31 stycznia – IV niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

31 STYCZNIA – IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Złego ducha nie należy słuchać nawet jeśli mówi dobre i prawdziwe rzeczy. Dlatego Jezus powiedział „milcz” do owego ducha nieczystego. Zły duch mówi i robi wszystko w złym celu. Dlatego w szukaniu tego, co dobre, nie powinniśmy nigdy poprzestawać na zewnętrznym wrażeniu. Zawsze powinniśmy wnikać w motywacje, zwłaszcza własne. A to nie jest łatwe. Na tym polega właściwe wypędzanie złego ducha. I do tego niezbędna jest nauka Jezusa, która ma moc tego dokonać. Nauka Jezusa, przyjęta otwartym sercem, oczyszcza nasze motywacje.

O. Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO:https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/nieczysty-duch-motywacji-mk-1-21-28,275829

31 STYCZNIA – NIEDZIELA – 68 ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – jak bardzo jesteśmy zasłuchani w Słowo Boże, jak bardzo jesteśmy wpatrzeni w ołtarz, z jaką tęsknotą nasze serce oczekuje spotkania z Żywym Bogiem w Komunii Świętej. Otwórzmy serca, wzbudźmy miłość, uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za dary, którymi nas obdarza.

Ten WYJĄTKOWY TYDZIEŃ skłania do gromadzenia się na Mszy Świętej – CODZIENNIE – to jest możliwe. W poniedziałek 1 lutego – byłaby 103 rocznica urodzin Abp. Ignacego Tokarczuka, we wtorek – Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – W NASZEJ PARAFII tzw. „MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE” – DZIEŃ MODLITWY ZA PARAFIAN I POŚWIĘCENIA WODY DO POŚWIĘCENIA DOMÓW, w środę módlmy się szczególnie w intencji Księdza Proboszcza, w I czwartek miesiąca – w intencji wszystkich Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w piątek I piątek miesiąca i wspomnienie św. Agaty patronki bezpieczeństwa świątyń i domostw – poświęcenie chleba i soli, w I sobotę miesiąca uczestnicząc we Mszy Świętej i odmawiając Różaniec oddajmy cześć Maryi Niepokalanej, a w niedzielę zmiana tajemnic Różańcowych na obu Mszach Świętyvh.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 stycznia – IV niedziela zwykła – 68 Światowy Dzień Trędowatych – dzień modlitw i pomocy trędowatym, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

2. W poniedziałek 1 lutego – 103 rocznica urodzin śp. Abp. Ignacego Tokarczuka (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 2 lutego – Święto ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, jest to Dzień Życia Konsekrowanego, modlić się będziemy za posługujących w zgromadzeniach zakonnych, pamiętajmy o Ojcu Zbigniewie Bruzi – Misjonarzu Redemptoryście, o nowe powołania, składka na tacę przeznaczona na wsparcie zakonów kontemplacyjnych. W NASZEJ PARAFII BĘDĄ W TYM DNIU TZW. „MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE” ZA PARAFIAN Z POŚWIĘCENIEM WODY DO POŚWIĘCENIA DOMÓW  – Msze Święte o godz. 9:00 i 17:00

4. W środę 3 lutego – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika albo wspomnienie św. Oskara, biskupa, w módlmy się o obfitość Łask Bożych, siły i zdrowie dla Księdza Proboszcza – Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 4 lutego – I czwartek miesiąca – przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o Błogosławieństwo Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Maryi, siły i zdrowie w całym nowym roku dla Księdza Proboszcza, Duchowieństwa Archidiecezji Przemyskiej oraz Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu – Msza Święta o godz. 17:00.

litania-bł-Jan-Balicki

6. W piątek 5 lutego – I piątek miesiąca – dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy, patronki od bezpieczeństwa świątyń i domostw –- Spowiedź od godz. 16:00, Msza Święta z poświęceniem chleba i soli o godz. 17:00.

Litania-do-Najświętszego-Serca-Pana-Jezusa

7. W sobotę 6 lutego –I sobota miesiąca – dzień poświęcony czci Niepokalanego Serca Maryi i wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników – Msza Święta z Różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 7 lutego – V niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Luty – jest miesiącem Maryjnym, jest miesiącem modlitwy za chorych i cierpiących, jest miesiącem kiedy przeżywać będziemy Środę Popielcową i przez cały Wielki Post rozważać Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Choroba i śmierć stały się tak bliskie w naszej rzeczywistości 2020 roku i początku 2021. Wielkiej, wielkiej modlitwy potrzeba i wpatrywania się Tabernakulum lub wystawiony Przenajświętszy Sakrament w każdej chwili kiedy Kościół jest otwarty. Święty Augustyn pisał: «Stworzyłeś nas [Boże] (…) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie». Czy nie odczuwasz lęku wobec pandemii, zagrożenia w braku szacunku dla życia, szukania fałszywej wolności? Wolnością są Przykazania Boże, wyzwalają na z sideł szatana i pokusy popełnienia grzechu. Przypomnijmy sobie Przykazania Miłości, aby wiedzieć jak miłować Pana Boga, bliźniego i siebie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.”, tak naprawdę musimy być przygotowani na MIŁOŚĆ BEZ GRANIC i OFIARĘ Z SIEBIE, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (z Ewangelii św. Jana 3,16). Żywot wieczny – to może też wzbudza lęk, czy pragnienie by po zakończeniu życia ziemskiego osiągnąć NIEBO. Osobie ciężko chorującej i umierającej można pomóc zapraszając Kapłana z Najświętszym Sakramentem – z Komunią Świętą. Tego się nie obawiajmy ale świadomie dbajmy o Spowiedź Świętą i Komunię Świętą chorych. Prośmy Księdza w każdej sytuacji lepiej jeśli chory jeszcze jest przytomny. Jest jeszcze jedna moja myśl związana z ostatnimi chwilami życia najbliższej osoby – troszczyć się do ostatniej chwili, ale gdy są już symptomy że ziemskie życie kończy się – oddać tą najbliższą osobę Panu Bogu – modlić się by już nie cierpiała. Jeśli umiera pojednana z Panem Bogiem i po przyjęciu Komunii Świętej – Pana Jezusa do swojego serca wierzmy że będzie zbawiona. Komunia Święta udzielana przed śmiercią nazywana jest WIATYKIEM od słowa łacińskiego VIA, jest pokarmem „zapadem na drogę do życia wiecznego”. To ważne zadanie by prosić Księdza o przyjście do chorej osoby. Módlmy się też do św. Józefa, który jest Patronem Dobrej Śmierci. Bądźmy świadomie, że nasze życie jest kruche choćby nic na to nie wskazywało – ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – SPOWIADAJĄC SIĘ I PRZJMUJĄC KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ. Chorująca osoba niech czerpie Łaski Boże i pokrzepienie także z Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie bójmy się przyjmowania Sakramentów Świętych jest to spotkanie z Żywym Bogiem, który chce być obecnym w naszym życiu.

Wspomnienie o śp. Róży Małgorzacie Święckiej – to Mama naszej webmasterki. „Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen”

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

24 stycznia – niedziela Słowa Bożego

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

24 STYCZNIA – III NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Pójście za Panem Jezusem powoduje, że stajemy się innymi ludzi. Niby nic się nie zmienia, ale nasze życie staje się zupełnie inne. To właśnie oznaczają słowa Jezusa: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” – „Pozostaniecie sobą, ale wasze życie będzie inne”. Obecność Jezusa w naszym życiu wiele temu życiu dodaje. Aby to mogło się stać, owszem, trzeba wiele zostawić. Ale warto! Jezus chce wypełnić nasze życie nową treścią, chce abyśmy podjęli takie czyny, o których wcześniej nawet nam się nie śniło. Te czyny nie będą nakazem, ale owocem nowych zdolności.

Jeśli chcemy więcej umieć, jeśli chcemy być bardziej wykształceni, jeśli chcemy być bogatsi w rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze – idźmy za Jezusem.

O. Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO: https://kaplani.pl/pl/strefa_mysli/czytelnia/komentarze/rok_b/ii_niedziela_zwykla_j_1_35_42

24 STYCZNIA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Św. Augustyn prosił Pana Boga słowami:

„Aby się przede mną otworzyło wnętrze Twojego Pisma.”

 Czym jest Słowo Boże?

„…Ci, którzy znają swojego Boga, będą mocni i będą działać” ( Dn 11,32)

Bóg stworzył niebo i ziemię swoim Słowem. Kiedy mówił, stworzył coś z niczego przez moc swojego Słowa. Bóg jako Stwórca nie tylko powołał świat do bytu, ale wszystko podtrzymuje mocą swego Słowa. Właśnie z tego powodu możemy wierzyć Bogu, że będzie czynił nowe rzeczy dzisiaj. Nawet w drobnych sprawach naszego codziennego życia.

Słowo Boże ma potężną moc – moc nad wieloma rzeczami, między innymi nad depresją. Jest jedynym czynnikiem w całym stworzeniu, które może przeniknąć serce człowieka. Nic innego nie może rozdzielić duszy człowieka od jego ducha, dopóki Słowo Boże nie przeniknie naszego życia, nasz duch zdominowany jest przez duszę. Jest ono jak tchnienie Boże pochodzące z serca samego Boga, dlatego jest pełne mocy i wypełnia Jego zamysły.

Apostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3,16-17 (Słowo Życia) podaje definicję Słowa Bożego:

„Cała Biblia została napisana pod natchnieniem Boga, jest bezcennym źródłem poznania prawdy i zrozumienia, co w naszym życiu jest złe. Naprowadza nas na właściwą drogę i pomaga postępować zgodnie z Bożą wolą. On sam ją nam darował, by nas wychować i uzdolnić do dobrego życia, pożytecznego dla wszystkich ludzi.”

Biblia jest czymś więcej niż tylko Księgą do studiowania. Jest Księgą, którą trzeba stosować. Musimy codziennie poświęcać trochę czasu na studiowanie Słowa, uczenie się go na pamięć, a następnie zastanowienie się: „Jak dzisiaj mogę to zastosować w swoim życiu?” Jeśli na przykład Biblia mówi, byśmy się o nic nie martwili, powinniśmy pomyśleć: „Panie, co to oznacza? Jak mogę przeżyć dzień dzisiejszy i o nic się nie martwić? W jaki praktyczny sposób mogę to zrobić? Proszę Cię o pomoc i prowadzenie”. Chrystus powiedział:

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Tatiana Ilczuk-Hydzik   

więcej: http://www.radiopielgrzym.pl/czym-jest-slowo-boze.html

 

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

 Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – przyjmujemy Słowo Boże i Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa. Z mocy Chrztu Świętego i przez Sakrament Bierzmowania napełnieni jesteśmy Duchem Świętym. Módlmy się do Ducha Świętego, abyśmy byli mocni w wierze i uzdolnieni do głoszenia Słowa Bożego w apostolstwie świeckich.

Przyjmujmy Słowo Boże przede wszystkim do swojego serca, aby wysłuchane Pierwsze czytanie, Drugie czytanie i Ewangelia przekładały się na nasze życie w modlitwie uwielbienia Boga Ojca Wszechmogącego, dziękczynienia i błagania o Łaski dla naszej Parafii, naszych rodzin, Polski i całego świata.

Prośmy Pana Boga o dar służenia Kościołowi Świętemu i ludziom, prośmy o dar autorytetu w codziennym nienagannym postępowaniu.

Wpatrzenie także w św. Pawła, świętując jego spektakularne nawrócenie – od prześladowcy do czciciela Jezusa Chrystusa i głosiciela Ewangelii, zakorzeniajmy się coraz głębiej w życiu Kościoła.

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – niedzielnej i codziennej Liturgii starajmy się w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej przystępują do Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 stycznia – III niedziela zwykła – II Niedziela Słowa Bożego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

1a. W niedzielę 24 stycznia będziemy modlić się o Błogosławieństwo Boże dla rodzin i mieszkańców naszej Parafii. Proszę przynieść wodę do poświęcenia i tą wodą pobłogosławicie Wasze domy i gospodarstwa.

1b. W niedzielę 24 stycznia w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy na całym świecie obchodzi się Dzień Środków Społecznego Przekazu – módlmy się w intencji redaktorów, dziennikarzy i webmasterów.

2. W poniedziałek 25 stycznia – święto nawrócenia św. Pawła – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 26 stycznia – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa – Msza Święta o godz. 8:00.

4. W środę 27 stycznia – wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 28 stycznia – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 29 stycznia –- Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 30 stycznia, wspomnienie bł. ks. Bronisława Markiewicza (ur. 13 lipca 1842 w Pruchniku, zm. 29 stycznia 1912 w Miejscu Piastowym), założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła (CSMA), potocznie nazywanego Michalitami, Apostoła trzeźwości, Opiekuna młodzieży męskiej – Msza Święta o godz. 17:00.

7a. W sobotę 30 stycznia – kolędowanie w Łopience od godz. 10:00.

8. W niedzielę 31 stycznia – IV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, także jest to dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Bosko.

9. Tak jak w rodzinach i w życiu pielęgnujemy rocznice urodzin, zawarcia sakramentu małżeństwa, przyjęcia Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, Sakramentu Bierzmowania, podobnie też w Kościele przeżywane są rocznice i uroczystości. W 2021 roku zaproponowanych jest już kilka takich rocznic (150 rocznica ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, Rok św. Jakuba, 100 rocznica poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa) – których obchody są rozłożone w dłuższym czasie. Są też prawie codzienne wspomnienia świętych i błogosławionych. Korzystajmy z tych propozycji, aby rocznic, uroczystości, świąt i wspomnień, aby poznawać życie świętych i historię Kościoła, pogłębiać naszą wiarę i naśladować świętych i wypełniać postanowienia z modlitw poświęcenia, zawierzenia lub ślubowań np. Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisanych przez Sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

17 stycznia – II niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

8 grudnia 2020 Ojciec Święty Franciszek ogłosił ROK ŚW. JÓZEFA – w 150 rocznicą opieki św. Józefa nad Kościołem Powszechnym

List Apostolski Patris corde – Ojcowskie serce – Papieża Franciszka

Rok Św. Józefa – Odpusty specjalne w 2021 r.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

1 stycznia – 31 grudnia 2021 – ROK ŚW. JAKUBA

1 stycznia 2021 roku rozpocznie się Jubileuszowy Rok Jakubowy, który również w Polsce zainspirował wielu pielgrzymów i duszpasterzy do podjęcia konkretnego programu duszpasterskiego.

Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w Roku Jakubowym w wyznaczonych kościołach stacyjnych. Mogą go uzyskać osoby, które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

W Polsce mamy ponad 6000 km Dróg, przy których znajduje się ponad 80 kościołów parafialnych pw. św. Jakuba, ale tylko połowa z nich jest zaangażowana w duszpasterstwo pielgrzymów na Camino, stąd nie wszystkie znalazły się na liście kościołów stacyjnych.

Kościoły stacyjne w Polsce: https://camino.net.pl/rok-swiety-2021/rok-swiety-kompostelianski-2021/

Szlaki św. Jakuba w Polsce https://camino.net.pl/droga-w-polsce/

VIA REGIA – DROGA KRÓLEWSKA – Podkarpacki szlak św. Jakuba https://camino.net.pl/droga-w-polsce/via-regia/

10 stycznia 2021 – zaingerowano obchody 100 ROCZNICY POŚWIĘCENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

W 2021 roku ponowne poświęcenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przeżywać będziemy 11 czerwca.

MÓDLMY SIĘ

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/284/Litania-do-Najswietszego-Serca-Pana

Rozważania do Litanii o Sercu Jezusowym na podstawie „Rozmyślań” m. Urszuli Ledóchowskiej

https://urszulanki.pl/biblioteka/pisma-sw-urszuli/rozwazania-do-litanii-o-sercu-jezusowym-na-podstawie-rozmyslan-m-urszuli-ledochowskiej

Akt poświęcenia całej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (3 czerwca 1921 roku, Kraków)

Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz Jezu Chryste!

Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny naród polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście najwyższym swym Panem. Przyjąłeś z rąk naszych na widomy znak poddaństwa dźwigniętą z ofiar całej Polski świątynię: prosimy Cię, byś ten kościół w sercu ojczyzny Sercu Twemu wzniesiony przyjął za tron królewski Twego wśród nas panowania.

Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba: wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyznajemy za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko skołatanej ojczyzny. Więc Panie nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w imię dobroci Serca Twego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i poświęca. Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione królestwo Twoje!

Niech ci, co rządzą, w imię Twoje władzę sprawują; ustawy nasze niech będą świętego prawa Twego odbiciem; wojsko nasze niech pod Twym znakiem strzeże granic ojczyzny; wiedza niech od Twej prawdy światła zapożycza i Ciebie publicznie niech wyznaje; życie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech Twym duchem się napoi i na zasadach Twoich się oprze! Usuń spomiędzy nas to wszystko, co prawdzie i łasce Twojej się sprzeciwia, otwórz oczy zaślepionym, ulecz chore serca, obmyj to, co oczyszczenia potrzebuje, weź nas w opiekę przed wrogiem postronnym i przed naszą własną słabością, podbij nas pod świętą władzę Twej miłości, bo jesteśmy i do Ciebie należeć chcemy.

Jak niegdyś Polska nasza, jedna z pierwszych, przed słodkim Sercem Twoim upadła w pokłonie, tak dziś oddajemy Ci cały nasz naród w zupełne i niepodzielne władanie, oddajemy Ci i poświęcamy jego miasta i wioski, jego prawa i zwyczaje, jego prace i trudy, jego potrzeby i jego nadzieje. Ufamy Ci i w imię tej ufności podnosimy głos uwielbienia, który niech płynie przez wszystkie ziemie polskie i znajdzie oddźwięk we wszystkich polskich sercach: Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i najwyższy Panie naszej ojczyzny; Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej ojczyzny.

Źródło: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/170649,oddani-sercu-chrystusa.html

17 STYCZNIA – II NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Wołanie Boga

Wołanie Boga. Jak się właściwie odbywa? Czy jest głośne, wyraźne, kogo dotyczy? To ważne pytania w kontekście niedzielnych czytań, które mówią o Bogu, który woła człowieka. Mowa jest w tych czytaniach o szczególnym wołaniu, które wzywa do rozpoczęcia drogi życia zadedykowanej Bogu w wyjątkowy sposób, ale na kwestię, myślę, można spojrzeć także szerzej. Bowiem Bóg nie przestał ani powoływać człowieka do szczególnych zadań ani mówić do niego w dzisiejszym świecie.

Moglibyśmy z pewnością wskazać wiele . dróg, poprzez które Bóg dzisiaj dociera do człowieka. Chciałbym podkreślić dzisiaj jedną z nich. Jest nią doświadczenie wewnętrzne. Wiele dzisiaj się o nim mówi. Człowiek odkrywa w sobie głębię, nieskończoność. Oczywiście potrzeba do tego chwili zatrzymania się. Ale może nawet nie zawsze. Nie chodzi mi bowiem o chwile modlitwy czy też skupienia, ale o momenty, być może nawet rzadkie, w których odkrywamy nieskończoność, to iż codzienność nie wyznacza jeszcze całego horyzontu, kiedy czujemy się szczególnie przynagleni przez miłość, gdy odczuwamy, iż nasze życie jest jedynie fragmentem jakiejś większej pełni. I temu podobne. Trudno to może dokładnie opisać. Jest to takie zatrzymanie się serca pośród świata, wewnętrzne przymrużenie oczu. Co ciekawe, wielu podobne doświadczenie przywiodło do nawrócenia. Zwykle z całkowitej niewiary do przekonania o Bogu bliskim, który wyznacza sens każdej chwili a ostatecznie całego życia człowieka. Bułhakow, pisarz rosyjski, uwierzył na przykład, gdy przez długi czas jechał przez step. Było to doświadczenie nieskończoności – niezwykle odległego horyzontu i ogromu przestrzeni, które odniosło jego myśli bardzo daleko: musi być sens w tej ogromnej całości. Musi być Bóg, który jest ogromem, nieskończonością… To właśnie taka chwila przebłysku, która mobilizuje serce człowieka.

Dla każdego są to jego własne odniesienia i doświadczenia. I w ten sposób miedzy innymi przemawia do człowieka dzisiaj Bóg, woła go. Właśnie z głębi serca, z zamętu dnia, dając przebłyski Nieskończoności, która na ogarnia.

ks. Andrzej Dańczak

ŹRÓDŁO:https://kaplani.pl/pl/strefa_mysli/czytelnia/komentarze/rok_b/ii_niedziela_zwykla_j_1_35_42

 17 stycznia 2021 – XXIV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Słowo Księdza Biskupa Rafała Markowskiego przed XXIV Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10) – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, w Słowie z okazji zbliżającego się XXIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, który będziemy obchodzić 17 stycznia pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Publikujemy pełny tekst Słowa:

Narodziny i śmierć, oto dwa wydarzenia, które określają wszelkie życie, w tym także życie ludzkie. Człowiek pojawia się na tym świecie przez narodziny i opuszcza go przez śmierć. Jako istota żyjąca przynależy do świata natury i z natury jest nietrwały. Musi więc uznać, że podlega prawom natury i jak każdy żywy organizm rozwija się, starzeje i umiera. I jeżeli nawet od innych istot żyjących odróżnia go świadomość śmierci, to jednak nie chroni go to przed jej nadejściem. Przeciwnie, uświadamia mu kruchość życia ludzkiego. Ale paradoksalnie owa świadomość śmierci prowadzi człowieka do pytania o sens i wartość życia ludzkiego. Od właściwego bowiem spojrzenia na fakt śmierci zależy właściwe ujęcie sensu życia.

Więcej: https://episkopat.pl/slowo-bp-markowskiego-przed-xxiv-dniem-judaizmu-w-kosciele-katolickim-w-polsce/

18-25 stycznia – TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Hasło tygodnia: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Przyjmując wybranie

Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie

Dzień 3: Formując jedno ciało

Dzień 4: Modląc się wspólnie

Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem

Dzień 6: Przyjmując innych

Dzień 7: Wzrastając w jedności

Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Więcej: https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2021/

19 stycznia – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

ur. 17 stycznia 1842 w Korczynie, zm. 28 marca 1924 w Przemyślu,
Biskupa Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej 1900–1924,
założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 1882–1883.

Kilka myśli św. Józefa Sebastiana Pelczara

Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swej królowej. Podobnie dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a tym mieczem jest różaniec. […] Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala.

Różaniec jest księgą Maryi, zawierającą w streszczeniu wszystko, co mądrość Boża wymyśliła najdoskonalszego, a miłość Boża wykonała najlepszego. Do tej księgi prowadzi Maryja wszystkie swoje dzieci. (…) Różaniec jest murem obronnym, którym Maryja opasuje Kościół święty.

Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem pełnym łask, z którego wszyscy mogą czerpać – dla wszystkich stoi ono otworem.

Aby dobrze się modlić umartwiaj się zewnętrznie i wewnętrznie. Jak bowiem kadzidło wydaje swą woń, gdy zostanie spalone na żarzących węglach, tak i modlitwa wtedy wzniesie się w niebo wdzięczną wonią, gdy wypłynie z duszy umartwionej.

Pokora winna być wszechstronna, a więc ma być pokorą rozumu, serca i woli, a poniekąd i ciała, z drugiej strony każdy ma ćwiczyć się w niej w potrójnym kierunku, to jest względem Boga, względem bliźnich i względem siebie samego.

Gdzież jest ratunek dla duszy, która chce wrócić do Boga? W Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata i Lekarzu Dusz.

Człowiek wezwany do współpracy z Chrystusem w budowie gmachu doskonałości w jego duszy, jest umacniany pokarmem Eucharystii i wspomagany przez rodzi­nę duchową.

Żal za popełnione winy jest tak konieczny, że nic go zastąpić nie zdoła. Gdzie nie ma tego żalu, tam nie może być mowy o prawdziwym nawróceniu, tam też niemoż­liwe jest przebaczenie ze strony

Chrystus Pan każe szukać pokoju w przezwyciężaniu siebie, w pokorze, posłuszeństwie, cierpliwości, miłości Boga i bliźnich.

Bez łaski nie można się zbawić, a bez modlitwy nie można otrzymać łaski.

Modlitwa daje duszy hart i siłę. Dusza ufna w pomoc Bożą porywa się nawet na rzeczy trudne i wśród walk i cierpień nie upada.

Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie https://korczyna.przemyska.pl/

Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego https://sercanki.org.pl/pl/

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – „Oto Baranek Boży

Zawołanie Jana Chrzciciela słyszymy podczas każdej Mszy świętej. Dopowiedzenie uczniów rysuje zapowiedź zbawczego dzieła Mesjasza. On stanie się prawdziwym barankiem, odda swoje życie, a pamiątkę nowej paschy pozostawi w ciągle uobecniającej się ofierze. W każdej Eucharystii. Spotkanie z Nim w Komunii świętej ma dalej owocować tak, jak stało się to w życiu pierwszych uczniów. Najpierw ma być dialogiem z Jezusem oraz pragnieniem głębszej więzi i przyjaźni. Zamieszkanie z Jezusem jest obrazem realizacji tego pragnienia, kontynuacją spotkania. W praktyce oznacza to otwartość na modlitwie i rozważanie Bożego Słowa. Wtedy będzie można zobaczyć bardziej, więcej, inaczej. Siebie oraz innych. Życie swoje i tych, których można przyprowadzić do Jezusa, stając się wobec nich Jego świadkami. Pokazując, że odnalezienie Go jest w rzeczywistości najważniejszym zadaniem życia. Doczesności, która zmierza ku wieczności.”

ks. Andrzej Leszczyński

Źródło: https://kaplani.pl/pl/strefa_mysli/czytelnia/komentarze/rok_b/ii_niedziela_zwykla_j_1_35_42

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 17 stycznia – II niedziela zwykła – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Jest to niedziela poprzedzająca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasło tygodnia: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5–9).

1a) W niedzielę 24 stycznia będziemy modlić się o Błogosławieństwo Boże dla rodzin i mieszkańców naszej Parafii. Proszę przynieść wodę do poświęcenia i tą wodą pobłogosławicie Wasze domy i gospodarstwa.

2. W poniedziałek 18 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 19 stycznia – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa – Metropolity Przemyskiego 1900-1924 r. – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 20 stycznia – wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika i św. Sebastiana, męczennika – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 21 stycznia – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 22 stycznia – wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika i św. Wincentego Pallottiego, prezbitera – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 23 stycznia – 8. rocznica śmierci Józefa kard. Glempa – Prymasa Polski w latach 1981-2009, zmarł w 2013 r. – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 24 stycznia – III niedziela zwykła – II Niedziela Słowa Bożego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. Tak jak w rodzinach i w życiu pielęgnujemy rocznice urodzin, zawarcia sakramentu małżeństwa, przyjęcia Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, Sakramentu Bierzmowania, podobnie też w Kościele przeżywane są rocznice i uroczystości. W 2021 roku zaproponowanych jest już kilka takich rocznic (150 rocznica ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, Rok św. Jakuba, 100 rocznica poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa) – których obchody są rozłożone w dłuższym czasie. Są też prawie codzienne wspomnienia świętych i błogosławionych. Korzystajmy z tych propozycji, aby rocznic, uroczystości, świąt i wspomnień, aby poznawać życie świętych i historię Kościoła, pogłębiać naszą wiarę i naśladować świętych i wypełniać postanowienia z modlitw poświęcenia, zawierzenia lub ślubowań np. Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisanych przez Sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

10 stycznia – niedziela Chrztu Pańskiego

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

8 GRUDNIA 2020 Ojciec Święty Franciszek ogłosił ROK ŚW. JÓZEFA – w 150 rocznicą opieki św. Józefa nad Kościołem Powszechnym

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

10 STYCZNIA – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1, 11

Wśród miliardów ludzi na tym świecie, Bóg zechciał obdarzyć Cię łaską Chrztu Świętego – łaską bycia szczególnym Jego dzieckiem, bycia tak blisko Niego, że możesz Go spotkać w Słowie Bożym i w Sakramentach; że możesz mieć z Nim głęboką relację. Obdarzył Cię największym skarbem: poznania Go łaską uświęcającą w sercu, możliwością ‘zatrzymania go’ w głębi swojej duszy!

Czy jesteś w stanie dostrzec ten ogrom miłości Boga do Ciebie, jaką udzielił Ci Bóg na Chrzcie świętym?

ks. Mateusz Gardziński SChr

ŹRÓDŁO:https://www.biblijni.pl/czytania/11988_%C2%ABty_jestes_moim_synem_umilowanym_w_tobie_mam_upodobanie%C2%BB_mk_1_11.html   

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – na niedzielnej Mszy Świętej dziękujmy Panu Bogu i naszym rodzicom za Łaskę Chrztu Świętego, prośmy o Błogosławieństwo Boże dla Kapłana, który nas chrzcił lub o łaskę życia wiecznego.

Co wnosi w życie człowieka chrzest?

„Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia. Sakramentu chrztu udziela się jeden raz; nie może on być powtórzony.”

KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) 1272

Cały artykuł: https://deon.pl/wiara/pytania-o-wiare/co-wnosi-w-zycie-czlowieka-chrzest,220245

Jakie są łaski chrztu?
Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech; przez łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jednocząc z Chrystusem i włączając w Jego Kościół; daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami; obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego. Ochrzczony przynależy na zawsze do Chrystusa: zostaje opieczętowany niezatartym duchowym znamieniem (charakterem).

Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie?
Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga.

Chrzest – chrzest jest pierwszym sakramentem wprowadzającym człowieka do Wspólnoty Kościoła Świętego. Poszukajmy w internecie kilku słów o naszym Patronie, poszukajmy także daty chrztu świętego – może też był to dzień wyjątkowy w roku kościelnym. Warto też spojrzeć z jakim Patronem lub może świętem kościelnym związany jest nasz dzień urodzin.

Kilka dni – dzień urodzin, dzień imienin, dzień Chrztu, dzień I Komunii Świętej, dzień Bierzmowania – może dzięki Patronom tych dni zobaczysz jaka jest Twoje droga do świętości.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 stycznia – niedziela Chrztu Pańskiego – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, w tym dniu 16 rocznica śmierci ks. Jana Karasia – proboszcza w Górzance w latach 1973-1978.

2. W poniedziałek 11 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 12 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 13 stycznia – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, 4 rocznica śmierci śp. Przemka Chmielewskiego „CHMIELA”  – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 14 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 15 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 16 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 17 stycznia – II niedziela zwykła – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Jest to niedziela poprzedzająca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

9. Czytając słowa z noworocznego Pierwszego Czytania z Księgi Liczb 6,22-27, przyjmijmy do głębi naszych serc błogosławieństwo od Boga Ojca płynące i na mocy powszechnego kapłaństwa błogosławmy też sobie nawzajem – życzmy sobie dobrze, życzmy sobie Opieki Bożej, życzmy sobie szczęścia:

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».”

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

3 stycznia – II niedziela po Narodzeniu Pańskim

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

3 STYCZNIA – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1, 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: «Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Bóg stwarzając świat „oddzielił światłość od ciemności”. Gdy na skutek grzechu konieczne okazało się nowe stworzenie, Bóg posłał na świat Światłość, której ciemność nie ogarnęła. Aby dać nam nowe życie, Bóg dał nam punkt odniesienia dla oddzielenia światła od ciemności, czyli dobra od zła. Tym punktem odniesienia jest Chrystus.

Kto nie oddziela umiejętnie światła od ciemności, czyli dobra od zła, ten traci życie, bo działa wbrew Bogu-Stwórcy, który zaczął stworzenie od oddzielenia tych dwu rzeczy. Jeśli chcemy żyć pełnią życia, powinniśmy mieć jasność co do dobra i zła. Nie możemy w nieskończoność eksperymentować ze złem i uczyć się na własnych błędach. Warto zaufać Stwórcy, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, by stworzyć nas do nowego, pełnego życia.

Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO:https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/to-jest-nowy-poczatek-j-1-1-18,332901  

6 STYCZNIA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI – DZIEŃ MODLITW I POMOCY MISJOM

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zazwyczaj tylko w niedzielę, spróbujmy zorganizować dzień powszedni tak, by także uczestniczyć we Mszy Świętej.

Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

Pozdrawiajmy się słowami „Życzę ci Błogosławieństwa Bożego”, „Niech cię Pan Bóg strzeże”, „Zostań z Bogiem”, „Życzę ci Obfitości Łask Bożych” – życzmy sobie dobrze i pomnażajmy dobro.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 stycznia – II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 13:00 Msza Święta za śp. Michała Galanta.

Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

2. W poniedziałek 4 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 5 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli pod hasłem „EUCHARYSTIA OBJAWIENIEM MIŁOŚCI” – jest to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, więcej: http://www.misje.pl/blog/komunikat-na-dzien-modlitwy-i-pomocy-misjom-6-stycznia-2021r/70351

5. W czwartek 7 stycznia – św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera, I czwartek miesiąca, przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o Błogosławieństwo Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Maryi, siły i zdrowie w całym nowym roku dla Księdza Proboszcza, Duchowieństwa Archidiecezji Przemyskiej oraz Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

6. W piątek 8 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 9 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 10 stycznia – III niedziela po Narodzeniu Pańskim – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, w tym dniu 16 rocznica śmierci ks. Jana Karasia – proboszcza w Górzance w latach 1973-1978.

9. Czytając słowa z noworocznego Pierwszego Czytania z Księgi Liczb 6,22-27, przyjmijmy do głębi naszych serc błogosławieństwo od Boga Ojca płynące i na mocy powszechnego kapłaństwa błogosławmy też sobie nawzajem – życzmy sobie dobrze, życzmy sobie Opieki Bożej, życzmy sobie szczęścia:

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».”

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

error: Content is protected !!