Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(76kB) (76kB) (76kB) (76kB) (76kB)
© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.