24 niedziela zwykła

13 września – 24. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: MIŁOSIERDZIE I PRZEBACZENIE

Trudne jest życie między prawem Bożym, a codziennym postępowaniem.
Najczęściej pamiętamy o wszystkich przewinieniach naszych bliskich.
Tych wartych 10.000 denarów i tych wartych 100 denarów.
Krzywda jest krzywdą.
Najczęstsze chyba teraz jest zerwanie kontaktów.
Zerwanie kontaktów – męża z żoną, rodziców z dziećmi, przyjaźni.
To takie wygodne, żeby nie narażać się na następne przykrości.
Jedni cierpią, inni się zastanawiają „dlaczego?”.
Nieliczni szukają drogi do zgody.
Kontakty podtrzymane, czy zerwane, tak po ludzku nic się nie stało.
Jeden kontakt więcej, jeden mniej – tak jest wygodniej.
A jednak, Słowa Najświętszej Ewangelii mówią:
„Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”
Są to Słowa o miłosierdziu, którym Pan Bóg nas obdarowuje,
choć często łamiemy przykazania Boże.
Niech drży twoje i moje serce przed Panem Bogiem.
Niech twoje i moje oczy widzą Boga Ojca Miłosiernego.
Niech Miłość Boża rozlana w nas przez Ducha Świętego
kieruje nasze myśli ku przebaczeniu i zapomnieniu,
ku zgładzeniu przewinień, tak jak Pan Bóg przebacza nam grzechy
gdy ze skruchą przystąpimy do Spowiedzi Świętej.
STOP, STOP, STOP!!!
WEJDŹ W GŁĄB SWEGO SUMNIENIA
NIE ZAGŁUSZAJ TRUDNYCH SPRAW I MYŚLI
PRZEBACZAJ I SZUKAJ DROGI DO POJEDNANIA.
MÓDL SIĘ, BĄDŹ DOBRY, DĄŻ DO ŚWIĘTOŚCI
AMEN

CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 września, 24. niedziela zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego – na pamiątkę znalezienia Krzyża Świętego przez cesarzową Helenę, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 16 września, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 17 września, wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 18 września, święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 19 września, wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 20 września, 25. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

9. Na progu nowego roku szkolnego Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za czas wakacji i wypoczynku, prośmy teraz o zapał do nauki i światło Ducha Świętego. Otwierajmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego, na rozwój naszej wiary i gotowości do służby naszej Ojczyźnie, wspominając zwycięską Bitwę Warszawską 1920, rocznicę wybuchu II wojny światowej, później rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nieustannie dziękujmy Panu Bogu za czasy, w których żyjemy. BÓG, HONOR i OJCZYZNA niech będą dla nas drogowskazem na drodze do świętości. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.