27 GRUDNIA – NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

27 grudnia – niedziela – święto świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 22-40

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, by ofiarować Go Bogu. Symeon i Anna rozpoznali jednak w Nim Boga, który ofiarował się nam – ludziom. Skoro człowiek ma takie trudności w ofiarowaniu się Bogu, to Bóg postanowił ofiarować się człowiekowi. Bóg nie może patrzeć bezczynnie na taki brak miłości w świecie. Człowiek nie chce albo nie potrafi kochać Boga, to Bóg postanowił dać swoją Miłość człowiekowi. O tym mówi wspominane dziś uroczyście ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To ofiarowanie wypełniło się bez reszty na krzyżu.

Szukając sił do codziennego ofiarowania się Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy sam ofiarował się nam. On jest dla nas! I nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że po prostu jesteśmy. Już samo nasze istnienie jest dla Boga wielką radością. Cieszmy się i my Jego obecnością, tym, że On jest Bogiem bliskim nam, bezgranicznie nam oddanym (ofiarowanym).

Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/bog-nam-ofiarowany-lk-2-22-40,8013

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, zgromadzeni w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, dziękujmy Panu Bogu za nasze rodziny, za rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci, wnuki, prawnuki; dziękujmy Panu Bogu za lata przeżyte w małżeństwie; dziękujmy Panu Bogu za łaski i cuda, które dokonały się w naszych rodzinach.

Przepraszajmy Pana Boga za krzywdy i zaniedbania wyrządzone naszym najbliższym.

Módlmy się korzystając z myśli św. Jana Pawła II:

„Rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła.”

„Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości.”

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.”

„Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, aby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka”

„Rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego. Musimy zatem przypomnieć także w tej chwili o konieczności obrony i umacniania jej autentycznych praw. Jest ona bowiem narażona na ataki i zagrożenia z wielu stron.”

„Bardzo potrzebne jest rozumne duszpasterstwo rodzin, prowadzone przede wszystkim przez samych członków rodziny. Tylko dzięki niemu będzie można skutecznie dać odpór szkodliwym działaniom, które zmierzają do zniszczenia tego bastionu każdej prawdziwej cywilizacji.”

„Drogie rodziny, nie traćcie odwagi i pamiętajcie, że nie jesteście same: Chrystus wierzy w was; Kościół idzie z wami; ludzie dobrej woli patrzą na was z ufnością!… Jesteście powołane, by tworzyć przyszłość ludzkości, kształtując oblicze nowego tysiąclecia. W tym zadaniu niechaj was wspiera i prowadzi Maryja Panna, nasza Matka…”

„Drodzy małżonkowie, niech Chrystus pomaga wam wypełniać zobowiązania, jakie podjęliście składając przysięgę małżeńską w dniu ślubu. Papież i Kościół modlą się za was. Z całego serca błogosławię was i wasze dzieci!”

W OBRONIE ŻYCIA DZIECI POCZĘTYCH, KTÓRYCH ŻYCIE JEST ZAGROŻONE

Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy angażują się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa podjęta w Parafii trwała od 25 marca 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. i zakończyła się Pasterką w noc Narodzenia Pana Jezusa.

Po kilku dniach przerwy zachęcam do podjęcia nowej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którą będę można podjąć podczas Mszy Święch w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlić się będziemy przez 9 miesięcy od 27 grudnia 2020 r. do 26 września 2021 r. – świętując narodzenie duchowo adoptowanych dzieci w 29 września w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

https://parafia-gorzanka.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 27 grudnia – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

1a. Po kilku dniach przerwy zachęcam do podjęcia nowej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którą będę można podjąć podczas Mszy Święch w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlić się będziemy przez 9 miesięcy od 27 grudnia 2020 r. do 26 września 2021 r. – świętując narodzenie duchowo adoptowanych dzieci w 29 września w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

2. W poniedziałek 28 grudnia – święto św. Młodzianków Męczenników, dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 29 grudnia – 5.dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, 8 rocznica śmierci Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – módlmy się o chwałę nieba dla wielkiego, niezłomnego Pasterza naszej Archidiecezji Przemyskiej – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 30 grudnia – 6.dzień w Oktawie Bożego Narodzenia – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 31 grudnia – 7.dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, wspomnienie św. Sylwestra, papieża, Msza Święta z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i hymnem „Ciebie Boga Wysławiamy” na zakończenie starego roku o godz. 15:00.

6. W piątek 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, pierwszy piątek miesiąca. Witamy nowy rok, zawierzając się w Opiekę Matki Najświętszej Maryi. Wsłuchujmy się, czytajmy także Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 54. Światowy Dzień Pokoju – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. W Łopience Msza Święta o godz. 15:00. Modlić się będziemy także hymnem „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

7. W sobotę 2 stycznia – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 3 stycznia – II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego za wszystkie dary i cierpienia, jakie przeżywaliśmy w ciągu roku. Przepraszajmy Boga Ojca Wszechmogącego za wszelkie zło jakie było naszym udziałem, za wszystkie krzywdy bliźnim wyrządzone. Błagajmy Boga Ojca Wszechmogącego o Opiekę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa nad nami oraz o światło Ducha Świętego, byśmy umieli odróżniać dobro od zła. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.