31 października – Rocznica poświęcenia kościoła własnego

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

31 października – Rocznica poświęcenia kościoła własnego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 4, 19-24

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

KOŚCIÓŁ JEST TWOJĄ NADZIEJĄ
„Zostań w kościele, a Kościół cię nie zdradzi. A jeśli uciekasz z kościoła, Kościół nie ponosi winy. Gdy bowiem będziesz wewnątrz, wilk nie wejdzie; jeśli zaś wyjdziesz, zwierz cię pochwyci, ale nie winna temu zagroda, tylko twoja małoduszność.”

Jan Chryzostom [Złotousty], św. (ok. 350–407). Pisarz grecki. Doktor Kościoła. Był największym mówcą Wschodu chrześcijańskiego, stąd jego przydomek „Złotousty”. Otrzymał doskonałe wykształcenie retoryczne u poganina Libaniosa, następnie, po pobycie na pustyni, został kapłanem i kaznodzieją w Antiochii, gdzie zdobył sławę świetnego mówcy. Wiele mów to komentarze do ksiąg ST i NT (listy Pawłowe). Tam powstał dialog O kapłaństwie. Dzięki sławie mówcy został powołany na arcybiskupa Konstantynopola, gdzie naraziwszy się dworowi cesarskiemu, został skazany na wygnanie. Przepędzany z miejsca na miejsce, chory, umarł z wycieńczenia ze słowami „Bogu za wszystko dzięki”.

ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 452

1 LISTOPADA – RADOSNA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
– TYCH, KTÓRZY OSIĄGNĘLI NIEBO I UWIELBIAJĄ BOGA W JEGO CHWALE

ŻYCIE WIECZNE – JEST TAKŻE NASZYM PRZEZNACZENIEM I CELEM PO ODBYCIU PIELGRZYMKI PRZEZ ZIEMIĘ

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 października – Rocznica poświęcenia kościoła własnego, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec w Górzance o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – o uwielbienie Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania. Tak wielu orędowników mamy w niebie. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. To radosna uroczystość poszukiwania swojej drogi naśladując tych, którzy zostali wyniesienie do chwały Ołtarza – Msze Święte o godz. 8:00 i 14:00. Po Mszy Świętej o godz. 14:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego.

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

3. We wtorek 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze Święte o godz. 8:00 i 15:00.

4. W środę 3 listopada – wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika – Msza Święta z wypominkami o godz. 17:00.

5. W czwartek 4 listopada – wspomnienie św. Karola Boromeusza – Pierwszy czwartek miesiąca, Litanią do bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, módlmy się za alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, módlmy się o Opiekę Bożą dla Księdza Proboszcza, Msza Święta z wypominkami za zmarłych Kapłanów o godz. 17:00.

6. W piątek 5 listopada – wspomnienie świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela – Pierwszy piątek miesiąca, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa polecajmy rodziny dotknięte utratą dziecka i grzechem aborcji, prośmy o Miłosierdzie Boże dla nich i dla nas. Spowiedź o godz. 16:00, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:00.

7. W sobotę 6 listopada – wspomnienie św. Leonarda z Limoges, pustelnika – Pierwsza sobota miesiąca – módlmy się o pokój w Polsce i na świecie, módlmy się o powrót do wiary i życia sakramentalnego dla naszych bliskich, Msza Święta z Różańcem Fatimskim, o godz. 17:00.

8. W niedzielę 7 listopada – XXXII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara