32. niedziela zwykła

8 listopada – 32. niedziela zwykła – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.”

Jak strażak non stop czuwa w gotowości do akcji ratunkowej, tak chrześcijanin ma za zadanie 24/7 trwać w łasce uświęcającej. Taka postawa jest gotowością na spotkanie z Bogiem. Dbanie o czyste serce wypełnione przyjaźnią z Bogiem dokonuje się m.in. w codziennej modlitwie oraz w systematycznym przystępowaniu do sakramentu pokuty. Oliwą, o której Pan Jezus mówi w dzisiejszej ewangelii jest miłość do Boga. Na przykładzie nieroztropnych panien widzimy, że nieodpowiedzialne jest odkładanie priorytetów na ostatnią chwilę, gdyż można nie zdążyć.

Czy/jak dbam o trwanie w łasce uświęcającej?

ks. Tomasz Ludwicki SChr

ŹRÓDŁO: https://www.biblijni.pl/czytania/11620_czuwajcie_wiec_bo_nie_znacie_dnia_ani_godziny_mt_25_13.html

8 LISTOPADA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, na stronie internetowej https://pkwp.org/o-nas/nasza-dzialalnosc możemy znaleźć więcej informacji o Stowarzyszeniu.

Dziś nasze oczy kierujemy na Republikę Środkowoafrykańską. O sytuacji w tym kraju mówi Biskup Mirosław Gucwa (zobacz film)

Kościół w Republice Środkowoafrykańskiej można wspomóc modlitwą i ofiarą. Więcej szczegółów: https://pkwp.org/dzien-solidarnosci/republika-srodkowoafrykanska

11 LISTOPADA – 102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE, O OBRONĘ ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI, MÓDLMY SIĘ O WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK

Wezwanie Abp Adama Szala Metropolity Przemyskiego do modlitwy za Ojczyznę i Kościół – 11 listopada 2020 r. – w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

LISTOPAD – TRWAJMY W MODLITWIE ZA ZMARŁYCH

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 8 listopada – 32. niedziela zwykła, XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oczy nasze zwracamy ku problemom Republiki Środkowej Afryki, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. https://pkwp.org/dzien-solidarnosci/republika-srodkowoafrykanska

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

Dekret – odpusty zupełne 2020

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

1d. Z wiarą, nadzieją i miłością podejmujmy proponowane modlitwy i inicjatywy w obronie wiary oraz wychowania dzieci i młodzieży w wierze katolickiej, obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, modlitwy z Polskę, modlitwy o ustanie pandemii.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę? Psalm 27,1

2. W poniedziałek 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 11 listopada, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Proszę wywiesić flagę Polski, Msza Święta o godz. 16:00. Po Mszy Świętej, przed Najświętszym Sakramentem, modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny zgodnie z zaleceniem Abp. Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.

5. W czwartek 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 13 listopada, Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, Msza Święta o godz. 17:00. Początek nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

7. W sobotę 14 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 15 listopada- 33. niedziela zwykła, IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI z niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Od naszego radykalnego zaufana Panu Jezusowi zależy przemiana świata. „Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (z Ewangelii św. Jana 14,1-6).

W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

10. W maju 2020 r. rozpoczęliśmy trzeci etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to ściana za ołtarzem głównym. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. Zbliża się czas odbioru i rozliczenia prac konserwatorskich.