29 listopada – I niedziela Adwentu

29 listopada – I niedziela adwentu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

W świętym czuwaniu kryje się ostrzeżenie i nadzieja. Ostrzeżenie, że możemy przegapić wielką sprawę, nadzieja, że Bóg chce się nami posługiwać.

Czuwajmy nawet wtedy, gdy się przedłuża Jego nieobecność i mogłoby się wydawać, że nie przyjdzie. Kiedy myślimy o Bogu, starajmy się tak zachowywać jak zakochani, którzy stale czekają na spotkanie, telefon, rozmowę, najmniejszy upominek. Kto kocha, czeka na ukochanego. Czasem oczekiwanie jest już miłością.

Czekanie

Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem
o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem
pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać

ks. Jan Twardowski

ŹRÓDŁO: https://www.apostol.pl/rozwazania/rozwazania-pisma/ewangelia-wg-%C5%9Bwi%C4%99tego-marka-13-3337

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA TO:
DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA

DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,
DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

W KOMUNII ŚWIĘTEJ

ADWENT – czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pana Jezusa – Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się nowy Rok Kościelny pod hasłem „ZGROMADZENIE NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”, ale niech nie będzie to tylko hasło, lecz wezwanie by świadomie i gorliwie uczestniczyć w niedzielę i święta, a w miarę możliwości także w ciągu tygodnia w spotkaniu z Panem Jezusem we Mszy Świętej. ADWENT jest czasem by odnowić serce, myślenie, postępowanie – bardziej zwrócić się ku Panu Bogu, a może zaangażować się w prace przy świątyni, a może pomóc sąsiadowi, bliźniemu, słabszemu. W nowym Roku Kościelnym skierujmy oczy na ołtarz i tajemnicy Mszy Świętej które będą w pełniejszy sposób wyjaśniane. warto korzystać z prasy katolickiej, albo dostępnych na stronie internetowej linków do mediów katolickich. Szczęść Boże na ten nowy Rok Kościelny, z nadzieją, że pandemia ustąpi i nasza wiara się umocni, a miłość i życzliwość będzie przenikała relacje międzyludzkie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 29 listopada – I niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Spowiedź Święta w ciągu całego tygodnia przed lub po Mszy Świętej.

1a. List Pasterski Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego. https://przemyska.pl/2020/11/25/list-metropolity-przemyskiego-na-1-niedziele-adwentu-2020/

1b. Od 29 listopada do 7 grudnia módlmy się nowenną przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

1c. Z radością przyjmujemy wiadomość, że Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – artykuł w „Niedzieli”.

1d. MÓDLMY SIĘ SŁOWAMI PIEŚNI:

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.
Niech Twoja łaska mi pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

AVE MARYJA, ŁASKI PEŁANA, PAN Z TOBĄ,
ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO

2. W poniedziałek 30 listopada, święto św. Andrzeja Apostoła – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 1 grudnia, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty  o godz. 6:00.

4. W środę 2 grudnia, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 3 grudnia, I czwartek miesiąca i wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Roraty o godz. 6:00. Módlmy się o obfitość Łask Bożych dla Księdza Proboszcza oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, a także za alumnów, kleryków i diakonów – Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Litania do bł. Jana Wojciecha Balickiego.

6. W piątek 4 grudnia, I piątek miesiąca, wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Spowiedź Święta od godz. 16:00. Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 5 grudnia, I sobota miesiąca, Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 6 grudnia – II niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

22 listopada – niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

22 listopada – niedziela –
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

W obrazie Sądu Ostatecznego Jezus odwołuje się do praktyki stosowanej przez pasterzy w Palestynie. Owce i kozły w ciągu dnia pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej ceniono, wolały świeże powietrze. „W pogańskich sennikach owce kojarzono z pomyślnymi wydarzeniami, zaś kozły z nieszczęściem” (C. Keener). Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich (nie tylko chrześcijan), będzie symbolicznym aktem separacji, oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli „owce od kozłów”, dobro od zła, miłość od grzechu.

Kryterium separacji nie będzie tylko wiara, ale praktyczne czyny miłosierdzia i miłości. Jezus utożsamia się z najmniejszymi. Żaden gest dobroci i miłosierdzia wobec nich nie będzie zapomniany. Najmniejszymi są wszyscy uczniowie Jezusa, ale również każdy człowiek potrzebujący, biedny cierpiący w sposób duchowy, moralny czy materialny, który staje na naszej drodze, prosząc wprost lub w sposób milczący. I więcej, najmniejszym jest każdy z nas. Wszyscy potrzebujemy akceptacji, miłosierdzia, współczucia, życzliwości, miłości…

Sąd będzie więc objawieniem ukrytych, pokornych, często niedocenianych gestów miłości, którymi było utkane (lub nie) nasze życie. „Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości” (św. Jan od Krzyża), gdyż tylko ona nadaje wartość i największy sens naszemu życiu.

Jak wyobrażam sobie moje spotkanie z Chrystusem w chwili śmierci? Czy znam i w jaki sposób praktykuję „uczynki miłosierne co do duszy i ciała”? Jaką wartość stanowi dla mnie miłość (por. 1 Kor 13, 2)?

Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/gdy-syn-czlowieczy-przyjdzie-mt-25-31-46,143835

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
– Ofiarowanie odpustów.
– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
– Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 22 listopada – 34. niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej o godz. 8:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – można zyskać odpust zupełny. Różaniec godz. 10:30.  W tym dniu 13 rocznica śmierci Ks. Wiktora Obrockiego z Polańczyka.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

Dekret – odpusty zupełne 2020

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 23 listopada, wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Kolumbana, opata – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 24 listopada, wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 25 listopada, wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 26 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 27 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 28 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 29 listopada – I niedziela adwentu, rozpoczynamy nowy rok kościelny pod hasłem ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. Wydarzenia ostatnich miesięcy i dni skłaniają nasze myśli ku sprawom ostatecznym. Dziś żyjemy, ale czy przeżyjemy? Jak będzie przebiegała choroba, czy nas ominie? Jak ta sytuacja dotknie naszych najbliższych i przyjaciół, czy Pan Bóg zachowa ich przy życiu? To jest czas bardzo trudny, ale to jest czas Łaski – CZAS ABY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PANA BOGA, DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. To jest czas by zaufać Panu Bogu i oddać się pod Boże Panowanie.

Sługa Boży Ks. Stefan Kard. Wyszyński mówił „CZAS TO MIŁOŚĆ”, a Pan Jezus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.”

Co możesz zrobić dla rodziny, drugiego człowieka, dla sąsiada, dla Parafii – PO PROSTU z SERCA?

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY – UZDOLNIJ NAS DO CZYNIENIA DOBRA – nieustannie.

WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI.

10. W maju 2020 r. rozpoczęliśmy trzeci etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to ściana za ołtarzem głównym. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. Zbliża się czas odbioru i rozliczenia prac konserwatorskich.

33. niedziela zwykła

15 listopada- 33. niedziela zwykła,

IV Światowy Dzień Ubogich, „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 25, 14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

„Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi.” Mt 25, 25

Zacytowane zdanie z przypowieści Jezusa pokazuje, że lęk nie usprawiedliwia naszych zaniedbań. Sługa, który pozwolił by lęk go owładnął dostał surową karę. Lęki nie rodzą się z naszej winy, a jednak dzisiejsze Słowo sugeruje, że poddawanie się im może być moralnie złe. Jezus wiele razy powtarzał: „Nie bójcie się”. Czego boisz się najbardziej?

ks. Adam Słomiński SChr

ŹRÓDŁO: https://www.biblijni.pl/czytania/11650_bojac_sie_wiec_poszedlem_i_ukrylem_twoj_talent_w_ziemi_mt_25_25.html

IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

ORĘDZIE OJCE ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Zachęcam kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych do włączenia się w Nowennę przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Zawierzajmy się Chrystusowi Panu przez modlitwę, trwając na niej w naszych świątyniach, podczas osobistej modlitwy, czy razem z domownikami w rodzinnym wieczerniku. Niech nasze ufne wołanie do Boga wyjedna łaskę zgody, pokoju w naszej Ojczyźnie oraz zwycięstwa dobra nad złem. Modlitewne zaangażowanie, stan łaski uświęcającej, a więc serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi, z pewnością zaowocują szerzeniem Królestwa Jezusa na ziemi.

Można skorzystać z tekstów Nowenny znajdujących się poniżej.

Bądźmy razem w tych ważnych chwilach, zjednoczeni na modlitwie.

bp Stanisław Jamrozek
Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

Nowenna ku czci Chrystusa Króla

NOWENNA przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

ŹRÓDŁO: https://przemyska.pl/2020/11/12/nowenna-przed-uroczystoscia-jezusa-chrystusa-krola-wszechswiata/

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
– Ofiarowanie odpustów.
– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
– Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

18 LISTOPADA – 78. rocznica męczeńskiej śmierci SŁUGI BOŻEGO KS. JANA SIUZDAKA – PROBOSZCZA w Wołkowyi w latach 1931-1940

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 15 listopada – 33. niedziela zwykła, IV Światowy Dzień Ubogich, pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7,32). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Orędzie Ojca Świętego Franciszka. O godz. 12:00 uroczysta Msza Święta odpustowa ku czci bł. Karoliny Kózkówny w Bukowcu.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

Dekret – odpusty zupełne 2020

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

1d. Z wiarą, nadzieją i miłością podejmujmy proponowane modlitwy i inicjatywy w obronie wiary oraz wychowania dzieci i młodzieży w wierze katolickiej, obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, modlitwy z Polskę, modlitwy o ustanie pandemii.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę? Psalm 27,1

2. W poniedziałek 16 listopada, wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła wspomnienie, Matki Bożej Ostrobramskiej, św. Małgorzaty Szkockiej oraz św. Gertrudy, dziewicy, Msza Święta 17:00.

3. We wtorek 17 listopada, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 78. rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka (Proboszcza w Wołkowyi w latach 1931-1940), Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 19 listopada, wspomnienie bł. Salomei, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 20 listopada, wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 21 listopada, wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 22 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. O godz. 12:00 uroczysta Msza Święta odpustowa ku czci św. Rafała Kalinowskiego w Rajskiem. W tym dniu także 13. rocznica śmierci ks. Wiktora Obrodzkiego z Polańczyka.

8a. W niedzielę 22 listopada – co miesięczna Msza Święta ku czci św. Rity. Transmisja z Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

9. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI z niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Od naszego radykalnego zaufana Panu Jezusowi zależy przemiana świata. „Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (z Ewangelii św. Jana 14,1-6).

W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

10. W maju 2020 r. rozpoczęliśmy trzeci etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to ściana za ołtarzem głównym. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. Zbliża się czas odbioru i rozliczenia prac konserwatorskich.

32. niedziela zwykła

8 listopada – 32. niedziela zwykła – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.”

Jak strażak non stop czuwa w gotowości do akcji ratunkowej, tak chrześcijanin ma za zadanie 24/7 trwać w łasce uświęcającej. Taka postawa jest gotowością na spotkanie z Bogiem. Dbanie o czyste serce wypełnione przyjaźnią z Bogiem dokonuje się m.in. w codziennej modlitwie oraz w systematycznym przystępowaniu do sakramentu pokuty. Oliwą, o której Pan Jezus mówi w dzisiejszej ewangelii jest miłość do Boga. Na przykładzie nieroztropnych panien widzimy, że nieodpowiedzialne jest odkładanie priorytetów na ostatnią chwilę, gdyż można nie zdążyć.

Czy/jak dbam o trwanie w łasce uświęcającej?

ks. Tomasz Ludwicki SChr

ŹRÓDŁO: https://www.biblijni.pl/czytania/11620_czuwajcie_wiec_bo_nie_znacie_dnia_ani_godziny_mt_25_13.html

8 LISTOPADA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, na stronie internetowej https://pkwp.org/o-nas/nasza-dzialalnosc możemy znaleźć więcej informacji o Stowarzyszeniu.

Dziś nasze oczy kierujemy na Republikę Środkowoafrykańską. O sytuacji w tym kraju mówi Biskup Mirosław Gucwa (zobacz film)

Kościół w Republice Środkowoafrykańskiej można wspomóc modlitwą i ofiarą. Więcej szczegółów: https://pkwp.org/dzien-solidarnosci/republika-srodkowoafrykanska

11 LISTOPADA – 102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE, O OBRONĘ ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI, MÓDLMY SIĘ O WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK

Wezwanie Abp Adama Szala Metropolity Przemyskiego do modlitwy za Ojczyznę i Kościół – 11 listopada 2020 r. – w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

LISTOPAD – TRWAJMY W MODLITWIE ZA ZMARŁYCH

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 8 listopada – 32. niedziela zwykła, XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oczy nasze zwracamy ku problemom Republiki Środkowej Afryki, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. https://pkwp.org/dzien-solidarnosci/republika-srodkowoafrykanska

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

Dekret – odpusty zupełne 2020

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

1d. Z wiarą, nadzieją i miłością podejmujmy proponowane modlitwy i inicjatywy w obronie wiary oraz wychowania dzieci i młodzieży w wierze katolickiej, obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, modlitwy z Polskę, modlitwy o ustanie pandemii.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę? Psalm 27,1

2. W poniedziałek 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 11 listopada, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Proszę wywiesić flagę Polski, Msza Święta o godz. 16:00. Po Mszy Świętej, przed Najświętszym Sakramentem, modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny zgodnie z zaleceniem Abp. Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.

5. W czwartek 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 13 listopada, Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, Msza Święta o godz. 17:00. Początek nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

7. W sobotę 14 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 15 listopada- 33. niedziela zwykła, IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

9. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI z niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Od naszego radykalnego zaufana Panu Jezusowi zależy przemiana świata. „Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (z Ewangelii św. Jana 14,1-6).

W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

10. W maju 2020 r. rozpoczęliśmy trzeci etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to ściana za ołtarzem głównym. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. Zbliża się czas odbioru i rozliczenia prac konserwatorskich.

1 listopada – niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada – niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: Droga do świętości

Za mało jest dni w roku dla wspomnienia najbardziej znanych świętych, którzy mogą stanowić wzór dla naszego życia. Dlatego uroczystość Wszystkich Świętych ukazuje nam, że wszyscy ludzie są wezwani do szczęścia w Królestwie Niebieskim. Święci mówią nam: „Byliśmy wszyscy jak wy, grzesznikami, ale Krew Jezusa – Baranka oczyściła nasze szaty”. Święci mówią nam: „Nasza świętość jest dla ciebie, w zasięgu twoich możliwości: ja byłam matką, która oszczędzała, przygotowywała posiłki, troszczyła się o rodzinę…

Ja byłem nauczycielem w szkole – tyle razy dla lepszego zrozumienia powtarzałem trudne lekcje… A ja całkiem zwyczajnie, byłem młodzieńcem, który starał się o to, aby kochać i być wiernym w przyjaźni… Ja byłem chory na łóżku szpitalnym… A ja lekarzem, który go leczył…”

W życiu wielkich świętych chyba zbyt mocno akcentuje się cuda i fenomen wyjątkowości. Świętość zaś jest zupełnie zwykłym życiem z Bogiem. Jest to życie udane, szczęśliwe, które zaczyna się już tutaj, a objawi się w pełni w Królestwie Bożym. Wielu słysząc słowo „świętość”, uśmiecha się i wzruszając ramionami mówi: To nie dla mnie… albo to mnie nie interesuje. Tym niemniej, w duszy każdego człowieka leży tęsknota za świętością.

Świętość jest powołaniem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego nie zatrzymujmy się na naszej drodze do świętości.

Ks. Mariusz Kunicki

ŹRÓDŁO: https://kaplani.pl/pl/strefa_mysli/czytelnia/komentarze/rok_b/uroczystosc_wszystkich_swietych_mt_5_1_12a

MODLITWA O OPIEKĘ BOŻĄ W CZASIE PANDEMII

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 1 listopada niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30 – uwielbienie Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

Dekret – odpusty zupełne 2020

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

1d. RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA – włączamy się w wielką modlitwę całego Kościoła w Polsce – przez 8 dni będziemy modlić się – pokutować, prosić i przepraszać:

– Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.

– Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty

– Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.

2. W poniedziałek 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze Święte o godz. 8:00, 11:00 i 17:00.

3. We wtorek 3 listopada, wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 4 listopada, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 5 listopada, Pierwszy czwartek miesiąca, Litanią do bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, módlmy się za alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, módlmy się o Opiekę Bożą dla Księdza Proboszcza, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 6 listopada, Pierwszy piątek miesiąca, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa polecajmy rodziny dotknięte utratą dziecka i grzechem aborcji, prośmy o Miłosierdzie Boże dla nich i dla nas, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:00, spowiedź w ciągu tygodnia po Mszy Świętej.

7. W sobotę 7 listopada, Pierwsza sobota miesiąca – módlmy się o pokój w Polsce i na świecie, módlmy się o powrót do wiary i życia sakramentalnego dla naszych bliskich, Msza Święta z Różańcem Fatimskim, o godz. 17:00.

8. W niedzielę 8 listopada – 32. niedziela zwykła, XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Z niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Od naszego radykalnego zaufana Panu Jezusowi zależy przemiana świata. „Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (z Ewangelii św. Jana 14,1-6).

W trudnej codzienności chodźmy drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości, drogą ku Eucharystii, drogą tych znanych Świętych i Błogosławionych. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

error: Content is protected !!