7 lutego – V niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

7 LUTEGO – V NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Gdy Jezus udał się na miejsce pustynne, by tam się modlić, pośpieszył za Nim Szymon Piotr z towarzyszami. To bardzo ważna wskazówka dla nas. Jeśli chcemy spotkać Jezusa osobiście, to powinniśmy Go szukać „na miejscu pustynnym”, a więc w odosobnieniu, w ciszy, z dala od zgiełku. Jezus jest też wśród codziennego życia, ale najłatwiej Go spotkać „na miejscu pustynnym”.

Dlaczego tak jest? W tłumie w ogóle trudno jest kogokolwiek znaleźć. Jeśli ktoś zgubi nam się w tłumie, to mamy problem, by go zobaczyć. Tłum przeszkadza w spotkaniu z człowiekiem, a także w spotkaniu z Bogiem. Tym bardziej, że wielu udaje „bogów” – swoją postawą chętnie dominują. Dlatego jeśli chcemy spotkać prawdziwego Boga, powinniśmy Go szukać „na miejscu pustynnym”, jakkolwiek ono będzie faktycznie wyglądać – czy będzie to cisza świątyni, czy odosobnienie jakiegoś domu rekolekcyjnego, czy po prostu zacisze własnego pokoju.

O. Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/bog-czeka-na-miejscu-pustynnym-mk-1-29-39,207975

11 LUTEGO

29. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 LUTEGO

– WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ Z LOURDES

Przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes, prośmy Boga Ojca Wszech-Mogącego o uwolnienie świata od pandemii korona wirusa, o uzdrowienie dla chorych i cierpiących z powodu skutków pandemii, także za chorych na nowotwory i tych którzy mają zbolałe i zaślepione serce i duszę.

AVE MARYJA UZDRÓW SERCA, DUSZE I MYŚLI LUDU BOŻEGO ORAZ BŁĄDZĄCYCH W MROKACH GRZECHU.

Choć na chwilę przenieśmy się do Lourdes, we Francji, gdzie 11 lutego 1858 r. Matka Boża ukazała się św. Bernadecie Soubirous po raz pierwszy z osiemnastu razy– tu poznajmy jej historię https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-16a.php3

https://www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv

7 LUTEGO – NIEDZIELA

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – jak bardzo jesteśmy zasłuchani w Słowo Boże? Przychodzimy do Kościoła na Mszę Świętą, w jakim celu? Czy jest to nasze miejsce pustynne, gdzie chcemy spotkać się z Panem Bogiem? To moment spojrzenia i naśladowania Pana Jezusa, który modli się do Swojego i naszego Ojca w niebie, Pana Jezusa, który ofiaruje się Bogu Ojcu, Pana Jezusa, który wie i my też wiemy że wszystko pochodzi od Pana Boga. W modlitwie chodzi o relację, czyli rozmowę z Panem Bogiem. Wierzymy że nas słyszy i wysłuchuje.

Gromadzimy się na Świętej Wieczerzy – Mszy Świętej – także by prosić o uzdrowienie. Często prosimy o zdrowie fizyczne i to jest ważne. W modlitwie prośmy też o zdrowie – o UZDROWIENIE DUSZY – bo to jest ważniejsze. Wyzwolenie z grzechu – uzdrowienie duszy, jest krokiem do uzdrowienia fizycznego albo też przyjęcia i znoszenia cierpienia.

Wyzwolenie z grzechu, uzdrowienie duszy – Spowiedź Święta otwiera nam drogę do zjednoczenia z Panem Bogiem w Komunii Świętej – przyjmując do swojego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej.

ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 lutego – V niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

2. W poniedziałek 8 lutego – wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 9 lutego – wspomnienie św. Apolonii – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 10 lutego – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy – Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 11 lutego – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 29. Światowy Dzień Chorego – Msza Święta o godz. 10:00, po Mszy Świętej odwiedziny chorych z Parafii, proszę zgłaszać w Zakrystii lub telefonicznie.

6. W piątek 12 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 13 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 14 lutego – VI niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Luty – przeżywamy wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej, Matki Bożej z Lourdes, 29 Światowy Dzień Chorych, Środę Popielcową, którą rozpoczynamy Wielki Post. W liturgii Mszy Świętej i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rozważać będziemy Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Choroba i śmierć stały się tak bliskie w naszej rzeczywistości 2020 roku i początku 2021. Wielkiej, wielkiej modlitwy potrzeba i wpatrywania się Tabernaculum lub wystawiony Przenajświętszy Sakrament w każdej chwili kiedy Kościół jest otwarty. Święty Augustyn pisał: «Stworzyłeś nas [Boże] (…) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie».

Czy nie odczuwasz lęku wobec pandemii, zagrożenia w braku szacunku dla życia, szukania fałszywej wolności?

Wolnością są Przykazania Boże, wyzwalają na z sideł szatana i pokusy popełnienia grzechu. Przypomnijmy sobie Przykazania Miłości, aby wiedzieć jak miłować Pana Boga, bliźniego i siebie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.”, tak naprawdę musimy być przygotowani na MIŁOŚĆ BEZ GRANIC i OFIARĘ Z SIEBIE, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (z Ewangelii św. Jana 3,16). Żywot wieczny – to może też wzbudza lęk, czy pragnienie by po zakończeniu życia ziemskiego osiągnąć NIEBO. Osobie ciężko chorującej i umierającej można pomóc zapraszając Kapłana z Najświętszym Sakramentem – z Komunią Świętą. Tego się nie obawiajmy ale świadomie dbajmy o Spowiedź Świętą i Komunię Świętą chorych. Prośmy Księdza w każdej sytuacji lepiej jeśli chory jeszcze jest przytomny. Jest jeszcze jedna moja myśl związana z ostatnimi chwilami życia najbliższej osoby – troszczyć się do ostatniej chwili, ale gdy są już symptomy że ziemskie życie kończy się – oddać tą najbliższą osobę Panu Bogu – modlić się by już nie cierpiała. Jeśli umiera pojednana z Panem Bogiem i po przyjęciu Komunii Świętej – Pana Jezusa do swojego serca wierzmy że będzie zbawiona.

Komunia Święta udzielana przed śmiercią nazywana jest WIATYKIEM od słowa łacińskiego VIA, jest pokarmem „zapadem na drogę do życia wiecznego”. To ważne zadanie by prosić Księdza o przyjście do chorej osoby. Módlmy się też do św. Józefa, który jest Patronem Dobrej Śmierci.

Bądźmy świadomi, że nasze życie jest kruche choćby nic na to nie wskazywało – ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – SPOWIADAJĄC SIĘ I PRZJMUJĄC KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ. Chorująca osoba niech czerpie Łaski Boże i pokrzepienie także z Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie bójmy się przyjmowania Sakramentów Świętych jest to spotkanie z Żywym Bogiem, który chce być obecnym w naszym życiu.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.