Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - CZERWIEC 2018

Intencja ogólna:
Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(66kB)

Hasło nowego Roku Kościelnego 2017/2018:
"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"
Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności,
abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady,
abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa,
abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności,
abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej,
abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi
dar pokuty,
abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia,
abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

(43kB)

26 sierpnia - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Jana 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory".
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(468kB)

28 sierpnia - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego

(111kB)
(27kB)

29 sierpnia - wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Ewangelia według św. Marka 6,17-29
Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.
Jan bowiem wypominał Herodowi: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: "Proś mię, o co chcesz, a dam ci". Nawet jej przysiągł: "Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa".
Ona wyszła i zapytała swą matkę: "O co mam prosić?"
Ta odpowiedziała: "O głowę Jana Chrzciciela".
Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: "Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela".
A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

(62kB)

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(37kB)
(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 sierpnia - święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Msza Święta w Tyskowej o godz. 13:00. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. W sierpniu przez wstawiennictwo św. Moniki - matki św. Augustyna módlmy się o nawrócenie w naszych rodzinach.
2. W niedzielę 26 sierpnia - w Myczkowcach Msza Święta Dożynkowa o godz. 12:00 - dziękczynienie za tegoroczne zbiory
3. Trwa miesiąc sierpień - poświęcony podejmowaniu zobowiązań do abstynencji i trzeźwości oraz szczególnej modlitwy o wyzwolenie z nałogu alkoholowego. Zachęcam szczególnie do włączenia się w inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski "100 dni trzeźwości na 100 lat niepodległości". Ofiarujmy abstynencję i trzeźwość w tym czasie, jako wyraz wdzięczności panu Bogu Wszechmogącemu za 100 lat Niepodległości Polski. Modlitwą Ks. Piotra Skargi zawierzajmy naszą Ojczyznę Opatrzności Bożej. Modlitwa o uwolnienie z nałogów .
4. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 27 sierpnia - wspomnienie św. Moniki - Msza Święta o godz. 8:00,
- we wtorek 28 sierpnia - wspomnienie św. Augustyna, dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego - Msza Święta o godz. 8:00,
- w środę 29 sierpnia - wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela - Msze Święte w Górzance o godz. 19:00,
- w czwartek 30 sierpnia - Msza Święta o godz. 7:00,
- w piątek 31 sierpnia - Msza Święta o godz. 19:00,
- w sobotę 1 września - pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie bł. Bronisławy, 79. rocznica wybuchu II wojny światowej - Msza Święta o godz. 19:00.
BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych
5. "W DOLINIE POTOKU RUCHLIN" W sobotę 1 września w Żernicy Wyżnej - poświęcenie kapliczki "Halkowej", Msza Święta w cerkwi św. Bazylego o godz. 10:00.
6. W niedzielę 2 września - XXII Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.
7. W sobotę 15 września - wizytacja kanoniczna Księdza Arcybiskupa Adama Szala i 300-lecie świątyni na tym miejscu.
8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
9. CELEM ŻYCIA JEST ZBAWIENIE, CELEM ŻYCIA JEST SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM TWARZĄ W TWARZ. Módlmy się za siebie nawzajem, za rodziny, za rodzeństwo, za sąsiadów, za relacje z ludźmi, które wymagają pojednania i przebaczenia. Wyciągnięcia spod dywanu i odbudowania zaufania. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom. Litanią do św. Jana Marii Vianneya - Patrona Proboszczów módlmy się o wszelkie potrzebne Łaski Boże dla Księdza Piotra.
10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Niech Duch Święty działa i pomaga w przezwyciężaniu pokusy pamiętliwości, krzywdy i urazy. "Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy." Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(34kB)

19 sierpnia - XX niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Jana 6, 51-58

Jezus powiedział do Żydów:
"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?"
Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 sierpnia - XX Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. W sierpniu przez wstawiennictwo św. Moniki - matki św. Augustyna módlmy się o nawrócenie w naszych rodzinach.
2. W niedzielę 19 sierpnia w Polańczyku - uroczysta Msza Święta z okazji 70-lecia Parafii pod przewodnictwem Księdza Abp Adama Szala o godz. 11:00 oraz poświęcenie nowej dzwonnicy.
3. W niedzielę 19 sierpnia w Mchawie - odpust przy kaplicy Boga Ojca. Uroczystej Mszy Świętej przy kaplicy przewodniczył będzie ks. Jacek Bartnik, wikariusz z Baligrodu.
4. Trwa miesiąc sierpień - poświęcony podejmowaniu zobowiązań do abstynencji i trzeźwości oraz szczególnej modlitwy o wyzwolenie z nałogu alkoholowego.. Zachęcam szczególnie do włączenia się w inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski "100 dni trzeźwości na 100 lat niepodległości". Ofiarujmy abstynencję i trzeźwość w tym czasie, jako wyraz wdzięczności panu Bogu Wszechmogącemu za 100 lat Niepodległości Polski. Modlitwą Ks. Piotra Skargi zawierzajmy naszą Ojczyznę Opatrzności Bożej. Modlitwa o uwolnienie z nałogów .
5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 20 sierpnia - wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux - Msza Święta o godz. 19:00,
- we wtorek 21 sierpnia - wspomnienie św. Piusa X - Msza Święta o godz. 19:00,
- w środę 22 sierpnia - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00,
- w czwartek 23 sierpnia - wspomnienie św. Stefana węgierskiego - Msza Święta o godz. 19:00,
- w piątek 24 sierpnia - wspomnienie św. Bartłomieja Apostoła, Msza Święta o godz. 19:00,
- w sobotę 25 sierpnia - wspomnienie św. Józefa Kalasantego, Msza Święta o godz. 19:00.
BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych
6. W środę 22 sierpnia w Czarnej, k. Lutowisk o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci św. Rity i Msza Święta w polecanych intencjach, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala.
7. W niedzielę 26 sierpnia - święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Msza Święta w Tyskowej o godz. 13:00. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.
8. "W DOLINIE POTOKU RUCHLIN" W sobotę 1 września w Żernicy Wyżnej - poświęcenie kapliczki "Halkowej", Msza Święta w cerkwi św. Bazylego o godz. 10:00.
9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
10. CELEM ŻYCIA JEST ZBAWIENIE, CELEM ŻYCIA JEST SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM TWARZĄ W TWARZ. Módlmy się za siebie nawzajem, za rodziny, za rodzeństwo, za sąsiadów, za relacje z ludźmi, które wymagają pojednania i przebaczenia. Wyciągnięcia spod dywanu i odbudowania zaufania. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom. Litanią do św. Jana Marii Vianneya - Patrona Proboszczów módlmy się o wszelkie potrzebne Łaski Boże dla Księdza Piotra.
11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Niech Duch Święty działa i pomaga w przezwyciężaniu pokusy pamiętliwości, krzywdy i urazy. "Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy." Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(28kB)
(15kB)
(45kB)

Kochani,
Drodzy Pielgrzymi, Turyści i Goście,
Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance,

Obecnie (od maja 2018) wykonywane jest odnowienie polichromii w prezbiterium. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc i modlitwę w intencji prowadzonych prac. Prosimy uprzejmie o dar serca na sfinansowanie robót konserwatorskich.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Dziękujemy za wsparcie. Pozdrawiamy z darem modlitwy
Wspólnota Parafialna z Górzanki i Proboszcz - Ks. Piotr Bartnik

POKAZ SLAJDÓW

22 lipca - XVI niedziela zwykła,
Święto św. Marii Magdaleny
- Apostołki Zmartwychwstania

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 6, 30-34

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

(18kB)

RECEPTA NA DOBRE ŻYCIE

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani -
obleczcie się
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu:
jak Pan wybaczył wam, tak i wy!
Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość,
która jest więzią doskonałości.
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy,
do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.
I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa
z [całym swym] bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski
śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
(z Listu św. Pawła do Kolosan 3, 12-17)

28 lipca - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego

(111kB)
(66kB)
(42kB)
(47kB)

NABOŻENSTWO KU CZCI ŚW. RITY
22 LIPCA, GODZ. 17:00 W CZARNEJ K. LUTOWISK

MODLITWA DO ŚW. RITY Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego.
Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę… (wymienić ją).
I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

27 lipca 1898 - Dzień Urodzin Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka

(18kB)

Módlmy się o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka.
Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się w 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie w 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1942 r.
(38kB)
MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
- proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski..........................,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
- do prywatnego odmawiania -
O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.
L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy!"

Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)

XIV Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu
30 LIPCA - MODLITWA O TRZEWOŚĆ W MIEJSCU PIASTOWYM
100 dni TRZEWOŚCI na 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI - 4 sierpnia - 11 listopada 2018 r.

MODLITWA O TRZEWOŚĆ W OJCZYŹNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

W liturgii przed Soborem Watykańskim II, lipiec był miesiącem poświęconym czci Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa.
Zanurzajmy dziś z wiarą naszych najbliższych prosząc o wyzwolenie o zła wszelkiego i Łaski Boże dla nich.

(24kB)

POTĘŻNA MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu za 100 lat Niepodległości Polski, módlmy się słowami ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 22 lipca - XVI Niedziela Zwykła, Święto św. Marii Magdaleny, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa. W Liturii Kościoła, przed Soborem Watykańskim II lipiec był miesiącem poświęconym Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. Módlmy się litanią do Najdroższej Krwi Pana Jezusa i prośmy o obronę przed codziennymi pokusami dla nas i naszych bliskich.
2. W niedzielę 22 lipca, o godz. 12:30 Msza Święta na cerkwisku w Radziejowej o łaskę życia wiecznego dla dawnych mieszkańców oraz poległych na frontach I wojny światowej walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w okresie II wojny światowej.
3. W niedzielę 22 lipca rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (wspomnienie liturgiczne 25 lipca) pod hasłem "Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa". MIVA Polska zachęca do udziału w akcji: podziękuj Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 grosz za 1 kilometr bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy, w związku z tym po Mszach Świętych w Górzance błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów.
4. W niedzielę 22 lipca o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci św. Rity i Msza Święta w polecanych intencjach w Czarnej, k. Lutowisk.
5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 23 lipca, święto św. Brygidy Szwedzkiej - zakonnicy, Patronki Europy - Msza Święta o godz. 19:00,
- we wtorek 24 lipca, wspomnienie św. Kingi -dziewicy - Msza Święta o godz. 19:00,
- w środę 25 lipca -święto św. Jakuba - Apostoła i św. Krzysztofa - Msza Święta o godz. 19:00,
- w czwartek 26 lipca - wspomnienie św. Joachima i Anny - rodziców Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta o godz. 19:00,
- w piątek 27 lipca - Msza Święta o godz. 19:00,
- w sobotę 28 lipca -co miesięczny dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego oraz a w Korczynie k. Krosna, co miesięczna nowenna próśb i podziękowań przez wstawiennictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara - Msza Święta w Górzance o godz. 19:00.
BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych
6. W niedzielę 29 lipca - XVI Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Marty, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa.
7. Zbliża się miesiąc sierpień - poświęcony podejmowaniu zobowiązań do abstynencji i trzeźwości oraz szczególnej modlitwy o wyzwolenie z nałogu alkoholowego. Zachęcam szczególnie do włączenia się w inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski "100 dni trzeźwości na 100 lat niepodległości" - od 4 sierpnia do 11 listopada 2018. Ofiarujmy abstynencję i trzeźwość w tym czasie, jako wyraz wdzięczności panu Bogu Wszechmogącemu za 100 lat Niepodległości Polski. Modlitwą Ks. Piotra Skargi zawierzajmy naszą Ojczyznę Opatrzności Bożej. Modlitwa o uwolnienie z nałogów.
8. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
9. W LIPCU Pielgrzymi ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ z Przemyśla, Leska, Brzozowa, Jarosławia, Leżajska, Przeworska, Łańcuta i Krosna - DOSZLI JASNĄ GORĘ, W dniach 4-13 SIERPNIA 2018 r. IDĄ GRUPY Z RZESZOWA - 41 RZESZOWSKA Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, szczegóły na stronie http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl. DOŁĄCZ!
10. Modląc się Litanią do Najdroższej Krwi Pana Jezusa prośmy o wybawienie z sideł złego, obmycie z grzechów, oczyszczenie dusz. W krótkiej chwili PODNIESIENIA w czasie MSZY ŚWIĘTEJ wpatrujmy się w PANA JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - uwielbiajmy i wyznawajmy PAN MÓJ I BÓG MÓJ. Niech nam towarzyszą święcie Patronowie - św. Tomasza Apostoł, św. Krzysztof, św. Jakub, św. Maria Magdalena, św. Brygida, św. Kinga, św. Marta - każdy święty miał inną drogę, inne dary od Pana Boga, inną misję - a zostali uznani za świętych. Tak naśladujmy świętych dawnych wieków i współczesnych - św. Jan Pawła II, abyśmy osiągnęli życie wieczne. CELEM ŻYCIA JEST ZBAWIENIE, CELEM ŻYCIA JEST SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM TWARZĄ W TWARZ. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom.
11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(26kB)

15 lipca - XV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 6, 7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien".
I mówił do nich: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich".
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy!"

Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)


XIV Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu
30 LIPCA - MODLITWA O TRZEWOŚĆ W MIEJSCU PIASTOWYM
100 dni TRZEWOŚCI na 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI - 4 sierpnia - 11 listopada 2018 r.

MODLITWA O TRZEWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

W liturgii przed Soborem Watykańskim II, lipiec był miesiącem poświęconym czci Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa.
Zanurzajmy dziś z wiarą naszych najbliższych prosząc o wyzwolenie o zła wszelkiego i Łaski Boże dla nich.

(24kB)

POTĘŻNA MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 15 lipca - XV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa. W Liturii Kościoła, przed Soborem Watykańskim II lipiec był miesiącem poświęconym Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. Módlmy się litanią do Najdroższej Krwi Pana Jezusa i prośmy o obronę przed codziennymi pokusami dla nas i naszych bliskich.
2. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek 16 lipca, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - Matki Bożej Szkaplerznej, patronki zakonu Karmelitów Bosych, Msza Święta o godz. 19:00.
- we wtorek 17 lipca, wspomnienie św. Leona IV - papieża, Msza Święta w Górzance o godz. 18:30. O 19:00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie w Polańczyku.
- w środę 18 lipca - wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Świętej - karmelitanki i św. Szymona z Lipnicy, Msza Święta o godz. 8:00.
- w czwartek 19 lipca - wspomnienie św. bł. Achillesa Puchały i bł. Hermana Stępienia, prezbiterów i męczenników, Msza Święta godz. 8:00.
- w piątek 20 lipca - wspomnienie bł. Czesława. Msza Święta godz. 8:00.
- w sobotę 21 lipca - wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Apolinarego biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 19:00.
BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych
3. W niedzielę 22 lipca - XVI Niedziela Zwykła, święto Marii Magdaleny, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa.
4. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Kontakt i konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
5. W LIPCU Pielgrzymi ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ z Przemyśla, Leska, Brzozowa, Jarosławia, Leżajska, Przeworska, Łańcuta i Krosna - DOSZLI JASNĄ GORĘ, W dniach 4-13 SIERPNIA 2018 r. IDĄ GRUPY Z RZESZOWA - 41 RZESZOWSKA Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, szczegóły na stronie http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl. DOŁĄCZ!
6. IX Pielgrzymka Dziękczynna na Jasną Górę za wybudowanie kościoła w Woli Michowej odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018. Wyjazd z parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu godz. 6:00, dla chętnych zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu, zakwaterowanie u Sióstr Szarytek ok. 15:00, Droga Krzyżowa na Wałach 16:00, Msza Święta w Kaplicy cudownego Obrazu 18:00. W niedzielę wyjazd z Częstochowy 13:00, wracając nawiedzenie Sanktuarium w Tuchowie. Cena 200 zł - przejazd, nocleg, posiłek na trasie, śniadanie, ubezpieczenie i pilot pielgrzymki, Muzeum w Oświęcimiu dodatkowo płatne 30 zł. Zgłoszenia Teresa Gosztyła 537-997-357.
7. Modląc się Litanią do Najdroższej Krwi Pana Jezusa prośmy o wybawienie z sideł złego, obmycie z grzechów, oczyszczenie dusz. W krótkiej chwili PODNIESIENIA w czasie MSZY ŚWIĘTEJ wpatrujmy się w PANA JEZUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - uwielbiajmy i wyznawajmy PAN MÓJ I BÓG MÓJ. Niech nam towarzyszą święcie Patronowie - św. Tomasza Apostoł, św. Krzysztof, św. Jakub, św. Maria Magdalena, św. Brygida, św. Kinga, św. Marta - każdy święty miał inną drogę, inne dary od Pana Boga, inną misję - a zostali uznani za świętych. Tak naśladujmy świętych dawnych wieków i współczesnych - św. Jan Pawła II, abyśmy osiągnęli życie wieczne. CELEM ŻYCIA JEST ZBAWIENIE, CELEM ŻYCIA JEST SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM TWARZĄ W TWARZ. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom.
8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(22kB)

8 lipca - XIV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 6, 1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony."
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy!"
Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

W liturgii przed Soborem Watykańskim II, lipiec był miesiącem poświęconym czci Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa.
Zanurzajmy dziś z wiarą naszych najbliższych prosząc o wyzwolenie o zła wszelkiego i Łaski Boże dla nich.

(24kB)

POTĘŻNA MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 8 lipca - XIV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Liturii Kościoła, przed Soborem Watykańskim II lipiec był miesiącem poświęconym Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. Módlmy się litanią do Najdroższej Krwi Pana Jezusa i prośmy o obronę przed codziennymi pokusami dla nas i naszych bliskich.
2. Od soboty 7 lipca - trwa nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej, której wspomnienie w liturgii Kościoła będziemy obchodzili 16 lipca.
3. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek 9 lipca, Msza Święta o godz. 19:00.
- we wtorek 10 lipca, Msza Święta o godz. 19:00.
- w środę 11 lipca - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, Msza Święta o godz. 19:00.
- w czwartek 12 lipca - wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kerfuru biskupa i męczennika. Msza Święta godz. 19:00.
- w piątek 13 lipca - wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta - pustelników. Msza Święta godz. 19:00.
- w sobotę 14 lipca - wspomnienie św. Henryka, Msza Święta o godz. 19:00.
4. W niedzielę 15 lipca - XV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa.
5. W dniach 4-15 lipca 2018 r. trwa 38 Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, szczegóły na stronie http://pielgrzymka.przemyska.pl/2018/ Wspierajmy pielgrzymów naszą modlitwą.
6. IX Pielgrzymka Dziękczynna na Jasną Górę za wybudowanie kościoła w Woli Michowej odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018. Wyjazd z parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu godz. 6:00, dla chętnych zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu, zakwaterowanie u Sióstr Szarytek ok. 15:00, Droga Krzyżowa na Wałach 16:00, Msza Święta w Kaplicy cudownego Obrazu 18:00. W niedzielę wyjazd z Częstochowy 13:00, wracając nawiedzenie Sanktuarium w Tuchowie. Cena 200 zł - przejazd, nocleg, posiłek na trasie, śniadanie, ubezpieczenie i pilot pielgrzymki, Muzeum w Oświęcimiu dodatkowo płatne 30 zł. Zgłoszenia Teresa Gosztyła 537-997-357.
7. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Kontakt i konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
8. Wpatrując się w Najświętsze Serce Pana Jezusa prośmy gorąco o otwartość na działanie Łaski Bożej, ufajmy Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała. Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa - módlmy się o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom.
9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(32kB)

1 lipca - XIII niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Marka 5,21-43

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości.
A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął". On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę.
On zaś rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości".
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: "Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: "Nie bój się, wierz tylko!" I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: "Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: "Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

W liturgii przed Soborem Watykańskim II, lipiec był miesiącem poświęconym czci Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa.
Zanurzajmy dziś z wiarą naszych najbliższych prosząc o wyzwolenie o zła wszelkiego i Łaski Boże dla nich.

(24kB)

POTĘŻNA MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 1 lipca - XIII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa. Zmiana tajemnic różancowych. W Liturgii Kościoła, przed Soborem Watykańskim II lipiec był miesiącem poświęconym Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. Módlmy się litanią do Najdroższej Krwi Pana Jezusa i prośmy o obronę przed codziennymi pokusami dla nas i naszych bliskich.
2. W niedzielę 1 lipca 2018 r. obchodzić będziemy 50-lecie ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych - Jasieniu. Program na plakacie.
3. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek 2 lipca, Msza Święta o godz. 19:00.
- we wtorek 3 lipca - święto św. Tomasza, apostoła, Msza Święta o godz. 19:00.
- w środę 4 lipca - wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej, Msza Święta w Górzance o godz. 19:00.
- w czwartek 5 lipca - wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera albo wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy. Msza Święta godz. 19:00, w łączności z Dziełem Pomocy Powołaniom bł. Jana Balickiego modlić się będziemy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
- w piątek 6 lipca - I piątek miesiąca - poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. Sakrament Pokuty i pojednania od godz. 18:00. Msza Święta godz. 19:00.
- w sobotę 7 lipca - I sobota miesiąca poświęcona czci Niepokalanego Serca Maryi. Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 19:00.
- w sobotę 7 lipca - rozpoczęcie nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej - wspominanej w liturgii 16 lipca.
4. W niedzielę 8 lipca - XIV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa.
5. W dniach 4-15 lipca 2018 r. odbędzie się 38 Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, szczegóły na stronie http://pielgrzymka.przemyska.pl/2018/ . Zapisy przez aplikację http://przemyska.pl/2018/06/23/pielgrzymka2018-aplikacja/.
6. IX Pielgrzymka Dziękczynna na Jasną Górę za wybudowanie kościoła w Woli Michowej odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018. Wyjazd z parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu godz. 6:00, dla chętnych zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu, zakwaterowanie u Sióstr Szarytek ok. 15:00, Droga Krzyżowa na Wałach 16:00, Msza Święta w Kaplicy cudownego Obrazu 18:00. W niedzielę wyjazd z Częstochowy 13:00, wracając nawiedzenie Sanktuarium w Tuchowie. Cena 200 zł - przejazd, nocleg, posiłek na trasie, śniadanie, ubezpieczenie i pilot pielgrzymki, Muzeum w Oświęcimiu dodatkowo płatne 30 zł. Zgłoszenia Teresa Gosztyła 537-997-357.
7. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Kontakt i konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
8. Wpatrując się w Najświętsze Serce Pana Jezusa prośmy gorąco o otwartość na działanie Łaski Bożej, ufajmy Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała. Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa - módlmy się o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom.
9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(19kB)

24 czerwca - Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 1, 5-17

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: "Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały".

(407kB)
(46kB)

27 czerwca - wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Nabożeństwo ku Jej czci jest odprawiane w wielu kościołach w ŚRODY - a więc DZIŚ.
WEBMASTERKA POZDRAWIA Z DAREM MODLITWY
W URSYNOWSKIEJ PARAFII

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj tu, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa Syna Twojego. Tyś patrzyła o Matko na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na Krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż nie będziesz nam Nieustająca Pomocą. Ciebie więc Matko Nieustającej Pomocy prosimy najgoręcej, byś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, których tak bardzo pragniemy i potrzebujemy.
Za chorych, abyś ich uzdrowiła Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy
Za strapionych, abyś ich pocieszyła
Za płaczących, abyś im łzy otarła
Za sieroty i opuszczonych, abyś im była matką
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę dobrej spowiedzi wyjednała
Za nas ufających Tobie, abyś próśb naszych wysłuchała
( prośby zapisane na kartkach )
Prócz przedstawionych próśb, pragniemy dziękować Ci Matko za wszelkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
Za uzdrowionych z choroby Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy
Za pocieszonych w strapieniu
Za ocalonych z rozpaczy
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wysłuchanych w błaganiach
Za litość Twą macierzyńską
Za dobroć Twą niezrównaną
Za wszelkie łaski nam i innym wyświadczone
( podziękowania zapisane na kartkach )
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twoich stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz na nas spojrzeć i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, a zwłaszcza w naszych intencjach osobistych i nie odczytanych.
Matko nasza najlepsza Pomagaj nam nieustannie
Pośredniczko nasza u Boga
Szafarko łask wszelkich
Matko świętej wytrwałości
Tronie Miłosierdzia Bożego
Wszechmocy błagająca
Poręko naszego zbawienia
Pogromczyni mocy piekielnych
Kotwico naszej nadziei
Umocnienie słabych
Ucieczko uciśnionych
Żywicielko głodnych
Opatrzności ubogich
Cudowna lekarko w chorobie
Ratunku ginących grzeszników
Nadziejo zrozpaczonych
Mistrzyni życia duchowego
Wychowawczyni powołań kapłańskich
Strażniczko czystości
Opiekunko rodzin
Czuła Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Przewodniczko pewna do nieba
Obrono nasza na Sądzie Ostatecznym
Wybawicielko z czyśćca
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją za Matkę, której przesławny Obraz ze czcią otaczamy. Dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa o nawrócenie grzeszników:
Matko Nieustającej Pomocy, wspomnij na Krew Boskiego Syna Swego, wylaną dla naszego zbawienia. Wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nich Bożej Sprawiedliwości Krew Syna Swego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj nas, w naszym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa. Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.
Zdrowaś Maryjo ... Pod Twoją obronę ...

28 czerwca - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego

(111kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 czerwca - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe.
2. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek 25 czerwca, Msza Święta o godz. 19:00.
- we wtorek 26 czerwca - św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera - patrona Sanoka, Msza Święta o godz. 19:00.
- w środę 27 czerwca - NMP Nieustającej Pomocy, Suma odpustowa w Myczkowie o godz. 11:00, Msza Święta w Górzance o godz. 19:00.
- w czwartek 28 czerwca - św. Ireneusza i Wigilia Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła. Msza Święta godz. 19:00.
- w piątek 29 czerwca - Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła. W dniu imienin i w rocznicę Święceń Kapłańskich módlmy się o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, Opiekę Maryi, zdrowie, siły i radość dla Księdza Proboszcza. Msze Święte godz. 8:00 i 17:00.
- w sobotę 30 czerwca - wspomnienie Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego. Zakończenie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza Święta o godz. 19:00.
3. W czwartek 28 czerwca - 28 dzień miesiąca - modlić się będziemy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Księdza Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. 4. W piątek 29 czerwca - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła - w tym dniu można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych lub za siebie o odpuszczenie kar doczesnych za popełnione grzechy. Odpust można uzyskać we wszystkich bazylikach mniejszych oraz archikatedrze, a także za pobożne użycie krzyża, różańca, szkaplerza lub medalika poświęconego przez papieża lub biskupa. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami to znaczy:
- wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
- wykonanie czynności związanej z odpustem.
- odbycie spowiedzi sakramentalnej.
- przyjęcie komunii eucharystycznej.
- modlitwa w intencjach papieża (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).
5. W niedzielę 1 lipca - XIII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O 10:30 modlitwa różańcowa.
6. W dniach 28 czerwca - 1 lipca 2018 r. obchodzić będziemy 50-lecie ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych - Jasieniu. Program na plakacie.
7. W dniach 4-15 lipca 2018 r. odbędzie się 38 Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, szczegóły na stronie http://pielgrzymka.przemyska.pl/2018/ . Zapisy przez aplikację http://przemyska.pl/2018/06/23/pielgrzymka2018-aplikacja/.
8. IX Pielgrzymka Dziękczynna na Jasną Górę za wybudowanie kościoła w Woli Michowej odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018. Wyjazd z parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu godz. 6:00, dla chętnych zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu, zakwaterowanie u Sióstr Szarytek ok. 15:00, Droga Krzyżowa na Wałach 16:00, Msza Święta w Kaplicy cudownego Obrazu 18:00. W niedzielę wyjazd z Częstochowy 13:00, wracając nawiedzenie Sanktuarium w Tuchowie. Cena 200 zł - przejazd, nocleg, posiłek na trasie, śniadanie, ubezpieczenie i pilot pielgrzymki, Muzeum w Oświęcimiu dodatkowo płatne 30 zł. Zgłoszenia Teresa Gosztyła 537-997-357.
9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Kontakt i konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
10. Wpatrując się w Najświętsze Serce Pana Jezusa prośmy gorąco o otwartość na działanie Łaski Bożej, ufajmy Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała. Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa - módlmy się o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom.
11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
12 Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(20kB)

17 czerwca - 11 niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 4,26-34

Jezus mówił do tłumów:
"Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo".
Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu".
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 17 czerwca - 11. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe.
2. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek 19 czerwca - wspomnienie św. Romualda, opata,
- w czwartek 21 czerwca - wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,
- w piątek 22 czerwca - wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a.
3. W poniedziałek 18 czerwca Mszy Świętej nie będzie. Od wtorku do soboty (19-23 czerwca) Msze Święte z Nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00, (możliwe zmiany w razie konieczności).
4. W czwartek 22 czerwca - nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk - Różaniec o godz. 17:00, Msza Święta o godz. 18:00, poświęcenie róż i ucałowanie relikwii.
5. W niedzielę 24 czerwca - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe.
6. IX Pielgrzymka Dziękczynna na Jasnš Górę za wybudowanie kościoła w Woli Michowej odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018. Wyjazd z parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu godz. 6:00, dla chętnych zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu, zakwaterowanie u Sióstr Szarytek ok. 15:00, Droga Krzyżowa na Wałach 16:00, Msza Święta w Kaplicy cudownego Obrazu 18:00. W niedzielę wyjazd z Częstochowy 13:00, wracając nawiedzenie Sanktuarium w Tuchowie. Cena 200 zł - przejazd, nocleg, posiłek na trasie, śniadanie, ubezpieczenie i pilot pielgrzymki, Muzeum w Oświęcimiu dodatkowo płatne 30 zł. Zgłoszenia Teresa Gosztyła 537-997-357.
7. Wpatrując się w Najświętsze Serce Pana Jezusa prośmy gorąco o otwartość na działanie Łaski Bożej, ufajmy Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała.
8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(23kB)

10 czerwca - 10 niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 3,20-35

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów".
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy".
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego".
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie".
Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?"
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 czerwca - 10. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe.
2. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek 11 czerwca - św. Barnaby, apostoła,
- we wtorek 12 czerwca - błogosławionych męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie błogosławionych męczenników Ludwika Rocha Gietyngiera i Maksymiliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy,
- w środę 13 czerwca - św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła,
- w czwartek 14 czerwca - bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,
- w piątek 15 czerwca - bł. Jolanty, zakonnicy.
3. Od poniedziałku do piątku (11-15 czerwca) Msze Święte z Nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00, (możliwe zmiany w razie konieczności).
4. W sobotę 16 czerwca Msza Święta ślubna i dla Parafian w Górzance o 15:30 oraz w Łopience o 13:00.
5. We wtorek 12 czerwca, o godz. 17:00 w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Dekanatu Solina. Módlmy się w intencji młodzieży, która zostanie napełniona Duchem Świętym, a w swoim życiu zawsze kroczyli Bożymi Drogami.
6. W niedzielę 17 czerwca - 11. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe.
7. IX Pielgrzymka Dziękczynna na Jasną Górę za wybudowanie kościoła w Woli Michowej odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018. Wyjazd z parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu godz. 6:00, dla chętnych zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu, zakwaterowanie u Sióstr Szarytek ok. 15:00, Droga Krzyżowa na Wałach 16:00, Msza Święta w Kaplicy cudownego Obrazu 18:00. W niedzielę wyjazd z Częstochowy 13:00, wracając nawiedzenie Sanktuarium w Tuchowie. Cena 200 zł - przejazd, nocleg, posiłek na trasie, śniadanie, ubezpieczenie i pilot pielgrzymki, Muzeum w Oświęcimiu dodatkowo płatne 30 zł. Zgłoszenia Teresa Gosztyła 537-997-357.
8. Wpatrując się w Najświętsze Serce Pana Jezusa prośmy gorąco o otwartość na działanie Łaski Bożej, ufajmy Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała.
9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(36kB)

3 czerwca - 9 niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 2, 23-3,6

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?"
On im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom".
I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu".
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

(19kB)
(163kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 czerwca - 9. niedziela zwykła, Pierwsza Niedziela Miesiąca. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych i procesja wokół kościoła w związku z Oktawą Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Bożego Ciała.
2. W niedzielę 3 czerwca w Przemyślu odbędzie kolejny, tym razem 8. Przemyski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpocznie się on o godzinie 11.30 w przemyskiej Archikatedrze. Tegorocznemu wydarzeniu przyświeca hasło: "Polska rodziną silna!". Program 8. Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny: 11.30 - Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala, 13.00 - Przemarsz do Rynku ul. Katedralną, Fredry, Franciszkańską i Kazimierzowską, 13.30 - Przemówienia okolicznościowe, 14.00 - Koncert zespołu "Arka Noego" połączony z piknikiem rodzinnym.
3. W niedzielę 3 czerwca - w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie XI. Święto dziękczynienia "Dziękujmy za Niepodległość" oraz wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej do Świątyni. Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za dar wolności i wszystkie nasze troski zawierzajmy Opatrzności Bożej.
4. Od 1 do 8 czerwca - przeżywamy Oktawę Bożego Ciała, są to dni przedłużające uroczystość, starajmy się także w tych dniach uczestniczyć we Mszy Świętej, nabożeństwach czerwcowych i procesji eucharystycznej wokół Kościoła.
5. Wspomnienia liturgiczne i nabożeństwa w najbliższym tygodniu (podane godziny Mszy Świętej i nabożeństw mogą być korygowane w ciągu tygodnia):
- w poniedziałek 4 czerwca, Msza Święta z o godz. 19:00.
- we wtorek 5 czerwca wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika - Msza Święta o godz. 19:00.
- w środę 6 czerwca Wspomnienie św. Norberta, biskupa - Msza Święta o godz. 19:00.
- czwartek 7 czerwca zakończenie Oktawy Bożego Ciała, błogosławieństwo dzieci i wianków, wspomnienie bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzalkowskiego - misjonarzy, to także I czwartek miesiąca - przez wstawiennictwo św. Jana Wojciecha Balickiego - modlić się będziemy w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Msza Święta o godz. 19:00.
- w piątek 8 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów - Msza Święta o godz. 8:00,
- w piątek 8 czerwca - odpust w Bóbrce i Łobozewie.
- w sobotę 9 czerwca Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi - Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Małżeństwa i dla Parafian o godz. 15:00.
6. W niedzielę 10 czerwca - 10. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
7. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku zaprasza W niedzielę 3 czerwca o godz. 14:00 , na stadionie w Polańczyku odbędzie się festyn z okazji dnia dziecka. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Atrakcje będą bezpłatne.
8. Wpatrując się w Najświętsze Serce Pana Jezusa prośmy gorąco o otwartość na działanie Łaski Bożej, ufajmy Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała.
9. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MAJ 2018

Intencja ewangelizacyjna:
Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(81kB)

27 maja - Uroczystość Najświętszej Trójcy

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

(79kB)

31 maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

(21kB)

Ewangelia według św. Marka 14, 12-16. 22-26
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: "Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?"
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: "Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas".
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym".
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

(15kB)

31 MAJA
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
BOŻE CIAŁO

"Wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan" - te słowa pochodzą z hymnu ku czci Chrystusa Eucharystycznego autorstwa "najbardziej świętego z uczonych i najbardziej uczonego pośród świętych" - Tomasza z Akwinu. Hymn ten nazwano "najpiękniejszą modlitwą Tomasza". Jest ona dialogiem Świętego z Bogiem, do którego brat Tomasz zwraca się serdecznie w konwencji "ja-TY". W takiej serdeczności i oddaniu trwają przed Panem każdego dnia miliony wyznawców Chrystusa, poświadczając swoją wiarę, że Jezus Chrystus jest prawdziwą odpowiedzią na ludzkie poszukiwanie sensu życia i przyszłości, zaspokojeniem tysięcy form głodu towarzyszących człowiekowi w ziemskim pielgrzymowaniu.
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.


Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
On twoim Ojcem, On Przyjacielem!
Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściana.
Bo nawykł bawić między ziemiany.
Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi.
Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
"W środku nas idzie Błogosławiony!"
Straż przy Nim czynią Anieli możni.
Nie przystępujcie blisko bezbożni.
Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy to Pana dostali.
On winy nasze darować lubi.
Jego się wsparciem ten naród chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.
Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy:
Dawaj nam łaski, sercać daj cny.
I tej zamiany między stronami
Niebo i ziemia będą świadkami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 27 maja - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Mszy Świętej o godz. 11:00 będzie przewodniczył Ksiądz Neoprezbiter Andrzej Kinal z Bukowca. Módlmy się w intencji Księdza Neoprezbitera i przyjmijmy dar błogosławieństwa prymicyjnego, z którym związana jest możliwość zyskania odpustu zupełnego.
2. W poniedziałek 28 maja - 37 rocznica śmierci Księdza Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego - Kandydata na Ołtarze, módlmy w obronie życia dzieci poczętych, w obronie małżeństw zagrożonych rozpadem, w obronie ludzi pracy. Niech ponad czasowe nauczanie Księdza Prymasa prowadzi nas ku większej miłości każdego człowieka. Msza Święta z nabożeństwem majowym o godz. 19:00.
3. We wrotek 29 maja wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy, założycielki zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Msza Święta z nabożeństwem majowym o godz. 19:00.
4. W środę 30 maja wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Zdzisławy. Msza Święta z nabożeństwem majowym o godz. 19:00.
5. W czwartek 31 maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Boże Ciało. Pierwsza Msza Święta o godz. 8:00. Procesja z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie - o godz. 10:00 od Krzyża w Woli Górzańskiej (1 stacja), przy kapliczce z figurą Pana Jezusa u p. Zbigniewa Sidorskiego (2 stacja), przy kapliczce św. Antoniego (3 stacja), w kaplicy cmentarnej (4 stacja) i druga Msza Święta ok. 11:30. Zapraszamy strażaków w strojach odświętnych i dzieci do sypania kwiatków.
6. Od 1 do 8 czerwca - przeżywać będziemy Oktawę Bożego Ciała, są to dni przedłużające uroczystość, starajmy się także w tych dniach uczestniczyć we Mszy Świętej, nabożeństwach czerwcowych i procesji eucharystycznej wokół Kościoła.
7. W piątek 1 czerwca - Pierwszy Piątek Miesiąca. Msza Święta z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00, spowiedź od godz. 18:00. W tym dniu Międzynarodowy Dzień Dziecka - modlić się będziemy w intencji dzieci oraz o trzeźwość i jedność dla ich rodziców.
8. W sobotę 2 czerwca - Pierwsza Sobota Miesiąca. Msza Święta o godz. 19:00 z różańcem fatimskim i nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
9. W niedzielę 3 czerwca - 9. niedziela zwykła, Pierwsza Niedziela Miesiąca. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa - nabożeństwo czerwcowe. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych i procesja wokół kościoła w związku z Oktawą Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Bożego Ciała.
10. W dniach 1-2 czerwca - VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Warto wiedzieć, że do wspólnota liczy ok. 2 miliony osób. W naszej Parafii jest 5 kół żywego różańca - 1 róża męska, 3 róże żeńskie, 1 róża - dziecięco młodzieżowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczegóły: http://radioniepokalanow.pl/vi-ogolnopolska-pielgrzymka-zywego-rozanca-na-jasna-gore-1-2-czerwca-2018-r/
11. W niedzielę 3 czerwca w Przemyślu odbędzie kolejny, tym razem 8. Przemyski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpocznie się on o godzinie 11.30 w przemyskiej Archikatedrze. Tegorocznemu wydarzeniu przyświeca hasło: "Polska rodziną silna!". Program 8. Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny: 11.30 - Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala, 13.00 - Przemarsz do Rynku ul. Katedralną, Fredry, Franciszkańską i Kazimierzowską, 13.30 - Przemówienia okolicznościowe, 14.00 - Koncert zespołu "Arka Noego" połączony z piknikiem rodzinnym.
12. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku zaprasza W niedzielę 3 czerwca o godz. 14:00 , na stadionie w Polańczyku odbędzie się festyn z okazji dnia dziecka. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Atrakcje będą bezpłatne.
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Msze Święte o godz. 8:00 i
13. Wpatrując się w Pana Jezusa Wniebowstępującego, oczekując na Zesłanie Ducha Świętego, w Maryjnym miesiącu maju, módlmy się o przemianę naszych serc i działanie Łaski Bożej, módlmy się za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia i nawrócenia oraz o trzeźwość w rodzinach.
14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
15. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(40kB)

20 maja - Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 7, 37-39

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza".
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

(44kB)

21 maja - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".
Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa". Wtedy odszedł od Niej anioł.

(68kB)

24 maja - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 17, 1-2. 9. 14-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
"Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

(55kB)

22 maja - wspomnienie Św. Rity z Cascii, wdowy, wspomożycielki w sytuacjach bez wyjścia
Św. Rita urodziła się we Włoszech w roku 1360. Już jako dziewczynka prosiła rodziców, aby pozwolili jej wstąpić do klasztoru, oni jednak postanowili wydać ją za mąż.
Rita była dobrą żoną i matką, ale jej mąż był człowiekiem o gwałtownym charakterze. W gniewie często źle traktował żonę, a dzieci wciągał na złą drogę. Rita starała się skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki, modliła się i często przyjmowała sakramenty.
Po dwudziestu latach małżeństwa mąż zginął pchnięty nożem; przed śmiercią okazał skruchę, co było niewątpliwie wynikiem modlitw jego świętej żony. Wkrótce potem zmarli obaj synowie. Św. Rita pozostała sama i bez reszty oddała się modlitwie, postom i spełnianiu dobrych uczynków. Wstąpiła do zakonu augustianek w Cascii, gdzie żyła w doskonałym posłuszeństwie, wyróżniając się wielkim miłosierdziem.
Siostra Rita otaczała dużym kultem Mękę Chrystusa. "Pozwól mi cierpieć jak Ty, Boski Zbawco", powiedziała pewnego dnia. Wtedy cierń z korony Ukrzyżowanego spadł, raniąc ją w czoło. Głęboka rana nie chciała się zagoić, co sprawiało świętej wiele cierpień. Umarła 22 maja 1434 roku.
Modlitwa: Boże, spraw, abyśmy dzięki modlitwom św. Rity nauczyli się nieść nasz krzyż, ożywieni tym samym duchem, co ona. Amen.
Nabożeństwo ku czci św. Rity odprawiane jest 22 dnia każdego miesiąca w Czarnej (gm. Lutowiska) o godz. 17:00. Transmisji można słuchać w Radiu FARA.

(79kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 maja, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - zgodnie z tradycją przystrójmy nasze domy i Świątynię zielonymi gałązkami nawiązując do daru życia i na nowo zapraszając Ducha Świętego do naszych spraw i rodzin. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Nabożeństwo majowe przed Sumą. Błagajmy dziś Ducha Świętego, aby ożywił nasze serca darem przebaczenia, pojednania i miłości.
2. W najbliższym tygodniu Msze Święte o godz. 19:00 (z możliwością przesunięć w razie konieczności), a w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 21 maja - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
- we wtorek 22 maja wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy, patronki w sprawach trudnych,
- w czwartek 24 maja święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych,
- w piątek 25 maja wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Grzegorza VII, papieża, a także św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy,
- w sobotę 26 maja wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera,
3. W poniedziałek 21 maja - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Msze Święte o godz. 8:00 i 19:00 nabożeństwem majowym. Msza Święta odpustowa w Zawozie o godz. 11:00.
4. We wrotek 22 maja wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy, patronki w sprawach trudnych - nabożeństwo ku Jej czci w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych. Rozpoczęcie modlitwy różańcem o godz. 17:00.
5. W niedzielę 27 maja - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Mszy Świętej o godz. 11:00 będzie przewodniczył Ksiądz Neoprezbiter Andrzej Kinal z Bukowca. Módlmy się w intencji Księdza Neoprezbitera i przyjmijmy dar błogosławieństwa prymicyjnego.
6. Wpatrując się w Pana Jezusa Wniebowstępującego, oczekując na Zesłanie Ducha Świętego, w Maryjnym miesiącu maju, módlmy się o przemianę naszych serc i działanie Łaski Bożej, módlmy się za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia i nawrócenia oraz o trzeźwość w rodzinach.
7. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(66kB)

Hasło nowego Roku Kościelnego 2017/2018:
"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"
Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.
(św. Augustyn)

(175kB)

13 maja - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie".
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(66kB)
(38kB)

14 maja - Święto św. Macieja, apostoła

Ewangelia według św. Jana 15, 9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

(46kB)

16 maja - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
"Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa - odpust w naszej Parafii. Suma odpustowa o godz. 12:00 z rocznicą I Komunii Świętej. Sumie odpustowej przewodniczył będzie ks. Roman Lorens z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku-Posadzie. Druga Msza Święta z Nabożeństwem Majowym o godz. 17:00. Módlmy się o wypełnienie słów Słowa Bożego w naszym życiu "tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie"". Dziś 101 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie i 37 rocznica nieudanego zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. W dniach 11-19 maja trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego , która przypada w niedzielę 20 maja. Módlmy się o wylanie Darów Ducha Świętego dla nas i naszych bliskich. Niech Duch Święty napełnia nasze serca wiarą, nadzieją i miłością.
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
3. W najbliższym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek 14 maja - św. Macieja Apostoła,
- w środę 16 maja - św. Andrzeja Boboli, męczennika - odpust w Strachocinie k. Sanoka,
- w piątek 18 maja - św. Stanisława Papczyńskiego, 98 rocznica urodzin św. Jana Pawła II, 74 rocznica bitwy o Monte Casino.
4. W dniach 14-19 maja - Msze Święte z Nabożeństwem Majowym o godz. 19:00. W razie konieczności mogą być zmiany.
5. W niedzielę 20 maja, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - zgodnie z tradycją przystrójmy nasze domy i Świątynię zielonymi gałązkami nawiązując do daru życia i na nowo zapraszając Ducha Świętego do naszych spraw i rodzin. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Nabożeństwo majowe przed Sumą. Błagajmy dziś Ducha Świętego, aby ożywił nasze serca darem przebaczenia, pojednania i miłości.
6. W sobotę 19 maja o godz. 10:00 - święcenia kapłańskie w Archikatedrze Przemyskiej. W tym dniu święcenia prezbiteratu przyjmie Ksiądz Diakon Andrzej Kinal z Bukowca. Uroczysta Msza Święta Prymicyjna w niedzielę 20 maja o godz. 12:00 w Bukowcu.
7. Wpatrując się w Pana Jezusa Wniebowstępującego, oczekując na Zesłanie Ducha Świętego, w Maryjnym miesiącu maju, módlmy się o przemianę naszych serc i działanie Łaski Bożej, módlmy się za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia i nawrócenia oraz o trzeźwość w rodzinach.
8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(41kB)

6 maja - VI Niedziela Wielkanocy

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

(33kB)

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA - NIEDZIELA ADORACYJNA

Boże Ojcze,
Boże Synu - Panie Jezu
Duchu Święty Boże,
Bądź pozdrowiona Trójco Przenajświętsza.
Uwielbiamy Cię Trójco Przenajświętsza,
wpatrując się w Hostię Białą.
Dziękujemy Ci Panie Jezu za wszelkie dary Twojej dobroci
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Twoje Miłosierdzie
którego doświadczaliśmy w ostatnim czasie.
Przepraszamy Cię Panie Jezu
za nasze słabości i uleganie pokusom,
i za brak miłości wobec naszych bliskich i sąsiadów
Polecamy Ci Panie Jezu dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej
i młodzież, która przystąpi do Sakramentu Bierzmowania
niech umocnieni Łaską Bożą i oświeceni Darami Ducha Świętego
wystrzegają się zła i pielęgnują dobro w swoim sercu.
Panie Jezu dziękujemy Ci za Księży - Duszpasterzy
i Świeckich Szafarzy Sakramentów Świętych.
Panie Jezu przyjmij dziękczynienie
za dar Twojej Łaski i moją I Komunię Świętą.
Czy dziś pamiętam datę Pierwszego Pełnego Uczestniczenia we Mszy Świętej?
Panie Jezu polecamy Ci chorych i cierpiących,
wszystkich, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy.
Panie Jezu polecamy Ci wszystkie nasze trudne relacje i kontakty,
prosimy o dar przebaczenia i porozumienia.
Panie Jezu, Ty jesteś Dobrym Pasterzem
znasz nas i wiesz czego nam potrzeba
z ufnością składamy nasze troski
przed Twoim Obliczem
Jezu ratuj. Jezu ufam Tobie.
Błogosław nam Jezu i prowadź do Ojca.
Poślij Ducha Świętego, abyśmy nie zbłądzili.
Amen.

(143kB)

8 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 10, 11-16

Jezus powiedział:
"Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz".

(8kB)

8 maja - wspomnienie św. Stanisława - biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

Jedyny, długo wyczekiwany i wymodlony syn Wielisława ze Szczepanowa i Bogny przyszedł na świat po trzydziestu latach pożycia małżeńskiego. Dar ten, od Boga otrzymany, Bogu poświęcić postanowili. W tym kierunku poszło i wychowanie, i wykształcenie młodzieńca, najpierw w szkole katedralnej w Gnieźnie, potem (rzekomo) w Paryżu. Św. Stanisław powróciwszy do kraju otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Lamberta. Zasłynął prędko jako wymowny kaznodzieja i gorliwy misjonarz ziemi małopolskiej oraz sprawny współpracownik biskupa. Toteż po śmierci Lamberta na żądanie duchowieństwa i króla Bolesława objął krakowską stolicę biskupią. Głośne były jego uczynki miłosierdzia, troska o ubogich, wdowy i sieroty, którym oddawał wszystko, co posiadał.
Jak doszło do ostrego sporu między biskupem i królem, zakończonego tragedią na Skałce? Czy w grę wchodziły sprawy polityczne? Nie ma na to najmniejszych dowodów. Wszelkie próby wytłumaczenia Gallusowego "traditor" jako winnego zdrady króla czy państwa, zawiodły. Ani w polskich, ani w obcych źródłach nie ma nawet śladu jakichś konszachtów biskupa czy to z Czechami, czy z niedołężnym bratem królewskim, Władysławem Hermanem. Jeśli się więc takie domysły czyni, to jest to tylko fabrykowanie legendy, a nie historia. Natomiast wiele przemawia za tym, że tło zatargu było religijne. Bolesław mimo wszystkich swoich zalet był człowiekiem gwałtownym, aż chorobliwie ambitnym i zmysłowym. Mówi o tym również kronika Galla. Jakżeż mógł jako biskup ordynariusz patrzeć spokojnie na występki króla i milczeć. Gdy więc upomnienia nie odnosiły skutku, sięgnął Stanisław po ostatni środek, tak straszny zwłaszcza w tych czasach, by doprowadzić jawnogrzesznika do opamiętania. Była nim ekskomunika. Obrażona duma wyklętego była powodem najpierw szalonego gniewu, a bezpośrednio potem zbrodni. Biskup padł ofiarą swego duszpasterskiego obowiązku jako obrońca godności duszy ludzkiej i wolności chrześcijańskiej przeciw samowoli autokraty. Mordu dokonał może król sam, może na rozkaz królewski jego siepacze. I znów nie ma dowodu na jakieś sądowe dochodzenia, co w owym wieku byłoby zupełnym anachronizmem, wyroki bowiem wydawał sam władca, nie pytając nikogo. Czyn królewski wywołał w całym kraju taką reakcję, że Bolesław nie mógł się utrzymać na tronie i już w sierpniu tego roku uszedł na Węgry.
Już w dziewięć lat po śmierci, w roku 1088 odbyło się uroczyste przeniesienie zwłok św. Stanisława do katedry i umieszczenie trumny na miejscu widocznym. Wiadomo, że Kościół na takie "translacje" pozwala tylko, gdy chodzi o zmarłych w opinii świętości. Uroczysta kanonizacja odbyła się w Asyżu dnia 8 września 1254 roku; dopełnił jej Innocenty IV.
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski i szeregu diecezji polskich. Święto jego obchodzi się w Polsce 8 maja, poza Polską 7 maja. W archidiecezji krakowskiej obchodzi się również 27 września pamiątkę podniesienia jego relikwii.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Amen.

(66kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 maja, Szósta po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 Różaniec.
2. We wtorek 8 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski, modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny, a także Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka - Sufragana Archidiecezji Przemyskiej. Odpust w Uhercach Mineralnych o godz. 11:00.
3. W dniach 7-12 maja - Msze Święte z Nabożeństwem Majowym o godz. 19:00. W razie konieczności mogą być zmiany.
4. W piątek 11 maja - rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego , która przypada w niedzielę 20 maja. Módlmy się o wylanie Darów Ducha Świętego dla nas i naszych bliskich. Niech Duch Święty napełnia nasze serca wiarą, nadzieją i miłoscią.
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
5. W niedzielę 13 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa - odpust w naszej Parafii. Suma odpustowa o godz. 12:00 z rocznicą I Komunii Świętej. Sumie odpustowej przewodniczył będzie ks. Roman Lorens z Parafii Najświetszego Serca Pana Jezusa w Sanoku-Posadzie. Druga Msza Święta z Nabożeństwem Majowym o godz. 17:00.
6. W sobotę 12 maja - sesja Biblijna w CARITAS w Myczkowcach, rozpoczęcie o godz. 9:30.
7. Wpatrując się w Pana Jezusa Wniebowstępującego, oczekując na Zesłanie Ducha Świętego, w Maryjnym miesiącu maju, módlmy się o przemianę naszych serc i działanie Łaski Bożej, módlmy się za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia i nawrócenia oraz o trzeźwość w rodzinach.
8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(65kB)

29 kwietnia - V Niedziela Wielkanocy

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeżeli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".

(44kB)

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Ewangelia według św. Jana 19, 25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja".
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

29 kwietnia - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

(18kB)

SŁUGA BOŻY KSIĄDZ JAN SIUZDAK - MĘCZENNIK DACHAU
- KANDYDAT NA OŁTARZE

W sobotę 29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau (w 1945 r.), który w czasie II wojny światowej był głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów chrześcijańskich. W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich z Polski.
W tym dniu wspominamy Sługę Bożego Ks. Jana Siuzdaka i modlimy się o Jego beatyfikację.
Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się w 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie w 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1942 r.
(38kB)
MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
- proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski..........................,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
- do prywatnego odmawiania -
O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.
L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek
Więcej o "MARTYROLOGIUM DUCHOWIEŃSTWA POLSKI w XX w. (lata 1914-89)"

(65kB)

5 maja - ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYKILI ARCHIKATEDRALNEJ W PRZEMYŚLU

Historia Katedry w Przemyślu
Obecna Bazylika jest trzecim łacińskim kościołem biskupim w Przemyślu. Pierwszą katedrą od formalnej erekcji diecezji w roku 1375 stanowił do 1412 roku drewniany kościółek pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, stojący na placu obok dzisiejszego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jako druga katedra służyła od 1412 - 1460 roku kościół z kamienia ciosowego na Zamku.
Budowę obecnej katedry w stylu gotyckim rozpoczął wraz z Kapitułą biskup Mikołaj Błażejowski w 1495 roku. Ostały się tylko mury i filary. Odbudowę wraz z wyposażeniem wnętrza zakończono w pierwszych dziesiątkach XVI wieku.
więcej...

(21kB)

DLACZEGO ODPRAWIAMY NABOŻEŃSTWO 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA?

10 grudnia 1925 r. Matka Boża, objawiła siostrze Łucji zasadniczą część kultu do Swego Niepokalanego Serca - to jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.
"Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
Na prośbę siostry Łucji, Pan Jezus, wyjaśnił, że spowiedź można odbyć w inny dzień, ważne, by być w stanie łaski podczas przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej i mieć w sercu zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
29 na 30 maja 1930 r. Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego pięć sobót?
"Córko motyw jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ja jako matkę człowieka.
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 29 kwietnia - Piąta Niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą o 10:30 Różaniec. Dziś dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, módlmy się o pokój na świecie przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka - Proboszcza w Wołkowyi.
2. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej w niedzielę, 29 kwietnia br., organizuje w Bieszczadach tradycyjne powitanie wiosny, a zarazem modlitewne rozpoczęcie letniego sezonu turystycznego. Program będzie następujący: o godz. 9.00 Msza św. w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych. Po Mszy św. podjedziemy do Wołosatego. Stamtąd w pieszej wędrówce na Przełęcz Bukowską będziemy odprawiać nabożeństwo Drogi Światła. Z Przełęczy wyruszymy na Halicz (1333 m). Powrót do Wołosatego tą samą trasą albo przez Przełęcz pod Tarnicą. Wybór drogi powrotnej będzie uzależniony od warunków pogodowych i terenowych oraz od życzenia uczestników wyprawy.
3. W poniedziałek 30 kwietnia - Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje powitanie wiosny w Bieszczadach, a zarazem modlitewne rozpoczęcie letniego sezonu turystycznego. Msza św. w kościele filialnym w Woli Michowej o godz. 9:00. Po Mszy św. wyruszymy pieszo w kierunku pasma granicznego do stacji bieszczadzkiej kolejki Balnica. W czasie wędrówki będziemy odprawiać nabożeństwo Drogi Światła. Z Balnicy przejedziemy kolejką do stacji Majdan. Tam nastąpi zakończenie spotkania. więcej informacji na stronie http://przemyska.pl/wydarzenie/powitanie-wiosny-2017
4. We wtorek 1 maja, wspomnienie św. Józefa Robotnika, rozpoczynamy miesiąc maj - miesiąc Maryjny, Msza Święta z nabożeństwem majowym - odśpiewanie Litanii Loretańskiej o godz. 18:00. Zachęcamy do modlitwy w kościele, kto by jednak nie mógł przyjść może modlić się przy Kapliczkach lub Krzyżu np. w Woli Górzańskiej. W tym dniu także uroczystości odpustowe w Ustrzykach Dolnych.
5. W środę 2 maja wspomnienie św. Atanazego Biskupa i doktora kościoła i św. Zygmunta Męczennika., a także Święto Flag Narodowej - wywieś Flagę. Nabożeństwo majowe po Mszy świętej o godz. 18:00.
6. W czwartek 3 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Msze Święte o 8:00 i 18:00 z majówką. Msza Święta odpustowa w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku o godz. 11:00.
7. W czwartek 3 maja - I czwartek miesiąca, dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Msza Święta z majówką o godz. 18:00.
8. W piątek 4 maja - I piątek miesiąca Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i majówka o godz. 18:00., od godz. 17:00 okazja do spowiedzi, wspomnienie św. Floriana Męczennika strażaków.
9. W sobotę 5 maja I sobota miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu N.M.P. o godz. 18:00, po Mszy świętej Różaniec Fatimski z nabożeństwem majowym, w tym dniu także Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.
10. W niedzielę 6 maja, Szósta po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 Różaniec.
11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
12. Uwielbiając święte tajemnice Zmartwychwstania Pana Jezusa, Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Zesłania Ducha Świętego, Ukoronowania NMP na Królową Nieba i Ziemi - czczoną jako Królową Polski - módlmy się o przemianę naszych serc i działanie Łaski Bożej , módlmy się za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia i nawrócenia oraz o trzeźwość w rodzinach.
13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen..

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - KWIECIEŃ 2018

Intencja ogólna:
Aby odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia "NIE" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(57kB)

22 kwietnia - Niedziela Dobrego Pasterza

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 10, 11-18

Jezus powiedział:
"Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

(36kB)

23 kwietnia - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Ewangelia według św. Jana 12, 24-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec".

(38kB)

25 kwietnia - Święto św. Marka, ewangelisty

Ewangelia według św. Marka 16, 15-20
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie".
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

28 kwietnia - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego


(111kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 22 kwietnia - Czwarta Niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, Niedziela "Dobrego Pasterza", która rozpoczyna trwający od 22-28 kwietnia - 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55 Światowy dzień modlitw o powołania.
3. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w niedzielę - 22 kwietnia 2018 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
4. Dziś 22 kwietnia - odpust w kościele filialnym p.w. Dobrego Pasterza w Zatwarnicy - Msza Święta o godz. 12:00.
5. W poniedziałek 23 kwietnia - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msza Święta o godz. 18:00, modlić się będziemy także w intencji Ks. Abp Wojciecha Polaka - Prymasa Polski.
6. We wtorek 24 kwietnia - wspomnienie św. Jerzego, męczennika albo wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika, Msza Święta o godz. 7:00.
7. W środę 25 kwietnia - Święto św. Marka Ewangelisty, Msza Święta o godz. 18:00 z procesją do kapliczki św. Antoniego.
8. We czwartek 26 kwietnia Msza Święta o godz. 7:00.
9. W piątek 27 kwietnia Msza Święta o godz. 18:00.
10. W sobotę 28 kwietnia - wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera, Msza Święta z nabożeństwem majowym o godz. 7:00.
11. W sobotę 28 kwietnia w Krakowie odbędzie się beatyfikacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Uroczystościom w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będzie przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Czuwanie modlitewne o godz. 9:00, Msza Święta o godz. 10:00. Wiadomości o H. Chrzanowskiej i wydarzeniach związanych z beatyfikacją są dostępne na stronach internetowych: www.chrzanowska.diecezja.pl oraz hannachrzanowska.pl.
12. W niedzielę 29 kwietnia - Piąta Niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą o 10:30 Różaniec.
13. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej w niedzielę, 29 kwietnia br., organizuje w Bieszczadach tradycyjne powitanie wiosny, a zarazem modlitewne rozpoczęcie letniego sezonu turystycznego. Program będzie następujący: o godz. 9.00 Msza św. w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych. Po Mszy św. podjedziemy do Wołosatego. Stamtąd w pieszej wędrówce na Przełęcz Bukowską będziemy odprawiać nabożeństwo Drogi Światła. Z Przełęczy wyruszymy na Halicz (1333 m). Powrót do Wołosatego tą samą trasą albo przez Przełęcz pod Tarnicą. Wybór drogi powrotnej będzie uzależniony od warunków pogodowych i terenowych oraz od życzenia uczestników wyprawy. Dojazd do Ustrzyk Górnych i do Wołosatego oraz powrót przy większej liczbie zgłoszeń odbędzie się zbiorowo wynajętym busem, zaś w przypadku niewielu zgłoszeń - każdy przyjeżdża indywidualnie. Zgłoszenia na wyjazd zbiorowy będą przyjmowane w kilku ośrodkach miejskich naszej Archidiecezji do dnia 23 kwietnia br. Tam też zostaną podstawione busy (jeśli będzie dostateczna liczba zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmują:
- w Przemyślu: ks. Kazimierz Bełch, ul. Zamkowa 5 (WSD), tel. 16 678 80 26, kom. 604 269 761;
- w Jarosławiu: ks. Jakub Kostrząb, ul. 3 Maja 49, kom. 607 859 425;
- w Krośnie: ks. Wojciech Sabik, ul. Piłsudskiego 5, kom. 602 389 709;
- w Sanoku: ks. Jacek Michno, ul. Zagrody 10, kom. 604 412 026.
Osoby wybierające się na tę wyprawę powinny wziąć z sobą odpowiednie obuwie i ubiór oraz zabezpieczenie od wiatru i deszczu. Na trasie mogą być jeszcze resztki śniegu, a w miejscach nasłonecznionych błoto. Trzeba też zabrać ze sobą całodzienne wyżywienie i napoje. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własną odpowiedzialność.
14. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Wychwalajmy nieskończone Miłosierdzie Boże - przez zasługi bolesnej męki Pana Jezusa, dziękując Bogu Wszechmogącemu z dzieło Zbawienia (uratowania nas od zguby wiecznej) - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o głębokie nawrócenie, uzdrowienia z fałszu i przewrotności oraz o trzeźwość w rodzinach.
16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(41kB)

15 kwietnia - III Niedziela Wielkanocy - Niedziela Biblijna

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam!"
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego".

(48kB)
(34kB)

X NIEDZIELA BIBLIJNA

Msza Święta jest czasem spotkania z Panem Bogiem w Jego Słowie i Komunii Świętej.
Księgi Pisma Świętego są Słowem Bożym - naszym drogowskazem dobrego postępowania i unikania zła.
Kto ma przeszkody był łączyć się z Bogiem w Komunii Świętej, niech łączy się czytając Słowo Boże.
Niech odkrywa prawdy o miłości Boga do człowieka:
*** Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Stwórca Twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! (Iz 43, 1)
*** Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. (Ps 103, 13)
*** Ukochałem cię odwieczną miłością. (Jr 31, 3)
*** Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. (Iz 5l, 10)
*** Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49, 15)
*** Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. (Ps 139, 13)?
*** Bóg jest miłością. (1 J 4, 8b)
*** Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. (Mt 6, 28-29)?
*** Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czy i wy nie jesteście ważniejsi niż one? (Mt 6, 26)
*** On pierwszy nas ukochał. (1 J 4, 19)
(14kB)
           (7kB)

ROMAN BRANDSTAETTER (1906-1987)
"Modlitwa o ustanowienie święta Spożywania Pisma Świętego"

(14kB) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Spożyj to, co przed sobą widzisz,
spożyj tę księgę i idź, i przemawiaj do Izraela!
A ja otworzyłem usta, a On nakarmił mnie księgą.
I rzekł do mnie: Nasyć swe siało, synu człowieczy, i wnętrze swoje
napełnij tą księgą, którą tobie daję.
Spożyłem ją, a ona w moich ustach była słodka jak miód".
(Ez 3,1-3; por. Iz 6,5n; Jr 1,9; Ap 10,8).
"Jest święto Twojego Narodzenia,
Jest święto Twojego Męczeństwa,
Jest święto Twojego Zmartwychwstania,
Jest święto Zesłania Ducha Świętego,
Jest święto Wniebowzięcia Matki Bożej,
Jest święto Wszystkich Świętych.
Ale nie ma święta Biblii.
Ustanów, Panie, święto Biblii!
Radosne święto Ksiąg,
Które wcieliłeś w słowa człowiecze!
Święto Spożywania Pisma Świętego!
Ustanów to święto
Według Twojego rozkazu
Danego Ezechielowi,
Słudze Twojemu,
Aby spożywał
I przeżywał
Niepojętą i nieomylną mądrość Twoją,
Którą zapisałeś
Na niezniszczalnych tablicach i zwojach
Wszechczasów.
Niechaj to święto
Ożywi w człowieku
Umiłowanie słów Twoich,
I napełni go pragnieniem
I łaknieniem
Twojej Nauki,
Która jest źródłem naszej ludzkiej godności.
Niechaj w to święto
Człowiek modli się
O zrozumienie słów,
Które oblekłeś w ciało obu Testamentów
Na potwierdzenie dni Stworzenia,
Na potwierdzenie Obietnicy,
Na potwierdzenie przyjścia Twojego.
Boże Uczłowieczony,
Prawodawco
I Wykonawco
Swej woli
I swoich wyroków,
Niechaj w to święto,
Ustanowione ku chwale
Ksiąg Twoich
Wszelka dusza ludzka
Posiądzie umiejętność ich czytania
I do syta nakarmiona ich treścią
Pogłębi swoją wiarę,
Pojmie
I zrozumie,
I wie,
Że bez znajomości Twoich wersetów,
Nieśmiertelnych,
Zbawiennych
I wyzwalających,
Każde życie jest figowcem uschniętym,
A każda śmierć bezowocna.
Niechaj to święto
Spożywania Pisma Świętego
Będzie pamiątką narodzin
Ksiąg Twoich Panie,
Pożywnych i słodkich jak plaster miodu.
Niech będzie ucztą wiecznego czytania.
Wiecznego czytania.
Wiecznego czytania.
Zob. Źródło: FRONDA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 15 kwietnia - Trzecia Niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa - X Niedziela Biblijna i II Narodowy Dzień czytania Pisma Świętego. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I - jak pisze św. Łukasz: "wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże" (por. Dz 4,31). II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego pod przeżywamy pod hasłem "Weźmijcie Pismo Święte".
3. W poniedziałek 16 kwietnia - 91 rocznica urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI - emerytowanego Papieża. Msze Święte 14:00 - pogrzebowa i 18:00 - parafialna.
4. We wtorek 17 kwietnia - Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
5. We wtorek, 17 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu (Błonie) - uroczystość 80 rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli Patrona Polski z uczczeniem relikwii św. Andrzeja Boboli (będących darem św. Jana Pawła II).
6. W środę 18 kwietnia - Msza Święta o godz. 8:00.
7. W czwartek 19 kwietnia - Mszy Świętej nie będzie.
8. W piątek 20 kwietnia - Msza Święta o godz. 18:00.
9. W sobotę 21 kwietnia - wspomnienie św. Anzelma biskupa i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00.
10. W niedzielę 22 kwietnia - Czwarta Niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa, Niedziela "Dobrego Pasterza", która rozpoczyna trwający od 22-28 kwietnia - 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w niedzielę - 22 kwietnia 2018 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu i godnym ubraniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
14. Wychwalajmy nieskończone Miłosierdzie Boże - przez zasługi bolesnej męki Pana Jezusa, dziękując Bogu Wszechmogącemu z dzieło Zbawienia (uratowania nas od zguby wiecznej) - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o głębokie nawrócenie, uzdrowienia z fałszu i przewrotności oraz o trzeźwość w rodzinach.
15. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(56kB)

8 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!"
Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę".
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym".
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!"
Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

(542kB)
(551kB)
(88kB)
(76kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 8 kwietnia - II Niedziela Wielkanocy - Niedziela Bożego Miłosierdzia zwana też Niedzielą Przewodnią i Niedzielą Białą - jest ostatnim dniem Oktawy Wielkanocy. Msze Święte w Górzance 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dziś odpust w Parafii Miłosierdzia w Wetlinie, główna Msza Święta o godz. 10:00.
2. Dziś rozpoczynamy 74 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem "Mocni w Duchu Świętym". Święto Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym CARITAS. Módlmy się w intencji członków i wolontariuszy CARITAS oraz wszystkich najbardziej potrzebujących Miłosierdzia Bożego - uzdrowienia duszy i ciała. Pamiętajmy, aby zatrzymać się dziś i każdego dnia gdy zegar wybija Godzinę 15:00 - to Godzina Miłosierdzia - wypraszajmy potrzebne Łaski Boże dla nas i całego świata.
3. CARITAS POLSKA prosi o wsparcie projektów, które prezentowane są na stronie internetowej http://caritas.pl/dzialania.
4. W poniedziałek 9 kwietnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Módlmy się o obronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, módlmy się w intencji matek noszących pod swym sercem nowe życie, módlmy się w intencji rodzin, które stają przed najtrudniejszymi decyzjami - aby umieli Bogu zaufać, módlmy się za rządzących - aby prawo do życia było w Polsce chronione - Msza Święta o godz. 18:00.
5. W wtorek 10 kwietnia - Msza Święta o godz. 8:00.
6. W środę 11 kwietnia - 1 rocznica śmierci ks. Władysława Bacia z Gniewczyny Łańcuckiej Msza Święta o godz. 18:00.
7. W czwartek 12 kwietnia - Msza Święta o godz. 18:00.
8. W piątek 13 kwietnia - 31 rocznica śmierci ks. Franciszka Kusztyby. Msza Święta o godz. 18:00.
9. W sobotę 14 kwietnia - Msza Święta o godz. 8:00.
10. W niedzielę 15 kwietnia - III Niedziela Wielkanocy, która rozpoczyna X Tydzień Biblijny pod hasłem "Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)", w tym roku w dniach 15-21 kwietnia 2018 r. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Msze Święte 8:00 i 11:00.
11. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Wychwalajmy nieskończone Miłosierdzie Boże - przez zasługi bolesnej męki Pana Jezusa, dziękując Bogu Wszechmogącemu z dzieło Zbawienia (uratowania nas od zguby wiecznej) - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o głębokie nawrócenie, uzdrowienia z fałszu i przewrotności oraz o trzeźwość w rodzinach.
14. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
15. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(103kB)

1 kwietnia - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(47kB)

2 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 28, 8-15

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: "Witajcie!" One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą".
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu".
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

(64kB)ŻYCZENIA NA ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Niech Wiara, Nadzieja i Miłość
nauczą nas trwania przy Chrystusie
Zmartwychwstałym i cierpiącym
zawsze obecnym w Najświętszym Sakramencie.
Niech przez życie w stanie łaski uświęcającej
i przyjmowanie Komunii Świętej
wzrasta nasza łączność z Panem Jezusem.
Niech nasze życie będzie pełne natchnień Ducha Świętego.
Niech nasze życie się przemienia,
byśmy naśladowali Pana Jezusa
w codzienności służenia ludziom
i przebaczania, jeśli przeciw nam zawinili.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku teraz i zawsze
i na wieki wieków.
Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dniu 1 kwietnia - niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa - Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00, Druga Msza Święta - o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Trzeci dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Sumą.
2. W dniu 2 kwietnia - poniedziałek drugi dzień Świąt Wielkanocy i drugi dzień w Oktawie Wielkanocy - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 oraz czwarty dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. 13 rocznica odjeścia św. Jana Pawła II - Papieża do domu Ojca. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Sumą.
OKTAWA (TRAWA PRZEZ 8 DNI PO UROCZYSTOŚCI) jest to dawny zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na osiem dni, aby podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego np. w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy Świętej. Święty Jan Paweł II - Papież ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Siostra Faustyna Kowalska.
3. We wtorek 3 kwietnia - Msza Święta i piąty dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 18:00.
4. W środę 4 kwietnia - Msza Święta i szósty dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 18:00.
5. W czwartek 5 kwietnia - I czwartek miesiąca, przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o nowe i święte powołania zakonne i do kapłaństwa, Msza Święta i siódmy dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego Nowenna o godz.18:00.
6. W piątek 6 kwietnia - I piątek miesiąca, Spowiedź o 14:30, Msza Święta i ósmy dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Jest to piątek w Oktawie Wielkanocy - post nie obowiązuje.
7. W sobotę 7 kwietnia - I sobota miesiąca, Msza Święta i Różaniec Fatimski oraz dziewiąty dzień (zakończenie) Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 18:00.
8. W niedzielę 8 kwietnia - II Niedziela Wielkanocy - Niedziela Bożego Miłosierdzia zwana też Niedzielą Przewodnią i Niedzielą Białą - jest ostatnim dniem Oktawy Wielkanocy. Msze Święte w Górzance 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dziś odpust w Parafii Miłosierdzia w Wetlinie, główna Msza Święta o godz. 10:00.
9. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
11. Wychwalajmy nieskończone Miłosierdzie Boże - przez zasługi bolesnej męki Pana Jezusa, dziękując Bogu Wszechmogącemu z dzieło Zbawienia (uratowania nas od zguby wiecznej) - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o głębokie nawrócenie, uzdrowienia z fałszu i przewrotności oraz o trzeźwość w rodzinach.
12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.