Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

PRACE KONSERWATORSKIE

Cerkiew (świątynia) w Górzance stwarza dla historyków, badaczy tematu, duże trudności ze względu na brak jasnych danych historycznych co do początków jej powstania, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych tym tematem, posiadających jakieś wiadomości (zdjęcia) o kontakt z Kancelarią Parafialną.
Dokładniejsze poznanie dziejów wioski i okolicy oraz samej świątyni pomoże w opracowaniu odpowiedniej monografii i przyjęciu właściwych kierunków remontu i konserwacji.
Trudne lata powojenne przyczyniły się do znacznego zniszczenia świątyni i jej wnętrza. Pierwsze prace remontowe podejmowane były przez dojeżdżającego z Polańczyka ks. Franciszka Stopę i mieszkańców już pod koniec lat 60-tych XX wieku.
W latach 2001-2014 wykonano:
- gruntowny remont posadowienia kościoła (podnoszenie świątyni),
- rekonstrukcję i konserwację unikatowego, niepowtarzalnego ikonostasu płasko-rzeźbionego z połowy XVIII w. - drugiego ikonostasu,
(84kB) - konserwację elementów wyposażenia wnętrza (m.in. kompletu ikon malowanych - z trzeciego ikonostasu, wyjątkowo cennej ikony
Chrystusa Pantokratora - z pierwszego ikonostasu, ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa z Wołkowi),
- remont ścian bocznych świątyni i nowe oszalowanie świątyni z zewnątrz,
- doraźny remont dach, kopuły (malowanie blachy),
- całościową konserwację zabytkowej dzwonnicy z ufundowaniem nowego dzwonu,
- niwelację i odwodnienie terenu,
- chodniki i nowe schody do kościoła,
- gruntowną konserwację trzech ołtarzy bocznych.
Parafia jest wyjątkowo mała ok. 280 osób, od lat prowadzi remont i konserwację świątyni.
Obecnie (październik, listopad 2015 r.) trwają prace związane z wymianą dachu na świątyni. Jest to zadanie wyjątkowo trudne i kosztowne, dlatego zwracamy się, więc do ludzi dobrej woli o wsparcie duchowe i finansowe.
Bóg zapłać za wszelką pomoc i modlitwę.
Za wszystkich ofiarodawców modlimy się szczególnie w każdą niedzielę w ciągu roku.
Kontakt i numer konta Parafii

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.