się modlić. Jak to możliwe? Modlitwa wprowadza nas w rzeczywistość, którą odsłoni koniec świata. Kiedy modlimy się, to już właściwie doświadczamy końca świata. Ten świat bowiem kończy się, gdy zaczyna się bliskość z Bogiem. Aby spotkać się z Bogiem trzeba przekroczyć granice tego świata, a więc wyjść poza jego koniec. Uczniowie Pana Jezusa mają zupełnie inny stosunek do końca świata – są z nim obeznani i oswojeni. Warto więc być uczniem Jezusa.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU, rozpoczynamy nowy rok kościelny pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”, motto biblijne: „ten kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie” (Jan 6,57). Msze Święte w Górzance o godz. 8:00, 11:00 i 13:00 – pogrzebowa za śp. Małgorzatę Rajchel, Różaniec o godz. 10:30. Módlmy się za siebie nawzajem o potrzebne Łaski Boże, siły i zdrowie, a także czynienie dobra na czas Adwentu. W rodzinie i sąsiadom nieśmy pokój i radość i Błogosławieństwo Boże.

1b. Nakarmieni, umocnieni Najświętszym Ciałem i Krwią Pana Jezusa jesteśmy gotowi do realizacji hasła nowego roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa” – by iść do świata – do naszych rodzin, środowisk pracy – niech Duch Święty prowadzi i daje moc budowania jedności i pokoju.

2. W poniedziałek 29 listopada, wspomnienie bł. męczenników Dionizego i Redempta – Karmelitów ewangelizujących w Indiach na pocz. XVII w., Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

2a. Od 29 listopada do 7 grudnia – módlmy się nowenną przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

2b. Rozważ podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – od 8 grudnia 2021 (Niepokalanego Poczęcia Maryi) do 8 września 2022 – Narodzin Maryi.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – możesz uratować dziecko, którego życie jest zagrożone.

3. We wtorek 30 listopada, święto św. Andrzeja Apostoła, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

4. W środę 1 grudnia, wspomnienie bł. Karola de Foucauld, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 2 grudnia, Pierwszy Czwartek Miesiąca – dzień modlitw w intencji Kapłanów Archidiecezji oraz Alumnów Seminarium Duchownego w Przemyślu, wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego oraz bł. Blanki Kastylijskiej, Godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

6. W piątek 3 grudnia, Pierwszy Piątek Miesiąca, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego (dzień imienin śp. ks. Franciszka Rząsy), Spowiedź od godz. 16:00, Msza Święta z Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 17:00.

7. W czwartek 4 grudnia, Pierwsza Sobota Miesiąca, wspomnienie św. Jana Damasceńskiego oraz św. Barbary męczennicy, Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 5 grudnia, II Niedziela Adwentu, XXII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych.

9. Z całego serca DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, za wsparcie prac konserwatorskich prowadzonych w 2021 r. Wszystkim Ofiarodawcom życzymy Błogosławieństwa Bożego „W drodze do Betlejem” jak głosi hasło na adwent dla dzieci z Gościem Niedzielnym, a także realizacji hasła nowego roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa” – niech Duch Święty prowadzi i daje moc budowania jedności i pokoju w świecie, miejscu pracy, rodzinach.  Zapewniamy o naszej modlitwie.

Pamiętajcie o naszej maleńkiej bieszczadzkiej Parafii, byśmy mogli realizować następne prace konserwatorskie od wiosny 2022 roku.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus miał problem z odpowiedzią na pytanie czy jest królem. Nie dlatego, że nim nie jest, albo że nie chciał się do tego przyznać, ale dlatego, że ludzie (w tym Piłat) nie rozumieją co znaczy być królem. My mamy dziwne pojęcie o królowaniu. Polega ono na okazywaniu wyższości i na wymaganiu, by ją respektowano. Tymczasem królowanie (panowanie) w oczach Boga to coś zupełnie innego – to troska o poddanych. Zresztą termin „poddany” nie oznacza „uległy”, „zależny”, czy coś w tym rodzaju. Oznacza „poddany opiece”. Jeśli nie poddamy się Bogu, On nie będzie mógł troszczyć się o nas.

Jeśli chcemy czuć się bezpieczni, uznajmy Chrystusa za swojego króla i słuchajmy Jego głosu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Odpust w Rajskiem ku czci św. Rafała Kalinowskiego o godz. 12:00.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, 14 rocznica śmierci Ks. Wiktora Obrockiego z Polańczyka – Mszy Świętej nie będzie.

2a. Nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

3. We wtorek 23 listopada – wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika oraz wspomnienie św. Kolumbana, opata – Mszy Świętej nie będzie.

4. W środę 24 listopada – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 25 listopada – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy – Msza Święta o godz. 17:00. Montaż górnej części ołtarza z obrazem św. Marii Magdaleny po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.

6. W piątek 26 listopada – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 27 listopada – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 28 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU, rozpoczynamy nowy rok kościelny pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”, motto biblijne: „ten kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie” (Jan 6,57). Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Módlmy się za siebie nawzajem o potrzebne Łaski Boże, siły i zdrowie, a także czynienie dobra na czas Adwentu.

9. Konserwatorki kończą prace nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Do końca LISTOPADA konieczne jest rozliczenie prac. Każda OFIARA wspomaga Parafię. Ofiary można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

14 listopada – XXXIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

14 listopada – XXXIII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy te słowa Pana Jezusa odnoszą się tylko do tak zwanego „końca świata”? Może tak, ale może mówią jednocześnie o przeplataniu się w naszym życiu pocieszeń i strapień, czyli czasu bardzo trudnego duchowo i łatwego – naznaczonego poczuciem Bożej obecności. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie strapienie i będziemy się czuli, jakby świat walił nam się na głowę. Ale na pewno po takim czasie przyjdzie Pan „z wielką mocą i chwałą”. I znów poczujemy się blisko Niego. Tego przeplatania się pocieszeń i strapień wymaga nasza droga do Nieba, która jest drogą do Wolności.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

79 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. JANA SIUZDAKA

MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski ……………………..,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

– do prywatnego odmawiania –

O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu… .

L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka (Word)

Ksiądz Jan Siuzdak, urodził się 27 lipca 1898 r., w Hucisku koło Leżajska. Był synem Jakuba i Anny, Formację seminaryjną odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W 1926 roku został wyścięcony. W 1931 roku został skierowany do pełnienia posługi duszpasterskiej w Wołkowyi. Początkowo jako administrator, a następnie jako proboszcz w tej Parafii. Był działaczem społecznym na tym ubogim terenie. Wspomagał dzieci, organizował ich dożywianie, zakładał szkoły w mniejszych wioskach. Był szczególnie aktywny gdy wybuchła II wojna światowa. Pracę duszpasterską i dobrocznną przerwało aresztowanie Księdza Jana w kwietniu 1940 r. Ksiądz Jan Siuzdak był więziony w Baligrodzie i Sanoku, a następnie po internowaniu w Krakowie i Oświęcimiu został wywieziony do obozu w Dachau i Hartheim (Schloss Hartheim) koło Linz w Górnej Austrii, gdzie zmarł 18 listopada 1942 roku.

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

PATRON TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

Homilia ks. Józefa Niżnika, wygłoszona podczas sesji naukowej pt. „Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków” 6 listopada 2021 r. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 listopada – XXXIII niedziela zwykła, V Światowy Dzień Ubogich 2021 pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie”, XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Liban, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 15 listopada – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 16 listopada – wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła oraz św. Małgorzaty Szkockiej, a takżę św. Gertrudy, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 79 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka. Módlmy się o wyniesienie do chwały ołtarzy II grupy męczenników II wojny światowej wśród, których jest Ks. Jan Siuzdak. Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 19 listopada – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 20 listopada – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Jana Macha męczennika w Katowicach. Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Odpust w Rajskiem ku czci św. Rafała Kalinowskiego o godz. 12:00.

9. Konserwatorki kończą prace nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Zbliża się czas rozliczenia tych prac. OFIARY można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

7 listopada – XXXII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

7 listopada – XXXII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 12, 38-44

Jezus, nauczając rzesze, mówił:

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Często oceniamy ludzi po zewnętrznych przejawach. „Po owocach ich poznacie” – mówimy i oceniamy negatywnie człowieka, któremu niewiele się w życiu udało i przez to niewiele dał innym. Dziś Pan Jezus poucza nas, że nie to jest najważniejsze ile dajemy innym, ale to jak dajemy. Najważniejsze jest pytanie czy dajemy z tego, co nam zbywa, czy raczej całego siebie. Kto nie daje innym całego siebie, nawet gdyby dał obiektywnie bardzo dużo, dał mniej niż ten, który dał niewiele, ale dał z siebie wszystko.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 listopada – XXXII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec w Górzance o godz. 10:30.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 8 listopada – wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy – Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 9 listopada – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Proszę wywiesić flagę Polski, Msza Święta o godz. 17:00. Po Mszy Świętej modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny.

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

6. W piątek 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 13 listopada – wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 14 listopada – XXXIII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

error: Content is protected !!