14 lutego – VI niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

2021 – ku 180 rocznicy urodzin św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

14 LUTEGO – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Trąd był (i jest nadal) odrażającą chorobą skóry. W czasach biblijnych człowiek trędowaty bywał w bolesny sposób doświadczany: Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 45-46). Trędowaci byli „ludźmi marginesu”, wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty, których wszyscy unikali. Dotykanie ich było zakazane a myśl o nich u większości Żydów budziła odrazę.

Rabini łączyli trąd z grzechami. Trędowatych zwykle obwiniano o grzech skąpstwa. Trąd również dziś jest tragicznym cierpieniem i w duchowości jest symbolem grzechu. Św. Ignacy w Ćwiczeniach duchownych radzi, by „spojrzeć na siebie jako na ranę jakąś i wrzód, z którego wypłynęło tyle grzechów i tyle złych czynów oraz taki wstrętny jad” (Ćd 58). To sformułowanie zawiera głęboką prawdę. Niejeden grzech budzi wstręt i obrzydzenie. Jest raną i wrzodem, który ropieje i nie chce się zagoić, bo nie znajduje odpowiedniej maści i balsamu. Wywołuje śmiertelny jad, który zaraża innych i pogłębia rzekę zła, płynącą przez świat.

Trędowaty podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się do Boga na modlitwie. Trędowaty wykazuje się wielką determinacją i odwagą. Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego prosi z pokorą: Jeśli chcesz. Przekonanie, że Jezus może wysłuchać, jeśli zechce, jest wyrazem pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty prosi, ale wie, że uzdrowienie zależy od łaski Pana. Wobec tak silnej wiary Jezus odpowiada miłosierdziem: Chcę, bądź oczyszczony!

Uzdrowiony nie był posłuszny Jezusowi. Powinien złożyć ofiarę kapłanom (por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. Zamiast tego rozgłaszał wszystkim o Jezusie. Cud jakiego dostąpił sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił chwałę Boga. W ten sposób jednak „pokrzyżował plany” Jezusa, który odtąd musiał oddalić się na miejsca pustynne. Niezamierzona sława Jezusa była zbyt wielka: nie mógł już jawnie wejść do miasta. Jezus w pierwszym rzędzie oczekuje od swych uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja jest ważna. Jednak ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna wizja oddawania Mu chwały.

Które z moich grzechów mógłbym określić trądem (wrzodem, jadem)? Dlaczego? Jakie sfery mojego życia wymagają oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia Jezusa? Czy moja wiara jest pokorna? Co jest dla mnie ważniejsze: mój sposób oddawania chwały Bogu czy posłuszeństwo?

O. Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/prosil-go-jesli-chcesz-mk-1-40-45,159165

14-20 LUTEGO

54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”

https://wolnitrzezwi.pl/

17 LUTEGO – ŚRODA POPIELCOWA

Rozpoczynamy Wielki Post – WIELKI – ŚWIĘTY CZAS, trochę wyciszenia, trochę przemyślenia swojego postępowania, trochę stawiania sobie większych wymagań.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”, „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.”

to wezwania nie łatwe do akceptacji, chcemy żyć pełnią życia i nie myśleć o śmierci, ani o życiu wiecznym. Żyjemy dążąc do szczęścia na ziemi. WIECZNOŚĆ I ŻYCIE WIECZNE – BOSKA PRZYSZŁOŚĆ jest naszym celem. „Korona-wirus” uświadomił nam jak kruche jest nasze życie. Ilu bliskich i przyjaciół odeszło nagle i nie zdążyli się pojednać z Panem Bogiem. Oni potrzebują naszej modlitwy, Mszy Świętej w ich intencji. A my potrzebujemy modlitwy za siebie nawzajem i życia w mocy Łaski Bożej, Komunii Świętej, w Mocy Ducha Świętego, wpatrzeni w Krzyż Pana Jezusa by pokonywać codzienne trudności i pod Opieką Matki Bożej.

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. 

14 LUTEGO – NIEDZIELA

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zgromadzeni, bo pragnący uzdrowienia dzięki sakramentowi Spowiedzi Świętej, pragnący sił i mocy dzięki Łasce Uświęcającej i Komunii Świętej, pragnący rozwoju i przemiany dzięki słuchaniu Słowa Bożego, pragnący głębszego życia wiarą dzięki częstszemu lub i codziennemu uczestnictwu we Mszy Świętej. DZIĘKUJMY BOGU ZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 lutego – VI niedziela zwykła, wspomnienie liturgiczne św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy oraz św. Walentego. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

1a. Dzisiejsza składka w czasie Mszy świętych w całej parafii jest przeznaczona na pomoc rodzinie Państwa Kowalczyk i dla potrzebującej rehabilitacji Magdaleny. https://www.siepomaga.pl/magdalena-kowalczyk?fbclid=IwAR3vXh6Wv3hTJw1sr4vQTZ_evHFPUqV-55tKipmbmGcs7q3nAyltRVdAzbc Bóg zapłać.

1b. W niedzielę, 14 lutego, pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”, rozpocznie się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Trwać będzie do soboty 20 lutego.

1c. W niedzielę 14 lutego 2021 – 45 rocznica śmierci Sługi Bożej Anny Jenke – nauczycielki z Jarosławia. Żyła w latach 1921-1976. Módlmy się o Jej beatyfikację: Boże i Ojcze nasz, Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi – duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliźniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski…

https://turystyka.jaroslaw.pl/artykul/25/anna-jenke-sluga-boza-z-jaroslawia

2. W poniedziałek 15 lutego, wspomnienie bł. Michała Sopoćko – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 16 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 17 lutego – Środa Popielcowa obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych (wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia) oraz post ilościowy (wszystkich wiernych pomiędzy 18 a 60 rokiem życia). Mimo tego rodzice powinni zatroszczyć się, aby również dzieci wprowadzane były w ducha pokuty.  Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 9:00 i 17:00.

4a. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu trwają Kwartalne Dni Modlitwy o Ducha Pokuty.

4b. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5. W czwartek 18 lutego – Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 19 lutego – Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 20 lutego, 10. rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale godz. 10:30.

8a. W niedzielę 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Msza Święta o godz. 11:00 w intencji przewodników turystycznych i odrodzenia zdrowej turystyki.

9. Luty – przeżywamy wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej, Matki Bożej z Lourdes, 29 Światowy Dzień Chorych, Środę Popielcową, którą rozpoczynamy Wielki Post. W liturgii Mszy Świętej i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rozważać będziemy Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Choroba i śmierć stały się tak bliskie w naszej rzeczywistości 2020 roku i początku 2021. Wielkiej, wielkiej modlitwy potrzeba i wpatrywania się Tabernaculum lub wystawiony Przenajświętszy Sakrament w każdej chwili kiedy Kościół jest otwarty. Święty Augustyn pisał: «Stworzyłeś nas [Boże] (…) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie».

Czy nie odczuwasz lęku wobec pandemii, zagrożenia w braku szacunku dla życia, szukania fałszywej wolności?

Wolnością są Przykazania Boże, wyzwalają na z sideł szatana i pokusy popełnienia grzechu. Przypomnijmy sobie Przykazania Miłości, aby wiedzieć jak miłować Pana Boga, bliźniego i siebie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.”, tak naprawdę musimy być przygotowani na MIŁOŚĆ BEZ GRANIC i OFIARĘ Z SIEBIE, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (z Ewangelii św. Jana 3,16). Żywot wieczny – to może też wzbudza lęk, czy pragnienie by po zakończeniu życia ziemskiego osiągnąć NIEBO. Osobie ciężko chorującej i umierającej można pomóc zapraszając Kapłana z Najświętszym Sakramentem – z Komunią Świętą. Tego się nie obawiajmy ale świadomie dbajmy o Spowiedź Świętą i Komunię Świętą chorych. Prośmy Księdza w każdej sytuacji lepiej jeśli chory jeszcze jest przytomny. Jest jeszcze jedna moja myśl związana z ostatnimi chwilami życia najbliższej osoby – troszczyć się do ostatniej chwili, ale gdy są już symptomy że ziemskie życie kończy się – oddać tą najbliższą osobę Panu Bogu – modlić się by już nie cierpiała. Jeśli umiera pojednana z Panem Bogiem i po przyjęciu Komunii Świętej – Pana Jezusa do swojego serca wierzmy że będzie zbawiona.

Komunia Święta udzielana przed śmiercią nazywana jest WIATYKIEM od słowa łacińskiego VIA, jest pokarmem „zapadem na drogę do życia wiecznego”. To ważne zadanie by prosić Księdza o przyjście do chorej osoby. Módlmy się też do św. Józefa, który jest Patronem Dobrej Śmierci.

Bądźmy świadomi, że nasze życie jest kruche choćby nic na to nie wskazywało – ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – SPOWIADAJĄC SIĘ I PRZJMUJĄC KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ. Chorująca osoba niech czerpie Łaski Boże i pokrzepienie także z Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie bójmy się przyjmowania Sakramentów Świętych jest to spotkanie z Żywym Bogiem, który chce być obecnym w naszym życiu.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.