Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MARZEC 2019

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

13 marca 2019 - 6 rocznica wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio SJ na Papieża, który przyjął imię Franciszek

Uroczysta Msza Święta z tej okazji zostanie odprawiona w Światyni Opatrzności Bożej

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(55kB)

10 MARCA - 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia według św. Łukasza 4, 1-13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem".

Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek".

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje".

Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz".

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: "Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień".

Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego".

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

(17kB)Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 marca, I Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich Żali. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.

2. W dniach 10-18 marca czas modlitwy nowenną do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca.

3. W poniedziałek 11 marca, wspomnienie: św. Eulogiusza, św. Sofroniusza,Msza Święta o godz. 17:00.

4. We wtorek 12 marca, wspomnienie: św. Teofana, św. Maksymiliana, bł. Alojzego Orione,Msza Święta o godz. 17:00.

5. W środę 13 marca, wspomnienie: św. Krystyny z Persji, św. Nicefora, św. Roderyka, 6 rocznica wyboru Kard. Jorge Mario Bergoglio na Papieża, który przyjął imię Franciszek, 45 rocznica śmierci ks. Józefa Kalandyka - pierwszego administratora w naszej Parafii od lipca 1969 r., Msza Święta o godz. 17:00.

6. W czwartek 14 marca, wspomnienie św. Łazarza z Betanii oraz św. Matyldy, 50. rocznica urodzin śp. Przemysława Chmielewskiego "CHMIELA", Msza Święta o godz. 17:00.

7. W piątek 15 marca, wspomnienie: św. Klemensa Marii Hofbauera, św. Ludwiki de Marillac, 71. rocznica śmierci Bł. Ks. Jan Wojciech Balickiego (Kapłana Archidiecezji Przemyskiej, którego życie zostało scharakteryzowane słowami: W ciągu całego życia ks. Jan Balicki odznaczał się ogromną prostotą, pokorą, gruntowną życzliwością dla ludzi, co skłaniało go do dzielenia się z nimi wszystkim, co posiadał. Nade wszystko jednak cechował go duch głębokiego skupienia, modlitwy, umartwienia, toteż wśród ludności był uważany za prawdziwie świątobliwego człowieka), Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta ok. o godz. 17:00.

8. W sobotę 16 marca, wspomnienie: św. Herberta, św. Renata - kapłana i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.

9. W niedzielę 17 marca, II Niedziela Wielkiego Postu "AD GENTES", niedziela misyjna, wspomnienie: św. Patryka - biskupa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Po Mszach Świętych zbiórka do puszek na cele misyjne. W modlitwie pamiętajmy o solenizantach, także o Ojcu Zbigniewie Bruzi, który chętnie odwiedza naszą Parafię z posługą misyjną, prośmy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich.

10. We wtorek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Modlić się będziemy także o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin. Msza Święta w intencji Róży Różańcowej św. Józefa.

11. We wtorek 19 marca Msza Święta odpustowa w Berezce.

12. W środę 20 marca, 2 rocznica poświęcenia Kościoła p.w. św. Józefa w Woli Matiaszowej przez ks. Adama Szala - Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego, Msza Święta.

13. W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości życia. Modlić się będziemy w intencji obrony życia zagrożonego aborcją i eutanazją. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest także okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego , którego życie jest w niebezpieczeństwie.

14. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, serdecznie zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Dukli w dniach 12-14 kwietnia 2019. Zgłoszenia grup do 15 marca 2019.

15. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

17. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, wparując się w św. Józefa - odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

18. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(23kB)

3 MARCA - 8 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 6, 39-45

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: "Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku", podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".

(27kB)

4 MARCA - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Ewangelia według św. Jana 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

(13kB)

6 MARCA - ŚRODA POPIELCOWA

Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

(17kB)Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

(29kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 marca - VIII niedziela zwykła Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019.

2. W dniach 3-9 marca 2019 r. - 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem "Młodzi trzeźwi i wolni". Dziś Niedziela Ekspiacji (przepraszająca i wynagradzająca) za grzech pijaństwa.

3. W związku z Wielkim Postem i Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu zachęcamy wszystkich dorosłych do podejmowania całkowitej abstynencji od alkoholu przynajmniej w Wielkim Poście lub okresowej trzeźwości, jako pomoc uzależnionym i ich rodzinom. Deklarację abstynencji lub trzeźwości proszę wpisywać do Parafialnej Księgi Trzeźwości w Zakrystii.

4. W poniedziałek 4 marca, wspomnienie św. Kazimierza - królewicza, Msza Święta o godz. 17:00.

5. W wtorek 5 marca, wspomnienie: św. Jana Józefa od Krzyża oraz św. Wirgiliusza, Msza Święta o godz. 17:00.

6. W środę 6 marca, Środa Popielcowa,wspomnienie św. Róży z Viterbo, dziewicy i zakonnicy.Rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, przygotowujący nas do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. Msza Święta z posypaniem głów popiołem o godz. 17:00.

7. W czwartek 7 marca czwartek po Popielcu, I czwartek miesiąca, wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty, męczennic, Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 17:00.

8. W piątek 8 marca wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła pierwszy piątek Wielkiego Postu, dniem modlitwy wynagradzającej i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta ok. o godz. 17:00.

9. W sobotę 9 marca, wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, Mszy Świętej nie będzie.

10. W niedzielę 10 marca, I Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich Żali.

11. W dniach 10-18 marca czas modlitwy nowenną do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca.

12. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Dukli w dniach 12-14 kwietnia 2019. Zgłoszenia grup do 15 marca 2019.

13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

15. Żyjmy W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, wparując się w św. Józefa - odkrywajmy Boże dary w naszym życiu, z wiarą, nadzieją i miłością budujmy naszą przyszłość na Fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa módlmy się o odwagę do budowania trwałych i sakramentalnych związków małżeńskich.

16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech nas wypełni moc Ducha Świętego w czynieniu dobra w świecie. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.