31 stycznia – IV niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

31 STYCZNIA – IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Złego ducha nie należy słuchać nawet jeśli mówi dobre i prawdziwe rzeczy. Dlatego Jezus powiedział „milcz” do owego ducha nieczystego. Zły duch mówi i robi wszystko w złym celu. Dlatego w szukaniu tego, co dobre, nie powinniśmy nigdy poprzestawać na zewnętrznym wrażeniu. Zawsze powinniśmy wnikać w motywacje, zwłaszcza własne. A to nie jest łatwe. Na tym polega właściwe wypędzanie złego ducha. I do tego niezbędna jest nauka Jezusa, która ma moc tego dokonać. Nauka Jezusa, przyjęta otwartym sercem, oczyszcza nasze motywacje.

O. Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO:https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/nieczysty-duch-motywacji-mk-1-21-28,275829

31 STYCZNIA – NIEDZIELA – 68 ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – jak bardzo jesteśmy zasłuchani w Słowo Boże, jak bardzo jesteśmy wpatrzeni w ołtarz, z jaką tęsknotą nasze serce oczekuje spotkania z Żywym Bogiem w Komunii Świętej. Otwórzmy serca, wzbudźmy miłość, uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za dary, którymi nas obdarza.

Ten WYJĄTKOWY TYDZIEŃ skłania do gromadzenia się na Mszy Świętej – CODZIENNIE – to jest możliwe. W poniedziałek 1 lutego – byłaby 103 rocznica urodzin Abp. Ignacego Tokarczuka, we wtorek – Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – W NASZEJ PARAFII tzw. „MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE” – DZIEŃ MODLITWY ZA PARAFIAN I POŚWIĘCENIA WODY DO POŚWIĘCENIA DOMÓW, w środę módlmy się szczególnie w intencji Księdza Proboszcza, w I czwartek miesiąca – w intencji wszystkich Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w piątek I piątek miesiąca i wspomnienie św. Agaty patronki bezpieczeństwa świątyń i domostw – poświęcenie chleba i soli, w I sobotę miesiąca uczestnicząc we Mszy Świętej i odmawiając Różaniec oddajmy cześć Maryi Niepokalanej, a w niedzielę zmiana tajemnic Różańcowych na obu Mszach Świętyvh.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 stycznia – IV niedziela zwykła – 68 Światowy Dzień Trędowatych – dzień modlitw i pomocy trędowatym, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

2. W poniedziałek 1 lutego – 103 rocznica urodzin śp. Abp. Ignacego Tokarczuka (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 2 lutego – Święto ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, jest to Dzień Życia Konsekrowanego, modlić się będziemy za posługujących w zgromadzeniach zakonnych, pamiętajmy o Ojcu Zbigniewie Bruzi – Misjonarzu Redemptoryście, o nowe powołania, składka na tacę przeznaczona na wsparcie zakonów kontemplacyjnych. W NASZEJ PARAFII BĘDĄ W TYM DNIU TZW. „MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE” ZA PARAFIAN Z POŚWIĘCENIEM WODY DO POŚWIĘCENIA DOMÓW  – Msze Święte o godz. 9:00 i 17:00

4. W środę 3 lutego – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika albo wspomnienie św. Oskara, biskupa, w módlmy się o obfitość Łask Bożych, siły i zdrowie dla Księdza Proboszcza – Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 4 lutego – I czwartek miesiąca – przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o Błogosławieństwo Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Maryi, siły i zdrowie w całym nowym roku dla Księdza Proboszcza, Duchowieństwa Archidiecezji Przemyskiej oraz Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu – Msza Święta o godz. 17:00.

litania-bł-Jan-Balicki

6. W piątek 5 lutego – I piątek miesiąca – dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy, patronki od bezpieczeństwa świątyń i domostw –- Spowiedź od godz. 16:00, Msza Święta z poświęceniem chleba i soli o godz. 17:00.

Litania-do-Najświętszego-Serca-Pana-Jezusa

7. W sobotę 6 lutego –I sobota miesiąca – dzień poświęcony czci Niepokalanego Serca Maryi i wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników – Msza Święta z Różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 7 lutego – V niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Luty – jest miesiącem Maryjnym, jest miesiącem modlitwy za chorych i cierpiących, jest miesiącem kiedy przeżywać będziemy Środę Popielcową i przez cały Wielki Post rozważać Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Choroba i śmierć stały się tak bliskie w naszej rzeczywistości 2020 roku i początku 2021. Wielkiej, wielkiej modlitwy potrzeba i wpatrywania się Tabernakulum lub wystawiony Przenajświętszy Sakrament w każdej chwili kiedy Kościół jest otwarty. Święty Augustyn pisał: «Stworzyłeś nas [Boże] (…) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie». Czy nie odczuwasz lęku wobec pandemii, zagrożenia w braku szacunku dla życia, szukania fałszywej wolności? Wolnością są Przykazania Boże, wyzwalają na z sideł szatana i pokusy popełnienia grzechu. Przypomnijmy sobie Przykazania Miłości, aby wiedzieć jak miłować Pana Boga, bliźniego i siebie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.”, tak naprawdę musimy być przygotowani na MIŁOŚĆ BEZ GRANIC i OFIARĘ Z SIEBIE, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (z Ewangelii św. Jana 3,16). Żywot wieczny – to może też wzbudza lęk, czy pragnienie by po zakończeniu życia ziemskiego osiągnąć NIEBO. Osobie ciężko chorującej i umierającej można pomóc zapraszając Kapłana z Najświętszym Sakramentem – z Komunią Świętą. Tego się nie obawiajmy ale świadomie dbajmy o Spowiedź Świętą i Komunię Świętą chorych. Prośmy Księdza w każdej sytuacji lepiej jeśli chory jeszcze jest przytomny. Jest jeszcze jedna moja myśl związana z ostatnimi chwilami życia najbliższej osoby – troszczyć się do ostatniej chwili, ale gdy są już symptomy że ziemskie życie kończy się – oddać tą najbliższą osobę Panu Bogu – modlić się by już nie cierpiała. Jeśli umiera pojednana z Panem Bogiem i po przyjęciu Komunii Świętej – Pana Jezusa do swojego serca wierzmy że będzie zbawiona. Komunia Święta udzielana przed śmiercią nazywana jest WIATYKIEM od słowa łacińskiego VIA, jest pokarmem „zapadem na drogę do życia wiecznego”. To ważne zadanie by prosić Księdza o przyjście do chorej osoby. Módlmy się też do św. Józefa, który jest Patronem Dobrej Śmierci. Bądźmy świadomie, że nasze życie jest kruche choćby nic na to nie wskazywało – ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – SPOWIADAJĄC SIĘ I PRZJMUJĄC KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ. Chorująca osoba niech czerpie Łaski Boże i pokrzepienie także z Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie bójmy się przyjmowania Sakramentów Świętych jest to spotkanie z Żywym Bogiem, który chce być obecnym w naszym życiu.

Wspomnienie o śp. Róży Małgorzacie Święckiej – to Mama naszej webmasterki. „Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen”

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.