25 października – niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

25 października – niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

W zasadzie zbędny jest komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Niemniej jednak szukając dla siebie usprawiedliwienia, mogę, podobnie jak faryzeusze, nieustannie dopytywać: ale co jest najistotniejszego w mojej wierze? Kochać Boga całym sobą, a bliźniego jak siebie samego. Wobec tych słów wypada mi tylko w pokorze prosić Boga o przebaczenie, że tak nie jest oraz błagać o siłę, aby moja miłość do Niego wyrażała się w konkrecie codzienności. Oby On był na pierwszym miejscu, a mój bliźni przestrzenią realizacji tej miłości.

ks. Paweł Bandurski SChr

ŹRÓDŁO: https://www.biblijni.pl/czytania/11558_bedziesz_milowal_mt_22_37.html  

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta

„W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” – to zdanie znajduje się w wydanym z okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W dalszej kolejności dekret Penitencjarii Apostolskiej mówi, że odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub Nieszporów z Oficjum za zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.

W celu ułatwienia uzyskania łaski Bożej poprzez posługę duszpasterską Penitencjaria Apostolska prosi wszystkich kapłanów uprawnionych, aby z hojnością poświęcili czas na celebrację sakramentu pojednania oraz udzielanie Komunii chorym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 października niedziela – Uroczystość poświęcenia kościoła własnego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Modlitwa w intencji fundatorów, budowniczych i dobrodziejów kościoła. Dziś zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki cofamy o godzinę.

1a. W związku z zaostrzeniem ograniczeń spowodowanych przez COVID-19 został wystosowany Apel Metropolity Przemyskiego przed uroczystością Wszystkich Świętych

1b. Październik – miesiąc różańcowy – intencji do modlitwy coraz więcej, bliskich, przyjaciół, sąsiadów chorych, cierpiących i pokrzywdzonych coraz więcej. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się w intencja i sprawach związanych z naszą społecznością i pomyślnym zakończeniem prac konserwatorskich.

2. W poniedziałek 26 października, Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 27 października, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 28 października, Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 29 października, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 30 października, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 31 października, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 1 listopada niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30 – uwielbienie Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania.

8a. – Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni.

– Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego. Ze względu na pandemię COVID-19 wydany został Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta, według którego należy postępować.

– Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

– Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

9. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. Maryjo, Matko Najświętsza, z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Matko Najświętsza otul nas płaszczem Swej Opieki, prowadź do Syna Swego. Matko Najświętsza, chcemy iść drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

29. niedziela zwykła – Niedziela Misyjna

18 października – 29. niedziela zwykła, Niedziela Misyjna

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 22, 15-21

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII KS. JANA TWARDOWSKIEGO:

Oddajmy cezarowi to, co się należy cezarowi, a Bogu – to, co należy do Boga. Bóg i cezar – to tak, jakby się powiedziało: wszystko i nic. Stwórca i proch. Bogu należy się wszystko. Ten, kto przejmuje się Bogiem, żyje według Jego Ewangelii sam będzie wiedział, kim jest cezar i co mu się należy.

Kościół stale jest kruszony. Za wszelką cenę chcą go wciągnąć w politykę, żądając od niego programu politycznego, który jest głównie teorią i nie odpowiada ludziom.

Ten, kto żyje Ewangelią, nie potrzebuje pytać – sam wie, co się należy Stwórcy, a co przemijającemu władcy. Jezus spojrzał na monetę – nie było na niej żadnego znaku Boga.

ŹRÓDŁO: APOSTOŁ.PL

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 października, 29. niedziela zwykła, Niedziela Misyjna. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec w obronie życia poczętego i sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz w intencji Misji o godz. 10:30. Modlitwą i ofiarą wspierajmy Misjonarzy z Archidiecezji Przemyskiej posłanych do pracy w krajach misyjnych i państwach byłego Związku Radzieckiego (więcej o Misjonarzach i placówkach misyjnych na stronie: https://przemyska.pl/2020/10/17/tydzien-misyjny-2020/

1a. Przyjmijmy także wezwanie Ojca Świętego Franciszka wyrażone w Orędziu na 94 Tydzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8).

1b. Październik – miesiąc różańcowy – intencji do modlitwy coraz więcej, bliskich, przyjaciół, sąsiadów chorych, cierpiących i pokrzywdzonych coraz więcej. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się w intencja i sprawach związanych z naszą społecznością i pomyślnym zakończeniem prac konserwatorskich.

2. W poniedziałek 19 października, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika oraz  Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 20 października, wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 21 października, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 22 października, wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 23 października, wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera oraz św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 24 października, wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa; w Archidiecezji Przemyskiej – bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera – Patrona Archidiecezji i Dzieła Pomocy Powołaniom, Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 25 października, 30. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

9. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. Maryjo, Matko Najświętsza, z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Matko Najświętsza otul nas płaszczem Swej Opieki, prowadź do Syna Swego. Matko Najświętsza, chcemy iść drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

28. niedziela zwykła

11 października – 28. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 22, 1-14

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: BĄDŹCIE GOTOWI – PAN BÓG ZAPRASZA

„Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?”
Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Słowa Ewangelii skłaniają do wielowarstwowego spojrzenia na swoje życie.
Czy żyjemy rutynowo, czy słyszymy głos – zaproszenie Pana Boga?
Czy odpowiadamy na zaproszenie Pana Boga, Pana Jezusa, natchnienie od Ducha Świętego i rezygnujemy ze swoich planów, na rzecz bardziej ISTOTNEJ BOŻEJ SPRAWY?

Życie pełne jest wyborów, trudnych wyborów.
Codziennej walki, po prostu WALKI, by nie ulec pokusie.

O czym mówi sala zapełniona biesiadnikami – ludźmi złymi i dobrymi?
W tym miejscu, chodzi o powszechność zbawienia,
Królestwo Niebieskie, życie wieczne dostępne jest dla każdego,
Wymaga jednak „stroju weselnego” – przemiany życia, ciągłego nawracania się.

O czym mówi biesiadnik nie ubrany w strój weselny?
Biesiadnikiem nie ubranym w strój weselny może być człowiek,
Który słyszy głos Boży, chodzi do Kościoła, ale tkwi w swoich błędach.
Można by powiedzieć – człowiek nie zdolny do nawrócenia.

O nawrócenie, o o przemianę swojego życia,
O otwartość na Głos Boży trzeba się modlić.

W XX Dniu Papieskim, słowami św. Jana Pawła II wołajmy:
„Niech zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” – Polski.
Niech zstąpi Duch Święty i odnowi twoje i moje serce – niech odnowi je dziś.

Tak mocno i z wiarą trzeba wzywać Ducha Świętego by ratować siebie i świat cały
Przed grzechową zagładą.
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”
(z Pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan 1 Ts 5,22)

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy nie ulegali pokusom.

Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 października, 28. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30. Zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W niedzielę 11 października – XX Dzień Papieski, pod hasłem TOTUS TUUS https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2020/haslo/

1b. W niedzielę 11 października – Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zachęca do dzielenia się wspomnieniami i cytatami z nauczania św. Jana Pawła II. szczegóły na stronie internetowej http://turystyka.przemyska.pl.

1c.Październik – miesiąc różańcowy – intencji do modlitwy coraz więcej, bliskich, przyjaciół, sąsiadów chorych, cierpiących i pokrzywdzonych coraz więcej. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się w intencja i sprawach związanych z naszą społecznością i pomyślnym zakończeniem prac konserwatorskich.

2. W poniedziałek 12 października, wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 13 października, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 14 października, wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 15 października, wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 16 października, wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 17 października, wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 18 października, 29. niedziela zwykła, Niedziela Misyjna. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec w obronie życia poczętego i sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz w intencji Misji o godz. 10:30. Modlitwą i ofiarą wspierajmy Misjonarzy z Archidiecezji Przemyskiej posłanych do pracy w krajach misyjnych i państwach byłego Związku Radzieckiego.

9. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. Maryjo, Matko Najświętsza, z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Matko Najświętsza otul nas płaszczem Swej Opieki, prowadź do Syna Swego. Matko Najświętsza, chcemy iść drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

27. niedziela zwykła

4 października – 27. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI

„Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.
Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”.

SŁABOŚĆ I POKORA, KROCZENIE POD PRĄD
NIENACIĄGANIE BOŻYCH PRZYKAZAŃ DO RZECZYWISTOŚCI

Trudne jest w dzisiejszym świecie trzymanie się FUNDAMENTÓW WIARY.
Trudne jest PRZECIWSTAWIANIE się pokusom i przejawom zła.

Kto dziś się liczy? – Ten kto odnosi sukces.
Ten kto dominuje i okazuje swoją wyższość.
Leczenie swoich dramatów, dokuczając innym.
„Po trupach do celu” – to nie jest droga Chrześcijanina.

Może jesteś odrzuconym w grupie.
Może ofiarą, bo nie umiesz się bronić.

Najważniejsze, to iść pod prąd.
Trwać w wierze.
Nie ulegać współczesnym „wywrotowym” pomysłom na życie.
Ile krzywdy pociąga za sobą grzech i jak przenika przez kolejne pokolenia w rodzinie?
Grzech zabija!

Czas stanąć w pokorze przed Panem Bogiem Wszechmogącym.
Czas przyklęknąć przed kratkami konfesjonału.

Czas by spojrzeć na życie z nadzieją.
Z nadzieją krok po kroku naprawiać błędy z przeszłość.

Czas wpatrywać się Bożą Miłość.
Czas wierzyć, że wszelkie dobro jest Łaską Bożą.
Czas wierzyć, że trudności, bóle, słabości i nasza małość…
Ma sens, powinna nas wzmocnić, by w każdej chwili dzielić się miłością.

To nie są puste słowa – to walka wewnętrzna.
To codzienne moje własne decyzje.
Jak przeżyję dzisiaj, jutro i każdy następny dzień?

Świętość, miłość Boga i bliźniego,
Uczciwość, wierność i poświęcenie,
Dobroć i wzajemna modlitwa i troska,
OTO KIERUNKI NASZGO DZIAŁANIA

Żyjmy w Łasce Uświęcającej,
Komunia Święta niech będzie naszym codziennym pokarmem
na drodze do Życia Wiecznego – do Zbawienia.
AMEN

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 października, 27. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 6:30, 11:00 i 18:00 z Różańcem.

1a. W niedzielę 4 października – pielgrzymka z Górzanki do Łopienki o godz. 7:00. Msza Święta odpustowa w Łopience o godz. 11:00.

1b. List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XX Dzień Papieski pod hasłem TOTUS TUUS.

1c. Październik – miesiąc różańcowy – intencji do modlitwy coraz więcej, bliskich, przyjaciół, sąsiadów chorych, cierpiących i pokrzywdzonych coraz więcej. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się w intencja i sprawach związanych z naszą społecznością i pomyślnym zakończeniem prac konserwatorskich.

2. W poniedziałek 5 października, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 6 października, wspomnienie św. Brunona, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 7 października, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 8 października, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 9 października, wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy oraz św. Jana Leonardiego, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 10 października, Msza Święta o godz. 18:00.

7a. W sobotę 10 października, w Asyżu odbędzie się beatyfikacja Carlo Acutisa, geniusza komputerowego, który zmarł w 2006 r. w wieku zaledwie 15 lat.

7b. W sobotę 10 października, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku spotkanie członków Róż Różańcowych z Dekanatu Solina, początek o godz. 9:30. szczegóły

8. W niedzielę 11 października, 28. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Zmiana tajemnic różańcowych.

8a. W niedzielę 11 października – XX Dzień Papieski, pod hasłem TOTUS TUUS. https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2020/haslo/

8b. W razie nieobecności Księdza, Różaniec o godz. 18:00.

9. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. Maryjo, Matko Najświętsza, z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec szerzącego się zła. Matko Najświętsza otul nas płaszczem Swej Opieki, prowadź do Syna Swego. Matko Najświętsza, chcemy iść drogą Bożych Przykazań, drogą świętości, drogą przebaczenia, drogą miłości. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

error: Content is protected !!