22 niedziela zwykła

31 sierpnia – 22. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 16, 21-27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: MYŚLENIE PO BOŻEMU, MYŚLENIE PO LUDZKU

BOŻE OJCZE MIŁOSIERNY i WSZECHMOGĄCY
wsłuchujemy się i czytamy dzisiejsze Słowo Boże,
spoglądamy w lustro w świetle Najświętszej Ewangelii.
CO WIDZIMY?
Szukamy wygody, szczęścia, pomyślności.
Chcemy dobra dla tych, których kochamy.
I Piotr nie chce by Pana Jezusa dotknęło cierpienie, męka i ukrzyżowanie.
Może nie słyszy ostatniego słowa Pana Jezusa „że będzie zabity i trzeciego dnia ZMARTWYCHWSTANIE.
A CO MÓWI PAN JEZUS:
„Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.”
JAK TO ZDANIE ROZUMIEĆ DZIŚ?
Dziś jest czas by zrozumieć, że nasze życie powinno się koncentrować na MISJI – misji, jaką daje nam Pan Bóg – BY SIEBIE, SWOICH BLISKICH, SĄSIADÓW – PROWADZIĆ DO NIEBIESKIEJ OJCZYZNY.
ŻYCIE WIECZNE W ŚWIATŁOŚCI BOŻEJ – JEST GŁÓWNYM CELEM NASZEGO ŻYCIA.
Za czym biegniesz, za czym gonisz, na co tracisz czas?
STOP, STOP, STOP!!!
MÓDL SIĘ, BĄDŹ DOBRY, DĄŻ DO ŚWIĘTOŚCI
AMEN

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 sierpnia 22. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Kończy się miesiąc sierpień, kto wytrwał w abstynencji – niech dziękuje Panu Bogu za ten wielki dar, która rodzina odczuła owoce działania Pana Boga – niech dziękuje za ten dar.

1a. W związku ze zbliżającym się miesiące wrześniem i początkiem roku szkolnego Ks. Abp. Adam Szal Metropolita Przemyski kieruje do nas List Pasterski.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 31 sierpnia, Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 1 września, Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 2 września, Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 3 września, pierwszy czwartek miesiąca, wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, módlmy się w intencji szczególnie naszego Księdza Proboszcza, także za Duchowieństwo Archidiecezji Przemyskiej oraz Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu – Dzieło Pomocy Powołaniom zachęca do modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Balickiego, Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 4 września, pierwszy piątek miesiąca, Spowiedź Święta od godz. 18:00, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 5 września, pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 6 września, 23. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

9. Na progu nowego roku szkolnego Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za czas wakacji i wypoczynku, prośmy teraz o zapał do nauki i światło Ducha Świętego. Otwierajmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego, na rozwój naszej wiary i gotowości do służby naszej Ojczyźnie, wspominając zwycięską Bitwę Warszawską 1920, rocznicę wybuchu II wojny światowej, później rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nieustannie dziękujmy Panu Bogu za czasy, w których żyjemy. BÓG, HONOR i OJCZYZNA niech będą dla nas drogowskazem na drodze do świętości. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.