20 grudnia – IV niedziela Adwentu

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

20 grudnia – IV niedziela adwentu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Może się wydawać, że Ewangelia o zwiastowaniu anielskim przypomina obrazy z Matką Bożą w niebieskiej sukni, z łagodnym aniołem, cichą izdebką w Nazarecie, niebem bez chmur, drzewami, których nie szarpie wiatr.

Tymczasem właśnie ten fragment Ewangelii ukazuje wszechmoc Bożą, potężniejszą od huraganu. W biały dzień zjawia się nagle anioł. Spada jak piorun z jasnego nieba. Powołuje. Objawia moc Bożą. Poczyna się w łonie Maryi Jezus. Prawdziwe trzęsienie nieba i ziemi. Prawda, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Jak często wydaje się nam, że nic a nic się nie dzieje albo, że jesteśmy bezsilni, skołatani powszednim dniem, kłopotami i nudą. I znów zaczyna się dzień, taki sam jak wczorajszy. I co dalej?

Zapominamy o Bogu, o Jego potędze. A On może się objawić w każdej chwili, w sposób, jaki sobie wybierze. Niespodziewanie. Możemy wszystko przewidywać po swojemu, a wszystko stanie się inaczej. Byle otworzyć się na Boga. Zaufać. Wtedy usłyszymy: „Nie bój się. Pan z tobą”.

ks. Jan Twardowski

ŹRÓDŁO: https://www.apostol.pl/rozwazania/rozwazania-pisma/ewangelia-wg-%C5%9Bwi%C4%99tego-%C5%82ukasza-1-2628 

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ 

ADWENT – czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa – Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się nowy Rok Kościelny pod hasłem „ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”, ale niech nie będzie to tylko hasło, lecz wezwanie by świadomie i gorliwie uczestniczyć w niedzielę i święta, a w miarę możliwości także w ciągu tygodnia w spotkaniu z Panem Jezusem we Mszy Świętej.

24 GRUDNIA – WIGILIA UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA

Wigilia Bożego Narodzenia – oczekujemy na przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. „Pana” – czyli Tego, któremu wszystko jest poddane, czyli Tego, który ma nami władać. „Zbawiciela” – czyli Tego, który ma nas wyrwać z ciemności, czyli Tego, który ma nas zjednoczyć ze sobą, byśmy byli gotowi służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. BĄDŹMY OTWARCI, GOTOWI PRZYJĄĆ CHRYSTUSA DO NASZYCH SERC W SAKRAMENCIE EUCHARYSTII.

25 GRUDNIA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

„I rzekł do nich [pasterzy] anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida [Betlejem] narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” Łk 2,10-11

Nazwa miejscowości Betlejem oznacza Dom Chleba.

Jezus Chrystus, który rodzi się w Beslejem staje się dla nas Chlebem Życia, Chlebem w pielgrzymce ziemskiej, Chlebem na drodze do Wieczności.

PADNIJMY NA KOLANA UCZCIJMY NIEBIOS PANA !!!

TO DZIECIĘ TO NASZ BÓG !!!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 grudnia – IV niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Będą do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Do Spowiedzi Świętej przed świątecznej proszę przystępować w ciągu tygodnia po Roratach.

1a. List Pasterski Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego.

2. W poniedziałek 21 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

3. We wtorek 22 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

4. W środę 23 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 24 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00 – będziemy modlić się w intencji naszego Arcybiskupa Ks. Adama Szala z okazji Jego imienin. W czwartek obowiązuje post – zachowajmy wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i alkoholu. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę Wigilijnej Wieczerzy w naszych rodzinach, podczas której będzie wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o Narodzeniu Zbawiciela, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. 

6. W piątek 25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze Święte Pasterka o godz. 0:00 – z zakończeniem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w ciągu dnia o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Z Uroczystością Narodzenia Pańskiego związana jest Oktawa (łac. octavus – ósmy) jest to czas w liturgii obejmujący ważną uroczystość i siedem dni po niej następujących. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pokoju w sercach, zgody i zdrowia.

7. W sobotę 26 grudnia – święto św. Szczepana – pierwszego męczennika, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W naszej Parafii poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła – św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.

8. W niedzielę 27 grudnia – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.