25 października – niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

25 października – niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

W zasadzie zbędny jest komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Niemniej jednak szukając dla siebie usprawiedliwienia, mogę, podobnie jak faryzeusze, nieustannie dopytywać: ale co jest najistotniejszego w mojej wierze? Kochać Boga całym sobą, a bliźniego jak siebie samego. Wobec tych słów wypada mi tylko w pokorze prosić Boga o przebaczenie, że tak nie jest oraz błagać o siłę, aby moja miłość do Niego wyrażała się w konkrecie codzienności. Oby On był na pierwszym miejscu, a mój bliźni przestrzenią realizacji tej miłości.

ks. Paweł Bandurski SChr

ŹRÓDŁO: https://www.biblijni.pl/czytania/11558_bedziesz_milowal_mt_22_37.html  

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta

„W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” – to zdanie znajduje się w wydanym z okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W dalszej kolejności dekret Penitencjarii Apostolskiej mówi, że odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub Nieszporów z Oficjum za zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.

W celu ułatwienia uzyskania łaski Bożej poprzez posługę duszpasterską Penitencjaria Apostolska prosi wszystkich kapłanów uprawnionych, aby z hojnością poświęcili czas na celebrację sakramentu pojednania oraz udzielanie Komunii chorym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 października niedziela – Uroczystość poświęcenia kościoła własnego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Modlitwa w intencji fundatorów, budowniczych i dobrodziejów kościoła. Dziś zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki cofamy o godzinę.

1a. W związku z zaostrzeniem ograniczeń spowodowanych przez COVID-19 został wystosowany Apel Metropolity Przemyskiego przed uroczystością Wszystkich Świętych

1b. Październik – miesiąc różańcowy – intencji do modlitwy coraz więcej, bliskich, przyjaciół, sąsiadów chorych, cierpiących i pokrzywdzonych coraz więcej. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się w intencja i sprawach związanych z naszą społecznością i pomyślnym zakończeniem prac konserwatorskich.

2. W poniedziałek 26 października, Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 27 października, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 28 października, Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 29 października, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 30 października, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 31 października, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 1 listopada niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30 – uwielbienie Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania.

8a. – Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni.

– Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

– Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

– Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

9. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. Maryjo, Matko Najświętsza, z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Matko Najświętsza otul nas płaszczem Swej Opieki, prowadź do Syna Swego. Matko Najświętsza, chcemy iść drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.