Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

Papieskie intencje modlitewne na rok 2018

Styczeń
Za ewangelizację: Aby chrześcijanie, a także inne mniejszości religijne w krajach azjatyckich, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Luty
Ogólna: Aby ci, którzy mają władzę ekonomiczną, polityczną i duchową, nie ulegali pokusie korupcji.
Marzec
Za ewangelizację: Aby cały Kościół dostrzegł pilną potrzebę formacji do duchowego rozeznania na poziomie osobistym i wspólnotowym.
Kwiecień
Ogólna: Aby odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia "nie" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.
Maj
Za ewangelizację: Aby świeccy, poprzez wykorzystanie własnej kreatywności, wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata.
Czerwiec
Ogólna: Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.
Lipiec
Za ewangelizację: Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, znaleźli pomoc i pocieszenie w przyjaźni Pana i swoich braci.
Sierpień
Ogólna: Aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodzinę jako jeden ze skarbów ludzkości.
Wrzesień
Ogólna: Aby młodzi na kontynencie afrykańskim mieli dostęp do edukacji i pracy w swoich krajach.
Październik
Za ewangelizację: Aby osoby konsekrowane wzbudziły w sobie zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i pozbawionych głosu.
Listopad
Ogólna: Aby język serca i dialogu miał zawsze przewagę nad językiem broni.
Grudzień
Za ewangelizację: Aby osoby zaangażowane w służbę przekazywania wiary znalazły w dialogu z kulturą właściwy język na współczesne czasy.

Watykan, 13 lutego 2017 r.
Franciszek

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.