12 września – BEATYFIKACJA KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO i MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Oto jest beatyfikacja, którą dał nam Pan!

Bogu niech będą dzięki, że beatyfikacja Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej stała się faktem.

Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia przenika nasze serca.

Niech życie Matki Elżbiety Róży Czackiej naznaczone cierpieniem umacnia nas do czynienia większego dobra.

11 WRZEŚNIA Koncert „SOLI DEO”:

https://www.youtube.com/watch?v=SKhRRFi7wms&t=16s


12 WRZEŚNIA Beatyfikacja Sług Bożych Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

FORMUŁA BEATYFIKACYJNA

Kard. Marcello Semeraro wygłosił w imieniu papieża Franciszka formułę beatyfikacyjną.

– Ja papież Franciszek spełniając pragnienia naszego brata Kazimierza Nycza, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Arcybiskupa metropolity warszawskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, Arcybiskup gnieźnieński i warszawski, Prymas polski, Kardynał Świętego Kościoła rzymskiego, Pasterz według Serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka, w świecie Róża, fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, służebnic krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani błogosławionymi oraz, aby co roku ich wspomnienia mogły być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. Mianowicie, dla pierwszego dnia 28 maja oraz dla drugiej dnia 19 maja

HOMILIA WYGŁOSZONA 12 WRZEŚNIA 2021 R. W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ BEATYFIKACYJNEJ KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

Zespół Wokalny Soul z Sanoka

SOLI DEO – w hołdzie błogosławionemu ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu