1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – SIERPIEŃ 2021

Sierpień Intencja ewangelizacyjna – Kościół

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

W oczekiwaniu na relikwie świętego Józefa Sebastiana Pelczara – Biskupa Przemyskiego 1900-1924

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 6, 24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Fascynacja Jezusem jako cudotwórcą, a nie jako pokazującym najlepszą drogę mistrzem, jest aktualna także dziś. Jest to przejawem krótkowzroczności: napełnić brzuch dzisiaj, a co będzie jutro, za rok, po śmierci… To już mniej ważne.

Jeżeli chcemy uniknąć nieporozumień z Jezusem, musimy zgodzić się, że być chrześcijaninem oznacza bycie na drodze do Nieba, a nie przynależność do elity, która ma „chody” u Pana Boga. Innymi słowy modlitwa jest nie po to, by Bóg się zmienił (stał się nam bardziej przychylny), ale po to, abyśmy my sami się zmieniali (dorastając do życia w Niebie).

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguorii, biskupa i doktora kościoła – założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela – Redemptorystów, Msze Święte w Górzance o godz. 7:30 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Módlmy się w intencji Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty głoszącego Słowo Boże podczas Misji Świętych i rekolekcji w naszej Parafii. (ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PRZESUNIĘTA NA 8 SIERPNIA).

1a. Rozpoczynamy miesiąc sierpień – dla wielu czas dobrowolnie podejmowanej abstynencji. Zachęceni słowami listu pasterskiego, jako chrześcijanie miejmy siłę
i odwagę przeciwstawiać się temu złu, jakie niesie w sobie plaga alkoholizmu. Miejmy też świadomość, że wiele zależy od naszej osobistej postawy i świadectwa. Można wpisywać się do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

Apel Zespołu KEP ds Trzeźwości 2021

Duszpasterstwo Trzeźwości w Gminie Solina

1b. Dziś 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego módlmy się za Ojczyznę i ofiary powstania.

1c. Na terenie Parafii przebywają harcerze ze Stowarzyszenia Skautingu Europejskiego. Msze Święte w obozie na Stawkach w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8:30.

2. W poniedziałek 2 sierpnia – wspomnienie Najświętszrj Maryi Panny, Królowej Aniołów – odpust Porcjunkuli – Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 3 sierpnia – 120 rocznica urodzin Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, módlmy się o owoce beatyfikacji zaplanowanej na 12 września – Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona Proboszczów – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 5 sierpnia – I czwartek miesiąca módlmy się za Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, w tym dniu także wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z Litanią do bł. Jana Wojciecha Balickiego o godz. 19:00, spowiedź święta pierwszopiątkowa w czwartek od godz. 18:00.

Litania do bł. Jana Wojciecha Balickiego

6. W piątek 6 sierpnia – I piątek miesiąca, święto Przemienienia Pańskiego – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 7 sierpnia – I sobota miesiąca, wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Kajetana, prezbitera – Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 8 sierpnia – XIX niedziela zwykła, wspomnienie św. Dominika Guzman, prezbitera, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30. ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PO OBU MSZACH ŚWIĘTYCH. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Msza Święta na cerkwisku w Radziejowej o godz. 13:00.

9. Konserwatorki pracują. Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara