23 niedziela zwykła

6 września – 23. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: POKÓJ I DOBRO

Upominać bliskich, bliźnich…
Jak?
Patrzymy na dzisiejszy świat, dzisiejszą wrażliwość ludzi,
jak łatwo się obrazić, gdy ktoś komuś zwraca uwagę.
Dziś potrzebna jest delikatność.
A najpierw potrzebna jest modlitwa,
Przemodlenie trudnej sytuacji,
Nadzieja w Duchu Świętym że nasze słowo trafi do bliźniego,
Odwaga, żeby przemówić.
MODLITWA
Módlmy się w gronie naszych najbliższych,
módlmy się za personel medyczny i wolontariuszy,
módlmy się o uwolnienie Polski i świata od pandemii korona wirusa.
Za czym biegniesz, za czym gonisz, na co tracisz czas?
STOP, STOP, STOP!!!
MÓDL SIĘ, BĄDŹ DOBRY, DĄŻ DO ŚWIĘTOŚCI
AMEN

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 września 23. niedziela zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 7 września, wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 8 września, Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 9 września, wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 10 września, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 11 września, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 12 września, wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 13 września, 24. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

9. Na progu nowego roku szkolnego Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za czas wakacji i wypoczynku, prośmy teraz o zapał do nauki i światło Ducha Świętego. Otwierajmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego, na rozwój naszej wiary i gotowości do służby naszej Ojczyźnie, wspominając zwycięską Bitwę Warszawską 1920, rocznicę wybuchu II wojny światowej, później rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nieustannie dziękujmy Panu Bogu za czasy, w których żyjemy. BÓG, HONOR i OJCZYZNA niech będą dla nas drogowskazem na drodze do świętości. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.