26 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 10, 17-22

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

ROŻWAŻANIE

„Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.” Dz 6, 8

Uderzający może być ten kontrast obchodów liturgicznych. Wczoraj radość z Narodzenia Pańskiego, dzisiaj męczeństwo św. Szczepana pierwszego męczennika. Jednak nie jest to smutne i przygnębiające, wręcz przeciwnie, potęguje naszą radość z Narodzenia Pańskiego. Radość ta wynika z oddania z jakim św. Szczepan świadczył o Jezusie Chrystusie. Pełen łaski i mocy, oddany do końca swojemu posłannictwu, bycia wiernym świadkiem Chrystusa. Robił to, do czego został powołany, robił to, co wynikało z jego przynależności do Chrystusa – świadczył o nim aż do męczeńskiej śmierci, nie sprzeniewierzając się Jemu. Czy potrafimy w naszej codzienności świadczyć o tym, że jesteśmy chrześcijanami?

ks. Michał Ogrodnik SChr

źródło: https://www.biblijni.pl/czytania/11903_szczepan_pelen_laski_i_mocy_dzialal_cuda_i_znaki_wielkie_wsrod_ludu_dz_6_8.html

LIST REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTERU LUBELSKIEGO NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

PIELĘGNOWANE ZANIKAJĄCYCH ZWYCZAJÓW

W naszej Parafii na obu Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00 poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła – św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty stworzyłeś zwierzęta, aby pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy: pobłogosław † ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm i lekarstwo. Niech podawany w chorobie, przywróci im zdrowie, a zasiany na polach, przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Kapłan pokropił wodą święconą obecnych i przyniesiony przez nich owies.)

WIĘCEJ O ZWYCZAJU POŚWIĘCENIA OWSA https://liturgia.wiara.pl/doc/1405536.Owies-swietego-Szczepana

W OBRONIE ŻYCIA DZIECI POCZĘTYCH, KTÓRYCH ŻYCIE JEST ZAGROŻONE

Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy angażują się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa podjęta w Parafii trwała od 25 marca 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. i zakończyła się Pasterką w noc Narodzenia Pana Jezusa.

Po kilku dniach przerwy zachęcam do podjęcia nowej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którą będę można podjąć podczas Mszy Święch w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlić się będziemy przez 9 miesięcy od 27 grudnia 2020 r. do 26 września 2021 r. – świętując narodzenie duchowo adoptowanych dzieci w 29 września w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.