1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – SIERPIEŃ 2021

Sierpień Intencja ewangelizacyjna – Kościół

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

W oczekiwaniu na relikwie świętego Józefa Sebastiana Pelczara – Biskupa Przemyskiego 1900-1924

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 6, 24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Fascynacja Jezusem jako cudotwórcą, a nie jako pokazującym najlepszą drogę mistrzem, jest aktualna także dziś. Jest to przejawem krótkowzroczności: napełnić brzuch dzisiaj, a co będzie jutro, za rok, po śmierci… To już mniej ważne.

Jeżeli chcemy uniknąć nieporozumień z Jezusem, musimy zgodzić się, że być chrześcijaninem oznacza bycie na drodze do Nieba, a nie przynależność do elity, która ma „chody” u Pana Boga. Innymi słowy modlitwa jest nie po to, by Bóg się zmienił (stał się nam bardziej przychylny), ale po to, abyśmy my sami się zmieniali (dorastając do życia w Niebie).

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguorii, biskupa i doktora kościoła – założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela – Redemptorystów, Msze Święte w Górzance o godz. 7:30 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Módlmy się w intencji Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty głoszącego Słowo Boże podczas Misji Świętych i rekolekcji w naszej Parafii. (ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PRZESUNIĘTA NA 8 SIERPNIA).

1a. Rozpoczynamy miesiąc sierpień – dla wielu czas dobrowolnie podejmowanej abstynencji. Zachęceni słowami listu pasterskiego, jako chrześcijanie miejmy siłę
i odwagę przeciwstawiać się temu złu, jakie niesie w sobie plaga alkoholizmu. Miejmy też świadomość, że wiele zależy od naszej osobistej postawy i świadectwa. Można wpisywać się do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

Apel Zespołu KEP ds Trzeźwości 2021

Duszpasterstwo Trzeźwości w Gminie Solina

1b. Dziś 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego módlmy się za Ojczyznę i ofiary powstania.

1c. Na terenie Parafii przebywają harcerze ze Stowarzyszenia Skautingu Europejskiego. Msze Święte w obozie na Stawkach w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8:30.

2. W poniedziałek 2 sierpnia – wspomnienie Najświętszrj Maryi Panny, Królowej Aniołów – odpust Porcjunkuli – Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 3 sierpnia – 120 rocznica urodzin Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, módlmy się o owoce beatyfikacji zaplanowanej na 12 września – Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona Proboszczów – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 5 sierpnia – I czwartek miesiąca módlmy się za Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, w tym dniu także wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z Litanią do bł. Jana Wojciecha Balickiego o godz. 19:00, spowiedź święta pierwszopiątkowa w czwartek od godz. 18:00.

Litania do bł. Jana Wojciecha Balickiego

6. W piątek 6 sierpnia – I piątek miesiąca, święto Przemienienia Pańskiego – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 7 sierpnia – I sobota miesiąca, wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Kajetana, prezbitera – Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 8 sierpnia – XIX niedziela zwykła, wspomnienie św. Dominika Guzman, prezbitera, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30. ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PO OBU MSZACH ŚWIĘTYCH. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Msza Święta na cerkwisku w Radziejowej o godz. 13:00.

9. Konserwatorki pracują. Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

25 lipca – XVII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LIPIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

25 LIPCA – XVII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 6, 1-15

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus nie dał się obwołać królem. A mógł nim zostać bez problemu. Z tego wynika, że On nie chce władzy – wbrew temu, co się zwykle mówi. Jezus nie chce władzy! On chce tylko tego, abyśmy byli nasyceni, to znaczy szczęśliwi. To jest niewykonalne, jeśli nie poddamy się Jezusowi, ale jeszcze raz powtórzmy: Jego celem nie jest mieć władzę!

Naśladujmy Jezusa! Dzielmy się tym, co mamy, a czego nie mają inni. Troszczmy się o drugiego człowieka. To daje poczucie spełnienia, nie dominacja i władza. Jak mówi Saint-Exupery, bogatymi czyni nas nie to, co otrzymujemy, ale to co dajemy innym.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

27 LIPCA – 123 ROCZNICA URODZIN SŁUGI BOŻEGO KS. JANA SIUZDAKA

Kilka zdań z życiorysu Ks. Jana Siuzdaka

Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się w 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie w 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1942 r.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka – proboszcza Wołkowyi w latach 1931 -1940

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski……………………..,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

– do prywatnego odmawiania –

O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.

L. dz. 347/151/2007

Ks. Bp Marian Rojek

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 lipca – XVII niedziela zwykła, święto św. Jakuba Większego (Starszego) – syna Zebedeusza i św. Krzysztofa, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

1a. W niedzielę 25 lipca 2021 r. będziemy po raz pierwszy obchodzić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r.

1b. XXII Tydzień św. Krzysztofa przeżywamy w dniach 18-25 lipca 2021 r. Poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców w niedzielę 25 lipca po obu Mszach Świętych. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jerzy Mazur SVD w komunikacie pisze: „Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorganizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni.”

2. W poniedziałek 26 lipca – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta o godz. 8:00.

2a. W dniach 26 lipca – 3 sierpnia – Nowenną do św. Jana Marii Vianney’a – Patrona Proboszczów módlmy się w intencji Księdza Proboszcza Piotra.

3. We wtorek 27 lipca – wspomnienie św. Innocentego, papieża, w tym dniu także 123 rocznica urodzin Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka – proboszcza w Wołkowyi i męczennika obozu koncentracyjnego w Dachau – Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 28 lipca – wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera (św. Charbela) – Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 29 lipca – wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza – Msza Święta o godz. 8:00

6. W piątek 30 lipca – wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 31 lipca – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera – Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguorii, biskupa i doktora kościoła – założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela – Redemptorystów, Msze Święte w Górzance o godz. 7:30 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30 (ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PRZESUNIĘTA NA 8 SIERPNIA). Módlmy się w intencji Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty głoszącego Słowo Boże podczas Misji Świętych i rekolekcji w naszej Parafii.

8a. Zbliża się miesiąc sierpień. SIERPIEŃ JEST MIESIĄCEM ABSTYNENCJI – czyli całkowitej rezygnacji ze spożywania alkoholu. Wobec narastających problemów alkoholowych w Polsce i w polskich rodzinach konieczne jest ŚWIADECTWO ABSTYNENCJI – rezygnacja, ofiara – aby wyprosić trzeźwość dla ulegających pokusie. Podejmijmy ABSTYNENCJĘ na 1 miesiąc, odnawiajmy to zobowiązanie co miesiąc. Hasło miesiąca ABSTYNENCJI 2021 – Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich.

9. LIPIEC 2021 r. – KONSERWATORKI PRACUJĄ! Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE.
Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

18 lipca – XVI niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LIPIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

18 LIPCA – XVI niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 6, 30-34

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 lipca – XVI niedziela zwykła, wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30, Msza Święta na cerkwisku w Tyskowej o godz. 13:00.

1a. XXII Tydzień św. Krzysztofa przeżywamy w dniach 18-25 lipca 2021 r. Poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców w niedzielę 25 lipca po obu Mszach Świętych. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jerzy Mazur SVD w komunikacie pisze: „Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorganizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni.”

2. W poniedziałek 19 lipca – Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 20 lipca – wspomnienie bł. Czesława, prezbitera – Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 21 lipca – wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Apolinarego, biskupa i męczennika – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 22 lipca – święto św. Marii Magdaleny – Msza Święta o godz. 19:00

6. W piątek 23 lipca – święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 24 lipca – wspomnienie św. Kingi, dziewicy – Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 25 lipca – XVII niedziela zwykła, wspomnienie św. Jakuba Większego (Starszego) – syna Zebedeusza i św. Krzysztofa, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

8a. W niedzielę 25 lipca 2021 r. będziemy po raz pierwszy obchodzić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r.

9. LIPIEC 2021 r. – KONSERWATORKI PRACUJĄ! Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

11 lipca – XV niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LIPIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

11 LIPCA – XV niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 6, 7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Na drogę należy brać tylko to, co jest naprawdę potrzebne – to, co pomaga iść, a nie przeszkadza. My niestety często skupiamy się na tym, co utrudnia drogę do Nieba, co nas obciąża, przygniatając wręcz do ziemi. Jesteśmy więc mało praktyczni. Dzieje się tak zapewne dlatego, że jesteśmy mało zainteresowani Niebem – skupiamy się na tym, co będzie jutro, ewentualnie pojutrze. Nie myślimy o wieczności.

Bądźmy więc praktyczni i pomyślmy o Niebie – o tym, co nas przysposabia do życia w nim. To, co na tym świecie nie uczy nas życia w Niebie jest właściwie zupełnie zbyteczne.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 lipca – XV niedziela zwykła, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Wszystkie ofiary obejmijmy pamięcią i modlitwą, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, różaniec 10:30. Módlmy się w intencji pielgrzymów zmierzających z Przemyśla, Jarosławia, Radymna, Przeworska, Łańcuta, Leżajska, Krosna, Brzozowa, Sanoka, Leska na Jasną Górę w 41 Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymce.

2. W poniedziałek 12 lipca – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika – Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 13 lipca – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta – Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 14 lipca – wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera oraz św. Henryka – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 15 lipca – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 19:00

6. W piątek 16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 17 lipca – wspomnienie Leona IV, papieża – Mszy Świętej nie będzie.

8. W niedzielę 18 lipca – XVI niedziela zwykła, wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30, Msza Święta na cerkwisku w Tyskowej o godz. 13:00.

9. LIPIEC 2021 r. – PANIE KONSERWATORKI JUŻ PRACUJĄ. Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

4 lipca – XIV niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LIPIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

4 LIPCA – XIV niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 6, 1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swym domu może być prorok tak lekceważony”, ponieważ mamy wielką skłonność do przylepiania innym, nawet prorokowi, różnych etykietek – takich, które nam pasują. Dla mieszkańców Nazaretu Jezus był cieślą. I koniec! „Albo cieśla, albo prorok – jedno z dwu” – myśleli sobie. I nie dopuszczali myśli, że cieśla – zwykły człowiek, jeden z nich, może być kimś szczególnym, na przykład prorokiem.

Uczmy się z dzisiejszej Ewangelii nie popełniać podobnych błędów. Takie błędy mogą nas wiele kosztować, tak jak owych mieszkańców ówczesnego Nazaretu. Zwykli ludzie, którzy nas otaczają i zwykłe wydarzenia naszego codziennego życia, mogą być znakiem obecności i działania Boga w naszym życiu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 lipca – XIV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00., Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Módlmy się w intencji pielgrzymów zmierzających z Przemyśla, Jarosławia, Łańcuta, Leżajska, Krosna, Brzozowa, Leska na Jasną Górę w 41 Przemyskiej Pielgrzymce Pieszej.

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

2. W poniedziałek 5 lipca – wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera oraz św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy – Mszy Świętej nie będzie.

3. We wtorek 6 lipca – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – Mszy Świętej nie będzie.

4. W środę 7 lipca – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 8 lipca – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera – Msza Święta o godz. 19:00

6. W piątek 9 lipca – wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 10 lipca – Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 11 lipca – XV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, różaniec 10:30.

9. LIPIEC 2021 r. – PANIE KONSERWATORKI JUŻ PRACUJĄ. Jest to 4. etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii, w tym roku na bocznej (południowej) ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

error: Content is protected !!