4 lipca – XIV niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LIPIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

4 LIPCA – XIV niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 6, 1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swym domu może być prorok tak lekceważony”, ponieważ mamy wielką skłonność do przylepiania innym, nawet prorokowi, różnych etykietek – takich, które nam pasują. Dla mieszkańców Nazaretu Jezus był cieślą. I koniec! „Albo cieśla, albo prorok – jedno z dwu” – myśleli sobie. I nie dopuszczali myśli, że cieśla – zwykły człowiek, jeden z nich, może być kimś szczególnym, na przykład prorokiem.

Uczmy się z dzisiejszej Ewangelii nie popełniać podobnych błędów. Takie błędy mogą nas wiele kosztować, tak jak owych mieszkańców ówczesnego Nazaretu. Zwykli ludzie, którzy nas otaczają i zwykłe wydarzenia naszego codziennego życia, mogą być znakiem obecności i działania Boga w naszym życiu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 lipca – XIV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00., Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Módlmy się w intencji pielgrzymów zmierzających z Przemyśla, Jarosławia, Łańcuta, Leżajska, Krosna, Brzozowa, Leska na Jasną Górę w 41 Przemyskiej Pielgrzymce Pieszej.

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

2. W poniedziałek 5 lipca – wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera oraz św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy – Mszy Świętej nie będzie.

3. We wtorek 6 lipca – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – Mszy Świętej nie będzie.

4. W środę 7 lipca – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 8 lipca – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera – Msza Święta o godz. 19:00

6. W piątek 9 lipca – wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 10 lipca – Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 11 lipca – XV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, różaniec 10:30.

9. LIPIEC 2021 r. – PANIE KONSERWATORKI JUŻ PRACUJĄ. Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001