Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

RADZIEJOWA - miejscowość nieistniejąca

Dawny cmentarz wyznaniowy z ofiarami wojen.
OMNES EODEM COGIMUR
Wszyscy zdążamy do tego samego celu.
Pomódl się i zachowaj czystość bieszczadzkiego środowiska.
Znicze zmarłym nic nie dają!
To tylko smutna oznaka wirtualnej pobożności żywych.
Pomagaj Zmarłym w sposób teologiczny, ekologiczny, estetyczny, ekonomiczny i logiczny.
                                                                                                         (3kB)
W Roku Miłosierdzia staraniem Parafii rzym-kat. w Górzance wykonał Grzegorz Brodziński z Jarocina.
Górzanka, lipiec 2016 r.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.