Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI - PIELGRZYMKI, SPOTKANIA

(74kB)       (38kB)
© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.