13 grudnia – III niedziela Adwentu

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

17 grudnia – 84 rocznica urodzin Ojca Świętego

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

13 grudnia – III niedziela Adwentu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Nie mogli przejść obojętnie obok świętego Jana Chrzciciela, zdumiewali się, przyglądali się mu, pytali, kim jest. Nie był do nich podobny i nie tylko dlatego, że ubierał się jak Eliasz.

Co zdumiewało tych ludzi? Widocznie odgadli, że święty Jan jest człowiekiem posłanym przez Boga, że świadczy o prawdzie. Zdumiewali się nie tylko pogańscy żołnierze rzymscy, którzy stali w tłumie, ale i Żydzi – obeznani z Pismem Świętym, lecz dalecy od prawdy. Chodzi tu nie tylko o świętego Jana – przesłoniętego „szarańczą czasu”. Każdy chrześcijanin, tak jak on, powołany jest do tego, aby świadczyć o prawdziwie.

Powinien zdumiewać nie tylko niewierzących, ale i tych, co mówią, że wierzą, ale odeszli od prawdy Ewangelii. Chrześcijanin – to ten, kto odpowiada miłością na nienawiść, patrzy na cierpienie nie jak na nieszczęście, lecz jak na zadanie do wykonania, myśli ze spokojem o śmierci jak o spotkaniu z Bogiem. Niedobrze, jeśli chrześcijanin przestaje zdumiewać.

ks. Jan Twardowski

ŹRÓDŁO: https://www.apostol.pl/rozwazania/rozwazania-pisma/ewangelia-wg-%C5%9Bwi%C4%99tego-jana-1-68-1928  

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

ADWENT – czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa – Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się nowy Rok Kościelny pod hasłem „ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”, ale niech nie będzie to tylko hasło, lecz wezwanie by świadomie i gorliwie uczestniczyć w niedzielę i święta, a w miarę możliwości także w ciągu tygodnia w spotkaniu z Panem Jezusem we Mszy Świętej.

Już przeżywamy III niedzielę Adwentu tzw. „niedzielę GAUDETE”.

Różowy kolor szat liturgicznych – wyjątkowy – spotykany tylko 2 razy w roku liturgicznym – dziś – w trzecią niedzielę Adwentu, czyli tzw. „niedzieli Gaudete” oraz w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, czyli tzw. „niedzielę Laetare”. DLACZEGO?

Kolor różowy zwiastuje radość, to nadzieja podczas trudnego i smutnego czasu pokuty, postu i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Kolor różowy jest to fiolet rozjaśniony bielą. Białe szaty liturgiczne używane są w najważniejsze święta i uroczystości w Kościele Katolickim – Narodzenie Pana Jezusa, Zmartwychwstanie Pana Jezusa… W czasie oczekiwania na te wydarzenia, czyli podczas Adwentu oraz Wielkiego Postu Msze Święte odprawiane są we fioletowych ornatach. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu światło zbliżających się świąt jest coraz bliżej, stąd kolor różowy, który zwiastuje radość.

Radujmy się i dziękujmy – w czasie Mszy Świętej składajmy Panu Bogu dziękczynienie:

– za Eucharystię sprawowaną w naszej miejscowości, zaangażowanie Księdza Proboszcza i każdego kto wspiera dobra duchowe i materialne naszej świątyni,

– za posługę Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – który erygował (tworzył) Parafie rzymsko-katolickie prawie w każdej miejscowości w Archidiecezji Przemyskiej, aby wierni nie mieli do kościoła dalej niż 4 km.

– za dobre wydarzenia w naszym codziennym życiu, za sąsiadów którzy nam w czymkolwiek pomogli, tak małymi krokami módlmy się za siebie nawzajem.

– za to co trudne – co wymaga od nas większego wysiłku, zamiany planów, czasem ofiary – dziękujmy i prośmy inne dobro dla bliźnich albo dla siebie.

Starajmy się pobożnie i często uczestniczyć we Mszy Świętej, gdyż jest to:

– oddanie hołdu Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu. Wzbudzanie świadomości, że nasze życie jest w Ręku Boga Ojca Wszechmogącego. Przyjęcie Komunii Świętej z uwielbieniem i dziękczynieniem.

– dziękczynienie za wszystkie łaski i dary otrzymane od Pana i Boga naszego. Przyjęcie Komunii Świętej z uwielbieniem i dziękczynieniem.

– przebłaganie Pana Boga za liczne grzechy i winy nasze, jak też i za kary przez nie zasłużone. Przyjęcie Komunii Świętej za żyjących lub za zmarłych, pamiętajmy także o duszach w czyśćcu cierpiących.

– błaganie o łaski duchowe i w doczesnych potrzebach dla rodziny, sąsiadów i przyjaciół albo dla siebie od Pana Boga. Przyjęcie Komunii Świętej za żyjących lub za zmarłych, pamiętajmy także o duszach w czyśćcu cierpiących.

Cele uczestnictwa w Eucharystii łączą w sobie intencje – myśli, z jakimi idziemy na Mszę Świętą. Te myśli dziękczynienia i błagania możemy określać i w niedzielę i codziennie. Wtedy pragnienie uczestnictwa we Mszy Świętej i modlitewna troska o bliskich, rodzinę, sąsiadów i przyjaciół będzie rosła.

Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. (Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 1367)

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 grudnia – III niedziela Adwentu – GAUDETE – RADUJCIE SIĘ – PAN JEST BLISKO, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Będą do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Do Spowiedzi Świętej przed świątecznej proszę przystępować w ciągu tygodnia po Roratach.

1a. W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.) i 50 rocznicę tragicznych wydarzeń grudnia 1970 r. módlmy się za zabitych, ofiary i prześladowanych. Módlmy się także o łaskę nawrócenia dla błądzących i pozostających z dala od Kościoła, także o pokój w Polsce, na Białorusi i wszędzie tam gdzie toczą się wojny i spory.

1b. List Pasterski Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego.

1c. Zapoznajmy się z oświadczeniem Ks. Abp Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-dyskusji-o-zyciu-ludzkim-nie-moze-byc-mowy-o-kompromisie/

2. W poniedziałek 14 grudnia, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

3. We wtorek 15 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

4. W środę 16 grudnia – początek nowenny do Dzieciątka Jezus – już tylko 9 dni do Bożego Narodzenia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 17 grudnia, rozpoczyna się CZAS WIELKICH ANTYFON – jako bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia Kościół przyzywa przyjścia Zbawiciela. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka w 84 rocznicę urodzin – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

6. W piątek 18 grudnia, wspomnienie św. Damazego I, papieża, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

7. W sobotę 19 grudnia, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

8. W niedzielę 20 grudnia – IV niedziela Adwentu – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.