26. niedziela zwykła

27 września – 26. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 21, 28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: CZAS SIĘ OPAMIĘTAĆ

Świat pokus,
świat wyzwań, nadążania za wszystkim co nowe i modne…
STOP!
Twoim i moim drogowskazem jest Najświętsza Ewangelia,
Twoim i moim drogowskazem są Przykazania Miłości, 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych,
Twoja i moja wiara zawarta jest w Wyznaniu Wiary i Składzie Apostolskim.
I człowiek w tym świecie…
Człowiek ochrzczony…
Chrześcijanin w którym toczy się walka dobra ze złem.
Człowiek w świecie dylematów, rozterek, decyzji.
STOP!
TRZEBA DZIŚ BYĆ BARDZO SILNYM, BY WYTRWAĆ, BY ZACHOWYWAĆ PRZYKAZANIA…
TRZEBA DZIŚ BYĆ BARDZO SILNYM, BY ZŁA NIE NAZYWAĆ DOBREM.

Może czas sięgnąć po „Rachunek sumienia”?
Może zweryfikować swoje życie?
Czy uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwę stawiam na pierwszym miejscu?
Czy przez alkohol i inne używki nie cierpią najbliżsi?
Czy sąsiad nie jest wrogiem numer 1?

„[Ojciec] Zwrócił się do drugiego [syna] i to samo powiedział.
Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.”

Jest czas dobra, czas błędu i czas nawrócenia – OPAMIĘTANIA.
Zawsze jest czas nawrócenia.
Niech nawrócenie przychodzi szybko, jak najszybciej.

„Powiedz ludziom że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę,
Jeśli zeszli dziś z moich dróg, powiedz, że szukam ich”

Świętość, miłość Boga i bliźniego,
Uczciwość, wierność i poświęcenie,
Dobroć i wzajemna modlitwa i troska,
OTO KIERUNKI NASZGO DZIAŁANIA

Żyjmy w Łasce Uświęcającej,
Komunia Święta niech będzie naszym codziennym pokarmem
na drodze do Życia Wiecznego – do Zbawienia.
AMEN 

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 27 września, 26. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

1a. Kończąc nowennę do św. Michała Archanioła pamiętajmy o nieustannej walce dobra ze złem. Pamiętajmy, że tak wiele w życiu rodzinnym i społecznym zależy od naszych decyzji, czy pójdę na Mszę Świętą, czy modlimy się w rodzinie, czy pomożemy sąsiadowi, czy jesteśmy uczciwi, czy umiemy rozpoznać i odrzucić złe pokusy? Bądźmy mężni w walce ze złem.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 28 września, wspomnienie św. Wacława, męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 29 września, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 30 września, wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 1 października, I czwartek miesiąca –  módlmy w intencji Seminarzystów i Alumnów rozpoczynających studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; módlmy w intencji młodzieży o nie zagłuszanie Bożego Wezwania i odwagę do radykalnego pójścia za Panem Jezusem; módlmy się o obfitość łask Bożych, siły i zdrowie dla Księdza Proboszcza; niech wspominana dziś św. Tereska od Dzieciątka Jezus, dziewica, doktora Kościoła wstawia się za Nimi, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00. Wspierając Dzieło Pomocy Powołaniom przy WSD w Przemyślu módlmy się Litanią do bł. Jana Wojciecha Balickiego.

6. W piątek 2 października, I piątek miesiąca, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, Spowiedź Święta od godz. 17:00, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.

7. W sobotę 3 października, I sobota miesiąca, Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 18:00.

8. W niedzielę 4 października 27. niedziela zwykła, Msze Święte 6:30 i 18:00 (wieczorem Różaniec). W dniu imienin módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka, także ks. dr Franciszka Rząsy z Jarosławia.

8a. W niedzielę 4 października – pielgrzymka z Górzanki do Łopienki o godz. 7:00. Msza Święta odpustowa w Łopience o godz. 11:00. Szczegóły

9. SPOTKANIE ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – mamy potężnego orędownika w niebie. DZIŚ wobec zagrożeń uderzających w nasze życie duchowe, w naszą wiarę, w nasze wartości moralne, w nasze autorytety, DZIŚ, kiedy czasu brakuje, kiedy zmęczenie jest wymówką, nałogi, rozwiązłość, uległość pokusom – przekraczają próg naszych domów – WZYWAJ POMOCY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – NIECH POGROMCA SZATANA CODZIENNIE DZIAŁA, CODZIENNIE BĘDZIE OBECNY W TWOIM ŻYCIU.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

25. niedziela zwykła

20 września – 25. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 20, 1-16a

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: BOŻA EKONOMIA

Boża ekonomia jest nie do zrozumienia.
Boża ekonomia opiera się na innej sprawiedliwości.
Boża ekonomia opiera się na miłości.
Praca w winnicy – to wezwanie do współpracy z Łaską Bożą.
Praca w winnicy – to budowanie Królestwa Bożego na ziemi.
Praca w winnicy – to ofiarowanie siebie Panu Bogu.
Praca w winnicy – to ofiarowanie siebie w pomocy innym.
Praca w winnicy – to przebaczenie, by nie odwracać się od bliźnich.
Praca w winnicy – to czasem zaciśnięcie zębów by wytrwać w miłości.
Praca w winnicy – to wyczerpująca praca nas sobą, by żyć bliżej Pana Boga. 
Pan Bóg – powołuje – „WZYWA” – każdego.
Pan Bóg, do tej pracy zaprasza KAŻDEGO.
Ile masz talentów, tyle sił i pracy oddaj bliźnim.
Kochaj bliźniego swego ze wszystkich sił swoich.
WEJDŹ NA DROGĘ DĄŻENIA DO ŚWIĘTOŚCI.
PAN BÓG Z KAŻDYM UMAWIA SIĘ „O DENARA”.
PAN BOG KAŻDEMU OBIECUJE SZCZĘŚCIE WIECZNE.
PAN BÓG KAŻDEMU OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE.
Tak bardzo jesteśmy związani ze swoim JA.
Tak bardzo jesteśmy związani ze swoim BOGACTWEM.
Tak bardzo łatwo ulegamy pokusie.
Tak bardzo powierzchownie przyjmujemy Słowo Boże.
Czy Najświętsza Ewangelia – Słowo Boże,
homilia, rozważania św. Jana Pawła II,
albo Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego
ZMIENIAJĄ NASZE ŻYCIE?
Czyń dobro w swojej rodzinie, wśród sąsiadów, w pracy, w Parafii.
Pan Jezus Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
AMEN

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 września, 25. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Początek nowenny do Świętego Michała Archanioła.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 21 września, Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 22 września, wspomnienie św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników, Msza Święta o godz. 18:00.

3a. We wtorek 22 września, o godz. 17:00 Różaniec, intencje i Msza Święta ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk.

4. W środę 23 września, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 24 września, wspomnienie św. Tekli, Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 25 września, wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 26 września, wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 27 września, 26. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec z nowenną do św. Michała Archanioła (dzień 8)

9. SPOTKANIE ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – mamy potężnego orędownika w niebie. DZIŚ wobec zagrożeń uderzających w nasze życie duchowe, w naszą wiarę, w nasze wartości moralne, w nasze autorytety, DZIŚ, kiedy czasu brakuje, kiedy zmęczenie jest wymówką, nałogi, rozwiązłość, uległość pokusom – przekraczają próg naszych domów – WZYWAJ POMOCY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – NIECH POGROMCA SZATANA CODZIENNIE DZIAŁA, CODZIENNIE BĘDZIE OBECNY W TWOIM ŻYCIU.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

24 niedziela zwykła

13 września – 24. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: MIŁOSIERDZIE I PRZEBACZENIE

Trudne jest życie między prawem Bożym, a codziennym postępowaniem.
Najczęściej pamiętamy o wszystkich przewinieniach naszych bliskich.
Tych wartych 10.000 denarów i tych wartych 100 denarów.
Krzywda jest krzywdą.
Najczęstsze chyba teraz jest zerwanie kontaktów.
Zerwanie kontaktów – męża z żoną, rodziców z dziećmi, przyjaźni.
To takie wygodne, żeby nie narażać się na następne przykrości.
Jedni cierpią, inni się zastanawiają „dlaczego?”.
Nieliczni szukają drogi do zgody.
Kontakty podtrzymane, czy zerwane, tak po ludzku nic się nie stało.
Jeden kontakt więcej, jeden mniej – tak jest wygodniej.
A jednak, Słowa Najświętszej Ewangelii mówią:
„Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”
Są to Słowa o miłosierdziu, którym Pan Bóg nas obdarowuje,
choć często łamiemy przykazania Boże.
Niech drży twoje i moje serce przed Panem Bogiem.
Niech twoje i moje oczy widzą Boga Ojca Miłosiernego.
Niech Miłość Boża rozlana w nas przez Ducha Świętego
kieruje nasze myśli ku przebaczeniu i zapomnieniu,
ku zgładzeniu przewinień, tak jak Pan Bóg przebacza nam grzechy
gdy ze skruchą przystąpimy do Spowiedzi Świętej.
STOP, STOP, STOP!!!
WEJDŹ W GŁĄB SWEGO SUMNIENIA
NIE ZAGŁUSZAJ TRUDNYCH SPRAW I MYŚLI
PRZEBACZAJ I SZUKAJ DROGI DO POJEDNANIA.
MÓDL SIĘ, BĄDŹ DOBRY, DĄŻ DO ŚWIĘTOŚCI
AMEN

CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 września, 24. niedziela zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego – na pamiątkę znalezienia Krzyża Świętego przez cesarzową Helenę, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 16 września, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 17 września, wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 18 września, święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 19 września, wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 20 września, 25. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

9. Na progu nowego roku szkolnego Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za czas wakacji i wypoczynku, prośmy teraz o zapał do nauki i światło Ducha Świętego. Otwierajmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego, na rozwój naszej wiary i gotowości do służby naszej Ojczyźnie, wspominając zwycięską Bitwę Warszawską 1920, rocznicę wybuchu II wojny światowej, później rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nieustannie dziękujmy Panu Bogu za czasy, w których żyjemy. BÓG, HONOR i OJCZYZNA niech będą dla nas drogowskazem na drodze do świętości. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

23 niedziela zwykła

6 września – 23. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: POKÓJ I DOBRO

Upominać bliskich, bliźnich…
Jak?
Patrzymy na dzisiejszy świat, dzisiejszą wrażliwość ludzi,
jak łatwo się obrazić, gdy ktoś komuś zwraca uwagę.
Dziś potrzebna jest delikatność.
A najpierw potrzebna jest modlitwa,
Przemodlenie trudnej sytuacji,
Nadzieja w Duchu Świętym że nasze słowo trafi do bliźniego,
Odwaga, żeby przemówić.
MODLITWA
Módlmy się w gronie naszych najbliższych,
módlmy się za personel medyczny i wolontariuszy,
módlmy się o uwolnienie Polski i świata od pandemii korona wirusa.
Za czym biegniesz, za czym gonisz, na co tracisz czas?
STOP, STOP, STOP!!!
MÓDL SIĘ, BĄDŹ DOBRY, DĄŻ DO ŚWIĘTOŚCI
AMEN

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 września 23. niedziela zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 7 września, wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 8 września, Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 9 września, wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 10 września, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 11 września, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 12 września, wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 13 września, 24. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

9. Na progu nowego roku szkolnego Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za czas wakacji i wypoczynku, prośmy teraz o zapał do nauki i światło Ducha Świętego. Otwierajmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego, na rozwój naszej wiary i gotowości do służby naszej Ojczyźnie, wspominając zwycięską Bitwę Warszawską 1920, rocznicę wybuchu II wojny światowej, później rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nieustannie dziękujmy Panu Bogu za czasy, w których żyjemy. BÓG, HONOR i OJCZYZNA niech będą dla nas drogowskazem na drodze do świętości. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

error: Content is protected !!