12 września – XXIV niedziela zwykła

BEATYFIKACJA KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO – PRZYMASA POLSKI, PRYMASA TYSIĄCLECIA I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ – ZAŁOŻYCIELKI ZGROMADZENIA SIÓRSTR SŁUŻEBNICZEK KRZYŻA I OŚRODKA DLA OCIEMNIAŁYCH W LASKACH K. WARSZAWY

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – WRZESIEŃ 2021

Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

12 września – XXIV Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Czy to nie dziwne, że wkrótce po tym, jak Piotr wyznał Jezusowi, że rozpoznaje w Nim Mesjasza, Jezus nazwał go szatanem? To musiało być przykre dla Piotra, ale tak się dzieje, kiedy jesteśmy wierzący, ale dalej „myślimy nie o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Nie wystarczy być wierzącym! W ślad za wiarą musi iść przemiana myślenia, bo w przeciwnym razie wiara na nic się nie zda. Wiara nie może być celem samym w sobie. Ona jest środkiem do celu, jakim jest nasza wewnętrzna przemiana – upodobnienie do Jezusa.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ BEATYFIKACYJNEJ KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

NIEDZIELA, 12 WRZEŚNIA, GODZ. 12:00

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 września – XXIV niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30, o godz. 12:00 transmisja Mszy Świętej beatyfikacyjnej Sług Bożych Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej – Założycielki ośrodka dla ociemniałych w Laskach k. Warszawy i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Krzyża „Przez Krzyż do nieba”. List pasterski beatyfikacja Sł. B. Prymasa Wyszyńskiego i Matki Czackiej

1a. W dniach 12-18 września 2021 przeżywać będziemy XI Tydzień Wychowania, pod hasłem „W blasku ojcostwa”. Na tą okazję przygotowany jest list Konferencji Episkopatu Polski:

Więcej artykułów dostępnych jest na stronie internetowej

Więcej artykułów dostępnych jest na stronie internetowej https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021

1b. 12 września 2021 r. w Wołkowyi zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica ku pamięci miejscowej ludności pomordowanej 14/15 lipca 1946 r. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z s. w Polańczyku Krzysztof Pecka, kierownik Regionalnego Centrum Kultury w Myczkowie Stanisław Drozd zapraszają na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary mordu dokonanego przez oddziały OUN-UPA na mieszkańcach byłej Gminy Wołkowyja. 12.00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi, 13.00 – przejście na miejsce odsłonięcia tablicy, 13.15 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary mordu dokonanego przez oddziały OUN-UPA 14/15 lipca 1946 r. 13.30 – przemówienia okolicznościowe, 13.45 – wygłoszenie referatu pt. „Zbrodnia nacjonalistów ukraińskich w Wołkowyi w nocy z 14 na 15 VII 1946 r.” przez Artura Brożyniaka – historyka Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.

2. W poniedziałek 13 września – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 7:00. 

3. We wtorek 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 16 września – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa – Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 17 września – wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa – Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika – Mszy Świętej nie będzie.

8. W niedzielę 19 września – XXV niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara