Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięcznościi modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MAJ 2019

Intencja powszechna: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(17kB)

26 MAJA - SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Ewangelia według św. Jana 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".

(22kB)

29 maja - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej

Urodziła się w 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Miała na imię Julia Maria. W 1883 r. wraz z bliskimi przeniosła się do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjęła zakonne imię Urszula. Zajmowała się młodzieżą, pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz nauczycielki. W 1904 r. została przełożoną. W 1907 r. wyjechała do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci.

W roku 1920 wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Całe jej życie było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Beatyfikowana została przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. 20 lat później, 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.

Modlitwa: Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci. Amen.

(15kB)

31 maja - Święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

"Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana".

Wtedy Maryja rzekła:

"Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

święte jest Jego imię,

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 maja, Szósta niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, nabożeństwo majowe o godz. 10:30. Dziś modliśmy się w intencji Mam, prosząc o Błogosławieństwo Boże, siły i zdrowie, życie wiarą i dar przekazywania wiary następnym pokoleniom. Prosimy także radość życia wiecznego dla Tych, które czuwają nad nami z nieba.

2. W dniach 27-31 maja - Nabożeństwa Majowe o godz. 18:00.

3. W tygodniu:

- 29 maja - wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej,

- 31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, początek nowenny do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i przyjęciem Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej Parafii i całego dekanatu Solina. (31 maja - 8 czerwca).

4. W czerwcu - Msze Święte o godz. 19:00.

5 W sobotę 1 czerwca - I sobota miesiąca, dzień dziecka - módlmy się o światło Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży - o wytrwanie w wierze i moc dawania świadectwa swojej przynależności do Kościoła Świętego. Msza Święta i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

6. W niedzielę 2 czerwca - uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa - odpust w naszej Parafii. Msze Święte o godz. o godz. 8:00 i 12:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 11:30. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył będzie ks. Tomasz Surmacz - Wicedziekan Dekanatu Ustrzyckiego, Proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy. Zmiana tajemnic różańcowych przeniesiona na 9 czerwca. Msza Święta w Łopience o godz. 15:30.

7. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie mocą Ducha Świętego, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(238kB)

19 MAJA - PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Ewangelia według św. Jana 13, 31-33a. 34-35

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

(52kB)
(55kB)

22 maja - Wspomnienie św. Rity z Cascii

Modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych

O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę ... (wymienić ją).

Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.

O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona.

Amen

(61kB)

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św. Efrem, diakon i Najświększy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.

Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).

7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl się za nami".

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa.

W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja jako podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską.

Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić świele dat, kiedy doznał Jej szczególniejszej opieki. Polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej parafii w Rumii na Kaszubach.

Modlitwa: Boże, ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Amen.

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 maja, Piąta niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii. Módlmy się w intencji dzieci pierwszokomunijnych i za siebie nawzajem, za młodzież i sąsiadów, abyśmy żyli w łasce uświęcającej oraz wrastali w wierze i miłości Pana Boga i drugiego człowieka. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.

2. W dniach 20-25 maja - Nabożeństwa Majowe o godz. 18:00. W poniedziałek, piątek i sobotę z Mszą Świętą. Mogą być zmiany.

3. W tygodniu:

- 21 maja - wspomnienie św. Jana Nepomucena,

- 22 maja - wspomnienie św. Rity - Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 lutego 2019 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie prób, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii,

- 24 maja - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny - Wspomożycielki Wiernych.

4. W sobotę 25 maja godz. 10.00-14.30 w Polańczyku - odbędą się Warsztaty biblijne dla archiprezbiteratu bieszczadzkiego. więcej informacji

5. W niedzielę 26 maja, Szósta niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, nabożeństwo majowe o godz. 10:30.

6. W niedzielę 26 maja - dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwróćmy uwagę, czy kandydaci reprezentują wartości chrześcijańskie.

7. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie mocą Ducha Świętego, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(28kB)

12 MAJA - CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Ewangelia według św. Jana 10, 27-30

Jezus powiedział:

"Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

(25kB)

12-19 maja - Tydzień modlitw w intencji powołań

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej

Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę,

światłem Twojego Ducha,

abym właściwie odczytał drogę,

którą chcesz mnie prowadzić.

Daj mi jasność nie tylko umysłu,

ale przede wszystkim serca,

dla rozpoznania tego,

kim jestem, kim mam być

i co mam robić, aby jak najlepiej

zrealizować Twój plan wobec mnie.

Udziel mi także siły

do wytrwałego kroczenia za Tobą

drogą mojego życiowego powołania.

Amen

(52kB)

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 maja, Czwarta niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca tydzień modlitw o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Módlmy się w intencji młodych i starszych o otwartość na głos Pana Boga. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.

2. W dniach 13-18 maja - Msze Święte z Nabożeństwem Majowym o godz. 18:00. W razie konieczności mogą być zmiany.

3. W tygodniu 13 maja - 102 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie i 38 rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, 14 maja - wspomnienie św. Macieja Apostoła, 16 maja - wspomnienie św. Andrzeja Boboli. - jednego z głównych Patronów Polski.

4. W niedzielę 19 maja, Piąta niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii. Módlmy się w intencji dzieci pierwszokomunijnych i za siebie nawzajem, za młodzież i sąsiadów, abyśmy żyli w łasce uświęcającej oraz wrastali w wierze i miłości Pana Boga i drugiego człowieka. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.

5. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

6. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie mocą Ducha Świętego, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(91kB)

5 MAJA - TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY - NIEDZIELA BIBLIJNA

Ewangelia według św. Jana 21, 1-19

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.

A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, macie coś do jedzenia?"

Odpowiedzieli Mu: "Nie".

On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To jest Pan!" Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto Ty jesteś?", bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę.

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?"

Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego: "Paś baranki moje".

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?"

Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego: "Paś owce moje".

Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?"

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz".

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: "Pójdź za Mną!"

(65kB)

5 maja - ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYKILI ARCHIKATEDRALNEJ W PRZEMYŚLU

Historia Katedry w Przemyślu

Obecna Bazylika jest trzecim łacińskim kościołem biskupim w Przemyślu. Pierwszą katedrą od formalnej erekcji diecezji w roku 1375 stanowił do 1412 roku drewniany kościółek pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, stojący na placu obok dzisiejszego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jako druga katedra służyła od 1412 - 1460 roku kościół z kamienia ciosowego na Zamku.

Budowę obecnej katedry w stylu gotyckim rozpoczął wraz z Kapitułą biskup Mikołaj Błażejowski w 1495 roku. Ostały się tylko mury i filary. Odbudowę wraz z wyposażeniem wnętrza zakończono w pierwszych dziesiątkach XVI wieku.

więcej...

(8kB)

8 maja - Uroczystość Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Ewangelia według św. Jana 10, 11-16

Jezus powiedział:

"Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz".

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 maja, Trzecia niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 Różaniec.

2. We wtorek 8 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski, modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny, a także Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka - Sufragana Archidiecezji Przemyskiej. Odpust w Uhercach Mineralnych o godz. 11:00.

3. W dniach 6-11 maja - Msze Święte z Nabożeństwem Majowym o godz. 18:00. W razie konieczności mogą być zmiany.

4. W niedzielę 12 maja, Czwarta niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca tydzień modlitw o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Módlmy się w intencji młodych i starszych o otwartość na głos Pana Boga. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.

5. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

6. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie mocą Ducha Świętego, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(79kB)

28 KWIETNIA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ewangelia według św. Jana 20,19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!"

Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę".

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym".

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!"

Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

(8kB)

Kochani,

Zdroju łask Bożych od Chrystusa Miłosiernego,

Mocy Ducha Świętego!

Życia pięknego dla życia wiecznego,

Świadomego ziemskiego pielgrzymowania,

Im więcej bólu, tym silniejsza niech będzie nasza wiara.

Wiary w zmartwychwstanie, grzechów odpuszczenie i życie wieczne,

Wiary Miłosierną Miłość Boga Ojca Wszechmogącego.

Pokoju, miłości i nadziei

Zdrowia i radości.

Szczęść Boże z darem modlitwy

Ks. Piotr

(28kB)

28 KWIETNIA - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziękujmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu:

za dar Jego Miłosierdzia,

za dar Jezusa Chrystusa, który przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył,

za Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie w Nim,

za dar Eucharystii, za Komunię Świętą, która umacnia nas w ziemskim pielgrzymowaniu,

za św. Siostrę Faustynę, bł. Ks. Michała Sopoćko, św. Jana Pawła II - wielkich ambasadorów Bożego Miłosierdzia.

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

29 kwietnia - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

(18kB)

SŁUGA BOŻY KSIĄDZ JAN SIUZDAK - MĘCZENNIK DACHAU

- KANDYDAT NA OŁTARZE

W sobotę 29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau (w 1945 r.), który w czasie II wojny światowej był głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów chrześcijańskich. W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich z Polski.

W tym dniu wspominamy Sługę Bożego Ks. Jana Siuzdaka i modlimy się o Jego beatyfikację.

Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się w 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie w 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1942 r.

(38kB)

MODLITWA

o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka

- proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski..........................,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

- do prywatnego odmawiania -

O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.

L. dz. 347/151/2007

Ks. Bp Marian Rojek

Więcej o "MARTYROLOGIUM DUCHOWIEŃSTWA POLSKI w XX św. (lata 1914-89)"

(41kB)

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski

Ewangelia według św. Jana 19, 25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: ŤNiewiasto, oto syn Twójť. Następnie rzekł do ucznia: ŤOto Matka twojať.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(21kB)

4 maja - Pierwsza Sobota Miesiąca

DLACZEGO ODPRAWIAMY NABOŻEŃSTWO 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA?

10 grudnia 1925 r. Matka Boża, objawiła siostrze Łucji zasadniczą część kultu do Swego Niepokalanego Serca - to jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.

"Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Na prośbę siostry Łucji, Pan Jezus, wyjaśnił, że spowiedź można odbyć w inny dzień, ważne, by być w stanie łaski podczas przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej i mieć w sercu zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

29 na 30 maja 1930 r. Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego pięć sobót?

"Córko motyw jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

2. Przeciwko Jej Dziewictwu.

3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ja jako matkę człowieka.

4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

(65kB)

5 maja - ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYKILI ARCHIKATEDRALNEJ W PRZEMYŚLU

Historia Katedry w Przemyślu

Obecna Bazylika jest trzecim łacińskim kościołem biskupim w Przemyślu. Pierwszą katedrą od formalnej erekcji diecezji w roku 1375 stanowił do 1412 roku drewniany kościółek pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, stojący na placu obok dzisiejszego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jako druga katedra służyła od 1412 - 1460 roku kościół z kamienia ciosowego na Zamku.

Budowę obecnej katedry w stylu gotyckim rozpoczął wraz z Kapitułą biskup Mikołaj Błażejowski w 1495 roku. Ostały się tylko mury i filary. Odbudowę wraz z wyposażeniem wnętrza zakończono w pierwszych dziesiątkach XVI wieku.

więcej...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego, wspomnienie św. Piotra Chanela, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Msze Święte 8:00 i 11:00. O godzinie 15:00 módlmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

2. W niedzielę 28 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego - powitanie wiosny w Archidiecezji Przemyskiej - Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu k. Ustrzyk Dolnych o godz. 8:00, szczegóły TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

3. W poniedziałek 29 kwietnia, wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej - dziewicy, św. Hugona z Cluny, Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego - Mszy Świętej nie będzie.

4. We wtorek 30 kwietnia, przesunięta z 23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha - męczennika -Patrona Polski, a także wspomnienie św. Piusa V - papieża, św. Józefa Benedykta Cottolengo, Msza Święta o godz. 18:00.

5. W środę 1 maja - rozpoczęcie nabożeństw majowych - Litanii Loretańskiej ku czci Najświętszej Mary Panny, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, Msza Święta o godz. 18:00, po Mszy Św. spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą.

6. W czwartek 2 maja - I czwartek miesiąca - dzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne, dzień modlitw w łączności z Dziełem Pomocy Powołaniom, wspomnienie św. Atanazego - biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta, Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

7, W piątek 3 maja - I piątek miesiąca, Uroczystość NMP Królowej Polski, św. Piotra Cudotwórcy, św. Teodozego, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 18:00 z majówką, o 15:00 w Łopience, o 16:00 odpust w Polańczyku.

8. W sobotę 4 maja - I sobota miesiąca, wspomnienie św. Floriana - męczennika, św. Gotarda - biskupa, Msza Święta z majówką i różańcem Fatimskim o godz. 18:00.

9. W niedzielę 5 maja - II niedziela Wielkanocna - rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego, Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej w Przemyślu, wspomnienie św. Dominika Savio, Msze Święte 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

12. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego, który dał Swojego Syna, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy zostali odkupienie Krwią Przenajświętszą, abyśmy mieli Życie i mieli je w obfitości. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - KWIECIEŃ 2019

Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(70kB)

21 KWIETNIA - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Ewangelia według św. Jana 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(96kB)

Kochani,

Obfitości łask Bożych od Chrystusa Zmartwychwstałego,

Mocy Ducha Świętego!

Wiary w zmartwychwstanie, grzechów odpuszczenie i życie wieczne,

Pokoju, miłości i nadziei

Zdrowia i radości.

Szcześć Boże z darem modlitwy

Ks. Piotr

(28kB)

28 KWIETNIA - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziękujmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu:

za dar Jego Miłosierdzia,

za dar Jezusa Chrystusa, który przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył,

za Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie w Nim,

za dar Eucharystii, za Komunię Świętą, która umacnia nas w ziemskim pielgrzymowaniu,

za św. Siostrę Faustynę, bł. Ks. Michała Sopoćko, św. Jana Pawła II - wielkich ambasadorów Bożego Miłosierdzia.

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dniu 21 kwietnia - niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa - Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00, Druga Msza Święta - o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Trzeci dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 28 kwietnia) - przed Sumą.

2. W dniu 22 kwietnia - poniedziałek w Oktawie Wielkanocny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 28 kwietnia) - przed Sumą. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Różaniec i Msza Święta przez wstawiennictwo św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

3. Od wtorku do soboty (23-27 kwietnia), w Oktawie Wielkanocy Msze Święte z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 18:00.

4. W najbliższym w tygodniu Wielki Tydzień w liturgii Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnego. W modlitwie pamiętajmy o naszych braciach w wierze. Uszanujmy ten czas nie podejmując prac zakłócających ciszę.

5. W niedzielę 28 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego, Msze Święte 8:00 i 11:00. O godzinie 15:00 módlmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

6. W niedzielę 28 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego - powitanie wiosny w Archidiecezji Przemyskiej - Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu k. Ustrzyk Dolnych o godz. 8:00, szczegóły TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

7. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

8. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

9. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

10. Na czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa niech Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego, który dał Swojego Syna, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy zostali odkupienie Krwią Przenajświętszą, abyśmy mieli Życie i mieli je w obfitości. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

(164kB)

14 KWIETNIA - 6 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Ewangelia według św. Marka 15, 1-39

Jezus przed Piłatem

E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. A cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyszydzony

Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.

Droga krzyżowa

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie

Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.

Zgon Jezusa

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemásabachtháni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po zgonie Jezusa

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 kwietnia - VI Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa - wspomnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, Niedziela Męki Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.

2. W poniedziałek 15 kwietnia, Wielki Poniedziałek - Sakrament Pokuty i Pojednania w Polańczyku 15:00-17:00, Msza Święta w Górzance o godz. 18:00.

3. We wtorek 16 kwietnia, Wielki Wtorek - Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 17 kwietnia, Wielka Środa - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie w Polańczyku o godz. 19:00.

5. Święte Triduum Paschalne:

- 18 kwietnia - Liturgia Wielkiego Czwartku o godz. 18:00 i adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 20:00. W tym dniu wspominamy ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Bogu Wszechmogącemu dziękujmy za dar posługi duszpasterskiej Księdza Proboszcza i módlmy się o Łaski Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Matki Najświętszej i Świętego Józefa.

- Msza Święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której ustanowione zostały Sakramenty Święte Eucharystii i Kapłaństwa - Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za to, że posłał Swojego Syna Pana Jezusa, aby świat zbawił (czyli uratował i doprowadził do Królestwa Niebieskiego), dziękujmy za Ofiarą jaką złożył Pan Jezus, aby się wypełniła Wola Ojca. Podczas Ostatniej Wieczerzy "Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów."

- 19 kwietnia - Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 16:00. W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa w ciemnicy podejmowana przez grupy Parafialne. O godz. 15:00 - godzina Męki Pańskiej - złączmy się na wspólnej modlitwie - Pierwszy Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 28 kwietnia).

Przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu lub adorację Krzyża - złączmy naszą ofiarę z ofiarą Pana Jezusa uwięzionego, okrutnie biczowanego, cierniem ukoronowanego, dźwigającego krzyż, przebaczającego, poddanego Woli Boga Ojca, konającego na Krzyżu.

- w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

- 20 kwietnia - Wielka Sobota - święcenie pokarmów o godz. 9:00, Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19:00 - poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii. Na liturgię przynosimy świece. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 28 kwietnia) - przed Liturgią.

W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa, który zstąpił do piekieł, aby dusze prawych ludzi Starego Testamentu oczekujące na dzień odkupienia wprowadzić do Królestwa Niebieskiego - podejmowana przez grupy Parafialne.

6. W dniu 21 kwietnia - niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa - Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00, Druga Msza Święta - o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Trzeci dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 28 kwietnia) - przed Sumą.

7. W dniu 22 kwietnia - poniedziałek w Oktawie Wielkanocny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 28 kwietnia) - przed Sumą. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Różaniec i Msza Święta przez wstawiennictwo św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

8. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

9. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

10. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

11. Na czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa niech Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego, który dał Swojego Syna, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy zostali odkupienie Krwią Przenajświętszą, abyśmy mieli Życie i mieli je w obfitości. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

(18kB)

7 KWIETNIA - 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - CZARNA NIEDZIELA

Ewangelia według św. Jana 8, 1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?" Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem". I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: "Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?" A ona odrzekła: "Nikt, Panie!" Rzekł do niej Jezus: "I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 kwietnia - V Niedziela Wielkiego Postu - Czarna Niedziela, wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana, patrona nauczycieli. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.

2. W poniedziałek 8 kwietnia, wspomnienie św. Julii Billiart, św. Dionizego z Koryntu, św. Waltera z S. Martino di Pontoise - Msza Święta o godz. 7:00.

3. We wtorek 9 kwietnia, wspomnienie św. Gaucheriusza, opata, św. Marii Kleofasowej - Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 10 kwietnia, wspomnienie św. Fulberta - Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 11 kwietnia, wspomnienie św. Gemmy Galgani - dziewicy - Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 12 kwietnia, wspomnienie św. Juliusza, papieża, św. Zenona z Werony, Droga Krzyżowa o godz. 17:30, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 13 kwietnia, wspomnienie: św. Marcina I - papieża i męczennika, św. Hermenegilda - Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 14 kwietnia - VI Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa - wspomnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, Niedziela Męki Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.

9. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza:

- w sobotę, 13 kwietnia, Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego i parafia w Ustrzykach Górnych organizują nabożeństwo Drogi Krzyżowej na trasie z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Rozpocznie się ono Mszą św. na cmentarzu w Wołosatym o godz. 9.00 (w razie bardzo złej pogody Msza Święta w kościele w Ustrzykach Górnych). Zgłoszenia na wyjazd zbiorowy z Przemyśla przyjmuje ks. K. Bełch, tel. 604 269 761; 16 678 80 26.

- Duszpasterstwo Turystyczne organizuje tradycyjne „Powitanie wiosny” w niedzielę 28 kwietnia. Rozpocznie się ono Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu k. Ustrzyk Dolnych o godz. 8.00. Zgłoszenia na wyjazd zbiorowy z Przemyśla przyjmuje ks. K. Bełch, tel. 604 269 761; 16 678 80 26.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

12. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(36kB)

31 MARCA - 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA LEATARE - RADUJCIE SIĘ

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-3.11-32

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

"Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników". Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę".

Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 marca IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare - niedziela radości, wspomnienie: św. Beniamina - męczennika, św. Balbiny - dziewicy i męczennicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Zmiana czasu, zegarki przesuwamy 1 godzinę do przodu.

2. W poniedziałek 1 kwietnia, wspomnienie św. Hugona - biskupa, Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 2 kwietnia, wspomnienie św. Franciszka z Pauli - pustelnika, św. Marii Egipcjanki, 14 rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca, Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 3 kwietnia, wspomnienie św. Ryszarda - biskupa, Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. Spowiedź Święta w Uhercach Mineralnych 9:00-11:30 i 16:00-18:00.

5. W czwartek 4 kwietnia, wspomnienie św. Izydora - biskupa i doktora Kościoła, I czwartek miesiąca - dzień modlitwy za Kapłanów i w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego wspierajmy także Dzieło Pomocy Powołaniom.

6. W piątek 5 kwietnia, wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza - kapłana, I piątek miesiąca - Spowiedź Święta o godz. 17:00, Droga Krzyżowa o godz. 17:30, Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 6 kwietnia, wspomnienie św. Marcelego z Kartaginy, św. Piotra z Werony, I sobota miesiąca - Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 18:00.

8. W niedzielę 7 kwietnia - V Niedziela Wielkiego Postu - Czarna Niedziela, wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana, patrona nauczycieli. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.

9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

10. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

11. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MARZEC 2019

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

13 marca 2019 - 6 rocznica wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio SJ na Papieża, który przyjął imię Franciszek

Uroczysta Msza Święta z tej okazji zostanie odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem za ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmoć, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(52kB)

24 MARCA- 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia według św. Łukasza 13, 1-9

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie".

I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć"".

(47kB)

25 MARCA - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" Wtedy odszedł od Niej anioł.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 marca, III Niedziela Wielkiego Postu, wspomnienie: św. Katarzyny Szwedzkiej, II Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich Żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. O godz. 11:00 Msza Święte pogrzebowa śp. Michała.

2. W niedzielę 24 marca, 75. rocznica męczeńskiej śmierci (w 1944 r.) Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW z Markowej - kandydatów na Ołtarze. Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl.

3. W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości życia. Modlić się będziemy w intencji obrony życia zagrożonego aborcją i eutanazją. Msze Święte o godz. 8:00 i 17:00. Na obu Mszach Świętych przyjęcie chętnych obrońców życia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone zagładą.

4. We wtorek 26 marca, wspomnienie: św. Dobrego Łotra - Patrona Archidiecezji Przemyskiej, św. Małgorzaty Clitherow, św. Brauliona - biskupa, rocznica śmierci Ks. bp Stanisława Jakiela (w1983 r.), Msza Święta o godz. 17:00.

5. W środę 27 marca, wspomnienie: św. Ruperta - biskupa, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W czwartek 28 marca, wspomnienie: św. Guntrama - króla, rozpoczęcie wielkopostnych rekolekcji parafialnych, które prowadził będzie Ks. Adam Bajer vel Bojer - Proboszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca w Łodzi. GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH na czwartek piątek i sobotę zostaną podane w najbliższych dniach, po uzgodnieniu.

7. W czwartek 28 dzień miesiąca - módlmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski. Złóżmy nasze intencje i módlmy się w łączności z Sanktuarium Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Transmisja w radiu FARA.

8. W piątek 29 marca, wspomnienie: św. Józefa z Arymatei, św. Bertolda - kapłana.

9. W sobotę 30 marca, wspomnienie: św. Jana Klimaka, św. Leonarda Murialdo- kapłana.

10. W niedzielę 31 marca IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare - niedziela radości, wspomnienie: św. Beniamina - męczennika, św. Balbiny - dziewicy i męczennicy Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Zmiana czasu, zegarki przesuwamy 1 godzinę do przodu.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

12. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

13. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(32kB)

17 MARCA - 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia według św. Łukasza 9, 28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

(36kB)

19 MARCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-51a

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy za, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie".

Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

(17kB)Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, by otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, aby mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłe godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

Przygotowanie do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

(30kB)

Już 25 maca przypada święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, gdy Archanioł Gabriel obwieścił Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

W ten dzień także każdy z nas może przyjąć zaproszenie i włączyć się w wielką modlitwę, w intencji Dziecka, którego życie jest zagrożone zagładą.

Modlitwa trwa 9 miesięcy - od 25 marca do 25 grudnia - czyli od Zwiastowania NMP do Bożego Narodzenia.

Więcej na naszej stronie http://www.parafia-gorzanka.pl/duchowa-adop.html

http://www.duchowa-adopcja.pl/

http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/

http://www.duchowaadopcja.info/

Pomocą w modlitwie są aplikacja na telefon http://www.adoptujzycie.pl/

(109kB)

Rekolekcje trzeźwościowe w Miejscu Piastowym

Zapraszamy na rekolekcje trzeźwościowe, które odbędą się w Miejscu Piastowym w dniach 22-24 marca 2019 r.

Sanktuarium w Miejscu Piastowym, ul Ks. Markiewicza 25, 38-430 Miejsce Piastowe, Podkarpackie

Program skierowany jest do: rodzin (zapewniona opieka nad dziećmi), młodzieży i narzeczonych, wszystkich chcących włączyć się z pomocą i modlitwą o trzeźwość dla trwających w nałogach i ich rodzin

Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Seremak CSMA, Duszpasterz Trzeźwości ze Zgromadzenia Księży Michalitów.

Organizatorzy: Zgromadzenie Księży Michalitów i Sióstr Michalitek, Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca, Stanica KWC w Miejscu Piastowym

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy i informacje: Jolanta i Krzysztof Bęben, kom. 513 607 492, www.sanktuariummiejscepiastowe.pl.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 17 marca, II Niedziela Wielkiego Postu "AD GENTES", niedziela misyjna, wspomnienie: św. Patryka - biskupa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Po Mszach Świętych zbiórka do puszek na cele misyjne. W modlitwie pamiętajmy o solenizantach, także o Ojcu Zbigniewie Bruzi, który chętnie odwiedza naszą Parafię z posługą misyjną, promy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Trwa nowenna przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP.

2. W poniedziałek 18 marca wspomnienie: św. Cyryla Jerozolimskiego, św. Edwarda, Msza Święta o godz. 16:00.

3. We wtorek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Modlić się będziemy także o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin. Msza Święta w intencji Róży Różańcowej św. Józefa o godz. 8:00 i druga 17:00.

4. W środę 20 marca, wspomnienie: św. Herberta, św. Wolframa, Msza Święta o godz. 7:00.

5. W czwartek 21 marca, wspomnienie: św. Mikołaja z Flüeli - pustelnika, Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 22 marca, wspomnienie: św. Lei, wdowy, św. Zachariasza - papieża, Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta ok. o godz. 17:00.

7. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 lutego 2019 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie prób, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.

8. W sobotę 23 marca, wspomnienie: św. Turybiusza z Mongrovejo, św. Józefa Oriola, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W niedzielę 24 marca, III Niedziela Wielkiego Postu, wspomnienie: św. Katarzyny Szwedzkiej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich Żali.

10. W niedzielę 24 marca, 75. rocznica męczeńskiej śmierci (w 1944 r.) Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej - kandydatów na Ołtarze. Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl.

11. W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości życia. Modlić się będziemy w intencji obrony życia zagrożonego aborcją i eutanazją. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest także okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie jest w niebezpieczeństwie. Msze Święte o godz. 8:00 i 17:00.

12. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, serdecznie zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Dukli w dniach 12-14 kwietnia 2019. Zgłoszenia grup do 15 marca 2019.

13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kocioła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

14. Gorąco, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia mojej Mamy Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

15. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w wiecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy promy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


(55kB)

10 MARCA - 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia według św. Łukasza 4, 1-13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem".

Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek".

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa wiata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje".

Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz".

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: "Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, by przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień".

Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego".

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

(17kB)Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, by otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, aby mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłe godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 marca, I Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich Żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.

2. W dniach 10-18 marca czas modlitwy nowenną do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca.

3. W poniedziałek 11 marca, wspomnienie: św. Eulogiusza, św. Sofroniusza, Msza Święta o godz. 17:00.

4. We wtorek 12 marca, wspomnienie: św. Teofana, św. Maksymiliana, bł. Alojzego Orione, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W środę 13 marca, wspomnienie: św. Krystyny z Persji, św. Nicefora, św. Roderyka, 6 rocznica wyboru Kard. Jorge Mario Bergoglio na Papieża, który przyjął imię Franciszek, 45 rocznica śmierci ks. Józefa Kalandyka - pierwszego administratora w naszej Parafii od lipca 1969 r., Msza Święta o godz. 17:00.

6. W czwartek 14 marca, wspomnienie św. Łazarza z Betanii oraz św. Matyldy, 50. rocznica urodzin p. Przemysława Chmielewskiego "CHMIELA", Msza Święta o godz. 17:00.

7. W piątek 15 marca, wspomnienie: św. Klemensa Marii Hofbauera, św. Ludwiki de Marillac, 71. rocznica śmierci Bł. Ks. Jan Wojciech Balickiego (Kapłana Archidiecezji Przemyskiej, którego życie zostało scharakteryzowane słowami: W ciągu całego życia ks. Jan Balicki odznaczał się ogromną prostotą, pokorą, gruntowną życzliwością dla ludzi, co skłaniało go do dzielenia się z nimi wszystkim, co posiadał. Nade wszystko jednak cechował go duch głębokiego skupienia, modlitwy, umartwienia, toteż wśród ludności był uważany za prawdziwie świątobliwego człowieka), Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta ok. o godz. 17:00.

8. W sobotę 16 marca, wspomnienie: św. Herberta, św. Renata - kapłana i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W niedzielę 17 marca, II Niedziela Wielkiego Postu "AD GENTES", niedziela misyjna, wspomnienie: św. Patryka - biskupa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Po Mszach Świętych zbiórka do puszek na cele misyjne. W modlitwie pamiętajmy o solenizantach, także o Ojcu Zbigniewie Bruzi, który chętnie odwiedza naszą Parafię z posługą misyjną, promy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich.

10. We wtorek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Modlić się będziemy także o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin. Msza Święta w intencji Róży Różańcowej św. Józefa.

11. We wtorek 19 marca Msza Święta odpustowa w Berezce.

12. W środę 20 marca, 2 rocznica poświęcenia Kościoła p.w. św. Józefa w Woli Matiaszowej przez ks. Adama Szala - Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego, Msza Święta.

13. W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości życia. Modlić się będziemy w intencji obrony życia zagrożonego aborcją i eutanazją. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest także okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego , którego życie jest w niebezpieczeństwie.

14. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, serdecznie zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Dukli w dniach 12-14 kwietnia 2019. Zgłoszenia grup do 15 marca 2019.

15. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kocioła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

17. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, wpatrując się w św. Józefa - odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

18. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w wiecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy promy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(23kB)

3 MARCA - 8 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 6, 39-45

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: "Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".

(27kB)

4 MARCA - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Ewangelia według św. Jana 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

(13kB)

6 MARCA - ŚRODA POPIELCOWA

Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy za ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modliście, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty za, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pocicie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty za, gdy pocisz, naśmać sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pocisz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

(17kB)Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, by otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, aby mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłe godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

(29kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 marca - VIII niedziela zwykła Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019.

2. W dniach 3-9 marca 2019 r. - 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem "Młodzi trzeźwi i wolni". Dziś Niedziela Ekspiacji (przepraszająca i wynagradzająca) za grzech pijaństwa.

3. W związku z Wielkim Postem i Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu zachęcamy wszystkich dorosłych do podejmowania całkowitej abstynencji od alkoholu przynajmniej w Wielkim Pocie lub okresowej trzeźwości, jako pomoc uzależnionym i ich rodzinom. Deklarację abstynencji lub trzeźwości proszę wpisywać do Parafialnej Księgi Trzeźwości w Zakrystii.

4. W poniedziałek 4 marca, wspomnienie św. Kazimierza - królewicza, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W wtorek 5 marca, wspomnienie: św. Jana Józefa od Krzyża oraz św. Wirgiliusza, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W środę 6 marca, Środa Popielcowa, wspomnienie św. Róży z Viterbo, dziewicy i zakonnicy. Rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, przygotowujący nas do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. Msza Święta z posypaniem głów popiołem o godz. 17:00.

7. W czwartek 7 marca czwartek po Popielcu, I czwartek miesiąca, wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty, męczennic, Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 17:00.

8. W piątek 8 marca wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła pierwszy piątek Wielkiego Postu, dniem modlitwy wynagradzającej i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta ok. o godz. 17:00.

9. W sobotę 9 marca, wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, Mszy Świętej nie będzie.

10. W niedzielę 10 marca, I Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich Żali.

11. W dniach 10-18 marca czas modlitwy nowenną do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca.

12. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Dukli w dniach 12-14 kwietnia 2019. Zgłoszenia grup do 15 marca 2019.

13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kocioła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

15. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, wpatrując się w św. Józefa - odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w wiecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy promy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.