25. niedziela zwykła

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – WRZESIEŃ 2020

Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

20 września – 25. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 20, 1-16a

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: BOŻA EKONOMIA

Boża ekonomia jest nie do zrozumienia.

Boża ekonomia opiera się na innej sprawiedliwości.

Boża ekonomia opiera się na miłości.

Praca w winnicy – to wezwanie do współpracy z Łaską Bożą.

Praca w winnicy – to budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Praca w winnicy – to ofiarowanie siebie Panu Bogu.

Praca w winnicy – to ofiarowanie siebie w pomocy innym.

Praca w winnicy – to przebaczenie, by nie odwracać się od bliźnich.

Praca w winnicy – to czasem zaciśnięcie zębów by wytrwać w miłości.

Praca w winnicy – to wyczerpująca praca nas sobą, by żyć bliżej Pana Boga.  

Pan Bóg – powołuje – „WZYWA” – każdego.

Pan Bóg, do tej pracy zaprasza KAŻDEGO.

Ile masz talentów, tyle sił i pracy oddaj bliźnim.

Kochaj bliźniego swego ze wszystkich sił swoich.

WEJDŹ NA DROGĘ DĄŻENIA DO ŚWIĘTOŚCI.

PAN BÓG Z KAŻDYM UMAWIA SIĘ „O DENARA”.

PAN BOG KAŻDEMU OBIECUJE SZCZĘŚCIE WIECZNE.

PAN BÓG KAŻDEMU OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE.

Tak bardzo jesteśmy związani ze swoim JA.

Tak bardzo jesteśmy związani ze swoim BOGACTWEM.

Tak bardzo łatwo ulegamy pokusie.

Tak bardzo powierzchownie przyjmujemy Słowo Boże.

Czy Najświętsza Ewangelia – Słowo Boże,

homilia, rozważania św. Jana Pawła II,

albo Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

ZMIENIAJĄ NASZE ŻYCIE?

Czyń dobro w swojej rodzinie, wśród sąsiadów, w pracy, w Parafii.

Pan Jezus Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

AMEN

ALERT – CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 września, 25. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec. Początek nowenny do Świętego Michała Archanioła.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 21 września, Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 22 września, wspomnienie św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników, Msza Święta o godz. 18:00.

3a. We wtorek 22 września, o godz. 17:00 Różaniec, intencje i Msza Święta ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk.

4. W środę 23 września, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 24 września, wspomnienie św. Tekli, Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 25 września, wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 26 września, wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 27 września, 26. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec z nowenną do św. Michała Archanioła (dzień 8)

9. SPOTKANIE ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – mamy potężnego orędownika w niebie. DZIŚ wobec zagrożeń uderzających w nasze życie duchowe, w naszą wiarę, w nasze wartości moralne, w nasze autorytety, DZIŚ, kiedy czasu brakuje, kiedy zmęczenie jest wymówką, nałogi, rozwiązłość, uległość pokusom – przekraczają próg naszych domów – WZYWAJ POMOCY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – NIECH POGROMCA SZATANA CODZIENNIE DZIAŁA, CODZIENNIE BĘDZIE OBECNY W TWOIM ŻYCIU.

NIECH na pierwszym miejscu w twoim życiu będzie PAN BÓG, PAN JEZUS – w codziennej KOMUNII ŚWIĘTEJ, DUCH ŚWIĘTY, MATKA NAJŚWIĘTSZA, ŚWIĘTY MICHAŁA ARCHANIOŁ, ŚWIĘCI ANIOŁOWIE, ŚWIĘCI PATRONOWIE – imion chrztu świętego i bierzmowania, święci tobie bliscy.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY. AVE MARYJA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom

złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich

po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

24 niedziela zwykła

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY – WRZESIEŃ 2020

Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

13 września – 24. niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE: MIŁOSIERDZIE I PRZEBACZENIE

Trudne jest życie między prawem Bożym, a codziennym postępowaniem.

Najczęściej pamiętamy o wszystkich przewinieniach naszych bliskich.

Tych wartych 10.000 denarów i tych wartych 100 denarów.

Krzywda jest krzywdą.

Najczęstsze chyba teraz jest zerwanie kontaktów.

Zerwanie kontaktów – męża z żoną, rodziców z dziećmi, przyjaźni.

To takie wygodne, żeby nie narażać się na następne przykrości.

Jedni cierpią, inni się zastanawiają „dlaczego?”.

Nieliczni szukają drogi do zgody.

Kontakty podtrzymane, czy zerwane, tak po ludzku nic się nie stało.

Jeden kontakt więcej, jeden mniej – tak jest wygodniej.

A jednak, Słowa Najświętszej Ewangelii mówią:

„Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”

Są to Słowa o miłosierdziu, którym Pan Bóg nas obdarowuje,

choć często łamiemy przykazania Boże.

Niech drży twoje i moje serce przed Panem Bogiem.

Niech twoje i moje oczy widzą Boga Ojca Miłosiernego.

Niech Miłość Boża rozlana w nas przez Ducha Świętego

kieruje nasze myśli ku przebaczeniu i zapomnieniu,

ku zgładzeniu przewinień, tak jak Pan Bóg przebacza nam grzechy

gdy ze skruchą przystąpimy do Spowiedzi Świętej.

STOP, STOP, STOP!!!

WEJDŹ W GŁĄB SWEGO SUMNIENIA

NIE ZAGŁUSZAJ TRUDNYCH SPRAW I MYŚLI

PRZEBACZAJ I SZUKAJ DROGI DO POJEDNANIA.

MÓDL SIĘ, BĄDŹ DOBRY, DĄŻ DO ŚWIĘTOŚCI

AMEN

CZAS POMOCY DLA PARAFII

W tym roku (2020) wycieczek i turystów indywidualnych jest znacznie mniej, dlatego OŚMIELAMY SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z ODNOWIENIEM POLICHROMII ZA OŁTARZEM wpłatami na konto Parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Górzanka 50; 38-610 Polańczyk

Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk

17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 września, 24. niedziela zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

1a. W nawiązaniu do Apelu Biskupów Przemyskich, Rzeszowskich i Zamojsko-Lubaczowskich módlmy się i dziękujmy za pracę lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

1b. W obliczu pandemii korona-wirusa módlmy się za siebie nawzajem, za naszych najbliższych za nasze środowiska pracy i inne miejsca spotkań, aby Dobry Bóg zachował nas od złego. Módlmy się o miłość i łagodność, uczynność i życzliwość – o dar bezinteresownego służenia bliźnim, módlmy się o litość Boga Ojca Wszechmogącego na Polską i całym światem.

2. W poniedziałek 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego – na pamiątkę znalezienia Krzyża Świętego przez cesarzową Helenę, Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 16 września, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 17 września, wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 18 września, święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 19 września, wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 20 września, 25. niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

9. Na progu nowego roku szkolnego Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za czas wakacji i wypoczynku, prośmy teraz o zapał do nauki i światło Ducha Świętego. Otwierajmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego, na rozwój naszej wiary i gotowości do służby naszej Ojczyźnie, wspominając zwycięską Bitwę Warszawską 1920, rocznicę wybuchu II wojny światowej, później rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nieustannie dziękujmy Panu Bogu za czasy, w których żyjemy. BÓG, HONOR i OJCZYZNA niech będą dla nas drogowskazem na drodze do świętości. Wystrzegajmy się zła i najmniejszych pokus.