22 listopada – niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

22 listopada – niedziela –
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

W obrazie Sądu Ostatecznego Jezus odwołuje się do praktyki stosowanej przez pasterzy w Palestynie. Owce i kozły w ciągu dnia pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej ceniono, wolały świeże powietrze. „W pogańskich sennikach owce kojarzono z pomyślnymi wydarzeniami, zaś kozły z nieszczęściem” (C. Keener). Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich (nie tylko chrześcijan), będzie symbolicznym aktem separacji, oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli „owce od kozłów”, dobro od zła, miłość od grzechu.

Kryterium separacji nie będzie tylko wiara, ale praktyczne czyny miłosierdzia i miłości. Jezus utożsamia się z najmniejszymi. Żaden gest dobroci i miłosierdzia wobec nich nie będzie zapomniany. Najmniejszymi są wszyscy uczniowie Jezusa, ale również każdy człowiek potrzebujący, biedny cierpiący w sposób duchowy, moralny czy materialny, który staje na naszej drodze, prosząc wprost lub w sposób milczący. I więcej, najmniejszym jest każdy z nas. Wszyscy potrzebujemy akceptacji, miłosierdzia, współczucia, życzliwości, miłości…

Sąd będzie więc objawieniem ukrytych, pokornych, często niedocenianych gestów miłości, którymi było utkane (lub nie) nasze życie. „Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości” (św. Jan od Krzyża), gdyż tylko ona nadaje wartość i największy sens naszemu życiu.

Jak wyobrażam sobie moje spotkanie z Chrystusem w chwili śmierci? Czy znam i w jaki sposób praktykuję „uczynki miłosierne co do duszy i ciała”? Jaką wartość stanowi dla mnie miłość (por. 1 Kor 13, 2)?

Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/gdy-syn-czlowieczy-przyjdzie-mt-25-31-46,143835

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
– Ofiarowanie odpustów.
– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
– Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 22 listopada – 34. niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej o godz. 8:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – można zyskać odpust zupełny. Różaniec godz. 10:30.  W tym dniu 13 rocznica śmierci Ks. Wiktora Obrockiego z Polańczyka.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

Dekret – odpusty zupełne 2020

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 23 listopada, wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Kolumbana, opata – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 24 listopada, wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 25 listopada, wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 26 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 27 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 28 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 29 listopada – I niedziela adwentu, rozpoczynamy nowy rok kościelny pod hasłem ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. Wydarzenia ostatnich miesięcy i dni skłaniają nasze myśli ku sprawom ostatecznym. Dziś żyjemy, ale czy przeżyjemy? Jak będzie przebiegała choroba, czy nas ominie? Jak ta sytuacja dotknie naszych najbliższych i przyjaciół, czy Pan Bóg zachowa ich przy życiu? To jest czas bardzo trudny, ale to jest czas Łaski – CZAS ABY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PANA BOGA, DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. To jest czas by zaufać Panu Bogu i oddać się pod Boże Panowanie.

Sługa Boży Ks. Stefan Kard. Wyszyński mówił „CZAS TO MIŁOŚĆ”, a Pan Jezus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.”

Co możesz zrobić dla rodziny, drugiego człowieka, dla sąsiada, dla Parafii – PO PROSTU z SERCA?

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY – UZDOLNIJ NAS DO CZYNIENIA DOBRA – nieustannie.

WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI.

10. W maju 2020 r. rozpoczęliśmy trzeci etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to ściana za ołtarzem głównym. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. Zbliża się czas odbioru i rozliczenia prac konserwatorskich.