Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI - GRAFIKI

(5)
(1)
(2)
(3)
(6) (7) (8)
(9) (10) (11)
© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.