26 września – XXVI niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – WRZESIEŃ 2021

Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

26 września – XXVI Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Warto jest dużo dać w zamian za wyzbycie się grzechu. Grzech jest bowiem największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka. Obiektywnie jest czymś gorszym niż utrata nogi czy ręki. Każdy grzech utrwala bowiem nasz egoizm, a z nim do Nieba wejść się nie da.

Zamiast grzeszyć, weźmy się za czynienie dobra, a szybko zaczną dokonywać się naszymi rękami wręcz cuda. Kto czyni dobro, już stoi po stronie Jezusa, już jest Mu bliski. Taka czy inna przynależność nie ma tu większego znaczenia. Przynależność do Kościoła bardzo ułatwia bliskość z Bogiem, ale nie jest jej warunkiem.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 września – XXVI niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 27 września – wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera – Msza Święta o godz. 18:00. 

3. We wtorek 28 września – wspomnienie św. Wacława, męczennika – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 29 września – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 30 września – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 1 października – I piątek miesiąca, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła – spowiedź od 17:00, Msza Święta z Różańcem i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18:00.

7. W sobotę 2 października – I sobota miesiąca, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów – Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 18:00.

8. W niedzielę 3 października – XXVII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00, Różaniec w Górzance o godz. 17:30.

8a. W niedzielę 3 października o godz. 7:00 z parkingu pod kościołem wyjdzie XXII piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki. Różaniec w Łopience o godz. 11:00, Msza Święta odpustowa o godz. 11:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

19 września – XXV niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – WRZESIEŃ 2021

Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

19 września – XXV Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 9, 30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Wszyscy mamy skłonność do wywyższania się, bo rodzimy się bez poczucia własnej wartości i dopiero w ciągu życia, z pomocą innych, budujemy w sobie to poczucie. Jeśli otaczający nas ludzie nie potrafią nam pokazać naszej wartości, to pojawiają się w nas kompleksy, a w ślad za nimi skłonność do wywyższania się.

Tymczasem w oczach Bożych jesteśmy bezcenni już z chwilą poczęcia. Jezus, obejmując dziecko, chciał nam powiedzieć, że nie musimy zdobywać wartości – mamy ją od zawsze. Zamiast wywyższać się, spójrzmy na siebie Bożymi oczami. Kto patrzy na siebie po Bożemu, ten nie ma powodu, by się wywyższać.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 września – XXV niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

1a. W niedzielę 19 września – Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu i 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2. W poniedziałek 20 września – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 18:00. 

3. We wtorek 21 września – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 22 września – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 23 września – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera – Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 24 września – Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 25 września – Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 26 września – XXVI niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

12 września – BEATYFIKACJA KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO i MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Oto jest beatyfikacja, którą dał nam Pan!

Bogu niech będą dzięki, że beatyfikacja Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej stała się faktem.

Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia przenika nasze serca.

Niech życie Matki Elżbiety Róży Czackiej naznaczone cierpieniem umacnia nas do czynienia większego dobra.

11 WRZEŚNIA Koncert „SOLI DEO”:

https://www.youtube.com/watch?v=SKhRRFi7wms&t=16s


12 WRZEŚNIA Beatyfikacja Sług Bożych Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

FORMUŁA BEATYFIKACYJNA

Kard. Marcello Semeraro wygłosił w imieniu papieża Franciszka formułę beatyfikacyjną.

– Ja papież Franciszek spełniając pragnienia naszego brata Kazimierza Nycza, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Arcybiskupa metropolity warszawskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, Arcybiskup gnieźnieński i warszawski, Prymas polski, Kardynał Świętego Kościoła rzymskiego, Pasterz według Serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka, w świecie Róża, fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, służebnic krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani błogosławionymi oraz, aby co roku ich wspomnienia mogły być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. Mianowicie, dla pierwszego dnia 28 maja oraz dla drugiej dnia 19 maja

HOMILIA WYGŁOSZONA 12 WRZEŚNIA 2021 R. W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ BEATYFIKACYJNEJ KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

Zespół Wokalny Soul z Sanoka

SOLI DEO – w hołdzie błogosławionemu ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

12 września – XXIV niedziela zwykła

BEATYFIKACJA KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO – PRZYMASA POLSKI, PRYMASA TYSIĄCLECIA I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ – ZAŁOŻYCIELKI ZGROMADZENIA SIÓRSTR SŁUŻEBNICZEK KRZYŻA I OŚRODKA DLA OCIEMNIAŁYCH W LASKACH K. WARSZAWY

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – WRZESIEŃ 2021

Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

12 września – XXIV Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Czy to nie dziwne, że wkrótce po tym, jak Piotr wyznał Jezusowi, że rozpoznaje w Nim Mesjasza, Jezus nazwał go szatanem? To musiało być przykre dla Piotra, ale tak się dzieje, kiedy jesteśmy wierzący, ale dalej „myślimy nie o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Nie wystarczy być wierzącym! W ślad za wiarą musi iść przemiana myślenia, bo w przeciwnym razie wiara na nic się nie zda. Wiara nie może być celem samym w sobie. Ona jest środkiem do celu, jakim jest nasza wewnętrzna przemiana – upodobnienie do Jezusa.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ BEATYFIKACYJNEJ KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

NIEDZIELA, 12 WRZEŚNIA, GODZ. 12:00

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 września – XXIV niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30, o godz. 12:00 transmisja Mszy Świętej beatyfikacyjnej Sług Bożych Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej – Założycielki ośrodka dla ociemniałych w Laskach k. Warszawy i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Krzyża „Przez Krzyż do nieba”. List pasterski beatyfikacja Sł. B. Prymasa Wyszyńskiego i Matki Czackiej

1a. W dniach 12-18 września 2021 przeżywać będziemy XI Tydzień Wychowania, pod hasłem „W blasku ojcostwa”. Na tą okazję przygotowany jest list Konferencji Episkopatu Polski:

Więcej artykułów dostępnych jest na stronie internetowej

Więcej artykułów dostępnych jest na stronie internetowej https://tydzienwychowania.pl/materialy/xi-tydzien-wychowania-2021

1b. 12 września 2021 r. w Wołkowyi zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica ku pamięci miejscowej ludności pomordowanej 14/15 lipca 1946 r. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z s. w Polańczyku Krzysztof Pecka, kierownik Regionalnego Centrum Kultury w Myczkowie Stanisław Drozd zapraszają na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary mordu dokonanego przez oddziały OUN-UPA na mieszkańcach byłej Gminy Wołkowyja. 12.00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi, 13.00 – przejście na miejsce odsłonięcia tablicy, 13.15 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary mordu dokonanego przez oddziały OUN-UPA 14/15 lipca 1946 r. 13.30 – przemówienia okolicznościowe, 13.45 – wygłoszenie referatu pt. „Zbrodnia nacjonalistów ukraińskich w Wołkowyi w nocy z 14 na 15 VII 1946 r.” przez Artura Brożyniaka – historyka Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.

2. W poniedziałek 13 września – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 7:00. 

3. We wtorek 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 16 września – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa – Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 17 września – wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa – Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika – Mszy Świętej nie będzie.

8. W niedzielę 19 września – XXV niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

5 września – XXIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – WRZESIEŃ 2021

Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

5 września – XXIII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 7, 31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Głuchoniemy jest symbolem człowieka zamkniętego na Słowo Boże, na Ewangelię. Takie zamknięcie jest bardzo powszechne – wielu słucha, ale nie słyszy. Dzieje się tak często również mimo naszych wysiłków, by było inaczej. Z tej głuchoty może nas bowiem wyleczyć tylko Bóg osobiście. Z naszej strony potrzebne jest tylko pozwolenie, aby On wziął nas „na bok osobno od tłumu”, czyli potrzebne jest pewne wyciszenie i odosobnienie. Nasza „głuchota” na Ewangelię bierze się bowiem z hałasu, który jest w nas i wokół nas.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 września – XXIII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

1a. List Pasterski przed beatyfikacją Sług Bożych Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej – Założycielki ośrodka dla ociemniałych w Laskach k. Warszawy i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Krzyża „Przez Krzyż do nieba”.

List pasterski beatyfikacja Sł. B. Prymasa Wyszyńskiego i Matki Czackiej

2. W poniedziałek 6 września – Msza Święta o godz. 18:00. 

3. We wtorek 7 września – wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, święto Matki Bożej Zielnej – dziękujmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu za tegoroczne plony i zbiory – Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 9 września – wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera – Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 10 września – Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 11 września – 20 rocznica zamachu na Word Trade Center, módlmy się za ofiary – Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 12 września – XXIV niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30, o godz. 12:00 transmisja Mszy Świętej beatyfikacyjnej Sług Bożych Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej – Założycielki ośrodka dla ociemniałych w Laskach k. Warszawy i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Krzyża „Przez Krzyż do nieba”.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

error: Content is protected !!