25 GRUDNIA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Słowa Najświętszej Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».

Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

ROZWAŻANIE

Światło nadziei rozbłyskujące pośród ciemności nie jest cudownym zjawiskiem, które możemy podziwiać. Nie jest także mitem, trafną metaforą. Wierzymy, że Bóg naprawdę narodził się jako człowiek. A światłości nie poszukujemy wśród gwiazd na grudniowym niebie, ale w sobie. Cud dzisiejszego poranka polega na tym, że budzimy się dziś przemienieni, „przeniknięci (…) blaskiem Wcielonego Słowa”. Świat się nie zmienił, a jednak widzimy, że jest zupełnie nowy – i że zawsze był taki.

Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 11

RADOSNYCH ŚWIĄT NARODZENIA PANA JEZUSA.

W czasach niepewności i chwiania się fundamentów Ewangelia Święta pozostaje nie zmienna. Słowa Najświętszej Ewangelii głoszą na Dobrą Nowinę – radość wielką – wiadomość AUTENTYCZNĄ, że narodził się Zbawiciel.

CHRYSTUS PAN ZBAWICIEL – Zbawca, Wybawca, Ktoś, kto nas ratuje.

EMMANUEL – Bóg z nami.

Mamy Boga, który stał się człowiekiem. Mamy Chrystusa, który przez Ducha Świętego wskazuje nam drogę do Boga Ojca,

Oto czas by adorować Boga w Dzieciątku Jezus, aby przyklęknąć przed żłóbkiem i przyklęknąć przed tabernakulum – czas gromadzić się na Mszach Świętych i oddawać cześć Panu Bogu w Eucharystii. Czas uwierzyć, że Bóg Żywy przychodzi do naszych serc – i po Komunii Świętej uwielbiać Boga, który jest z nami i w nas.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę rozpoznania, poznania i przyjęcia Chrystusa do swojego życia na każdy dzień.

Życzę zdrowia, pokoju w sercach i nadziei, że Dobry Bóg ulituje się nad Swym Ludem i wybawi nas od zarazy.

Dziękujmy Bogu za opiekę nad nami mieszkańcami Górzanki i Woli Górzańskiej i przyjaciółmi naszej Parafii.

Szczęść Boże

ks. Piotr