21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

21 LUTEGO – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Publiczny okres działalności Jezusa zaczyna się na pustyni. Wyprowadził Go na nią Duch Święty. Wcześniej ten sam Duch umocnił Jezusa do podjęcia mesjańskiej misji w Jordanie.

Na pustyni Jezus przebywał czterdzieści dni. W ten sposób „kontynuował” tradycje liczby czterdzieści w historii zbawienia: czterdzieści dni trwał potop oczyszczający ludzkość z grzechu; czterdzieści lat wędrował Izrael przez pustynię do Ziemi Obiecanej; czterdzieści dni o chlebie i wodzie szedł Eliasz na spotkanie z Bogiem na górę Horeb. Liczba czterdzieści ma znaczenie symboliczne. Oznacza między innymi czas dojrzewania, oczyszczenia; czas nawrócenia, pokuty, powrotu.

Kościół rozpoczynając okres Wielkiego Postu zaprasza również nas na pustynię: Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca (Oz 2, 16). Czterdziestodniowy czas postu stanowi swoiste rekolekcje, które przypominają wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg chciał, aby ten czas był dla Ludu Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia więzi, uświadomienia sobie szczególnego wybrania, głębszej miłości. Tymczasem okazał się czasem odejść, niewierności, szemrania, wątpliwości, niewiary i kuszenia Pana Boga.

W naszej wędrówce przez pustynię życia jest podobnie. Nie zawsze chcemy iść drogą, którą prowadzi nas Bóg, wybieramy własny sposób na życie i szczęście. Brak nam odwagi, wytrwałości, cierpliwości; brak szczerości, ufności i wiary. Często idziemy przez pustynię życia samotnie, mnożąc „krzyże” i uginając się pod nimi.

W czasie łaski i zbawienia, który rozpoczynamy, Bóg chce nam przypomnieć, że wędrówka przez pustynię życia nigdy nie jest samotna. Bóg zawsze jest na niej obecny, towarzyszy, prowadzi, wskazuje kierunek, upomina, bądź podtrzymuje na duchu. Jest obecny podobnie jak był z Noem, Mojżeszem, Eliaszem i Jezusem. Nawet gdy o Nim zapominamy, odwracamy się tyłem i idziemy własną drogą.

Pustynia jest miejscem samotności i kuszenia. W czasach biblijnych wierzono powszechnie, że demony mają szczególne upodobanie do łaźni, cmentarzy i pustyni. Jezus kuszony na pustyni, musiał walczyć z wrogiem na „jego terytorium”. Pustynia uświadamia, że pokusa jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Nie był od niej wolny nawet Boży Syn. Pokusa nie jest grzechem. Niezdrowe, „chore” poczucie winy sprawia, że czujemy się winni albo odpowiedzialni za nią. Aby pokonać pokusy potrzeba kształtowania wewnętrznej wolności i zrozumienia, że jest ona „zewnętrzna” wobec ludzkiej woli. I chociaż dręczy natarczywością, siłą, nigdy nie jest naszą winą.

Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej i słowom Pisma świętego (o czym wspominają pozostali synoptycy). Nie dyskutował z szatanem, ale odpierał jego pokusy stanowczo, spokojnie i z godnością. Był pewny, silny, odważny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie ufał Ojcu. Wiedział, że ma za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim życiu nie zmagał się z szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego.

Ewangelista Marek podkreśla, że Jezus przebywał na pustyni wśród dzikich zwierząt. W Biblii niektóre zwierzęta (np. smok, wąż) są symbolami zła. Jezus przebywał więc w otoczeniu zła, ale odniósł nad nim zwycięstwo. Podobnie jak Danielowi w jaskini lwów, służyły Mu aniołowie. Jezus jest przeciwieństwem Adama, który kuszony w Raju przez szatana, przegrał, uległ pokusie. Jezus, Nowy Adam, zwycięża przeciwnika. Adam po przegranej miał zakaz wstępu do Raju. Na pustyni Jezusowi służą aniołowie. Pustynia, miejsce szatana, zła, pokusy staje się Nowym Rajem, miejscem obecności Boga.

Jak przeżywam czas pustyni? Na czym polega moja największa niewierność Bogu, własnemu sumieniu? Jak radzę sobie z pokusami? Czy wierzę we wszechmoc Boga i ograniczoność szatana? Jakie miejsce jest „moim rajem”, w którym doświadczam obecności i miłości Boga?

O. Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/nawracajcie-sie-i-wierzcie-mk-1-12-15,161049

22 LUTEGO – Święto katedry św. Piotra Apostoła

Historycy Kościoła zgodnie stwierdzają, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach.

Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Amen.

22 LUTEGO – 90. ROCZNICA PIERWSZEGO OBJAWIENIA JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PŁOCKU

22 lutego przypada 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie. 22 lutego 1931 r. w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku 14 św. siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Jezus powiedział wtedy do siostry Faustyny:

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 47-48).

27 LUTEGO – 34 ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, ur. 24.III 1921 Rybnik – zm. 27.II.1987 Carlsberg (Niemcy) założyciel Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi, a także Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. W czasie II wojny światowej był wielokrotnie więziony obozach koncentracyjnych i obozach pracy. prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL.

Jan Paweł II w swojej książce „Wstańcie, chodźmy!” napisał: „Ks. Franciszek Blachnicki, dziś już sługa Boży, zainicjował tzw. ruch oazowy. Bardzo się z tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby. (…) stale bywałem na tzw. oazach (…), to wielkie doświadczenie przyniosłem ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają z tamtego doświadczenia”.

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – JEST NIEDZIELĄ „AD GENTES” („DO NARODÓW”)

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

Jałmużna wielkopostna 2021

Rozpoczęliśmy wielkopostny szlak nawrócenia i przemiany serc. Wielki Post, tradycyjnie będzie obfitował w wydarzenia misyjne. Trwa akcja „Misjonarz na Post”, a już w II niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W niedzielę „ad gentes” Kościół w Polsce będzie pamiętał o modlitewnej i finansowej pomocy dla misji. w ub. roku zebraliśmy 1,4 mln zł. na fundusz pomocy dla misjonarzy z Polski.

Dzieło Pomocy „Ad gentes” proponuje jako formę jałmużny wielkopostnej wysyłanie sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,46 zł z VAT). – To niewielka ofiara z naszej strony, ale jakże bardzo skuteczna, gdy chodzi o wsparcie dzieł misyjnych. W ubiegłym roku zebraliśmy w ten sposób 171 709,52 zł, które przekazaliśmy już misjonarzom. Sms jest łatwą i szybką formą pomocy.

 W dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Domy dla Pigmejów” Już udało się nam wybudować 12 domów z ubiegłorocznej akcji, a środki na 13 kolejnych mamy zabezpieczone. Koszt jednego domu dla rodziny to 550 euro. Dzięki darczyńcom z Polski, wielodzietne, ubogie i żyjące w naprawdę trudnych warunkach rodziny otrzymają własny, godny dach nad głową. Jałmużnę wielkopostną na budowę kolejnych domów w Burundi można wpłacać na konto: Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 z dopiskiem „Domy i kozy”.

ks. Zbigniew

21 LUTEGO – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zgromadzenie w naszym Kościele Parafialnym – zgromadzeni z wdzięcznością Panu Bogu, śp. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, poprzednim Proboszczom i Księdzu Proboszczowi za troskę duszpasterską i troskę o Świątynię – za Świątynię na miejscu lub w sąsiedniej miejscowości.

Rozpoczynamy Wielki Post – WIELKI – ŚWIĘTY CZAS – by oderwać się od codzienności na rzecz modlitwy, od telewizora lub komputera na rzecz Mszy Świętej. Świątynia i Ksiądz na miejscu to jest wielki dar od Pana Boga.

Wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” skłania nas do wsłuchiwania się w Słowo Boże w Kościele i czytania Pisma Świętego w domu.

Módlmy się za siebie nawzajem, ofiarując Komunię Świętą za naszych sąsiadów. Wpatrzeni w Krzyż Pana Jezusa miejmy siłę by pokonywać pokusy i podejmować wyzwania stawiając sobie zadania wymagające poświęcenia czasu dla Pana Boga.

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO.

DZIĘKUJMY BOGU ZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 (w języku łacińskim). Gorzkie Żale o godz. 10:30.

1a. W niedzielę 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Msza Święta o godz. 11:00 w intencji przewodników turystycznych i odrodzenia zdrowej turystyki.

1b. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i ofiarować go za zmarłych lub o darowanie własnych win doczesnych.

1c. Dzisiejsza składka w czasie Mszy świętych w całej parafii jest przeznaczona na pomoc rodzinie Państwa Kowalczyk i dla potrzebującej rehabilitacji Magdaleny. Bóg zapłać. https://www.siepomaga.pl/magdalena-kowalczyk

2. W poniedziałek 22 lutego – Święto poświęcenia Katedry św. Piotra, 90 rocznica pierwszego objawienia się Pana Jezusa – Siostrze Faustynie w Płocku w 1931 roku – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 23 lutego – wspomnienie św. Polikarpa biskupa i męczennika – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 24 lutego – Mszy Świętej nie będzie.

5. W czwartek 25 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 26 lutego – Misyjna Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 27 lutego – 34 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (zm. 1987 r.) – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu, niedziela „AD GENTES” „DO NARODÓW” – zbiorka ofiar – jałmużny wielkopostnej na misje, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30.

8a. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).  

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.

Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………, o którą Cię proszę.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami.