27 GRUDNIA – NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

27 grudnia – niedziela – święto świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 22-40

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, by ofiarować Go Bogu. Symeon i Anna rozpoznali jednak w Nim Boga, który ofiarował się nam – ludziom. Skoro człowiek ma takie trudności w ofiarowaniu się Bogu, to Bóg postanowił ofiarować się człowiekowi. Bóg nie może patrzeć bezczynnie na taki brak miłości w świecie. Człowiek nie chce albo nie potrafi kochać Boga, to Bóg postanowił dać swoją Miłość człowiekowi. O tym mówi wspominane dziś uroczyście ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To ofiarowanie wypełniło się bez reszty na krzyżu.

Szukając sił do codziennego ofiarowania się Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy sam ofiarował się nam. On jest dla nas! I nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że po prostu jesteśmy. Już samo nasze istnienie jest dla Boga wielką radością. Cieszmy się i my Jego obecnością, tym, że On jest Bogiem bliskim nam, bezgranicznie nam oddanym (ofiarowanym).

Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/bog-nam-ofiarowany-lk-2-22-40,8013

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, zgromadzeni w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, dziękujmy Panu Bogu za nasze rodziny, za rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci, wnuki, prawnuki; dziękujmy Panu Bogu za lata przeżyte w małżeństwie; dziękujmy Panu Bogu za łaski i cuda, które dokonały się w naszych rodzinach.

Przepraszajmy Pana Boga za krzywdy i zaniedbania wyrządzone naszym najbliższym.

Módlmy się korzystając z myśli św. Jana Pawła II:

„Rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła.”

„Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości.”

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.”

„Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, aby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka”

„Rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego. Musimy zatem przypomnieć także w tej chwili o konieczności obrony i umacniania jej autentycznych praw. Jest ona bowiem narażona na ataki i zagrożenia z wielu stron.”

„Bardzo potrzebne jest rozumne duszpasterstwo rodzin, prowadzone przede wszystkim przez samych członków rodziny. Tylko dzięki niemu będzie można skutecznie dać odpór szkodliwym działaniom, które zmierzają do zniszczenia tego bastionu każdej prawdziwej cywilizacji.”

„Drogie rodziny, nie traćcie odwagi i pamiętajcie, że nie jesteście same: Chrystus wierzy w was; Kościół idzie z wami; ludzie dobrej woli patrzą na was z ufnością!… Jesteście powołane, by tworzyć przyszłość ludzkości, kształtując oblicze nowego tysiąclecia. W tym zadaniu niechaj was wspiera i prowadzi Maryja Panna, nasza Matka…”

„Drodzy małżonkowie, niech Chrystus pomaga wam wypełniać zobowiązania, jakie podjęliście składając przysięgę małżeńską w dniu ślubu. Papież i Kościół modlą się za was. Z całego serca błogosławię was i wasze dzieci!”

W OBRONIE ŻYCIA DZIECI POCZĘTYCH, KTÓRYCH ŻYCIE JEST ZAGROŻONE

Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy angażują się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa podjęta w Parafii trwała od 25 marca 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. i zakończyła się Pasterką w noc Narodzenia Pana Jezusa.

Po kilku dniach przerwy zachęcam do podjęcia nowej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którą będę można podjąć podczas Mszy Święch w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlić się będziemy przez 9 miesięcy od 27 grudnia 2020 r. do 26 września 2021 r. – świętując narodzenie duchowo adoptowanych dzieci w 29 września w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

https://parafia-gorzanka.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 27 grudnia – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

1a. Po kilku dniach przerwy zachęcam do podjęcia nowej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którą będę można podjąć podczas Mszy Święch w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlić się będziemy przez 9 miesięcy od 27 grudnia 2020 r. do 26 września 2021 r. – świętując narodzenie duchowo adoptowanych dzieci w 29 września w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

2. W poniedziałek 28 grudnia – święto św. Młodzianków Męczenników, dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 29 grudnia – 5.dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, 8 rocznica śmierci Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – módlmy się o chwałę nieba dla wielkiego, niezłomnego Pasterza naszej Archidiecezji Przemyskiej – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 30 grudnia – 6.dzień w Oktawie Bożego Narodzenia – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 31 grudnia – 7.dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, wspomnienie św. Sylwestra, papieża, Msza Święta z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i hymnem „Ciebie Boga Wysławiamy” na zakończenie starego roku o godz. 15:00.

6. W piątek 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, pierwszy piątek miesiąca. Witamy nowy rok, zawierzając się w Opiekę Matki Najświętszej Maryi. Wsłuchujmy się, czytajmy także Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 54. Światowy Dzień Pokoju – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. W Łopience Msza Święta o godz. 15:00. Modlić się będziemy także hymnem „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

7. W sobotę 2 stycznia – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 3 stycznia – II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego za wszystkie dary i cierpienia, jakie przeżywaliśmy w ciągu roku. Przepraszajmy Boga Ojca Wszechmogącego za wszelkie zło jakie było naszym udziałem, za wszystkie krzywdy bliźnim wyrządzone. Błagajmy Boga Ojca Wszechmogącego o Opiekę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa nad nami oraz o światło Ducha Świętego, byśmy umieli odróżniać dobro od zła. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

26 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 10, 17-22

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

ROŻWAŻANIE

„Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.” Dz 6, 8

Uderzający może być ten kontrast obchodów liturgicznych. Wczoraj radość z Narodzenia Pańskiego, dzisiaj męczeństwo św. Szczepana pierwszego męczennika. Jednak nie jest to smutne i przygnębiające, wręcz przeciwnie, potęguje naszą radość z Narodzenia Pańskiego. Radość ta wynika z oddania z jakim św. Szczepan świadczył o Jezusie Chrystusie. Pełen łaski i mocy, oddany do końca swojemu posłannictwu, bycia wiernym świadkiem Chrystusa. Robił to, do czego został powołany, robił to, co wynikało z jego przynależności do Chrystusa – świadczył o nim aż do męczeńskiej śmierci, nie sprzeniewierzając się Jemu. Czy potrafimy w naszej codzienności świadczyć o tym, że jesteśmy chrześcijanami?

ks. Michał Ogrodnik SChr

źródło: https://www.biblijni.pl/czytania/11903_szczepan_pelen_laski_i_mocy_dzialal_cuda_i_znaki_wielkie_wsrod_ludu_dz_6_8.html

LIST REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTERU LUBELSKIEGO NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

PIELĘGNOWANE ZANIKAJĄCYCH ZWYCZAJÓW

W naszej Parafii na obu Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00 poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła – św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty stworzyłeś zwierzęta, aby pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy: pobłogosław † ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm i lekarstwo. Niech podawany w chorobie, przywróci im zdrowie, a zasiany na polach, przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Kapłan pokropił wodą święconą obecnych i przyniesiony przez nich owies.)

WIĘCEJ O ZWYCZAJU POŚWIĘCENIA OWSA https://liturgia.wiara.pl/doc/1405536.Owies-swietego-Szczepana

W OBRONIE ŻYCIA DZIECI POCZĘTYCH, KTÓRYCH ŻYCIE JEST ZAGROŻONE

Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy angażują się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa podjęta w Parafii trwała od 25 marca 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. i zakończyła się Pasterką w noc Narodzenia Pana Jezusa.

Po kilku dniach przerwy zachęcam do podjęcia nowej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którą będę można podjąć podczas Mszy Święch w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlić się będziemy przez 9 miesięcy od 27 grudnia 2020 r. do 26 września 2021 r. – świętując narodzenie duchowo adoptowanych dzieci w 29 września w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

25 GRUDNIA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Słowa Najświętszej Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».

Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

ROZWAŻANIE

Światło nadziei rozbłyskujące pośród ciemności nie jest cudownym zjawiskiem, które możemy podziwiać. Nie jest także mitem, trafną metaforą. Wierzymy, że Bóg naprawdę narodził się jako człowiek. A światłości nie poszukujemy wśród gwiazd na grudniowym niebie, ale w sobie. Cud dzisiejszego poranka polega na tym, że budzimy się dziś przemienieni, „przeniknięci (…) blaskiem Wcielonego Słowa”. Świat się nie zmienił, a jednak widzimy, że jest zupełnie nowy – i że zawsze był taki.

Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 11

RADOSNYCH ŚWIĄT NARODZENIA PANA JEZUSA.

W czasach niepewności i chwiania się fundamentów Ewangelia Święta pozostaje nie zmienna. Słowa Najświętszej Ewangelii głoszą na Dobrą Nowinę – radość wielką – wiadomość AUTENTYCZNĄ, że narodził się Zbawiciel.

CHRYSTUS PAN ZBAWICIEL – Zbawca, Wybawca, Ktoś, kto nas ratuje.

EMMANUEL – Bóg z nami.

Mamy Boga, który stał się człowiekiem. Mamy Chrystusa, który przez Ducha Świętego wskazuje nam drogę do Boga Ojca,

Oto czas by adorować Boga w Dzieciątku Jezus, aby przyklęknąć przed żłóbkiem i przyklęknąć przed tabernakulum – czas gromadzić się na Mszach Świętych i oddawać cześć Panu Bogu w Eucharystii. Czas uwierzyć, że Bóg Żywy przychodzi do naszych serc – i po Komunii Świętej uwielbiać Boga, który jest z nami i w nas.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę rozpoznania, poznania i przyjęcia Chrystusa do swojego życia na każdy dzień.

Życzę zdrowia, pokoju w sercach i nadziei, że Dobry Bóg ulituje się nad Swym Ludem i wybawi nas od zarazy.

Dziękujmy Bogu za opiekę nad nami mieszkańcami Górzanki i Woli Górzańskiej i przyjaciółmi naszej Parafii.

Szczęść Boże

ks. Piotr

20 grudnia – IV niedziela Adwentu

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2020

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

20 grudnia – IV niedziela adwentu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

Może się wydawać, że Ewangelia o zwiastowaniu anielskim przypomina obrazy z Matką Bożą w niebieskiej sukni, z łagodnym aniołem, cichą izdebką w Nazarecie, niebem bez chmur, drzewami, których nie szarpie wiatr.

Tymczasem właśnie ten fragment Ewangelii ukazuje wszechmoc Bożą, potężniejszą od huraganu. W biały dzień zjawia się nagle anioł. Spada jak piorun z jasnego nieba. Powołuje. Objawia moc Bożą. Poczyna się w łonie Maryi Jezus. Prawdziwe trzęsienie nieba i ziemi. Prawda, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Jak często wydaje się nam, że nic a nic się nie dzieje albo, że jesteśmy bezsilni, skołatani powszednim dniem, kłopotami i nudą. I znów zaczyna się dzień, taki sam jak wczorajszy. I co dalej?

Zapominamy o Bogu, o Jego potędze. A On może się objawić w każdej chwili, w sposób, jaki sobie wybierze. Niespodziewanie. Możemy wszystko przewidywać po swojemu, a wszystko stanie się inaczej. Byle otworzyć się na Boga. Zaufać. Wtedy usłyszymy: „Nie bój się. Pan z tobą”.

ks. Jan Twardowski

ŹRÓDŁO: https://www.apostol.pl/rozwazania/rozwazania-pisma/ewangelia-wg-%C5%9Bwi%C4%99tego-%C5%82ukasza-1-2628 

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ 

ADWENT – czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa – Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się nowy Rok Kościelny pod hasłem „ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”, ale niech nie będzie to tylko hasło, lecz wezwanie by świadomie i gorliwie uczestniczyć w niedzielę i święta, a w miarę możliwości także w ciągu tygodnia w spotkaniu z Panem Jezusem we Mszy Świętej.

24 GRUDNIA – WIGILIA UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA

Wigilia Bożego Narodzenia – oczekujemy na przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. „Pana” – czyli Tego, któremu wszystko jest poddane, czyli Tego, który ma nami władać. „Zbawiciela” – czyli Tego, który ma nas wyrwać z ciemności, czyli Tego, który ma nas zjednoczyć ze sobą, byśmy byli gotowi służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. BĄDŹMY OTWARCI, GOTOWI PRZYJĄĆ CHRYSTUSA DO NASZYCH SERC W SAKRAMENCIE EUCHARYSTII.

25 GRUDNIA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

„I rzekł do nich [pasterzy] anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida [Betlejem] narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” Łk 2,10-11

Nazwa miejscowości Betlejem oznacza Dom Chleba.

Jezus Chrystus, który rodzi się w Beslejem staje się dla nas Chlebem Życia, Chlebem w pielgrzymce ziemskiej, Chlebem na drodze do Wieczności.

PADNIJMY NA KOLANA UCZCIJMY NIEBIOS PANA !!!

TO DZIECIĘ TO NASZ BÓG !!!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 grudnia – IV niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Będą do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Do Spowiedzi Świętej przed świątecznej proszę przystępować w ciągu tygodnia po Roratach.

1a. List Pasterski Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego.

2. W poniedziałek 21 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

3. We wtorek 22 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

4. W środę 23 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 24 grudnia – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00 – będziemy modlić się w intencji naszego Arcybiskupa Ks. Adama Szala z okazji Jego imienin. W czwartek obowiązuje post – zachowajmy wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i alkoholu. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę Wigilijnej Wieczerzy w naszych rodzinach, podczas której będzie wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o Narodzeniu Zbawiciela, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. 

6. W piątek 25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze Święte Pasterka o godz. 0:00 – z zakończeniem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w ciągu dnia o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Z Uroczystością Narodzenia Pańskiego związana jest Oktawa (łac. octavus – ósmy) jest to czas w liturgii obejmujący ważną uroczystość i siedem dni po niej następujących. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pokoju w sercach, zgody i zdrowia.

7. W sobotę 26 grudnia – święto św. Szczepana – pierwszego męczennika, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W naszej Parafii poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła – św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.

8. W niedzielę 27 grudnia – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

error: Content is protected !!