25 kwietnia – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – KWIECIEŃ 2021

Intencja powszechna Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

12 września 2021 – Beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

25 KWIETNIA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 10, 11-18

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus przypomina nam dziś, że jesteśmy Jego własnością. Takie sformułowanie być może źle nam się kojarzy – ze zniewoleniem. Jest to jednak, w tym przypadku, błędne skojarzenie. Być własnością Boga oznacza, że On zrobi wszystko dla naszego zbawienia, bo w Jego oczach mamy wartość właściwie nieskończoną – jesteśmy bezcenni. Bóg nie bierze na własność byle czego. To tylko człowiek potrafi gonić za rzeczami, które nie mają wartości.

Warto zmienić mniemanie o sobie i ukształtować je w oparciu o Boże spojrzenie, a nie według własnego, subiektywnego osądu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

25 KWIETNIA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – przed Chrystusem Dobrym Pasterzem, pragniemy być niesionymi na Jego ramionach. Czy widzimy siebie słabymi i małymi? Czy czasem towarzyszą nam słowa „… beze Mnie nic nie możecie uczynić.” z Ewangelii św. Jana (J 15,5)? Źródła życia, źródła sił, źródła do czynienia dobra szukajmy słuchając Słowa Bożego i przyjmując Komunię Świętą.

Modlitwą otoczmy dziś Księdza Proboszcza i Kapłanów, módlmy się także o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Bez kapłanów nie będzie Mszy Świętej, nie będzie tego najbardziej doniosłego spotkania z Panem Bogiem. Nie będzie Sakrament pokuty i pojednania – nawrócenia i przemiany. Nie będzie Sakramentu Eucharystii, z którego czerpiemy zdroje Łask. 

MODLITWA ZAWIERZENIA ŻYCIA JEZUSOWI

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 kwietnia – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, rozpoczynający Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne w Kościele w Polsce – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

1a. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania „Święty Józef: marzenie powołania”.

1b. W niedzielę 25 kwietnia – święto św. Marka Ewangelisty w Kościele Łacińskim i niedziela Męki Pana Jezusa w Kościele Wschodnim.

1c. Od niedzieli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia rozpoczynamy przygotowanie do MISJI PARAFIALNYCH. Módlmy się do Ducha Świętego o łaski Boże dla Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz o naszą otwartość na przyjęcie nauk. Zarezerwujmy czas, aby uczestniczyć we Mszach Świętych, sakramentach i nabożeństwach w dniach 8-15 maja 2021. Program Misji Swietych-GORZANKA

2. W poniedziałek 26 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 27 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 28 kwietnia – wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy – Msza Święta o godz. 18:00.

5b. W czwartek 29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – módlmy się o wyniesienie do chwały ołtarzy Drugiej Grupy Męczenników II wojny światowej, wśród których jest Czcigodny Sługa Boży Ks. Jan Siuzdak, proboszcz w Wołkowyi w latach 1931-1940, aresztowany 05.04.1940 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, poniósł śmierć męczeńską 18.11.1942 r. 

6. W piątek 30 kwietnia – wspomnienie św. Piusa V, papieża – Msze Święte o godz. 8:00 i 18:00.  

7. W sobotę 1 maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, I sobota miesiąca – Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 18:00 i Litania Loretańska (majówka). Módlmy się o pokój na świecie i nawrócenie dla Rosji. Św. Jan Paweł II powiedział: „Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu jest nawrócenie Rosji, zgodnie z orędziem z Fatimy”

8. W niedzielę 2 maja – V. Niedziela Wielkanocna, I niedziela miesiąca – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

8a. W niedzielę 2 maja – wspomnienie św. Zygmunta i święto Flagi Narodowej – wywieśmy FLAGI.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne. W tym trudnym czasie pandemii korona wirusa otaczajmy się wzajemnym szacunkiem i modlitwą.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara