13 grudnia – III niedziela Adwentu

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

17 grudnia – 84 rocznica urodzin Ojca Świętego

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

13 grudnia – III niedziela Adwentu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Nie mogli przejść obojętnie obok świętego Jana Chrzciciela, zdumiewali się, przyglądali się mu, pytali, kim jest. Nie był do nich podobny i nie tylko dlatego, że ubierał się jak Eliasz.

Co zdumiewało tych ludzi? Widocznie odgadli, że święty Jan jest człowiekiem posłanym przez Boga, że świadczy o prawdzie. Zdumiewali się nie tylko pogańscy żołnierze rzymscy, którzy stali w tłumie, ale i Żydzi – obeznani z Pismem Świętym, lecz dalecy od prawdy. Chodzi tu nie tylko o świętego Jana – przesłoniętego „szarańczą czasu”. Każdy chrześcijanin, tak jak on, powołany jest do tego, aby świadczyć o prawdziwie.

Powinien zdumiewać nie tylko niewierzących, ale i tych, co mówią, że wierzą, ale odeszli od prawdy Ewangelii. Chrześcijanin – to ten, kto odpowiada miłością na nienawiść, patrzy na cierpienie nie jak na nieszczęście, lecz jak na zadanie do wykonania, myśli ze spokojem o śmierci jak o spotkaniu z Bogiem. Niedobrze, jeśli chrześcijanin przestaje zdumiewać.

ks. Jan Twardowski

ŹRÓDŁO: https://www.apostol.pl/rozwazania/rozwazania-pisma/ewangelia-wg-%C5%9Bwi%C4%99tego-jana-1-68-1928  

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

ADWENT – czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa – Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się nowy Rok Kościelny pod hasłem „ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”, ale niech nie będzie to tylko hasło, lecz wezwanie by świadomie i gorliwie uczestniczyć w niedzielę i święta, a w miarę możliwości także w ciągu tygodnia w spotkaniu z Panem Jezusem we Mszy Świętej.

Już przeżywamy III niedzielę Adwentu tzw. „niedzielę GAUDETE”.

Różowy kolor szat liturgicznych – wyjątkowy – spotykany tylko 2 razy w roku liturgicznym – dziś – w trzecią niedzielę Adwentu, czyli tzw. „niedzieli Gaudete” oraz w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, czyli tzw. „niedzielę Laetare”. DLACZEGO?

Kolor różowy zwiastuje radość, to nadzieja podczas trudnego i smutnego czasu pokuty, postu i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Kolor różowy jest to fiolet rozjaśniony bielą. Białe szaty liturgiczne używane są w najważniejsze święta i uroczystości w Kościele Katolickim – Narodzenie Pana Jezusa, Zmartwychwstanie Pana Jezusa… W czasie oczekiwania na te wydarzenia, czyli podczas Adwentu oraz Wielkiego Postu Msze Święte odprawiane są we fioletowych ornatach. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu światło zbliżających się świąt jest coraz bliżej, stąd kolor różowy, który zwiastuje radość.

Radujmy się i dziękujmy – w czasie Mszy Świętej składajmy Panu Bogu dziękczynienie:

– za Eucharystię sprawowaną w naszej miejscowości, zaangażowanie Księdza Proboszcza i każdego kto wspiera dobra duchowe i materialne naszej świątyni,

– za posługę Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – który erygował (tworzył) Parafie rzymsko-katolickie prawie w każdej miejscowości w Archidiecezji Przemyskiej, aby wierni nie mieli do kościoła dalej niż 4 km.

– za dobre wydarzenia w naszym codziennym życiu, za sąsiadów którzy nam w czymkolwiek pomogli, tak małymi krokami módlmy się za siebie nawzajem.

– za to co trudne – co wymaga od nas większego wysiłku, zamiany planów, czasem ofiary – dziękujmy i prośmy inne dobro dla bliźnich albo dla siebie.

Starajmy się pobożnie i często uczestniczyć we Mszy Świętej, gdyż jest to:

– oddanie hołdu Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu. Wzbudzanie świadomości, że nasze życie jest w Ręku Boga Ojca Wszechmogącego. Przyjęcie Komunii Świętej z uwielbieniem i dziękczynieniem.

– dziękczynienie za wszystkie łaski i dary otrzymane od Pana i Boga naszego. Przyjęcie Komunii Świętej z uwielbieniem i dziękczynieniem.

– przebłaganie Pana Boga za liczne grzechy i winy nasze, jak też i za kary przez nie zasłużone. Przyjęcie Komunii Świętej za żyjących lub za zmarłych, pamiętajmy także o duszach w czyśćcu cierpiących.

– błaganie o łaski duchowe i w doczesnych potrzebach dla rodziny, sąsiadów i przyjaciół albo dla siebie od Pana Boga. Przyjęcie Komunii Świętej za żyjących lub za zmarłych, pamiętajmy także o duszach w czyśćcu cierpiących.

Cele uczestnictwa w Eucharystii łączą w sobie intencje – myśli, z jakimi idziemy na Mszę Świętą. Te myśli dziękczynienia i błagania możemy określać i w niedzielę i codziennie. Wtedy pragnienie uczestnictwa we Mszy Świętej i modlitewna troska o bliskich, rodzinę, sąsiadów i przyjaciół będzie rosła.

Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. (Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 1367)

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 grudnia – III niedziela Adwentu – GAUDETE – RADUJCIE SIĘ – PAN JEST BLISKO, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Będą do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Do Spowiedzi Świętej przed świątecznej proszę przystępować w ciągu tygodnia po Roratach.

1a. W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.) i 50 rocznicę tragicznych wydarzeń grudnia 1970 r. módlmy się za zabitych, ofiary i prześladowanych. Módlmy się także o łaskę nawrócenia dla błądzących i pozostających z dala od Kościoła, także o pokój w Polsce, na Białorusi i wszędzie tam gdzie toczą się wojny i spory.

1b. List Pasterski Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego.

1c. Zapoznajmy się z oświadczeniem Ks. Abp Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2. W poniedziałek 14 grudnia, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

3. We wtorek 15 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

4. W środę 16 grudnia – początek nowenny do Dzieciątka Jezus – już tylko 9 dni do Bożego Narodzenia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 17 grudnia, rozpoczyna się CZAS WIELKICH ANTYFON – jako bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia Kościół przyzywa przyjścia Zbawiciela. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka w 84 rocznicę urodzin – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

6. W piątek 18 grudnia, wspomnienie św. Damazego I, papieża, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

7. W sobotę 19 grudnia, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

8. W niedzielę 20 grudnia – IV niedziela Adwentu – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

6 grudnia – II niedziela Adwentu

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

6 grudnia – II niedziela Adwentu

XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 1-8

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” – tak rozpoczyna święty Marek. Czy nam się nie wydaje, że nowina sprzed dwóch tysięcy lat już nie jest nowiną? Nie nowalijką, ale wiadomością z siwą brodą. Tymczasem w świecie starzejących się książek, światopoglądów, które często najpierw są niedorzeczne, potem niebezpieczne, a wreszcie dawno znane, Ewangelia staje się nowością.

     Skoro Jezus przyszedł na świat jako człowiek, może przyjść do nas pod postacią Eucharystii albo pod postacią bliźniego proszącego nas o czas, dobroć, serce. Przeżyć początek Ewangelii – to usłyszeć Jezusa mówiącego do nas bezpośrednio. Usłyszeć to, co jest zagłuszane, przemilczane – to, czego nie chciałoby się czasem usłyszeć.

ks. Jan Twardowski

ŹRÓDŁO: https://www.apostol.pl/rozwazania/rozwazania-pisma/ewangelia-wg-%C5%9Bwi%C4%99tego-marka-1-18

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

ADWENT – czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa – Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się nowy Rok Kościelny pod hasłem „ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”,

ZGROMADZENI – czyli WSZYSCY jesteśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy za siebie nawzajem, jako WSPÓLNOTA – grupa ludzi z jednej Parafii. Jesteśmy Braćmi i Siostrami. Jesteśmy ochrzczeni w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, który ma MOC i mówi IDŻ na MSZĘ ŚWIĘTĄ, POMÓŻ SĄSIADOWI, zgłoś się do RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ – każde natchnienie do modlitwy i czynienia dobra można w sercu usłyszeć.

Starajmy się uczestniczyć w spotkaniu z Panem Jezusem we Mszy Świętej w niedzielę i święta, a w miarę możliwości także w ciągu tygodnia.

Jeżeli korzystamy z dyspensy pandemicznej i nie wychodzimy z domu, naszą wiarę pogłębiajmy przy radioodbiornikach i telewizorach korzystając z mediów katolickich. Wtedy też tworzymy WSPÓLNOTĘ – jako MODLĄCY się ze wszystkimi radiosłuchaczami.

REKOLEKCJE ADWENTOWE w Radiu MARYJA https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-najblizszy-poniedzialek-rozpoczna-sie-rekolekcje-adwentowe-w-radiu-maryja/

TRAMNSMISJE MSZY ŚWIĘTEJ ze ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ https://www.youtube.com/watch?v=NQ0vd_NK3f4

Msze św. w niedziele o godz.: 8,00, 9.00, 10.30, 12.00, 19.00 i 20.30.
Msze św. w dni powszednie o godz.: 6.30 (Roraty), 12.00 i 18.00 (po Mszy św. wieczornej różaniec).

8 GRUDNIA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI

– to naprawdę WYJĄTKOWY DZIEŃ, między 12:00 a 13:00 – WYJĄTKOWA GODZINA – GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA – dla CIEBIE i wszystkich mieszkańców NASZEJ PARAFII.

Forma modlitwy w Godzinie Łaski jest dowolna. Szczególnie ważna jest modlitwa za grzeszników, i uczczenie Maryi jako Róży Mistycznej i Matki Kościoła. Można spędzić ten czas na różańcu, można z litanią do Niepokalanego Poczęcia NMP. Oto modlitwy, które mogą przydać się osobom chętnym wziąć udział w “Godzinie Łaski”.

Różaniec, Litania do Niepokalanego Poczęcia, Litania loretańska,

Akt osobistego oddania Matce Bożej, Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo

Modlitwa wdzięczności, Modlitwa za dusze w czyśćcu

8 GRUDNIA to także 150 rocznica ogłoszenia Św. Józefa patronem i opiekunem Kościoła Świętego przez bł. papieża Piusa IX w dniu 8 grudnia 1870 r.

Zachęcamy wszystkich do duchowego przygotowania i udziału w tym wielkim wydarzeniu, które przeżywać będziemy pod przewodnictwem Pasterzy Kościoła w Polsce. 

Modlitwa osobistego oddania się pod opiekę Św. Józefa 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej: na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

Módlmy się o pokój na BIAŁORUSI.
Troską materialną obejmijmy ARMENIĘ, która przyjęła 8.000 uchodźców.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
Santander Bank Polska S.A., konto numer 89 10901014 0000 0000 0301 4449

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 grudnia – II niedziela Adwentu, niedziela – XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Poświęcenie opłatków. W przedsionku książeczki – to upominek od św. Mikołaja. Pamiętajmy, że św. Mikołaj to Biskup z Miry, a nie krasnal z Laponii.

1a. Wspominając św. Mikołaja, który był patronem cerkwi w Radziejowej zachęcam do modlitwy za zmarłych i wysiedlonych mieszkańców oraz troski o porządek na cerkwisku. W historii miejscowości Radziejowa, lokowanej w XV wieku w dobrach Balów z Hoczwi były dwie cerkwie. Druga była pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy i spłonęła w 1947 r.

1b. W dniu 3 grudnia we wsi Hurko, k. Przemyśla zmarł Bazyli Zawałeń – dawny mieszkaniec Woli Górzańskiej, a w Tarnowcu k. Jasła – Józef Bacior – były nauczyciel w szkole w Górzance. Módlmy się o spokój wieczny dla tych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

1c.  W związku z trudnością w organizacji rekolekcji adwentowych w Parafii, proszę o uczestnictwo w rekolekcjach w Radiu Maryja w dniach 7-10 grudnia o godz. 8:30 lub 17:10 prowadzonych przez ks. Bogusława Jaworowskiego, misjonarza ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-najblizszy-poniedzialek-rozpoczna-sie-rekolekcje-adwentowe-w-radiu-maryja/

1d. List Pasterski Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego. https://przemyska.pl/2020/11/25/list-metropolity-przemyskiego-na-1-niedziele-adwentu-2020/

1e. Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. http://www.sluzew.dominikanie.pl/index/pdf/nowenna_przed_uroczystoscia_Niepokalanego_Poczecia_NMP.pdf

1f. Zapoznajmy się z oświadczeniem Ks. Abp Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w sprawie obrony życia: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-dyskusji-o-zyciu-ludzkim-nie-moze-byc-mowy-o-kompromisie/

2. W poniedziałek 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pszczelarzy – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00 – w intencji pszczelarzy i pracy w pasiekach.

3. We wtorek 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Msze Święta z rozważaniami o Godzinkach o godz. 8:00 i 17:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA z wystawieniem NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU o godz. 12:00-13:00. Bardzo zachęcam do modlitwy w kościele w tym czasie.

3a. We wtorek 8 grudnia, 150 rocznica zawierzenia Kościoła Świętego pod opiekę św. Józefa przez Piusa IX – Papieża. Dziękując Panu Bogu za obecność św. Józefa w historii Zbawienia i Kościoła, módlmy się: DO CIEBIE UCIEKAMY SIĘ ŚW. JÓZEFIE…

3b. We wtorek 8 grudnia, 29 rocznica powstania Radia Maryja, korzystajmy z mediów katolickich, aby odróżniać dobro od zła. https://www.radiomaryja.pl

3c. We wtorek 8 grudnia – uroczystości odpustowe w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Baligrodzie.

3d. OBIETNICE MARYI NIEPOKALANEJ:

Najbardziej pamiętne objawienie Maryi miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari we Włoszech. Maryja powiedziała Pierinie Gilli (pielęgniarce):

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.”

W drugim objawieniu, danym 13 czerwca 1947 r. Róża Duchowna mówiła:

„Nasz Pan posyła Mnie, abym objawiła nowe nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i kapłanów diecezjalnych. Tym instytutom, zgromadzeniom i kapłanom, którzy Mnie szczególnie czcić będą, obiecuję specjalną opiekę, rozwój i rozkwit duchownych powołań, ograniczenia zdrad powołania i wielką świętość w służbie Bogu. Życzę sobie, aby trzynasty dzień każdego miesiąca był obcho­dzony jako dzień Maryjny, do którego winno trwać przygotowanie w modlitwie przez 12 poprzedzających go dni. W tym dniu ześlę na te wszystkie instytuty religijne, zgromadzenia zakonne i kapłanów, od których doznam czci, bezmiar łask i obdarzę ich wszystkich wielką świętością stanu. Życzę sobie, aby 13 lipca każdego roku poświęcony był czci Róży Duchownej – Rosa Mystica”.

Gdy pielęgniarka zapytała o cud, który miałby być dowodem prawdziwości tych słów, usłyszała następującą odpowiedź:

„Najbardziej oczywisty cud będzie polegał na tym, że dusze, poświęcone Bogu, które od dawna, a szczególnie w czasie wojny stały się oziębłe i niewierne swemu powołaniu, zdradzając je nawet; duchowni, którzy przez swoje wielkie winy sprowadzili kary Boże i ucisk, jaki obecnie dokonuje się w Kościele – ci wszyscy zaprzestaną Boga ciężko obrażać. Pierwotny duch ich świętych założycieli ożyje w nich na nowo.”

Objawienia dane siostrze Pierine trwały z przerwami od 1947 do 1976 roku. 15 sierpnia 2000 r. biskup Brescii, ks. Giulio Sanguinetti, uznał kult Matki Bożej w Montichiari. Grób wizjonerki, źródło w Fontanelle oraz świątynia w Montichiari są odwiedzane rocznie przez ponad 100 000 pielgrzymów.

Również i my możemy stać się różami Matki Bożej. Maryja prosi nas o to w swych licznych objawieniach, prosi przez łzy. W czasie procesji w Fontanelle w listopadzie 1985 r. z kilku małych figur Róży Duchownej płynęły obficie łzy, czego świadkami było wielu uczestników nabożeństwa, a 8 XII 1985 r. płakała także drewniana statua Róży Duchownej w katedrze w Montichiari. Nie pozostawajmy obojętni na te znaki. Modlitwa, wynagradzanie i pokuta – o to prosi nas Róża Duchowna w Montichiari.

ŻRÓDŁO: http://www.8grudnia.rosemaria.pl/sitemap-2/8-grudnia-godzina-laski/index.html

4. W środę 9 grudnia, wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 10 grudnia, wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej, Patronki lotników, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

6. W piątek 11 grudnia, wspomnienie św. Damazego I, papieża, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

7. W sobotę 12 grudnia, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

8. W niedzielę 13 grudnia – III niedziela Adwentu – GAUDETE – RADUJCIE SIĘ – PAN JEST BLISKO, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Będą do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

8a. W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce módlmy się za ofiary i prześladowanych w tamtych czasach. Módlmy się także o łaskę nawrócenia dla błądzących i pozostających z dala od Kościoła, także o pokój w Polsce, na Białorusi i wszędzie tam gdzie toczą się wojny i spory.

9. W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.