28. niedziela zwykła

11 października – 28. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 22, 1-14

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: BĄDŹCIE GOTOWI – PAN BÓG ZAPRASZA

„Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?”
Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Słowa Ewangelii skłaniają do wielowarstwowego spojrzenia na swoje życie.
Czy żyjemy rutynowo, czy słyszymy głos – zaproszenie Pana Boga?
Czy odpowiadamy na zaproszenie Pana Boga, Pana Jezusa, natchnienie od Ducha Świętego i rezygnujemy ze swoich planów, na rzecz bardziej ISTOTNEJ BOŻEJ SPRAWY?

Życie pełne jest wyborów, trudnych wyborów.
Codziennej walki, po prostu WALKI, by nie ulec pokusie.

O czym mówi sala zapełniona biesiadnikami – ludźmi złymi i dobrymi?
W tym miejscu, chodzi o powszechność zbawienia,
Królestwo Niebieskie, życie wieczne dostępne jest dla każdego,
Wymaga jednak „stroju weselnego” – przemiany życia, ciągłego nawracania się.

O czym mówi biesiadnik nie ubrany w strój weselny?
Biesiadnikiem nie ubranym w strój weselny może być człowiek,
Który słyszy głos Boży, chodzi do Kościoła, ale tkwi w swoich błędach.
Można by powiedzieć – człowiek nie zdolny do nawrócenia.

O nawrócenie, o o przemianę swojego życia,
O otwartość na Głos Boży trzeba się modlić.

W XX Dniu Papieskim, słowami św. Jana Pawła II wołajmy:
„Niech zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” – Polski.
Niech zstąpi Duch Święty i odnowi twoje i moje serce – niech odnowi je dziś.

Tak mocno i z wiarą trzeba wzywać Ducha Świętego by ratować siebie i świat cały
Przed grzechową zagładą.
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”
(z Pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan 1 Ts 5,22)

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy nie ulegali pokusom.

Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 października, 28. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W niedzielę 11 października – XX Dzień Papieski, pod hasłem TOTUS TUUS https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2020/haslo/

1b. W niedzielę 11 października – Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zachęca do dzielenia się wspomnieniami i cytatami z nauczania św. Jana Pawła II. szczegóły na stronie internetowej http://turystyka.przemyska.pl.

1c.Październik – miesiąc różańcowy – intencji do modlitwy coraz więcej, bliskich, przyjaciół, sąsiadów chorych, cierpiących i pokrzywdzonych coraz więcej. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się w intencja i sprawach związanych z naszą społecznością i pomyślnym zakończeniem prac konserwatorskich.

2. W poniedziałek 12 października, wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 13 października, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 14 października, wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 15 października, wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 16 października, wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 17 października, wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 18 października, 29. niedziela zwykła, Niedziela Misyjna. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec w obronie życia poczętego i sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz w intencji Misji o godz. 10:30. Modlitwą i ofiarą wspierajmy Misjonarzy z Archidiecezji Przemyskiej posłanych do pracy w krajach misyjnych i państwach byłego Związku Radzieckiego.

9. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. Maryjo, Matko Najświętsza, z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Matko Najświętsza otul nas płaszczem Swej Opieki, prowadź do Syna Swego. Matko Najświętsza, chcemy iść drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.