Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

26 marca - IV niedziela Wielkiego Postu, Niedziela "Laetare" - RADUJCIE SIĘ
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana (9,1-41)
(33kB)
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata".
To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem".
Mówili więc do niego: "Jakżeż oczy ci się otworzyły?" On odpowiedział: "Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem". Rzekli do niego: "Gdzież On jest?" Odrzekł: "Nie wiem".
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę".
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: "Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To prorok".
Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: "Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?" Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: "Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie". Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: "Ma swoje lata, jego samego zapytajcie".
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: "Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem". Na to odpowiedział: "Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę". Rzekli więc do niego: "Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?" Odpowiedział im: "Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?"
Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: "To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi".
Na to odpowiedział im ów człowiek: "W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić".
Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon.
A Jezus rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: "Czyż i my jesteśmy niewidomi?" Jezus powiedział do nich: "Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal".

(16kB) 26 marca - IV niedziela Wielkiego Postu, Niedziela "Laetare" - RADUJCIE SIĘ
Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą radości - Latare (od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście). Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to "niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym - dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete.
Latáre, Ierúsalem,
et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam:
gaudéte cum latítia,
qui in tristítia fuístis:
ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestra.
Latátus sum in his qua dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
Wesel się, Jeruzalem!
A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie.
Cieszcie się i weselcie,
którzyście się smucili, radujcie się
i nasyćcie się z piersi pociechy waszej.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.

(16kB)26 marca - wspomnienie Dobrego Łotra
Ukrzyżowany wraz ze Zbawicielem uwierzył w Niego, nawrócił się i otrzymał przebaczenie oraz obietnicę raju (Łk 23, 39-43). Krzyż, który dla pogan był zgorszeniem, jemu przyniósł zbawienie.
Imię Dobrego Łotra - Dyzmas, przekazały nam pisma apokryficzne. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra, i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Amen.

(7kB)26 marca - Ogólnopolski Dzień Modlitwy za Więźniów
Nakazałeś nam, Panie, pamiętać o więźniach: prosimy Cię za nimi. Skazanych niewinnie uchroń od nienawiści i przeklinania niesprawiedliwych sędziów. Daj im zachować prawość i miłość do Ciebie. Tym, którzy cierpią za winy popełnione daj łaskę aby mogli zrozumieć błędy swoje i za nie żałowali, a nam Panie daj światło Ducha Świętego, naucz nieść braciom naszym uwięzionym miłość i nadzieję abyśmy wspólnie osiągnęli Twoje Panie Królestwo.

28 marca - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)

1 kwietnia - Pierwsza Sobota Miesiąca - przygotowanie do 100. rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie
Modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy:
O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen. (9kB)

DROGA KRZYŻOWA W GÓRACH
SZLAK Z WOŁOSATEGO NA TARNICĘ ZAMKNIĘTY - DO 20 KWIETNIA 2017

(684kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 marca czwarta Niedziela Wielkiego Postu "Laetare" , Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali.
2. W niedzielę 26 marca wspomnienie liturgiczne Nawróconego Łotra - Patrona Archidiecezji Przemyskiej. Dzień Modlitw za więźniów - polskie święto katolickie obchodzone corocznie 26 marca, ustanowione na Konferencji Episkopatu Polski podczas 347. Zebrania Plenarnego Episkopatu, które obradowało w Warszawie w dniach 10-11 marca 2009 roku
3. W poniedziałek 27 marca Msza Święta o godz. 7:00.
4. We wtorek 28 marca Mszy Świętej nie będzie. Módlmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski.
5. W środę 29 marca Msza Święta o godz. 18:00.
6. W czwartek 30 marca Msza Święta o godz. 18:00.
7. W piątek 31 marca Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00, następnie Msza Święta i Droga Krzyżowa na Kalwarię. Po nabożeństwach spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
8. W sobotę 1 kwietnia - pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta i Różaniec Fatimski o godz. 18:00.
9. W niedzielę 2 kwietnia piąta niedziela Wielkiego Postu i pierwsza niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.
10. W niedzielę 2 kwietnia 12 rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II - Papieża. Módlmy się w naszych potrzebach przez wstawiennictwo Świętego. W trosce o dziedzictwo Wielkiego Polaka korzystajmy z Jego nauczania.
11. Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na spotkanie z prof. Bogdanem Chazanem , które będzie miało miejsce w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 17.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.
12. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, serdecznie zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej , które odbędzie się w Ustrzykach Dolnych w dniach 7-9 kwietnia 2017 r.
13. Drodzy Pielgrzymi i Turyści, ze zrozumieniem przyjmijmy zaproszenie Archidiecezji Przemyskiej i Bieszczadzkiego Parku Narodowego do uczestnictwa w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej na szlaku z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Otwarcia tej Drogi Krzyżowej dokona ks. abp Adam Szal w sobotę przed Niedzielą Palmową, tj. 8 kwietnia br., o godz. 10:00. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej dostępne są na stronach internetowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/ oraz Archidiecezji Przemyskiej http://przemyska.pl/ .Treść informacji poniżej Ogłoszeń Parafialnych.
14. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie i w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Mając chorych i cierpiących, także z powodów alkoholowych, w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski, dar trzeźwości i siły do przezwyciężania trudności i słabości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

19 marca - III niedziela Wielkiego Postu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana (4,5-42)
(21kB) Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: "Daj Mi pić!" Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: "Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? " Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: "O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić", to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej". Powiedziała do Niego kobieta: "Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?" W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: "Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać". A On jej odpowiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!" A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża". Rzekł do niej Jezus: "Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga". Odpowiedział jej Jezus: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Rzekła do Niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko". Powiedział do niej Jezus: "Jestem nim Ja, który z tobą mówię". Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: "Czego od niej chcesz? - lub: Czemu z nią rozmawiasz?" Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: "Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?" Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: "Rabbi, jedz!" On im rzekł: "Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie" Mówili więc uczniowie między sobą: "Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: "Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: "Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?" Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście". Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: "Powiedział mi wszystko, co uczyniłam". Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: "Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata".

(17kB)

20 marca - przeniesiona liturgiczna Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - patrona Kościoła Powszechnego
Św. Józef, czysty oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i opiekun naszego Pana, pochodził z królewskiego rodu Dawida. Ewangelia nazywa go "mężem sprawiedliwym". Był skromnym cieślą wiejskim z Nazaretu, którego Bóg wybrał na oblubieńca i opiekuna Dziewicy - Matki Jezusa Chrystusa, Wcielonego Boga. Jego wiernej i troskliwej opiece zostało powierzone dzieciństwo i młodość Odkupiciela świata.
Również Matka Boża, jako jedyne dziecię ludzkie, została obdarzona i przyozdobiona naturalnymi i nadprzyrodzonymi cnotami. Św. Józef, jej oblubieniec, odznaczał się czystością serca, prostotą, pokorą, cierpliwością, hartem ducha i łagodnością - był wzorem prawdziwego chrześcijanina.
Nie mógł być stary, gdy poślubił Maryję, dopiero sztuka renesansu (a także nasze kolędy) robią z niego niesłusznie staruszka. Wedle powszechnej wiary Kościoła Zachodniego żył w czystości. Umarł prawdopodobnie przed publicznym wystąpieniem Zbawiciela, bo już więcej Ewangelia go nie wspomina.
Ominęły go zaszczyty i bogactwa tego świata, ale Bóg obdarzył go swą łaską pomnażając jego zasługi, szlachetność i blask świętości. Ponieważ był przedstawicielem Wiecznego Ojca na ziemi, naznaczoną przez Boga głową Świętej Rodziny, która była początkiem wielkiej Rodziny Bożej Kościoła Chrystusowego,
8 grudnia 1870 roku przedstawiciel Jezusa na ziemi, papież Pius IX, uroczyście ogłosił go patronem Kościoła Powszechnego. Odtąd dzień 19 marca stał się świętem bardzo uroczystym w Kościele katolickim na całym świecie.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa kult św. Józefa był bardzo wielki na Wschodzie. Z czasem rozprzestrzenił się szeroko i umocnił w całym chrześcijańskim świecie. Oprócz święta 19 marca mamy jeszcze inne święto: św. Józefa robotnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (1 maja). Ogłoszone w roku 1955 święto to zastąpiło starszą "Uroczystość św. Józefa" (obchodzoną od roku 1847, najpierw jako "Patronat św. Józefa", w trzecią niedzielę po Wielkanocy, a od roku 1913 jako "Uroczystość św. Józefa" w środę przed trzecią niedzielą Wielkanocy). Papież Jan XXIII wprowadził imię Józefa do Kanonu Rzymskiego (Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej).
Ze swego niebieskiego tronu św. Józef strzeże i chroni Kościół Walczący. Nikt, kto go wzywa w potrzebie, nigdy nie woła na próżno. Jest wzorem życia doskonałego chrześcijanina i patronem szczęśliwej śmierci. Swoją opieką obejmuje Mistyczne Ciało Chrystusa, rodzinę chrześcijańską, chrześcijańską szkołę i wszystkich potrzebujących, którzy zwłaszcza w godzinie śmierci odwołują się do jego miłosierdzia i potężnego wstawiennictwa. Jemu, który w czas śmierci został otoczony czułą opieką Jezusa i Maryi, można w pełni zaufać, że zjedna nam miłosierdzie Boga i łaskę spokojnej i świętej śmierci.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, spraw za jego wstawiennictwem, aby Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Amen.

24 marca - 73. rocznica męczeńskiej śmierci (w 1944 r.) Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW z Markowej
Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim. Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom o nieznanych imionach (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej - Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. Józef i ukrywający się u niego mężczyźni zajmowali się garbowaniem skór. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś - granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.
Źródło: Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej

Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl.
(78kB)

25 marca - Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości Życia
(54kB)
W tym dniu Kościół obchodzi zstąpienie archanioła Gabriela, który zapowiedział Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Matką Mesjasza. Tego samego dnia Syn Boży, Druga Osoba Świętej Trójcy, mocą Ducha Świętego przyjął ludzkie ciało i ludzką duszę i stał się Synem Maryi.
Jest to święto podwójne: zwiastowania macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i Wcielenia Syna Bożego. Anioł zwiastował tę wieść dziewicy z Nazaretu, która sama uważała się za najmniejszą i najpokorniejszą z cór Syjonu, a jednak Ją właśnie wybrał Stwórca na najświętszą wśród niewiast.
"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus... Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym... Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 26-31, 35, 38).
Maryja z pokorą poddała się woli Bożej. W tej właśnie chwili dokonał się wielki fakt Wcielenia: Dziewica z rodu Dawida została Matką Boga. Druga Osoba Świętej Trójcy stała się Człowiekiem, Człowiekiem na obraz i podobieństwo nasze, Człowiekiem, który gładzi grzechy. Tajemnica Wcielenia dowodzi, że Maryja jest Matką Bożą. Ten który się z Niej narodził jako Człowiek, jest Bogiem, a Ona jest Jego Matką. To Matka Boskiego Odkupiciela świata; Matka Zbawiciela, który za nas przelał swoją krew na Górze Kalwarii. Prócz Ojca Niebieskiego i Ducha Świętego Jezus najbardziej czcił i kochał swoją Najświętszą Matkę.
Ten, który nie ma miłości i czci dla Matki Jezusa, jest niepodobny do naszego Boskiego Zbawiciela w tej szczególnej doskonałości Jego Osoby, która następuje po Jego pobożnej miłości dla Wiecznego Ojca i Ducha Świętego. Ale pomimo tego miłość i cześć należy się Maryi, ponieważ jest Matką rodzaju ludzkiego; ponieważ nad wszystkie inne stworzenia została uświęcona przez Ducha Świętego; i ponieważ została wybrana na Matkę Wcielonego Syna, jest Matką nas wszystkich.
"Skoro tylko serce człowieka pojmie w całej pełni znaczenie Zwiastowania i światło Wcielenia, natychmiast objawią mu się dwie oczywiste prawdy: po pierwsze - obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, po drugie - Jego miłość i cześć dla Najświętszej Matki" (kard. Manning).
Modlitwa: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkiej ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Amen.

25 marca - Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości Życia
(29kB)
(22kB)

DROGA KRZYŻOWA W GÓRACH
SZLAK Z WOŁOSATEGO NA TARNICĘ ZAMKNIĘTY - DO 20 KWIETNIA 2017

(684kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(20kB) 1. W niedzielę 19 marca trzecia Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali z rozważaniami o Boleściach Matki Bożej opracowanych przez Diakonów WSD w Przemyślu. Po Mszach Świętych modlitwa nowennowa przed Uroczystością Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W dniu imienin módlmy się także w intencji abp Józefa Michalika - Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Przemyskiej.
2. W poniedziałek 20 marca, przeniesiona liturgiczna Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
3. W poniedziałek 20 marca, ks. Adam Szal - Arcybiskup Metropolita Przemyski dokona uroczystego poświęcenia nowego Kościoła p.w. św. Józefa w Woli Matiaszowej, Msza Święta o godz. 16:00.
4. We wrotek, środę i czwartek (21-23 marca) Msze Święte o godz. 7:00.
5. W piątek 24 marca, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
6. W piątek 24 marca, 73. rocznica męczeńskiej śmierci (w 1944 r.) Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW z Markowej - kandydatów na Ołtarze. Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl.
7.W sobotę 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości życia. Modlić się będziemy w intencji obrony życia zagrożonego aborcją i eutanazją. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest także okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego , którego życie jest w niebezpieczeństwie. Msze Święte o godz. 8:00 i 18:00, po obu Mszach Świętych możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
8. W niedzielę 26 marca czwarta Niedziela Wielkiego Postu "Laetare" , Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali. W tym dniu przypada także wspomnienie liturgiczne Nawróconego Łotra - Patrona Archidiecezji Przemyskiej. W tym dniu także zmiana czasu. Zegarki przesuwamy 1 godzinę do przodu.
9. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, serdecznie zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej , które odbędzie się w Ustrzykach Dolnych w dniach 7-9 kwietnia 2017 r.
10. Drodzy Pielgrzymi i Turyści, ze zrozumieniem przyjmijmy zaproszenie Archidiecezji Przemyskiej i Bieszczadzkiego Parku Narodowego do uczestnictwa w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej na szlaku z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Otwarcia tej Drogi Krzyżowej dokona ks. abp Adam Szal w sobotę przed Niedzielą Palmową, tj. 8 kwietnia br., o godz. 10:00. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej dostępne są na stronach internetowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/ oraz Archidiecezji Przemyskiej http://przemyska.pl/.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę makulatury i pomogli w przewiezieniu jej go skupu. Udało się zebrać 1150 kg na rzecz budowy Studni w Afryce przekazaliśmy 300 złotych.
12. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie i w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Mając chorych i cierpiących, także z powodów alkoholowych, w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski, dar trzeźwości i siły do przezwyciężania trudności i słabości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

12 marca - II niedziela Wielkiego Postu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (17,1-9)
(37kB)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza".
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!" Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: "Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie".

(47kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Pragniemy z radością poinformować, że Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej reskryptem z dnia 20 lutego 2017 r. powierzyła prowadzenie sprawy Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci Archidiecezji Przemyskiej. Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl
2. W niedzielę 12 marca druga Niedziela Wielkiego Postu "AD GENTES", Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami Po Mszach Świętych zbiórka do puszek na cele misyjne. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali.
3. W niedzielę 12 marca o godz. 10:00 zebranie rodziców i dzieci klas III i IV szkoły podstawowej w związku z przygotowaniem do I spowiedzi i Komunii Świętej oraz rodziców i młodzieży z klas I, II i III gimnazjum w związku z przygotowaniem do Sakramentu Bierzmowania.
4. W ciągu tygodnia Msze Święte z Nowenną do św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny o godz. 17:00.
5. W poniedziałek 13 marca, w 4 rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka dziękować będziemy Opatrzności Bożej za wybór Jego Świętobliwości i prosić o potrzebne łaski w Posłudze Piotrowej.
6. W poniedziałek 13 marca, 43 rocznica śmierci ks. Józefa Kalandyka - pierwszego administratora w nowo utworzonej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance w lipcu 1969 r.
7. W środę 15 marca, 69 rocznica śmierci bł. ks. Jana Balickiego - kapłana Archidiecezji Przemyskiej, którego życie zostało scharakteryzowane słowami: W ciągu całego życia ks. Jan Balicki odznaczał się ogromną prostotą, pokorą, gruntowną życzliwością dla ludzi, co skłaniało go do dzielenia się z nimi wszystkim, co posiadał. Nade wszystko jednak cechował go duch głębokiego skupienia, modlitwy, umartwienia, toteż wśród ludności był uważany za prawdziwie świątobliwego człowieka.
8. W piątek 17 marca, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30. W modlitwie pamiętajmy o Ojcu Zbigniewie Bruzi, który chętnie odwiedza naszą Parafię z posługą misyjną, prośmy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Niego.
9. W sobotę 18 marca, odpust ku czci św. Józefa w Orelcu, Msza Święta o godz. 12:00.
10. W niedzielę 19 marca trzecia Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali.
11. W poniedziałek 20 marca, ks. Adam Szal - Arcybiskup Metropolita Przemyski dokona uroczystego poświęcenia nowego Kościoła p.w. św. Józefa w Woli Matiaszowej, Msza Święta o godz. 16:00.
12. W sobotę 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień Świętości życia. Modlić się będziemy w intencji obrony życia zagrożonego aborcją i eutanazją. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest także okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego , którego życie jest w niebezpieczeństwie.
13. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, serdecznie zaprasza młodzież naszej Archidiecezji do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Ustrzykach Dolnych w dniach 7-9 kwietnia 2017 r.
14. Drodzy Pielgrzymi i Turyści, ze zrozumieniem przyjmijmy zaproszenie Archidiecezji Przemyskiej i Bieszczadzkiego Parku Narodowego do uczestnictwa w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej na szlaku z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Otwarcia tej Drogi Krzyżowej dokona ks. abp Adam Szal w sobotę przed Niedzielą Palmową, tj. 8 kwietnia br., o godz. 10:00. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej dostępne są na stronach internetowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/ oraz Archidiecezji Przemyskiej http://przemyska.pl/
15. W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Myczkowie od 19 lutego 2017 roku będą odbywać się katechezy przedmałżeńskie. Udział w nich może wziąć młodzież szkół średnich oraz ci wszyscy, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa zwłaszcza w najbliższym czasie. Spotkania będą odbywać się w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 15.00 w salce parafialnej.
16. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę makulatury i pomogli w przewiezieniu jej go skupu. Udało się zebrać 1150 kg na rzecz budowy Studni w Afryce przekazaliśmy 300 złotych.
17. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie i w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
18. Mając chorych i cierpiących, także z powodów alkoholowych, w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski, dar trzeźwości i siły do przezwyciężania trudności i słabości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.
(78kB)

(8kB)

5 marca - I niedziela Wielkiego Postu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (4,1-11)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - I NIEDZIELA MIESIĄCA
(169kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 marca pierwsza Niedziela Wielkiego Postu I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali oraz nauki rekolekcyjne.
(55kB)
2. W poniedziałek 6 marca wspomnienie Świętej Róży z Viterbo, dziewicy i zakonnicy, Msza Święta o godz. 8:00.
3. We wtorek 7 marca wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty, męczennic, Msza Święta o godz. 8:00.
4. W środę 8 marca wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika, Msza Święta o godz. 8:00.
5. W czwartek 9 marca wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 10 marca, Msza Święta o godz. 17:00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę do św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny , którego uroczystość obchodzić będziemy 19 marca.
7. W sobotę 11 marca, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W niedzielę 12 marca druga Niedziela Wielkiego Postu "AD GENTES", niedziela misyjna. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali.
9. W niedzielę 12 marca o godz. 10:00 zebranie rodziców i dzieci klas III i IV szkoły podstawowej w związku z przygotowaniem do I spowiedzi i Komunii Świętej oraz rodziców i młodzieży z klas I, II i III gimnazjum w związku z przygotowaniem do Sakramentu Bierzmowania.
10. W niedzielę 12 marca Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.
11. W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Myczkowie od 19 lutego 2017 roku będą odbywać się katechezy przedmałżeńskie. Udział w nich może wziąć młodzież szkół średnich oraz ci wszyscy, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa zwłaszcza w najbliższym czasie. Spotkania będą odbywać się w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 15.00 w salce parafialnej.
12. Ministranci z Parafii Górzanka zdobyli I miejsce w turnieju halowej piłki nożnej na szczeblu dekanatu i zakwalifikowali się do rozgrywek na szczeblu archiprezbiteratu.
13. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
14. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie i w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Mając chorych i cierpiących, także z powodów alkoholowych, w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski, dar trzeźwości i siły do przezwyciężania trudności i słabości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

(65kB)

26 lutego - VIII niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6,24-34)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego - miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy".

(56kB)

26 lutego - 5 marca
- jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
pod hasłem "Ku Trzeźwości Narodu"

Problem alkoholizmu jest wciąż bardzo poważny. Przeciętny Polak wypija dziś rocznie 10 litrów czystego spirytusu + 3 litry spirytusu nierejestrowanego + 100 litrów piwa.
Alkohol jest 4 czynnikiem z substancji zabijających i uzależniających.
Alkohol w żadnym wypadku nie jest towarem podnoszącym dochód narodowy. Za 1 złotówkę wprowadzona do budżetu Państwa ze sprzedaży alkoholu trzeba wydać aż 4 złote na rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Podejmijmy wysiłek powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych w tym szczególnym czasie, przez cały Wielki Post i na każdy następny dzień.
Podejmijmy wysiłek zwycięstwa nad pokusą spożywania napojów alkoholowych.
Rozważajmy w sercu, co dobre, a co złe, co się Bogu podoba, a co sprzeniewierza się Przykazaniom Bożym.
Dziś trzeba pomóc Światu, Europie, Polsce, swoim przyjaciołom, Rodzinie i sobie.
Każdy trud walki z grzechem różnej natury ofiarujmy w intencji chorych i cierpiących, w dobrych intencjach, które rodzą się w Twoim sercu.
Na tej drodze walki z grzechem i słabościami nie musisz być sam.
Żal za grzech, rachunek sumienia, mocne postanowienie poprawy - to 3 pierwsze warunki dobrej spowiedzi; wyznanie grzechów w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz zadość uczynienie Bogu i bliźniemu otwierają Drogę do Życia z Bogiem i spotkania z Nim w Komunii Świętej. Bóg jest dobry. Bóg umacnia nasze kroki.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Duszpasterstwo Trzeźwości

(16kB)

27 lutego - 30 rocznica śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, ur. 24.III 1921 Rybnik - zm. 27.II.1987 Carlsberg (Niemcy) założyciel Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi, a także Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. W czasie II wojny światowej był wielokrotnie więziony obozach koncentracyjnych i obozach pracy. prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL.
Życiorys Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - źródło Ruch Światło Życie
Jan Paweł II w swojej książce "Wstańcie, chodźmy!" napisał: "Ks. Franciszek Blachnicki, dziś już sługa Boży, zainicjował tzw. ruch oazowy. Bardzo się z tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby. (...) stale bywałem na tzw. oazach (...), to wielkie doświadczenie przyniosłem ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają z tamtego doświadczenia".

(7kB)

27 lutego - wspomnienie Św. Gabriela od Najświętszej Panny Bolesnej, patrona kleryków
Urodzony w roku 1838, a więc już w erze nowożytnej, święty otrzymał pierwotnie imię Franciszek na cześć słynnego świętego, który również urodził się w Asyżu. Kształcił się w gimnazjum jezuickim w Spoleto, gdzie był bardzo lubiany przez kolegów i profesorów. Świetnie wychowany i nienagannie ubrany, był miłośnikiem dobrej literatury i teatru. Jednak po cudownym uzdrowieniu z dwóch ataków choroby, postanowił zrezygnować z życia świeckiego. Matka Boska kierowała jego życiem w zakonie pasjonistów, gdzie przyjął imię Gabriel. Stał się prawdziwym apostołem Jej boleści. Mając zaledwie dwadzieścia cztery lata umarł na gruźlicę; był wtedy klerykiem. W ciągu zaledwie kilku lat spędzonych w zakonie doszedł do szczytów doskonałości: osiągnął heroiczny stopień świętości dzięki życiu pełnemu wyrzeczeń i poświęcenia. Został kanonizowany przez papieża Benedykta XV w roku 1920. Jest patronem młodzieży, a zwłaszcza młodych zakonników.
Jego życie nie obfitowało w żadne cudowne wydarzenia, natomiast przy jego grobie w Isola di Gran Sasso we Włoszech wydarzyło się wiele cudów.
Modlitwa: Boże, który natchnąłeś św. Gabriela w drodze do pełni miłosierdzia, przez co mógł osiągnąć pod koniec swojej ziemskiej pielgrzymki Twoje Królestwo, udziel nam za jego pośrednictwem siły, abyśmy mogli z radością kroczyć drogą miłości. Amen.

28 lutego - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)

(26kB)

28 lutego - wspomnienie Św. Romana, opata
Św. Roman jako trzydziestopięcioletni młodzieniec opuścił dom rodzinny i wstąpił do klasztoru w Lyonie. Przebywał tam jednak niedługo, po czym, zabierając konstytucje i konferencje czczonego autora klasztornego Cassiana, osiadł w górskiej samotni. Tam modlił się, czytał i pracował fizycznie. W jakiś czas potem dołączył do niego brat Lupicyn i kilku innych. W ślad za nimi napłynęło tak dużo mnichów, iż trzeba było zbudować trzy klasztory: dwa męskie (Condate i Leucome) oraz jeden żeński (La Beaume).
Obaj bracia zgodnie kierowali swoimi klasztorami. Posty, jakie nakazywali zakonnikom, były łagodniejsze niż wstrzemięźliwość praktykowana przez ludzi Wschodu i przez mnichów w Lerynie, gdyż fizyczna budowa Gallów wymagała większej ilości pokarmu. Nigdy jednak nie jedli żadnego mięsa, a mleko i jajka tylko w czasie choroby.
Św. Roman zmarł w roku 464 po powrocie z pielgrzymki. Lupicyn trudził się na ziemi jeszcze dwadzieścia lat i również został kanonizowany - jego święto przypada 21 marca.
Modlitwa: Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, który nam dałeś w osobie św. Romana opata. Amen.

(13kB)

1 marca - ŚRODA POPIELCOWA
W środę 1 marca - Środa Popielcowa, rozpoczynająca WIELKI POST i miesiąc marzec poświęcony św. Józefowi. Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 9:00 i 17:00. W Środę Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także zachowanie postu ilościowego to znaczy spożycie jednego posiłku do syta i dwóch posiłków skromnych.

(13kB)

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W środę 1 marca przypada także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - który ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, walczącej o suwerenność Polski i uwolnienie Polski od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku. We Wrocławiu tradycją stał się marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych, któremu towarzyszą inscenizacje historyczne nawiązujące do prawdziwych losów uczestników Drugiej Konspiracji.

(27kB)

4 marca - wspomnienie św. Kazimierza, królewicza, patrona Wilna i diecezji wileńskiej
Św. Kazimierz był drugim synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej, córki cesarza Albrechta II. Urodzony w Krakowie 5 października 1458 roku, wychowywał się pod okiem pobożnej i mądrej królowej, "matki Jagiellonów", razem z braćmi pod kierunkiem kanonika Długosza, św. Jana Kantego i Filipa Kallimacha. Wśród braci odznaczał się wybitnymi zdolnościami, a zwłaszcza pobożnością i pilnością. Nie pociągały go rycerskie hałaśliwe zabawy; chętnie przebywał wśród ubogich, rozdając obfite jałmużny z własnych oszczędności. Rozwijało się też w jego duszy piękne życie wewnętrzne. Posiadał w wysokim stopniu dar modlitwy, długie godziny dnia a nawet nocy umiał spędzać u stóp ołtarza Matki Bożej lub przed zamkniętą bramą kościoła.
Miał dopiero dwanaście lat, gdy przybyło na Wawel poselstwo węgierskie, by mu ofiarować koronę, którą Węgrzy odebrać chcieli nielubianemu Maciejowi Korwinowi. Na żądanie ojca wyruszył na Węgry; tuż pod stolicą zagrodził mu jednak drogę z szesnastoma tysiącami wojska Maciej Korwin. Na domiar złego panowie węgierscy zwlekali z obiecaną pomocą, tak iż Kazimierz, opuszczony i zawiedziony, wycofał się do Polski. Bolesne to upokorzenie utwierdziło tylko królewicza w pogardzie do świata i jego chwały.
Kiedy najstarszy z braci, Władysław, zasiadł w roku 1475 na tronie czeskim, zajaśniał przed Kazimierzem ponownie blask korony, tym razem polskiej. Towarzyszył odtąd ojcu jako przyszły monarcha w podróżach po kraju, uczestniczył w naradach; przez kilka lat nawet, gdy król przebywać musiał na Litwie, sprawował z zamku Radomin rządy nad Koroną. Choroba piersiowa przy surowym trybie życia podkopywała tymczasem siły młodzieńcze królewicza. W lecie roku 1483 na wezwanie ojca przybył do Wilna, gdzie, jak sądzono, był lepszy klimat. Istotnie, zdrowie jego poprawiło się nieco, tak iż na Boże Narodzenie mógł pojechać do Grodna, by spędzić święta z rodzicami. Wtedy to lekarze nalegali, by złamał ślub czystości lub poprosił o dyspensę i pomyślał o małżeństwie, mniemając, iż to przyczyni się do poprawy jego zdrowia. Królewicz z oburzeniem odrzucił jednak radę lekarzy.
W styczniu roku 1484 król wyruszył na sejm do Lublina, wkrótce jednak nadeszła świadomość o nagłym pogorszeniu się zdrowia królewicza. Zawrócił więc i zastał go jeszcze przy życiu. W niedzielę 4 marca 1484 roku królewicz Kazimierz przeszedł do wieczności. Zwłoki przewieziono do Wilna i złożono do grobu w katedrze. Do trumny włożono mu ulubioną pieśń "Omni die dic Mariae", przypisywaną dzisiaj św. Bernardowi, za której autora przez dłuższy czas uważano św. Kazimierza. Jego kanonizacja odbyła się w roku 1522. Bullę kanonizacyjną, zaginioną w drodze, kazał papież Klemens VII w roku 1602 na nowo sporządzić i przepisał część liturgiczną św. Kazimierza całemu Kościołowi.
Modlitwa: Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 lutego Ósma Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, otwierająca zarazem obchody jubileuszowego 50. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem "KU TRZEŹWOŚCI NARODU". Dziś Niedziela Ekspiacji (przepraszająca i wynagradzająca) za grzech pijaństwa. Każdy dzień tygodnia ma swojego Patrona i intencję o trzeźwość:
26 lutego 2017 r., Niedziela
Patron dnia: Matka Boża, Królowa Polski
Intencja: Modlitwa za Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwości.
27 lutego 2017 r., Poniedziałek
Patron dnia: św. Jan Paweł II
Intencja: Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im w zachowaniu trzeźwości.
28 lutego 2017 r., Wtorek
Patron dnia: św. Stanisław Papczyński
Intencja: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, katechetów, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów, i w ten sposób przyczyniali się do budowania zdrowej, silnej moralnie rodziny i Ojczyzny.
1 marca 2017 r., Środa Popielcowa
Patron dnia: św. Jan Chrzciciel
Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę - za rząd, parlament i samorządy, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość.
2 marca 2017 r., Czwartek
Patron dnia: bł. Bronisław Markiewicz
Intencja: Modlitwa za kapłanów, członków życia konsekrowanego i seminarzystów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.
7 marca 2017 r., Piątek
Patron dnia: św. Maksymilian Kolbe
Intencja: Modlitwa za bractwa, ruchy, grupy trzeźwościowe i wszystkich apostołów zatroskanych o trzeźwość, o ich ofiarne świadectwo i gorliwość.
4 marca 2017 r., Sobota
Patroni dnia: św. Kazimierz, Królewicz i bł. Karolina Kózkówna
Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii Świętej i bierzmowania.
2. W związku z Wielkim Postem i Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu zachęcamy wszystkich dorosłych do podejmowania całkowitej abstynencji od alkoholu przynajmniej w Wielkim Poście lub okresowej trzeźwości, jako pomoc dla uzależnionych i ich rodzin oraz naszej Ojczyzny. Deklarację abstynencji lub trzeźwości proszę wpisywać do Parafialnej Księgi Trzeźwości w Zakrystii.
3. W poniedziałek 27 lutego, wspomnienie Św. Gabriela od Najświętszej Panny Bolesnej, patrona kleryków, Msza Święta o godz. 7:00.
4. We wtorek 28 lutego, wspomnienie Św. Romana, opata, także dzień modlitwy o rychłą beatyfikację sł. Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W środę 1 marca - Środa Popielcowa, rozpoczynająca WIELKI POST i miesiąc marzec poświęcony św. Józefowi. Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 9:00 i 17:00. W Środę Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także zachowanie postu ilościowego to znaczy spożycie jednego posiłku do syta i dwóch posiłków skromnych.
6. W środę 1 marca przypada także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - który ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, walczącej o suwerenność Polski i uwolnienie Polski od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku. We Wrocławiu tradycją stał się marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych, któremu towarzyszą inscenizacje historyczne nawiązujące do prawdziwych losów uczestników Drugiej Konspiracji.
7. W czwartek 2 marca czwartek po Popielcu, I czwartek miesiąca, Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 17:00.
8. W piątek 3 marca, piątek po Popielcu, w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła Dzień modlitwy i pokuty w parafiach i archiprezbiteratach. Podejmijmy modlitwę, według intencji sformułowanej przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:
Kościół przez wieki czyni to wołanie psalmisty swoją modlitwą przebłagalną w obliczu zła popełnionego przez człowieka. Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga. Fakt, że grzechy i nadużycia są popełniane także przez ludzi Kościoła, staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia.
9. W piątek 3 marca, piątek po Popielcu, I piątek miesiąca, rozpoczęcie wielkopostnych rekolekcji parafialnych. Nauki będzie głosił ks. Maciej Skrzypski ze Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku.
(55kB)
10. W związku z rekolekcjami zmiana tajemnic różańcowych zostaje przesunięta na II Niedzielę Wielkiego Postu.
11. W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Myczkowie od 19 lutego 2017 roku będą odbywać się katechezy przedmałżeńskie. Udział w nich może wziąć młodzież szkół średnich oraz ci wszyscy, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa zwłaszcza w najbliższym czasie. Spotkania będą odbywać się w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 15.00 w salce parafialnej.
12. Ministranci w kategorii gimnazjalistów z Parafii Górzanka zdobyli I miejsce w turnieju halowej piłki nożnej na szczeblu dekanatu i zakwalifikowali się do rozgrywek na szczeblu archiprezbiteratu.
13. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
14. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie i w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.

(65kB)

19 lutego - VII niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (5,38-48)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb". A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował swego bliźniego", a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".

(62kB)

18 lutego - pogrzeb śp. Barbary Sobczyszyn zd. Kerenca

Zmarła śp. Barbara Sobczyszyn zd. Krenca. Ostatnia, była mieszkanka Radziejowej. Pogrzeb odbył się 18 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w Lesku.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

(55kB)

19 lutego - Św. Konrada z Piacenzy, pustelnika
Urodzony w szlacheckiej rodzinie w Piacenzy we Włoszech, w roku 1290, św. Konrad ożenił się za młodu z córką szlachcica. W czasie jednego z polowań podłożył ogień pod kilka krzaków, by wypłoszyć zwierzynę. Ogień rozszerzył się i pochłonął duże połacie łąk i sąsiedni las.
Nie mogąc ugasić płomieni, Konrad i jego towarzysze uciekli do miasta. Pojmano zaś niewinnego wieśniaka, którego storturowano i skazano na śmierć jako podpalacza. Kiedy św. Konrad zobaczył wieśniaka prowadzonego na egzekucję, przeraził się i publicznie przyznał się do odpowiedzialności za zniszczenia. Oboje z żoną poświęcili swój majątek, by wynagrodzić szkody.
To wydarzenie stało się przełomem w ich życiu i zachęciło oboje do życia religijnego. Św. Konrad, wówczas dwudziestopięcioletni, przyłączył się do pustelników żyjących pod regułą trzeciego zakonu franciszkańskiego, a jego żona wstąpiła do klarysek. W poszukiwaniu zupełnej samotności, św. Konrad osiadł jako pustelnik w dolinie Noto, w pobliżu Syrakuz na Sycylii, gdzie przez następne trzydzieści sześć lat modlił się i ciężko pokutował, przez większość czasu pielęgnując chorych w pobliskim szpitalu. Umarł w roku 1354.
Modlitwa: Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam, za pośrednictwem św. Konrada, żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale. Amen.

(17kB)

21 lutego - Św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła
Oddany współpracownik św. Grzegorza VII papieża i również benedyktyn, św. Piotr Damian należał do najbardziej światłych postaci Kościoła w Maryi XI wieku. Urodzony w Rawennie w roku 1007, niewesołą miał młodość. Jako niemowlę porzucony przez matkę, zniechęconą licznym potomstwem, ledwie żywy znaleziony przez litościwą niewiastę i zwrócony matce, żałującej teraz swojego postępku. Po wczesnej śmierci rodziców wychowywał się pod ciężką ręką starszego brata, który używał go do pasania trzody chlewnej. Potem został mnichem. U pustelników kamedulskich w Fonte Avellano zasłynął wkrótce z głębokiej nauki, został opatem i wprowadził w życie zakonne św. Ralfa z Gubbio, Jana z Lodi i Dominika "Opancerzonego". Następnie mianowano go kardynałem i biskupem Ostii i Velletrii.
Św. Piotr Damian pracował gorliwie nad wewnętrzną reformą Kościoła, zwalczając symonię, rozwiązłość, opieszałość, jak też schizmę antypapieży. Napisał wiele prac na temat teologii ascetycznej; bywał legatem papieskim na synodach. Umarł w roku 1072.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, daj nam iść za nauką i przykładem świętego Piotra, biskupa, abyśmy niczego nie stawiając ponad Chrystusa i wiernie służąc Twojemu Kościołowi, doszli do wiecznej radości. Amen.

(10kB)

22 lutego - Katedry Świętego Piotra, apostoła
Historycy Kościoła zgodnie stwierdzają, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach.
Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Amen.

(27kB)

23 lutego - Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Życie tego świętego możemy poznać z "Dziejów Kościoła w Smyrnie", streszczonych następnie przez Euzebiusza. Jest to rzeczywiście autentyczny dokument z pierwszych lat chrześcijaństwa. Św. Polikarp przyjął wiarę chrześcijańską około roku 80, już jako bardzo młody człowiek. Należał do uczniów św. Jana Ewangelisty, który prawdopodobnie przed wygnaniem do Patmos w roku 96 uczynił go biskupem Smyrny. Św. Polikarp sprawował rządy biskupie przez siedemdziesiąt lat; do jego uczniów należeli św. Ireneusz i pisarz Papiasz. Ten ostatni zapisał, że jego mistrz znał św. Jana i innych, którzy oglądali Jezusa.
Od Euzebiusza, św. Ireneusza i św. Hieronima dowiadujemy się, że około roku 158 św. Polikarp wybrał się do Rzymu, aby zasięgnąć rady papieża Aniceta w sprawie terminu Wielkiego Postu, jako że istniała na ten temat różnica pomiędzy Kościołem Wschodnim i Zachodnim. Uzgodniono, że obydwa Kościoły mogą zachować swoje zwyczaje. W czasie czwartego wielkiego prześladowania, za panowania cesarzy Lucjusza Verusa i Marka Aureliusza, święty został pochwycony i postawiony przed prokonsulem. Ponieważ nie chciał wyrzec się Chrystusa, został skazany na śmierć przez spalenie.
Autorzy "Dziejów" widzieli na własne oczy, że ogień go się nie imał, ale tworzył łuk nad jego głową. Wtedy przebito go puginałem; uchodząca z rany krew ugasiła ogień. Zdarzenie to miało miejsce około roku 166. Ciało świętego zostało spalone, ale pobożni chrześcijanie zebrali jego kości, które obecnie znajdują się w kościele św. Ambrożego w Massinie koło Rzymu.
Modlitwa: Boże, Panie całego stworzenia, Ty przyjąłeś świętego Polikarpa, biskupa, do grona męczenników, za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy mogli pić z kielicha Męki Chrystusa i zmartwychwstali do życia wiecznego. Amen.

(56kB)

26 lutego - 5 marca
- jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
pod hasłem "Ku Trzeźwości Narodu"

Problem alkoholizmu jest wciąż bardzo poważny. Przeciętny Polak wypija dziś rocznie 10 litrów czystego spirytusu + 3 litry spirytusu nierejestrowanego + 100 litrów piwa.
Alkohol jest 4 czynnikiem z substancji zabijających i uzależniających.
Alkohol w żadnym wypadku nie jest towarem podnoszącym dochód narodowy. Za 1 złotówkę wprowadzona do budżetu Państwa ze sprzedaży alkoholu trzeba wydać aż 4 złote na rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Podejmijmy wysiłek powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych w tym szczególnym czasie, przez cały Wielki Post i na każdy następny dzień.
Podejmijmy wysiłek zwycięstwa nad pokusą spożywania napojów alkoholowych.
Rozważajmy w sercu, co dobre, a co złe, co się Bogu podoba, a co sprzeniewierza się Przykazaniom Bożym.
Dziś trzeba pomóc Światu, Europie, Polsce, swoim przyjaciołom, Rodzinie i sobie.
Każdy trud walki z grzechem różnej natury ofiarujmy w intencji chorych i cierpiących, w dobrych intencjach, które rodzą się w Twoim sercu.
Na tej drodze walki z grzechem i słabościami nie musisz być sam.
Żal za grzech, rachunek sumienia, mocne postanowienie poprawy - to 3 pierwsze warunki dobrej spowiedzi; wyznanie grzechów w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz zadość uczynienie Bogu i bliźniemu otwierają Drogę do Życia z Bogiem i spotkania z Nim w Komunii Świętej. Bóg jest dobry. Bóg umacnia nasze kroki.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Duszpasterstwo Trzeźwości

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 lutego Siódma Niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Św. Konrada z Piacenzy, pustelnika.
2. W poniedziałek 20 lutego, Msza Święta o godz. 17:00. W tym dniu 6 rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny z Terki.
3. We wtorek 21 lutego wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 8:00.
4. W środę 22 lutego święto katedry św. Piotra Apostoła, Msza Święta o godz. 8:00.
5. W czwartek 23 lutego wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 24 lutego, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 25 lutego, Msza Święta o godz. 8:00.
8. W niedzielę 26 lutego Ósma Niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
9. W niedzielę 26 lutego rozpoczynamy jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem "Ku Trzeźwości Narodu". Dziś Niedziela Ekspiacji (przepraszająca i wynagradzająca) za grzech pijaństwa.
10. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, pod hasłem "Idźcie i głoście" w dniach 3-5 marca będzie głosił ks. Maciej Skrzypski ze Wspólnoty Miłości Miłosiernej z Polańczyka. Spowiedź parafialna zaplanowana jest na 6 kwietnia, od godz. 15:00 do 16:30.
11. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
12. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie i w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.

(65kB)

12 lutego - VI niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (5,17-37 )

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: "Nie zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu "Raka", podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: "Nie cudzołóż". A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: "Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał", "lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi". A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi".

(11kB)

13 lutego - Św. Katarzyny Ricci, dziewicy
Św. Katarzyna Ricci urodziła się we Florencji w roku 1522. Na chrzcie otrzymała imię Aleksandryna, ale wstępując do zakonu przyjęła imię Katarzyna. Od dzieciństwa przejawiała wielkie zamiłowanie do modlitwy. Kiedy miała sześć lat, ojciec umieścił ją w klasztorze Monticelli we Florencji, gdzie jej ciotka Luisa Ricci była zakonnicą. Po krótkim pobycie w rodzinnym domu, jako czternastoletnia dziewczynka wstąpiła do zakonu dominikanek w Prato w Toskanii. Wkrótce potem została wybrana przełożoną nowicjuszek, a następnie zastępczynią przeoryszy. W dwudziestym piątym roku życia została przeoryszą. Aura świętości, jaka ją otaczała, przyciągała do niej wielu znamienitych ludzi, trzech spośród nich zasiadło później na Stolicy Piotrowej, mianowicie Cervini, Aleksander Medici i Aldobrandini, jako papieże Marceli II, Klemens VIII i Leon XI. Korespondowała ze św. Filipem Nereuszem i za życia w cudowny sposób ukazała się w Rzymie.
Znana jest z "ekstazy męki", której doświadczała przez dwanaście lat; ekstaza zaczynała się w każdy czwartek w południe i trwała do piątkowego popołudnia. Po długiej chorobie zeszła z tego świata 1 lutego 1560 roku w Prato w Toskanii.
Modlitwa: Panie Boże, który obdarzyłeś św. Katarzynę niebiańskimi darami, pozwól nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Amen.

(27kB)

14 lutego - Św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów pojednania Kościołów Wschodniego i Zachodniego.
Bracia z Tesaloniki, z pochodzenia Grecy, znali jednak mowę Słowian, zasiedziałych już wówczas w Macedonii. Św. Cyryl, właściwie Konstantyn, urodzony około roku 826, był kapłanem świeckim; imię Cyryl otrzymał dopiero pod koniec życia, gdy wstąpił do klasztoru. Rozpoczął w Konstantynopolu tłumaczyć Pismo św. na język staro-cerkiewno-słowiański, używając jako pisma wynalezionego przez siebie alfabetu głagolicy, opartej na alfabecie greckim.
Św. Metody, urodzony około roku 815, był urzędnikiem państwowym, potem mnichem. Obaj bracia wyruszyli na Krym, na misje wśród Chazarów; powróciwszy stamtąd, zostali wysłani przez patriarchę św. Ignacego jako misjonarze do Bułgarów, których w ciągu pięciu lat nawrócili na wiarę chrześcijańską. W roku 863 udali się na Morawy na prośbę księcia Rościsława; który prawdopodobnie chciał uchronić Kościół morawski przed zakusami germanizacyjnymi Salzburga. Wezwani do Rzymu celem usprawiedliwienia się z powodu wprowadzenia języka staro-cerkiewno-słowiańskiego do liturgii, tak przekonywająco bronili swej tezy, że uzyskali na nią zgodę papieża Hadriana II.
Konstantyn, schorowany, wstąpił w Rzymie pod imieniem Cyryla do klasztoru i wkrótce potem umarł, 14 lutego 869 roku. Metody, wyświęcony na biskupa, powrócił jako legat papieski na Panonię i Morawy z tytułem arcybiskupa Syrmium i prowadził dalej rozpoczęte dzieło; mimo aprobaty Rzymu, wciąż był atakowany przez arcybiskupa salzburskiego, nawet przez jakiś czas więziony w pewnym klasztorze bawarskim. Zmarł 6 kwietnia 885 roku na Morawach. Relikwie obu braci spoczywają w kościele Świętego Klemensa w Rzymie.
Modlitwa: Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Amen.

(23kB) 14 lutego - Św. Walentego, biskupa i męczennika, patrona zakochanych
Św. Walenty, rzymski kapłan, wraz ze św. Mariuszem i jego rodziną asystował męczennikom, którzy cierpieli za panowania cesarza Klaudiusza Gota II w III wieku. Wkrótce sam został pojmany i odesłany do prefekta Rzymu, który rozkazał najpierw bić go maczugami, a potem ściąć. Poniósł śmierć męczeńską około roku 270.
Zwyczaj przesyłania w tym dniu podarków, listów i obrazków miłosnych jest pozostałością starego pogańskiego obyczaju: chłopcy rysowali imiona swych ukochanych na cześć bogini dziewcząt Februata Juno, 15 lutego. Adaptując tę praktykę, chrześcijaństwo podstawiło imiona świętych na rysowanych w tym dniu obrazkach.
Modlitwa: Wszechmocny i miłosierny Boże, dzięki Twojej pomocy św. Walenty zwycięsko oparł się torturom. Pomóż nam, którzy świętujemy jego triumf, zwyciężyć podstępne działania naszych wrogów. Amen.
W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.

(9kB)

15 lutego - Błogosławionego Klaudiusza z Columbiere, kapłana
Urodzony w roku 1641, błogosławiony Klaudiusz wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Lyonie; szeroką sławę zyskał jako mówca i wychowawca w Paryżu. Otaczał wielkim kultem Najświętsze Serce Jezusowe. Jako spowiednik klasztoru wizytek w Paray-le-Monial, poznał św. Małgorzatę Marię Alacoque i dowiedział się o jej wizjach. W Paray-le-Monial spędził półtora roku jako jej powiernik, kierując nią w czasach niepokojów i utrapień duchowych.
Ojciec Klaudiusz był gorliwym propagatorem kultu Najświętszego Serca Jezusowego, traktując ten kult jako sposób na odnowienie wiary. Gdy wysłano go do Londynu jako spowiednika Marii Beatryczy d'Este, księżnej Yorku, udało mu się nawrócić księcia Yorku i wielu innych heretyków. Były to czasy dużej wrogości wobec katolików. Jedyną nagrodą za apostolskie wysiłki był wyrok śmierci, który zamieniono na wydalenie z kraju.
Nieuleczalnie chory ojciec Klaudiusz powrócił do Francji. Umarł w Paray-le-Monial 15 lutego 1682 roku, mając zaledwie czterdzieści jeden lat. Ostatnia wieść, jaką otrzymał od św. Małgorzaty Marii brzmiała: "On chce, abyś złożył w ofierze swoje życie na ziemi francuskiej".
Modlitwa: Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś Klaudiusza błogosławionym w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.

(14kB)

16 lutego - Św. Onezyma, męczennika
Św. Onezym pochodził z Frygii. Ograbił swego nauczyciela Filemona i zbiegł do Rzymu. Tam spotkał św. Pawła, który był wówczas więźniem. Apostoł nawrócił go, ochrzcił i odesłał do Kolosów z pismem do Filemona. W piśmie była prośba o przebaczenie dla dawnego ucznia. Ten list napisany własnoręcznie przez św. Pawła odniósł skutek: św. Onezym otrzymał przebaczenie. Następnie powrócił do św. Pawła, któremu wiernie służył. W końcu razem z Tychikiem wysłano go do Kolosów, aby doręczył pismo znane potem jako List do Kolosan.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, który pozwoliłeś św. Onezymowi poświęcić życie w walce o sprawiedliwość, spraw, abyśmy za jego pośrednictwem mężnie znosili przeciwności i ze wszystkich sił dążyli ku Tobie, który sam jesteś życiem. Amen.

(23kB)

17 lutego - Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
W dniu święta Wniebowzięcia w roku 1223 siedmiu młodzieńców, członków Bractwa Florenckiego poświęconego Matce Bożej, zebrało się na modlitwę: Bonfiliusz, Monaldo, Jan Buonagiunta, Benedykt (Amadeusz) dell'Antella, Bartłomiej (Hugon) Amidei, Rikowerus (Sostenes) Uguccione, Gerardyn (Manettus) Sostegne i Aleksy Falconieri. Najświętsza Maryja Panna ukazała się im, zachęcając, aby poświęcili się Jej służbie, wycofując się ze świata.
Uzyskawszy zgodę swego biskupa, gorliwi młodzieńcy, którzy dawniej byli zamożnymi florenckimi kupcami, schronili się na Monte Senario w pobliżu miasta i tam założyli nowy zakon. W uznaniu szczególnego sposobu czczenia Siedmiu Boleści Naszej Pani, zakon otrzymał nazwę Sług Najświętszej Maryi Panny lub serwitów (Servi Beatae Mariae Virginis). Szerząc nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej, jako kaznodzieje ludowi i misjonarze przemierzali Italię, Francję i Węgry, dotarli nawet do Polski. Bonfiliusz był pierwszym generałem zakonu, Buonagiunta drugim, Manettus czwartym. Amadeusz został przeorem w Carfaggio, Hugon i Sostenes zakładali klasztory we Francji i Niemczech. Aleksy, który nie był kapłanem, przeżył współbraci i doczekał się definitywnego zatwierdzenia zakonu. Wszyscy zostali kanonizowani w roku 1887.
Modlitwa: Panie, nasz Boże, daj nam taką miłość, z jaką święci założyciele Zakonu Serwitów oddawali cześć Bożej Rodzicielce i prowadzili Twój lud do Ciebie. Amen.

(10kB)

18 lutego - Św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy
Św. Maria Bernadetta Soubirous urodziła się w Lourdes 7 stycznia 1844 roku. W czternastym roku życia była świadkiem osiemnastu objawień Najświętszej Maryi Panny w grocie massabielskiej pod Lourdes. Objawienia nakazały jej ujawnić silną moc uzdrowieńczą, którą Najświętsza Maryja Panna przez swoją obecność nada źródłom w Lourdes.
W roku 1866 św. Maria Bernadetta wstąpiła do zgromadzenia szkolnych Sióstr Miłosierdzia Notre Dame w Nevers; dwanaście lat potem złożyła śluby wieczyste. Współcześni podziwiali jej pokorę i autentyczność jej świadectwa o ukazaniu się Najświętszej Maryi Panny.
Mimo to musiała przejść przez wiele surowych prób w swoim życiu religijnym i okazać heroiczną cierpliwość w chorobie. Zdawała sobie sprawę, że uzdrawiające źródło nie było przeznaczone dla niej. Często mawiała: "Najświętsza Maryja Panna użyta mnie jako miotły. Kiedy praca zostanie skończona, miotła zostanie umieszczona za drzwiami i tam pozostanie". Umarła w roku 1879, mając zaledwie trzydzieści pięć lat.
Modlitwa: Panie Boże, który zesłałeś niebiańskie dary na św. Bernadettę, pomóż nam, abyśmy naśladowali jej cnoty w czasie naszej ziemskiej wędrówki i wraz z nią cieszyli się wiecznym szczęściem w niebie. Amen.

(55kB)

19 lutego - Św. Konrada z Piacenzy, pustelnika
Urodzony w szlacheckiej rodzinie w Piacenzy we Włoszech, w roku 1290, św. Konrad ożenił się za młodu z córką szlachcica. W czasie jednego z polowań podłożył ogień pod kilka krzaków, by wypłoszyć zwierzynę. Ogień rozszerzył się i pochłonął duże połacie łąk i sąsiedni las.
Nie mogąc ugasić płomieni, Konrad i jego towarzysze uciekli do miasta. Pojmano zaś niewinnego wieśniaka, którego storturowano i skazano na śmierć jako podpalacza. Kiedy św. Konrad zobaczył wieśniaka prowadzonego na egzekucję, przeraził się i publicznie przyznał się do odpowiedzialności za zniszczenia. Oboje z żoną poświęcili swój majątek, by wynagrodzić szkody.
To wydarzenie stało się przełomem w ich życiu i zachęciło oboje do życia religijnego. Św. Konrad, wówczas dwudziestopięcioletni, przyłączył się do pustelników żyjących pod regułą trzeciego zakonu franciszkańskiego, a jego żona wstąpiła do klarysek. W poszukiwaniu zupełnej samotności, św. Konrad osiadł jako pustelnik w dolinie Noto, w pobliżu Syrakuz na Sycylii, gdzie przez następne trzydzieści sześć lat modlił się i ciężko pokutował, przez większość czasu pielęgnując chorych w pobliskim szpitalu. Umarł w roku 1354.
Modlitwa: Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam, za pośrednictwem św. Konrada, żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 lutego Szósta Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W poniedziałek 13 lutego, wspomnienie Świętej Katarzyny Ricci, dziewicy, Msza Święta o godz. 7:00.
3. We wtorek 14 lutego święto świętych Św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy i patronów pojednania Kościołów Wschodniego i Zachodniego, Msza Święta o godz. 17:00. Wpatrując się także we współpatronów Europy św. Benedykta, św. Katarzynę ze Sjeny, św. Edytę Stein - podejmujmy modlitwę w intencji pokoju na świecie i Opieki Bożej wobec dziejących się wydarzeń.
4. W środę 15 lutego, wspomnienie Błogosławionego Klaudiusza z Columbiere, kapłana, Msza Święta o godz. 8:00.
5. W czwartek 16 lutego, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 17 lutego wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP, Msza Święta o godz. 8:00.
7. W sobotę 18 lutego - godzina Mszy Świętej nie ustalona.
8. W niedzielę 19 lutego Siódma Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki z ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
10. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.
11. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie. Magdalena.

(28kB)

5 lutego - V niedziela zwykła, I NIEDZIELA MIESIĄCA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Panie Jezu,
Bądź uwielbiony Panie nasz ukryty w Najświętszym Sakramencie
Dziękujemy za dar Twojej obecności w naszym życiu
Po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dziękujemy za Twoje zaproszenie do udziału
We Mszy Świętej - Twojej Najświętszej Ofierze
Dla naszego Zbawienia - jako Dar Umocnienia na drodze do Wieczności
Panie Jezu
Dziękujemy, że pozostałeś z nami
Jako Dar Miłości Nieprzemijającej
I Tą Miłością chcemy się dzielić
I błagać o przebłaganie za grzech nasze i całego świata.
Panie Jezu przychodzimy do Ciebie
Przynosimy Ci też nasze dziękczynienia i troski.
Prosimy by Łaska Boża dotykała tych,
Którzy najbardziej potrzebują uzdrowienia.
Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Komunię Świętą ofiarujmy
w intencji bliskich i spraw nas dotykają
Amen

(21kB)

5 lutego - V niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (5, 13-16 )

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

(16kB)

5 lutego - Św. Agaty, dziewicy i męczennicy, patronki pielęgniarek
Św. Agata dziewica urodziła się na Sycylii, w rodzinie szlacheckiej. Wyróżniała się cnotami heroicznymi, została umęczona (w Katanii w roku 251 podczas prześladowania za cesarza Decjusza) ponieważ nie wyraziła zgody na małżeństwo z senatorem rzymskim.
Jej męczeństwo i kult, którym ją otoczono od razu po śmierci, są historycznie udowodnione, ale szczegóły pozostają legendarne. Zgodnie z legendą z VI wieku, senator rzymski Kwitaniusz zadał św. Agacie wiele okrutnych tortur, obcinając jej piersi. Kiedy nadal opierała mu się, rzucono ją na rozżarzone węgle. W tym momencie w całym mieście dały się odczuć podziemne wstrząsy. Bojąc się, że gniew ludu obróci się przeciw niemu, Kwitaniusz rozkazał odprowadzić św. Agatę z powrotem do więzienia, gdzie umarła na skutek tortur. Św. Agata jest nie tylko patronką pielęgniarek, wzywa się Ją także przeciwko trzęsieniom ziemi i chorobom piersi. Jej imię jest wymieniane w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej podczas Mszy św.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, która podobała się Tobie dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. Amen.
***
Wspominając św. Agatę warto rozważyć Słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: "Stawszy się niewolnikami Boga, macie swój owoc ku poświęceniu, a za koniec żywot wieczny" (Rz. 6,22)
oraz Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: "Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu." (2 Kor 3,17-18)
i słowa św. Agaty: "Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem"
Zwyczaj poświęcenia chleba i soli św. Agaty

(17kB)

6 lutego - Świętych męczenników: Pawła Miki i towarzyszy
W roku 1547, w czterdzieści pięć lat po nawróceniu na katolicyzm prawie całej Japonii przez św. Franciszka Ksawerego, św. Paweł Miki i dwudziestu pięciu jego towarzyszy zostało umęczonych za wiarę. Aby dostać się na miejsce egzekucji, w pobliżu Nagasaki, musieli odbyć długą podróż, której celem było zastraszenie ludności. Bezpośrednim powodem męczeństwa było fałszywe oskarżenie: jakiś hiszpański kapitan miał się wyrazić, że misjonarze torują drogę podbojowi Japonii przez Hiszpanów i Portugalczyków.
Wśród męczenników było trzech jezuitów japońskich: Paweł Miki, Jan z wyspy Goto i Jakub Kisai oraz sześciu franciszkanów; czterech Hiszpanów: Piotr Baptysta, Marcin de Aguirre, Franciszek Blanco i Franciszek ze St. Michael; jeden Meksykanin - Filip de las Casas i jeden Indianin - Gonzales Garcia. Siedemnastu pozostałych było Japończykami; byli wśród nich ludzie świeccy, żołnierze, lekarz i ministrant. Wszyscy zostali przebici włócznią, jak ich Zbawca. Po kanonizacji w roku 1862 stali się pierwszymi męczennikami Dalekiego Wschodu.
Modlitwa: Boże, mocy wszystkich świętych, Ty po męczeństwie na krzyżu wezwałeś do życia wiecznego świętych męczenników Pawła Miki i jego towarzyszy, spraw, za ich wstawiennictwem, abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w wierze, którą wyznajemy. Amen.

(20kB)

7 lutego - Św. Ryszarda z Lukki, króla
Św. Ryszard był księciem zachodniej Saksonii w VIII wieku; później lud, który go cenił i poważał, przyznał mu tytuł króla. Niewiele wiemy o nim; najbardziej istotnym faktem jest świętość jego trojga dzieci: Willibalda, Winebalda i Walburgi.
Wraz z dwoma synami, Willibaldem, który był benedyktynem w klasztorze w Waltkam, i Winebaldem, święty Ryszard odbył pielgrzymkę do Rzymu. Po krótkim pobycie w Rouen, pomimo wielu trudności, wędrowali dalej przez Francję i północne Włochy, odwiedzając kościoły i groby świętych, pogłębiając swoją wiarę i umacniając poświęcenie. Wyczerpany trudami długiej podróży św. Ryszard zmarł w Lucce we Włoszech w roku 722. Kult jego jest tam żywy po dziś dzień.
Jego synowie pomagali wujowi, św. Bonifacemu, apostołowi Niemiec, nawracać Franków; córka została matką przełożoną w Heidenheimie i prowadziła szkołę dla dzieci frankońskiej szlachty.
Modlitwa: Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za pośrednictwem świętego Ryszarda żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale. Amen.

(12kB)

8 lutego - Św. Hieronima Emilianiego, kapłana, patrona sierot i dzieci opuszczonych
Urodzony w roku 1481 św. Hieronim był szlachcicem weneckim, który zaciągnął się do wojska i został wzięty do niewoli. Po cudownym uwolnieniu, dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, postanowił rozpocząć nowe życie i bez reszty poświęcić się miłosierdziu względem biednych, a zwłaszcza sierot.
W trzydziestym siódmym roku życia uzyskał święcenia kapłańskie i poświęcił się swojemu powołaniu. Około roku 1530 założył pierwszy w erze nowożytnej sierociniec; dzieło swe kontynuował również w latach następnych; zakładał także szpitale i domy opieki dla dziewcząt upadłych. W roku 1532 założył w Somasca zgromadzenie kleryków regularnych, którzy zajmowali się wychowaniem młodzieży w kolegiach, akademiach i seminariach. Jako pierwszy katechizował dzieci za pomocą pytań i odpowiedzi. Św. Hieronim umarł w roku 1537 jako ofiara szalejącej wówczas epidemii, podczas pielęgnowania chorych.
Modlitwa: Boże, miłosierny Ojcze, Ty wybrałeś świętego Hieronima Emilianiego na opiekuna wdów i ojca sierot, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie strzegli ducha przybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi. Amen.

(27kB)

9 lutego - Św. Apolonii, dziewicy i męczennicy, patronki dentystów
Św. Apolonia była diakonisą Kościoła aleksandryjskiego i znaną ze świętości kobietą. W podeszłym wieku została umęczona podczas prześladowań za cesarza Decjusza w roku 249. Pod koniec ascetycznego życia spędzonego na czynieniu miłosierdzia, święta padła ofiarą rozwydrzonego tłumu, który prześladował chrześcijan. Św. Apofonia odważnie odmówiła oddania czci pogańskim bożkom. Rozwścieczona tłuszcza pobiła ją, wybijając wszystkie zęby, po czym zagroziła, że spali ją żywcem. Rozniecono ogień. Święta prosiła o zwłokę, aby się zastanowić. Jej chęć poniesienia męczeństwa była tak wielka, iż wyrwała się z rąk prześladowców i natchniona przez Ducha Świętego sama rzuciła się w ogień. Tłum zamarł zdziwiony: oto słaba kobieta gotowa jest oddać życie za Chrystusa, zanim oni zdecydują się ją zamęczyć. Jest wzywana przeciwko bólom i chorobom zębów.
Modlitwa: Panie Boże, który obdarzyłeś świętą Apolonię niebiańskimi darami, pomóż nam naśladować jej cnoty w czasie naszej ziemskiej wędrówki, abyśmy mogli wraz z nią cieszyć się wieczną szczęśliwością w niebie. Amen.

(11kB)

9 lutego - Św. Doroty z Cezarei, dziewicy i męczennicy
"Martyrologium rzymskie" w paru zdaniach opisuje jej dzieje: "W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, namiestnika tej prowincji, najpierw dręczono ją w katowni, w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa nawrócił się młody mówca imieniem Teofil. Zaraz tez męczono go okrutnie na katowni, następnie ścięto mieczem". Patronka m.in. młodych małżeństw, ogrodników, botaników, górników. Jej postać jest w herbie Wrocławia. Jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Św. Dorotę, czczona szeroko w Europie, upodobały sobie sztuka i literatura.
Opis śmierci Świętej przekazuje legenda. Teofil (adwokat, kat?) miał skazaną zapytać z ironią, czemu jej tak spieszno do śmierci. Ta miała odpowiedzieć: "Bowiem idę do niebieskich ogrodów". Wówczas ten młody przeciwnik chrześcijan powiedział kpiąco: "Gdybyś mi z twoich ogrodów niebieskich podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym". Nagle, mimo że była to zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych jabłek i pięknych róż. Fakt ten miał stać się przyczyną nawrócenia Teofila.
W ikonografii atrybutami św. Doroty są: anioł, trzy jabłka i trzy róże lub kosz z owym rajskim prezentem, a także korona, krzyż, lilia, miecz, palma męczeństwa. Św. Dorota przedstawiana jest w stroju królewskim z koroną na głowie. Czasami wśród chórów anielskich.

(19kB)

10 lutego - Św. Scholastyki, dziewicy
Św. Scholastyka, siostra św. Benedykta (dlatego na ikonie przedstawieni są razem), od dziecka poświęciła się Bogu. Kiedy jej brat założył słynny klasztor na Monte Cassino, zamieszkała opodal w Plombariola - około ośmiu kilometrów od Monte Cassino, gdzie założyła klasztor żeński. Jak się zdaje, św. Benedykt kierował również poczynaniami swojej siostry i jej mniszek. Z bratem widywała się raz na rok. Ponieważ jednak nie mogła przekroczyć furty jego klasztoru, św. Benedykt wraz z kilkoma braćmi spotykał się z nią w pobliskim domostwie. Spotkania upływały na wspólnych dyskusjach o sprawach duchowych.
Pewnego razu, gdy jak zwykle spędzali czas na modlitwie i pobożnej rozmowie, zastał ich wieczór. Usiedli więc, by spożyć posiłek. Św. Scholastyka prosiła brata, by zgodził się pozostać do następnego dnia, ale on nie chciał spędzić ani jednej nocy poza swoim klasztorem. Siostra uciekła się do modlitwy. W tej samej chwili rozpętała się burza z piorunami; ani św. Benedykt, ani jego towarzysze nie mogli powrócić do klasztoru. Spędzili noc na duchowej konferencji. Następnego ranka rozstali się, by już nigdy się nie spotkać na ziemi. Zdarzenie to przepięknie opisuje św. Grzegorz w "Dialogach".
Trzy dni potem św. Scholastyka umarła. Brat miał widzenie, w którym zobaczył jej duszę ulatującą do nieba. Polecił braciszkom, aby przynieśli jej ciało do klasztoru i pochowali w grobie, który przygotował dla siebie. Działo się to około roku 543. Św. Benedykt zmarł wkrótce potem.
Modlitwa: Obchodząc wspomnienie świętej Scholastyki, dziewicy, prosimy Cię, Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością. Amen.

(15kB)

11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Po raz pierwszy Najświętsza Maryja Panna ukazała się skromnej Bernadetcie w Lourdes 11 lutego 1858 roku. 25 marca, kiedy Bernadetta zapytała Piękną Panią o jej imię, ona odpowiedziała: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Treścią orędzia Maryi jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty.
Najświętsza Maryja Panna z Lourdes jest otaczana czcią we wszystkich zakątkach świata. Niezliczone cuda, które zdarzyły się za jej wstawiennictwem, spowodowały jedno z najcudowniejszych odnowień w historii Kościoła. Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej.
Modlitwa: Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 lutego Piąta Niedziela zwykła I niedziela miesiąca, Msze Święte z krótką Adoracją Najświętszego Sakramentu 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych. Na Mszy Świętej o godz. 11:00 wręczenie modlitewników dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.
2. W niedzielę wspomnienie św. Agaty - na obu Mszach Świętych poświęcenie chleba i soli. "Sól i Chleb św. Agaty od nieszczęść / od ognia broni chaty".
3. Święta Agata jest Patronką Róży Różańcowej dziecięco-młodzieżowej. Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży z naszej Parafii.
4. W poniedziałek, wtorek i środę (6, 7,8 lutego) - Mszy Świętych nie będzie.
5. W czwartek 9 lutego, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 10 lutego wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 11 lutego wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych z możliwością udzielenia Sakramentu Namaszczenia Chorych o godz. 10:00. Jeśli chorzy są w domu, można umówić odwiedziny Kapłana z Komunią Świętą.
8. Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.
9. W niedzielę 12 lutego Szósta Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki z ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
11. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.
12. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie. Magdalena.

(65kB)

29 stycznia - IV niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (5, 1-12a )

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

(63kB)

(22kB)

30 stycznia - Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera
Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Otrzymał staranną formację religijną; nie uchroniło go to jednak przed pewnym załamaniem wiary podczas nauki w gimnazjum przemyskim. W 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego. We wrześniu 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Harcie i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii i historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1875 r. został proboszczem parafii Gać, a dwa lata później - w Błażowej. Od 1882 r. wykładał teologię pastoralną w seminarium duchownym w Przemyślu.
Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do Włoch i tam wstąpił do salezjanów. W marcu 1887 r. złożył śluby na ręce św. Jana Bosko. Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu zadania. Z powodu surowego trybu życia zachorował na gruźlicę; uważano go za bliskiego śmierci. Udało mu się jednak odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za pozwoleniem przełożonych, powrócił do Polski i został proboszczem w Miejscu Piastowym (koło Krosna). więcej...
Źródło: BREWIARZ.PL, http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-30c.php3

(32kB)

31 stycznia - Św. Jana Bosko, kapłana
Św. Jan Bosko urodził się w małej wiosce niedaleko Turynu w roku 1815. W wieku, kiedy współczesne dzieci wesoło bawią się w przedszkolu, on musiał pomagać w gospodarstwie, pasąc owce na okolicznych wzgórzach. Kiedy w dziewiątym roku życia powiedział, że chce zostać księdzem, z trudem znaleziono środki na edukację. Jesienią i zimą chodził codziennie przeszło sześć kilometrów do szkoły, wiosną i latem musiał pracować w polu.
W przeddzień wstąpienia do seminarium matka widząc go w stroju kleryka powiedziała, kładąc mu rękę na ramieniu: "Kiedy widzę cię tak ubranym, radość wypełnia moje serce. Ale pamiętaj, że nie sutanna sprawia, iż czcimy stan kapłański, lecz praktykowanie cnót. Jeśli kiedykolwiek zwątpisz w swoje powołanie, sama cię poproszę, abyś zrezygnował natychmiast. Wolałabym, żeby mój syn był biednym wieśniakiem, niż niedbałym kapłanem. Kiedy przyszedłeś na świat, poświęciłam cię Naszej Pani; kiedy zacząłeś studiować, kazałam ci czcić Ją i uciekać się do Niej we wszelkich kłopotach; teraz proszę, abyś Ją obrał za swoją królową".
Motto, które dziś czytamy na rękawie salezjańskiego płaszcza: "Da mihi animas, cetera tolle tibi" "Daj mi tylko duszę i zatrzymaj resztę", świadczy, że św. Jan Bosco pozostał wierny przesłaniu matki.
Ten wspaniały "apostoł młodzieży" jest człowiekiem prawie nam współczesnym. Zorganizował Towarzystwo św. Franciszka Salezego i grupę dziewcząt pod opieką Matki Boskiej Wspomożycielki. Całe życie poświęcił trosce o młodych chłopców i dziewczęta. Umarł w roku 1888; został kanonizowany przez papieża Piusa XI w roku 1934.
Modlitwa: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Amen.

(15kB)

1 lutego - Św. Brygidy z Kildare, dziewicy, patronki Irlandii
Św. Brygida jest znana jako patronka Irlandii. Urodzona w Fanghart w Irlandii, około roku 450, z rodziców ochrzczonych przez św. Patryka, już od dzieciństwa okazywała oznaki świętości. Legenda głosi, że prosiła Boga, aby zabrał jej urodę, by mogła uniknąć małżeństwa i podążać za swym powołaniem religijnym. Ale kiedy otrzymała welon dziewictwa od św. Mela, wróciła jej uroda.
Założyła pierwszy w Irlandii klasztor w Kildare ("Cil Dara - Dębowy kościół"), którym kierowała przez wiele lat. Zorganizowała również wspólnoty w innych częściach Irlandii; jej modlitwy i cuda wywarły olbrzymi wpływ na ówczesną epokę rozwoju Kościoła w Irlandii.
Św. Brygida była hojna i pogodna, gwałtowna i energiczna. Jej jedynym pragnieniem było pomagać biednym i potrzebującym i nieść im ulgę w cierpieniach. Pewnego razu jeden z przyjaciół przyniósł jej koszyk dorodnych jabłek. Święta od razu rozdała je tłumowi chorych, którzy tłoczyli się wokół niej. Przyjaciel wykrzyknął: "One były dla ciebie, nie dla nich". Św. Brygida powiedziała po prostu: "Co jest moje, należy do nich". Umarła w roku 525 i została pochowana w Downpatrick, w tym samym grobie co św. Patryk i Kolumban.
Modlitwa: Panie Boże nasz spraw, aby Twoja wierna oblubienica św. Brygida zapaliła w nas płomień miłości na wieczną chwałę Twojego Kościoła. Amen.

(19kB)

2 lutego - Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni
Drugi dzień lutego, który jest świętem Ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni, jest także świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Inną nazwą tego popularnego święta jest Matki Boskiej Gromnicznej.
Czterdzieści dni po narodzinach Dzieciątka, Maryja i Józef zanieśli Je do świątyni w Jerozolimie, aby ofiarować Je Panu, jak nakazywało Prawo Mojżeszowe. Przynieśli ze sobą parę gołębi, dar składany zazwyczaj przez biednych. Prawo Mojżeszowe nakazywało, aby pierworodnego ofiarowywać Bogu w podzięce za zachowanie przy życiu Izraelitów w Egipcie przez Anioła Zniszczenia. Prawo nakazywało również, aby czterdziestego dnia po urodzinach dziecka matka złożyła ofiarę oczyszczenia z niewinnej krwi: owieczki i młodego gołębia lub, jeśli jest biedna, pary młodych gołębi albo turkawek.
W czasie ofiarowania i oczyszczenia był w świątyni sprawiedliwy i bogobojny mąż zwany Symeonem. Rozpoznał on w dziecku Mesjasza i biorąc je w ramiona, oświadczył, że jest On Zbawcą, Światłem Narodów i Chwałą Izraela.
Tego dnia święci się świece, które następnie niesie się w procesji, z odpowiednimi modlitwami i ceremoniałem. Poświęcone świece woskowe symbolizują człowieczeństwo, które Syn Boży przyjął i oznaczają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem świata przez Swoją naukę, łaskę i przykład. Są one również symbolem gorącej wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem w pokornym posłuszeństwie wobec Jego Ewangelii i naśladowaniu Jego cnót.
Poświęcone świece są zapalane podczas Mszy św. i innych nabożeństw kościelnych; przy udzielaniu wszystkich sakramentów, z wyjątkiem sakramentu pokuty; przy udzielaniu błogosławieństw, na procesjach i w czasie innych ceremonii liturgicznych. W każdym domu katolickim powinny być przynajmniej dwie poświęcone świece, aby można było zapalić je podczas udzielania choremu sakramentów, w chwilach szczególnie niebezpiecznych, w czasie udzielania błogosławieństwa lub rodzinnych nabożeństw.
Modlitwa: Wszechmocny i wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Amen.

(10kB)

3 lutego - Św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło
Błogosławienie gardła, które przypomina wstawiennictwo św. Błażeja, stało się bardzo popularnym nabożeństwem. Św. Błażej, biskup i męczennik, poświęcił młodość studiom filozoficznym, potem został lekarzem. Po wyświęceniu na księdza został mianowany biskupem Sebasty w Armenii, tam wpadł w ręce władcy Agrykola i został wtrącony do więzienia. Kiedy prowadzono go do więzienia, pewna stroskana matka, której dziecko cierpiało na chorobę gardła, poprosiła go o pomoc. Za jego wstawiennictwem dziecko zostało uzdrowione. Od tego czasu często proszono go o pomoc w podobnych przypadkach. Po okrutnych torturach ścięto go w roku 316. Za jego pośrednictwem wielu ludzi zostało wyleczonych z chorób gardła lub zdołało się przed taką chorobą uchronić.
Kapłan, udzielając choremu błogosławieństwa, trzyma dwie skrzyżowane świece i dotykając nimi gardła, modli się, aby przez zasługi i wstawiennictwo św. Błażeja chory był uwolniony od chorób gardła i wszelkiego zła. Kapłan mówi: "Przez wstawiennictwo św. Błażeja, biskupa i męczennika, niech uwolni cię Bóg od choroby gardła i od wszelkiej innej choroby. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".
Modlitwa: Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja, męczennika, wysłucha prośby Twojego ludu i spraw, abyśmy się cieszyli pokojem w życiu doczesnym, i otrzymali pomoc do osiągnięcia życia wiecznego. Amen.
W dzień św. Błażeja kapłan udziela błogosławieństwa dwoma skrzyżowanymi gromnicami. Ma ono chronić od chorób gardła i przypominać o tym, by godnie wykorzystywać dar mowy. Przystępują do niego wszyscy wierni, nie tylko chorzy na choroby gardła.

(55kB)

3 lutego - Św. Oskara, biskupa, patrona Skandynawii
Znany jako "apostoł Północy", a zwłaszcza Danii i Szwecji, św. Oskar urodził się w roku 801 niedaleko Amiens, w rodzinie szlacheckiej. Za młodu pobierał nauki w opactwie benedyktyńskim w Starej Korbei w Pikardii, następnie został zakonnikiem i opatem w Nowej Korbei w Westfalii.
Ożywiony ogniem miłości Bożej i chęcią szerzenia wiary, wyruszył do Danii, której władca przyjął niedawno wiarę chrześcijańską. Zaledwie założył szkołę w Szlezwiku, został wygnany przez miejscowych pogan. Podróżując po Szwecji, święty zbudował tam pierwszy kościół chrześcijański. W roku 832 został mianowany biskupem Hamburga, a w roku 848 arcybiskupem w Bremie. W roku 854 powierzono mu zorganizowanie hierarchii kościelnej w krajach skandynawskich. W roku 854 powrócił do Danii, nawrócił Eryka, króla Jutlandii i usiłował zwalczać handel niewolnikami. Umarł w roku 865.
Modlitwa: Boże, Ty posłałeś do ludów bałtyckich świętego Oskara, biskupa, jako apostoła Ewangelii, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli w świetle Twojej prawdy. Amen.

(10kB)

4 lutego - Św. Weroniki, dziewicy
Św. Weronika, pobożna niewiasta jerozolimska, towarzyszyła Chrystusowi na Górze Kalwarii i podała mu chustę, na której pozostawił wizerunek Swojej Twarzy. To wydarzenie jest upamiętnione w szóstej stacji Drogi Krzyżowej.
Włoska legenda podaje, że wizerunkiem tym, zwanym Chustą Weroniki, święta uleczyła cesarza Tyberiusza, a następnie pozostawiła chustę pod opieką papieża Klemensa i jego następców. Legenda francuska mówi, że św. Weronika wyszła za mąż we Francji za nawróconego Zacheusza i towarzysząc mu do Rzymu pozostawiła go jako eremitę w Rocamadour; potem asystowała Marcjanowi i zaniosła relikwie Najświętszej Maryi Panny do Soulac, gdzie umarła. Niektórzy utożsamiają ją z "kobietą cierpiącą na krwotok", którą uleczył Jezus.
Historia z chustą miała szeroki oddźwięk przez wszystkie wieki chrześcijaństwa, ponieważ znakomicie ilustruje pewną ponadczasową i ogólnoludzką prawdę o współczuciu dla Chrystusa w Jego cierpieniach.
Modlitwa: Panie Boże, który zesłałeś niebiańskie dary na św. Weronikę, dziewicę, pomóż nam naśladować ją w naszej ziemskiej wędrówce i wraz z nią cieszyć się wieczną szczęśliwością w niebie. Amen.

(16kB)

5 lutego - Św. Agaty, dziewicy i męczennicy, patronki pielęgniarek
Św. Agata dziewica urodziła się na Sycylii, w rodzinie szlacheckiej. Wyróżniała się cnotami heroicznymi, została umęczona (w Katanii w roku 251 podczas prześladowania za cesarza Decjusza) ponieważ nie wyraziła zgody na małżeństwo z senatorem rzymskim.
Jej męczeństwo i kult, którym ją otoczono od razu po śmierci, są historycznie udowodnione, ale szczegóły pozostają legendarne. Zgodnie z legendą z VI wieku, senator rzymski Kwitaniusz zadał św. Agacie wiele okrutnych tortur, obcinając jej piersi. Kiedy nadal opierała mu się, rzucono ją na rozżarzone węgle. W tym momencie w całym mieście dały się odczuć podziemne wstrząsy. Bojąc się, że gniew ludu obróci się przeciw niemu, Kwitaniusz rozkazał odprowadzić św. Agatę z powrotem do więzienia, gdzie umarła na skutek tortur. Św. Agata jest nie tylko patronką pielęgniarek, wzywa się Ją także przeciwko trzęsieniom ziemi i chorobom piersi. Jej imię jest wymieniane w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej podczas Mszy św.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, która podobała się Tobie dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. Amen.
***
Wspominając św. Agatę warto rozważyć Słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: "Stawszy się niewolnikami Boga, macie swój owoc ku poświęceniu, a za koniec żywot wieczny" (Rz. 6,22)
oraz Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: "Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu." (2 Kor 3,17-18)
i słowa św. Agaty: "Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem"
Zwyczaj poświęcenia chleba i soli św. Agaty

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 29 stycznia czwarta Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 29 stycznia - 2-rocznica śmierci Ks. Andrzeja Majewskiego - Proboszcza w Czarnej. Uroczysta Msza Święta połączona z modlitwami przy grobie śp. Ks. Andrzeja o godzinie 11.30.
3. W poniedziałek 30 stycznia wspomnienie Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera, Msza Święta o godz. 8:00.
4. We wtorek 31 stycznia wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W środę 1 lutego, wspomnienie Św. Brygidy z Kildare, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W czwartek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej, święto patronalne Róży Różańcowej - Pani Heleny Sidorskiej - Msza Święta o godz. 10:00, druga Msza Święta o godz. 17:00. Na obu Mszach Świętych poświęcenie gromnic.
(28kB) 7. W czwartek 2 lutego - obchodzony jest także Dzień Życia konsekrowanego - z tej okazji napisany został List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
8. W czwartek 2 lutego - I czwartek miesiąca, módlmy się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
9. W piątek 3 lutego wspomnienie św. Błażeja oraz św. Oskara, biskupów, I piątek miesiąca, Sakrament Pokuty i Pojednania od godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00.
10. W sobotę 4 lutego I sobota miesiąca, wspomnienie św. Weroniki, Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 17:00.
11. W niedzielę 5 lutego Piąta Niedziela zwykła I niedziela miesiąca, Msze Święte z krótką Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 8:00 i 11:00. W tym dniu także wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy - na obu Mszach Świętych poświecenie chleba i soli.
12. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki z ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
13. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy promy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.
14. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w Waszej intencji w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Ursynowie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - STYCZEŃ 2017

Za ewangelizację: Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości. *
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

*Ojciec Święty podał jedną intencję na każdy miesiąc z góry, druga intencja będzie dostosowana do bieżących wydarzeń.

Hasło nowego Roku Kościelnego 2016/2017: "IDCIE I GŁOŚCIE"

(67kB)

Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".
(Jan 14,6)

Sakrament Pokuty i Pojednania oraz Komunia Święta - to jest ta Droga.

(91kB)

22 stycznia - III niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (4,12-23)

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło".
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie".
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

(22kB)

23 stycznia 2017 r. - 4 rocznica śmierci ks. Józefa kard. Glempa - Prymasa Polski
Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie), biskup diecezjalny warmiński w latach 1979-1981, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981-2006, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981-1992, prymas Polski w latach 1981-2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981-2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej, od 2009 prymas senior Polski.
Z nauczania ks. Józefa kard. Glempa - Wielki Post 2007:
"Domagamy się szanowania godności ludzkiej nie tylko względem zamożnych, silnych i mądrych. Podstawą religijną przyznania człowiekowi godności ponad całe stworzenie jest to, że został on stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Nadto, człowiek czerpie godność z faktu, że Jezus Chrystus, Syn Boży, sam stał się człowiekiem i otworzył nam drogę do wiecznego zbawienia."

(17kB)

23 stycznia - Św. Ildefonsa, biskupa
Św. Ildefons jest otaczany specjalną czcią w Hiszpanii; wiąże się to ściśle z kultem Najświętszej Maryi Panny, której złożył hołd swoją słynną pracą o Jej niepokalanym dziewictwie. Urodzony około roku 607, Ildefons pochodził z rodziny szlacheckiej; był prawdopodobnie uczniem św. Izydora z Sewilli. Jako młodzieniec wstąpił do klasztoru benedyktynów w Agalii w pobliżu Toledo; następnie został tam opatem. Jako opat uczestniczył w dwu soborach w Toledo w latach 653 i 655.
W roku 657 duchowieństwo i lud wybrali go na arcybiskupa Toledo, został więc następcą swego własnego wuja, św. Eugeniusza. Wypełniał swoje duszpasterskie obowiązki pilnie, żył świątobliwie. Zmarł w roku 667. Jego postać była ulubionym tematem dla średniowiecznych artystów; łączono go z legendą o ukazaniu się Maryi Panny i przedstawiano z kielichem w ręku.
Św. Ildefons był płodnym pisarzem, niestety przetrwały tylko cztery jego dzieła. Oprócz już wymienionego, na uwagę zasługuje fragment historii Kościoła w Hiszpanii; dokument ów obejmuje niemal sześćdziesiąt lat VII wieku i nosi tytuł "O pismach słynnych mężów".
Modlitwa: Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Ildefonsa biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam pokazał. Amen.

(25kB)

24 stycznia - Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pisarzy
Św. Franciszek, syn hrabiego Sales, urodził się niedaleko Annecy w Sabaudii w roku 1567. Już jako młody chłopiec zdradzał skłonność do stanu duchownego; tonsurę otrzymał w jedenastym roku życia. Wkrótce potem wyjechał do Paryża na studia teologiczne i filozoficzne, a następnie do Padwy, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i cywilnego. Po powrocie do domu przyjął święcenia kapłańskie; rodzice niechętnie udzielili zgody, ponieważ wybrali dla niego inną drogę życia. Wkrótce otrzymał trudne zadanie misyjne w Chablais, które wówczas było twierdzą kalwinizmu. Nie zważając na olbrzymie trudności wykonywał swoją pracę z apostolskim heroizmem; został też nagrodzony zadziwiającymi przypadkami nawróceń. Wytężoną pracę przerwało dopiero powołanie na biskupa koadiutora w Genewie, a wkrótce potem na biskupa genewskiego w roku 1602. Zaczął teraz gorliwie zajmować się swoją diecezją; pracował zarówno z duchowieństwem, jak i wśród ludu, głosił także nauki wielkopostne poza granicami swojej diecezji. Napisał również kilka instrukcji wychowania wiernych. W roku 1610 z pomocą hrabiny de Chantal założył zakon wizytek, obecnie znany jako zakon św. Joanny Franciszki.
Wśród nieustannych zajęć duszpasterskich św. Franciszek znalazł czas na napisanie dzieła, które na długie wieki uczyniło go sławnym: "Wstęp do życia pobożnego" (1609). Dzieło to ukazuje, jak można uświęcić zwyczajne życie; dla autora nie ma nieważnych problemów, pisze nawet o strojach, uciechach itd. Jego jedynym celem jest doprowadzić czytelnika do miłości Boga i naśladowania Chrystusa.
W epoce odznaczającej się fanatyzmem i zaciekłością sporów św. Franciszek objawia wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego gorliwość duszpasterska, troska o uświęcanie świeckich i przystosowywanie życia religijnego do nowych potrzeb, jest kamieniem milowym w historii życia duchowego. Umarł w roku 1622 ze słowem "Jezus" na ustach; kanonizowany został w roku 1665.
Modlitwa: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Amen.

(113kB)

25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła, apostoła
Św. Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji w rodzinie żydowskiej. Rodzice wywodzili się z pokolenia Beniamina. Był obywatelem rzymskim. Jeśli jako "młody człowiek" był świadkiem ukamienowania św. Szczepana, a jako "starzec" korespondował z Filemonem, musiał urodzić się prawdopodobnie przed początkiem ery chrześcijańskiej.
W celu uzupełnienia wiedzy wysłano go do Jerozolimy, gdzie był uczniem starszego Gamaliela. Wkrótce stał się wytrawnym znawcą dawnego prawa. Posiadł również umiejętność egzegezy i sztukę dysputy. Jako przekonany i gorliwy faryzeusz powrócił do Tarsu jeszcze zanim Chrystus rozpoczął swoją działalność w Palestynie.
W jakiś czas po śmierci Chrystusa, św. Paweł ponownie udał się do Palestyny. Głębokość przekonań i pobudliwe usposobienie rozwinęły się u niego w prawdziwy fanatyzm skierowany przeciwko chrześcijaństwu. Wziął udział w ukamienowaniu pierwszego męczennika św. Szczepana i w zawziętym prześladowaniu chrześcijan.
Na polecenie najwyższego kapłana wyruszył do Damaszku, ażeby wyłapać tam chrześcijan i dostarczyć ich do Jerozolimy. Około północy, niedaleko Damaszku, nagle rozbłysła wokół niego światłość niebieska, ukazał mu się Jezus w Swym uświęconym ciele i zwracając się do niego, przestrzegł przed wykonaniem polecenia arcykapłana. W duszy św. Pawła dokonała się gwałtowna zmiana. Nawrócił się na wiarę chrześcijańską i został jej apostołem.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Amen.

(11kB)

26 stycznia - Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Św. Tymoteusz pochodził z Listry w Grecji. Ojciec jego był Grekiem, matka - Żydówką. Był wychowany w pilnym czytaniu Ksiąg Świętych. Jego matka Eunice, babka Lois i on sam prawdopodobnie nawrócili się podczas pierwszego pobytu św. Pawła w Listrze. Kiedy św. Paweł podczas drugiej podróży misyjnej ponownie przybył do Listry, polecono mu św. Tymoteusza. Apostoł wybrał go na swojego towarzysza. Potem niejednokrotnie wysyłał go w trudnych, poufnych misjach.
Św. Tymoteusz był naocznym świadkiem pierwszego uwięzienia swojego mistrza w Rzymie. Następnie towarzyszył mu jeszcze w ostatniej podróży misyjnej i pozostał w Efezie, aby zaopiekować się tamtejszymi chrześcijanami. Na krótko przed śmiercią Apostoł napisał do niego, wzywając go do powrotu jeszcze przed zimą. Jak głosi legenda, św. Tymoteusz spędził resztę życia w Efezie jako biskup. Został ukamienowany w zimie roku 97; miał wtedy przeszło osiemdziesiąt lat.
Św. Tytus był przyjacielem i uczniem św. Pawła, który mianował go biskupem Krety. Około roku 56 św. Paweł wysłał go w misji do Koryntu, aby zreformował tamtejszą gminę chrześcijańską. Wieść niesie, że należał do najulubieńszych uczniów św. Pawła. W roku 64 św. Paweł wystosował doń list, zalecając mu, aby troszczył się o swoich wiernych. Św. Tytus towarzyszył św. Pawłowi i św. Barnabie na synodzie w Jerozolimie. Nie był obrzezany i chociaż na synodzie judaiści nalegali, aby poddał się temu rytuałowi, św. Paweł odmówił. Według tradycji św. Tytus powrócił na Kretę, by sprawować swój urząd biskupi. Umarł w Gortynie około roku 96.
Modlitwa: Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Amen.

(20kB)

27 stycznia - Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Jerzy urodził się w roku 1871 w Lugine koło Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został kapłanem diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927.
Modlitwa: Boże, Ty w sercu błogosławionego Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw, prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem wiernie naśladowali Chrystusa i wielkodusznie poświęcali nasze życie budowaniu Jego Mistycznego Ciała. Amen.

(17kB)

27 stycznia - Św. Anieli Merici, dziewicy
Urodzona w roku 1474 w Desenzano nad jeziorem Garda we Włoszech, św. Aniela Merici w piętnastym roku życia została tercjarką św. Franciszka. Bóg objawił jej, że zostanie założycielką "towarzystwa" opiekującego się duszami. Założyła dwie szkoły dla dziewcząt: w Desenzano i w Brescii. Skupiwszy wokół siebie dwanaście towarzyszek założyła w Brescii zgromadzenie urszulanek.
Św. Aniela umiała myśleć i wyciągać wnioski: szybko też zrozumiała nową rolę kobiety w społeczeństwie przekształconym przez Odrodzenie. Doszła do wniosku, że wszyscy, którzy się do niej przyłączą, powinni żyć nadal życiem świeckim, ale poświęcić się pracy fizycznej i duchowej, a przede wszystkim wychowaniu do miłosierdzia.
Jej idee wychowawcze znacznie różniły się od założeń szkoły klasztornej. Towarzyszki swoje wolała wysłać do domów uczennic, sądziła bowiem, że dzięki temu wpłynie na poprawę warunków społecznych, gdyż "bałagan w społeczeństwie jest wynikiem bałaganu w rodzinie". Idea zakonu żeńskiego, którego członkinie nie wyróżniałyby się habitami, nie składały uroczystych ślubów i nie przebywałyby w zamknięciu stanowiła w owych czasach duży postęp, chociaż zakon był zobowiązany przyjąć zabezpieczenie kanoniczne, wymagane wówczas od wszystkich zakonnic.
25 listopada 1535 roku na Piazza del Duomo miało miejsce uroczyste założenie kanoniczne zgromadzenia urszulanek. Jako patronkę św. Aniela wybrała św. Urszulę, ponieważ od swej męczeńskiej śmierci św. Urszula była uważana za ideał chrześcijańskiej czystości.
Kiedy umierała w roku 1540, szacowano, że przynajmniej połowa mieszkańców Brescii była luteranami lub kalwinami. Jednak szkoły urszulanek wzmacniały i szerzyły katolicyzm, a w końcu obroniły Włochy przed tym, co dzisiaj nazywamy "nowoczesną niewiarą".
Modlitwa: Boże, Ojcze miłosierny, wysłuchaj modlitw, które zanosi za nas święta Aniela, dziewica, i spraw, abyśmy naśladując jej miłość i roztropność, byli wierni Twojej nauce i świadczyli o niej naszym życiem. Amen.

(14kB)

28 stycznia - Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
Św. Tomasz urodzony około roku 1226 był synem Landulfa, hrabiego Akwinu. Gdy miał pięć lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli zadziwieni jego postępami; prześcignął wszystkich kolegów zarówno w nauce, jak i w ćwiczeniu cnoty.
Kiedy osiągnął wiek, w którym mógł zadecydować o swojej przyszłości, wyrzekł się świata doczesnego i postanowił wstąpić do zakonu św. Dominika, mimo iż rodzina zapatrywała się na to niechętnie. W roku 1243, mając siedemnaście lat, został dominikaninem w Neapolu. Niektórzy członkowie jego rodziny przeszło dwa lata robili wszystko, co w ich mocy, aby złamać jego upór, posłużyli się nawet kobietą lekkich obyczajów, która miała go skusić. Jednak wszystkie te wysiłki poszły na marne i św. Tomasz wytrwał w swoim powołaniu. W nagrodę Bóg obdarzył go cnotą czystości doskonałej, co zjednało mu przydomek "anielskiego doktora".
Ukończywszy nauki w Neapolu, wyjechał na studia do Kolonii, gdzie był uczniem św. Alberta Wielkiego. Koledzy przezywali go "głuchym wołem" z powodu cichego kroku i olbrzymiej postury; w gruncie rzeczy należał do bardzo zdolnych studentów. W wieku dwudziestu dwóch lat zaczął wykładać w Kolonii, równocześnie publikował pierwsze prace. Po czterech latach został wysłany do Paryża. Wtedy uzyskał święcenia kapłańskie. W wieku trzydziestu jeden lat otrzymał doktorat.
W Paryżu zaszczycał go przyjaźnią król, św. Ludwik, który często zapraszał go na obiady. W roku 1261 papież Urban IV wezwał go do Rzymu, gdzie powierzono mu misję nauczania. Św. Tomasz stanowczo uchylał się od przyjęcia jakiejkolwiek godności kościelnej. Nie tylko pisał (jego dzieła obejmują dwadzieścia tomów charakteryzujących się błyskotliwością myśli i jasnością języka), często wygłaszał także kazania, które cieszyły się dużym powodzeniem. Papież Klemens IV ofiarował mu arcybiskupstwo Neapolu, ale i tę propozycję święty odrzucił. Pozostawił wielką spuściznę naukową. Jego fundamentalna "Summa Theologica" pozostała jednak nieukończona: w drodze na drugi sobór w Lugdunie (dziś: Lyon), dokąd udał się na polecenie papieża Grzegorza X, zachorował i zmarł w opactwie cysterskim Fossanuova w roku 1274.
Modlitwa: Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Amen.

(19kB)

29 stycznia - Bł. Bolesławy Lament
Urodziła się 3 lipca 1862 r. w Łowiczu. Lata dzieciństwa i młodości błogosławionej Bolesławy przypadły na okres szczytowego antagonizmu narodowo-wyznaniowego panującego po upadku powstania styczniowego. Po ukończeniu rosyjskiego progimnazjum w Łowiczu i uzyskaniu pełnych kwalifikacji krawieckich w Warszawie, otworzyła pracownię krawiecką w rodzinnym mieście. Pracując zawodowo, prowadziła głębokie życie wewnętrzne pod kierunkiem ks. Antoniego Chmielowskiego, wikariusza kolegiaty łowickiej. W dwudziestym drugim roku życia wstąpiła do Zgromadzenia Rodziny Maryi w Warszawie.
Po kilku latach wypełnionego wiernością życia zakonnego, doświadczyła wewnętrznej niepewności co do wyboru zgromadzenia. Po wygaśnięciu ślubów czasowych, za radą spowiednika, opuściła Zgromadzenie Rodziny Maryi z zamiarem wstąpienia do zakonu klauzurowego. Wstąpienie pragnęła poprzedzić rekolekcjami, podczas których spotkała się ze sprzeciwem rekolekcjonisty odnośnie do jej życiowej decyzji. Rekolekcjonista wskazał jej pracę społeczno-religijną wśród dzieci i młodzieży narażonej na utratę wiary i katolickiego ducha jako pilniejszą dziedzinę odpowiedzialności.
Błogosławiona Bolesława od początku swego życia doświadczyła rzeczywistości podzielonego chrześcijaństwa. Głęboko przejęta Chrystusową modlitwą "aby wszyscy stanowili jedność" boleśnie przeżywając fakt rozdarcia Kościoła, pragnęła podjąć działalność zmierzającą do pojednania Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem prawosławnym. W ówczesnych warunkach, bez ryzyka narażenia wolności, a nawet życia, było to niemożliwe. Jednak jej miłość do Boga i gotowość na każdą ofiarę, aby tylko pomóc ludziom się zbawić, była większa od obiektywnych przeszkód. Bolesława kierowana odpowiedzialnością za katolickie wychowanie polskiej młodzieży żyjącej na Białorusi, opuściła w 1903 r. ziemię ojczystą i udała się do Mohylewa.
Błogosławiona Bolesława, pragnąc rozszerzyć działalność zgromadzenia, zapewnić siostrom zdobywanie uniwersyteckiego wykształcenia i uzyskać kościelne zatwierdzenie zgromadzenia, w 1907 r. z całą wspólnotą zakonną przeniosła się do Petersburga, ówczesnej stolicy Rosji i siedziby arcybiskupów mohylewskich. Pełniąc przez 30 lat obowiązki przełożonej generalnej zgromadzenia błogosławiona Bolesława miała duży wpływ na utrwalenie w nim idei ekumenicznych i misyjnych. Łaskę ekumenicznego i misyjnego powołania ceniła jako największy dar Opatrzności Bożej. W 1935 r. ze względu na podeszły wiek i słabnące zdrowie zrzekła się urzędu przełożonej generalnej. W dalszym ciągu jednak bardzo czynnie angażowała się w działalność zgromadzenia, szczególnie w Białymstoku. Zmarła 29 stycznia 1946 r.
Relikwie Błogosławionej Bolesławy, otoczone wielką czcią wiernych, spoczywają w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, noszącej tytuł Sanktuarium Bł. Bolesławy w Białymstoku przy ul. Stołecznej 5. Liturgiczne wspomnienie obchodzone jest 29 stycznia.
Modlitwa: Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława Maria, poświęcając się pracy w dziele jedności chrześcijan, dała nam wzór żywej wiary, przez jej wstawiennictwo wejrzyj łaskawie na owczarnię Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Amen.

1. W niedzielę 22 stycznia trzecia Niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
2. W ciągu tygodnia Mszy Świętych nie będzie.
3. W nowym tygodniu przypadają wspomnienia:
- w poniedziałek 23 stycznia - 4 rocznica śmierci ks. Józefa kard. Glempa - Prymasa Polski, módlmy się o łaskę życia wiecznego dla Arcybiskupa, - w poniedziałek 23 stycznia wspomnienie św. Ildefonsa lub bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników z Pratulina
- we wtorek 24 stycznia wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła,
- w środę 25 stycznia święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła,
- w czwartek 26 stycznia wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów,
- w piątek 27 stycznia wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa lub Św. Anieli Merici, dziewicy
- w sobotę 28 stycznia wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Módlmy się także o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.
4. W niedzielę 29 stycznia czwarta Niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
(49kB) 5. Od 18 do 25 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan , pod hasłem "Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas" . W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach W kolejnych dniach podejmowane będą tematy:
- 18.I: Jeden umarł za wszystkich
- 19.I: Nie żyjemy już dla siebie
- 20.I: Już nikogo nie znamy według ciała
- 21.I: To, co dawne, przeminęło
- 22.I: Nastało nowe
- 23.I: Bóg pojednał nas ze sobą
- 24.I: Służba pojednania
- 25.I: Pojednani z Bogiem
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan kończy się 25 stycznia - w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła.
6. W dniu 26 stycznia obchodzić będziemy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce - jest to dzień modlitw poświęcony islamowi. Został ustanowiony w 2001 roku przez Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Jednym z inicjatorów modlitewnych spotkań katolików i muzułmanów była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości. W czasie Dni Tatarskich w Warszawie w 1997 r. zrodziła się idea powołania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Członkowie Rady spotkali się w 1999 r. z Janem Pawłem II w Drohiczynie.
7. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
8. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.
9. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.
10. Wpatrując się w św. Pawła Apostoła szukajmy Światła Bożego, które nas oślepi, da nowe spojrzenie i poprowadzi ku nawróceniu. Szczęść Boże.

(184kB)

(50kB)

15 stycznia - II niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana (1, 29-34)

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi".
Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym".
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

(19kB)

17 stycznia - wspomnienie Św. Antoniego, opata
Św. Antoni urodził się w Kome w Górnym Egipcie w roku 251. Jego rodzice byli bogatymi i cnotliwymi chrześcijanami. Rozdawszy swoje majętności biednym, młody człowiek udał się na pustkowie. Żył tam przez wiele lat jako eremita, heroicznie umartwiając się i poświęcając milczeniu, modlitwie i pracy fizycznej.
Po dwudziestu latach ciężkich pokus i walk z szatanem rozgłos jego świętości i cudów oraz siła jego przykładu i sława ściągnęły do niego setki naśladowców. Przekazał im swoje nauki. W roku 305 założył w oazie Farium wspólnotę religijną cenobitów (mnisi żyli w oddzielnych celach). Umarł w roku 356, w wieku 105 lat, w swej pustelni na górze Kolzim, w pobliżu Morza Czerwonego.
Modlitwa: Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego, opata, na pustynię, aby Ci służył z podziwu godną gorliwością, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wyrzekali się samych siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko. Amen.

(9kB)

18 stycznia - wspomnienie Św. Małgorzaty Węgierskiej, zakonnicy
Każdy, kto odwiedza Budapeszt, zna Wyspę św. Małgorzaty. Swoją nazwę zawdzięcza ona Małgorzacie Węgierskiej, beatyfikowanej już sześć lat po śmierci, 18 stycznia 1270 r., a kanonizowanej 19 listopada 1943 r. przez papieża Piusa XII. Małgorzata, córka króla węgierskiego Beli IV, jako młoda dziewczyna odrzuciła wszystkich starających się o jej rękę - m.in. Karola Andegaweńskiego i polskiego księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego - już w 1254 r. złożywszy śluby zakonne, została dominikanką. Wcześniej jej ojciec polecił wybudować na wyspie Hasen (późniejsza Wyspa św. Małgorzaty na Dunaju) klasztor dominikański. Życie Małgorzaty było naznaczone niezwykle surową pokutą. Do końca życia w niemal heroiczny sposób opiekowała się chorymi siostrami. Wkrótce po śmierci Małgorzaty lud węgierski zaczął ją czcić jako świętą.
W ikonografii Małgorzatę przedstawia się zwykle jako zakonnicę z lilią i koroną - którą wszak wzgardziła u stóp; czasem jej płaszcz pokrywają gwiazdy. Piękne przedstawienia można oglądać w kościołach: św. Dominika w Perugii, św. Augustyna w San Gimignano oraz S. Maria sopra Minerva w Rzymie.

(19kB)

19 stycznia - wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie koło Krosna w rodzinie średniozamożnych rolników. Jego rodzice byli głęboko pobożni i przekazali przyszłemu świętemu żywą wiarę.
Modlili się razem na różańcu, uczestniczyli w życiu parafii. Od szóstego roku życia Józef był ministrantem, co było dla niego źródłem wielkiej radości. Po ukończeniu szkoły w Korczynie uczęszczał do liceum w Rzeszowie. W tym czasie pogłębiało się w nim pragnienie, by zostać kapłanem. Po zdaniu matury w 1860 r. wstąpił do seminarium w Przemyślu. Dzięki swojej uprzejmości i duchowi przyjaźni był bardzo lubiany przez kolegów. Po przyjęciu święceń prezbiteratu 17 lipca 1864 r. przez rok pracował w parafii w Samborze, skąd w 1865 r. udał się na dwuletnie studia do Rzymu.
W Wiecznym Mieście
Zamieszkał w świeżo zorganizowanym Kolegium Polskim. Rzym oczarował go wspaniałymi bazylikami i kościołami, dlatego w każdą sobotę odwiedzał nowy kościół. Studiował bardzo intensywnie, zdobywając w ciągu zaledwie dwóch lat dwa doktoraty - z teologii i prawa kanonicznego. Słuchał wykładów m.in. w Kolegium Rzymskim (dzisiaj Papieski Uniwersytet Gregoriański). Był bardzo zdolny, a przy tym niezwykle pracowity.
Starał się dobrze planować i wykorzystywać czas przeznaczony na studia. Przy całej intensywności nauki bardzo dbał o wysoki poziom swego życia duchowego. Troszczył się o codzienną modlitwę i czytanie duchowe. Praktykował tzw. małe rekolekcje, poświęcając jeden dzień w miesiącu na skupienie i przedłużoną modlitwę. Bardzo głębokim przeżyciem były dla niego rekolekcje ignacjańskie odprawione pod kierunkiem ojca jezuity. Pod ich wpływem zrobił wiele postanowień, m.in. by każdego dnia robić dwa rachunki sumienia. Doświadczenie to było tak wielkie, że przez jakiś czas miał zamiar wstąpić do Towarzystwa Jezusowego.
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Po powrocie do Przemyśla w 1869 r. wykładał teologię pastoralną w tamtejszym seminarium. W latach 1877-1899 mieszkał w Krakowie, gdzie był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. To dzięki niemu ten ważny dla kultury narodowej uniwersytet bardzo się rozwinął. Obok pracy na uczelni bardzo dbał o przepowiadanie słowa Bożego i troszczył się o krakowskich biedaków.
Sam praktykował i gorliwie szerzył piórem nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Mieszkał w tym czasie u franciszkanów i wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. W 1894 r. założył w Krakowie Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa, które miało troszczyć się o potrzebujących i szerzyć kult Serca Zbawiciela. Napisał do sióstr sercanek: Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodzicielka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego.
Biskup przemyski
W 1899 r. ks. Józef Pelczar został mianowany biskupem pomocniczym w Przemyślu, a od 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem przemyskiej diecezji. W krótkim czasie rozwinął w niej bogatą działalność duszpasterską: powstało wiele nowych parafii i stowarzyszeń kościelnych, urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne. Bardzo dbał o wykształcenie księży, kierując do nich wiele listów poświęconych duchowej formacji. Zwołał też synod diecezjalny, by ożywić działalność duszpasterską w 1902 r. założył Małe Seminarium. Przeprowadził reformę nauczania religii w szkołach podstawowych w całej diecezji. Z wielką gorliwością wizytował parafie, dbając o kształtowanie w wiernych ducha świętości. Bardzo wiele czasu poświęcał na modlitwę, z której czerpał natchnienie i inspirację do posługi pasterza diecezji.
Podobnie jak wcześniej w Krakowie, również w Przemyślu bp Józef Pelczar otaczał troską ubogich. Obok pracy duszpasterskiej żywo interesował się też przemianami społeczno-kulturowymi na terenach Polski ciemiężonej przez trzech zaborców. W czasie trwania I wojny światowej (1914-1918) Przemyśl zajęty był przez Moskali, którzy zrabowali miasto, nie oszczędzając pałacu biskupa.
Józef Pelczar zmarł 28 marca 1924 r., pozostawiając żywy przykład świętości. Beatyfikował go Jan Paweł II 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie, zaś 18 maja 2003 r. w Rzymie kanonizował go razem z bł. Urszulą Ledóchowską. Przypomniał wtedy: Dewizą życia biskupa Pelczara było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny." To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi Chrystusowi przez Maryję. Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko, jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii.
Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara znajdują się w przemyskiej katedrze, gdzie wielu wiernych modli się do Boga za przyczyną świętego biskupa. W szczególny sposób bp Pelczar jest czczony w krakowskim kościele sercanek, gdzie znajduje się poświęcona mu kaplica. Jego wspomnienie przypada 19 stycznia.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, dozwól przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana...
Z HOMILII KANONIZACYJNEJ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
Ojciec Święty Jan Paweł II 18 maja 2003 r. na Placu św. Piotra w Rzymie powiedział:

Dewizą jego życia [ bp Pelczara] było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny". To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi Chrystusowi przez Maryję.
Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. "Zdumienie - mówił - musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament". To zdumienie wiary nieustannie budził w sobie i w innych. Ono prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która "w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła"; Tej, która nosząc w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była "tabernakulum" - pierwszym "tabernakulum" w historii (por. encyklika Ecclesia de Eucharistia, 55). Zwracał się więc do Niej z dziecięcym oddaniem i z tą miłością, którą wyniósł z domu rodzinnego, i innych do tej miłości zachęcał. Do założonego przez siebie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pisał: "Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodzicielka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego"...

(20kB)

20 stycznia - wspomnienie Św. Fabiana, papieża i męczennika
Św. Fabian był papieżem w latach 236-250, obejmując tron po śmierci św. Antera. Wysłał św. Dionizego i innych głosicieli Ewangelii do Galii i potępił Prywacjusza, twórcę nowej herezji w Afryce. Św. Cyprian, który ten ostatni fakt opisał, nazywa św. Fabiana niezrównanym człowiekiem. Poniósł śmierć męczeńską w roku 250, w siódmym prześladowaniu zarządzonym przez cesarza Decjusza.
Modlitwa: Boże, Ty jesteś chwałą Twoich kapłanów, spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Fabiana, papieża i męczennika, umacniali się w wierze, którą wyznawał, i godnie Tobie służyli. Amen.

(57kB)

20 stycznia - wspomnienie Św. Sebastiana, męczennika
Św. Sebastian urodził się w Narbonne w Galii, nauki pobierał w Mediolanie, umęczony został w Rzymie około roku 284.
Według legendy z piątego wieku, której historyczna prawdziwość jest obecnie kwestionowana, zaciągnął się do wojska w Rzymie około roku 283, aby pilnować skazanych na śmierć męczenników. Kiedy Dioklecjan wyjechał na Wschód, św. Sebastian nadal cieszył się zaufaniem Maksymiana*, koadiutora Imperium.
Legenda z V wieku głosi, iż św. Sebastian starannie ukrywał swoją wiarę. W końcu został jednak zdemaskowany i oskarżony. Cesarz Dioklecjan skazał go na śmierć przez zastrzelenie z łuku. Wyrok wykonano i sądzono, że św. Sebastian nie żyje. Strzała raniła go tylko. Odzyskawszy zdrowie, udał się do cesarza, wyrzucając mu jego zbrodnie przeciwko chrześcijanom. Cesarz zdziwił się zobaczywszy, że św. Sebastian jeszcze żyje i rozkazał zatłuc go pałkami, a ciało wrzucić do kloaki. Pobożna wdowa wydobyła je i pochowała w katakumbach. Św. Sebastian jest czczony jako patron w zaraźliwych chorobach.
Modlitwa: Boże, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem świętego Sebastiana, męczennika, słuchali więcej Ciebie niż ludzi. Amen.
*Casarz rzymski Maksymian - Marcus Aurelius Valerius Maximianus, Maximianus Herculius (ur. ok. 250 r. w Sirmium w Panonii - zm. 310 r.)

(23kB)

21 stycznia - wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, patronki Dzieci Maryi
Św. Agnieszka została umęczona podczas krwawych prześladowań za cesarza Dioklecjana, około roku 304, w wieku trzynastu lat, i stała się jedną z najbardziej znanych i najświętszych męczenniczek rzymskich. Jej imię do dziś znajduje się w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej Mszy św.
Opis jej męki pochodzi z piątego wieku i obecnie nie jest uważany za całkowicie wiarygodny, trochę jednak nam o niej mówi. O jej rękę rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich młody rzymski szlachcic oczarowany jej wielką urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką.
Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających ten przybytek nie śmiał zbliżyć się do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach.
Młoda święta wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa. Co wytrwalszych zalotników ogarnęła złość. Znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została skazana na ścięcie. "Udała się na miejsce kaźni - mówi św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub".
Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Święta poszła na spotkanie Nieśmiertelnego Małżonka, którego ukochała bardziej niż życie. Pochowano ją przy Via Nomentana, a cesarz Konstantyn wybudował bazylikę ku jej czci.
Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw, abyśmy naśladowali stałość w wierze świętej Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy. Amen.

(14kB)

22 stycznia - wspomnienie Św. Wincentego, diakona i męczennika
Św. Wincenty był archidiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii.
Walerego skazano na wygnanie. Św. Wincenty został poddany strasznym torturom i zmarł z odniesionych ran. Według legendy (która, jak się zdaje, została później znacznie rozszerzona) został nabity na żelazny hak, zawieszony nad rozpalonym rusztem i pieczony, a następnie wrzucony do lochu, którego podłogę pokrywały ostre skorupy. Mimo to jego wiara była niewzruszona (widząc to, jego dozorca więzienny nawrócił się). Święty żył aż do chwili, gdy jego przyjaciołom pozwolono go zobaczyć i przygotować dla niego posłanie, na którym wyzionął ducha.
Sława świętego szybko rozeszła się po całej Galii, sięgając aż do Afryki. Znamy kilka kazań św. Augustyna głoszonych w jego święto.
Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, napełnij nas Twoim Duchem i daj nam tę miłość, która pomogła świętemu Wincentemu, męczennikowi, znieść zwycięsko wszystkie tortury. Amen.

(20kB)

22 stycznia - wspomnienie Św. Wincentego Palottiego, kapłana
Urodzony w Rzymie w roku 1795, św. Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Jest autorem nowatorskiego programu, który zakłada współpracę w apostolstwie ludzi świeckich i kapłanów.
Jasno uświadamiał sobie także liczne niedostatki w dziedzinie codziennej egzystencji, które utrudniały rozpowszechnianie się wiary. Otrzymywane z różnych źródeł ogromne sumy pieniężne wydawał na pomoc dla biednych i upośledzonych. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej.
By móc działać duszpastersko jeszcze skuteczniej, w 1835 r. Wincenty Pallotti założył Stowarzyszenie Apostolatu Katolickiego, zwane potocznie zgromadzeniem pallotynów. Początkowo chodziło o grupę księży. Niebawem jednak założyciel zaczął apelować także do ludzi świeckich o współpracę w dziele apostolskim. W 1843 r. Wincenty Pallotti powołał do życia Zgromadzenie Sióstr Pallotynek.
Wincenty Pallotti zmarł 22 stycznia 1850 r. w Rzymie i został pochowany w kościele S. Salvatore in Onda. Kanonizowany przez papieża Jana XXIII 20 stycznia 1963 r.
Modlitwa: Boże, który nauczyłeś Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości Boga i bliźniego, pomóż nam praktykować dzieło miłosierdzia przez naśladowanie Twojego kapłana, św. Wincentego, i zasłużyć na to, aby powiększyć zastępy błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W niedzielę 15 stycznia druga Niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 15 stycznia Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017 obchodzony pod hasłem "Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu". Módlmy się w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i wypełniajmy słowa Papieskiego Orędzia.
3. W niedzielę 15 stycznia Parafia w Wołkowyi zaprasza na Mszę Świętą o godz. 10:30 oraz BIESZCZADZKIE KOLĘDOWANIE - XV Festiwal Kolęd i Pastorałek ok. godz. 12:00.
4. Wspomnienia świętych, błogosławionych i Msze Święte:
- w poniedziałek 16 stycznia Msze Święte o godz. 8:00 i pogrzebowa śp. Przemysława "CHMIELA" Chmielewskiego o godz. 14:00,
- we wtorek 17 stycznia wspomnienie św. Antoniego, opata, Msza Święta o godz. 8:00,
- w środę 18 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00,
- w czwartek 19 stycznia wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej w latach 1900-1924, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Msza Święta o godz. 17:00,
- w piątek 20 stycznia wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika, albo św. Sebastiana, męczennika, Msza Święta o godz. 8:00,
- w sobotę 21 stycznia wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.
(49kB) 5. We wtorek 17 stycznia obchodzić będziemy Dzień Judaizmu, którego celem jest ponowne odkrycie więzi katolików z judaizmem poprzez wgłębienie się we własną tajemnicę.
6. Od 18 do 25 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan , pod hasłem "Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas" . W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach W kolejnych dniach podejmowane będą tematy:
- 18.I: Jeden umarł za wszystkich
- 19.I: Nie żyjemy już dla siebie
- 20.I: Już nikogo nie znamy według ciała
- 21.I: To, co dawne, przeminęło
- 22.I: Nastało nowe
- 23.I: Bóg pojednał nas ze sobą
- 24.I: Służba pojednania
- 25.I: Pojednani z Bogiem
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan kończy się 25 stycznia - w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła.
7. W dniu 26 stycznia obchodzić będziemy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce - jest to dzień modlitw poświęcony islamowi. Został ustanowiony w 2001 roku przez Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Jednym z inicjatorów modlitewnych spotkań katolików i muzułmanów była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości. W czasie Dni Tatarskich w Warszawie w 1997 r. zrodziła się idea powołania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Członkowie Rady spotkali się w 1999 r. z Janem Pawłem II w Drohiczynie.
8. W czwartek 19 stycznia nasi Bracia Grekokatolicy i Prawosławni obchodzić będą uroczystość Objawienia Pańskiego, Pokłon Trzech Króli oraz Chrzest Pana Jezusa - tzw. Jordan. Zachęcamy do modlitwy o jedność Chrześcijan i uszanowania dnia świątecznego w Cerkwiach.
9. W niedzielę 22 stycznia - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
11. Mając chorych i cierpiących w gronie rodziny i przyjaciół módlmy się w intencji naszych bliskich i za wszystkich opiekujących się chorymi. W kręgu wzajemnej modlitwy prośmy Boga o Jego Łaski i godzenie się z Wolą Bożą na każdy dzień.
12. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.
13. Boże Błogosławieństwo, Opieka Matki Najświętszej oraz Wiara, Nadzieja i Miłość niech nam towarzyszą w nowym tygodniu.

(184kB)
(32kB)

8 stycznia - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?"
Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

(16kB)

13 stycznia
Św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła

Św. Hilary urodził się około roku 310 we Francji, w jednym z najstarszych rodów szlacheckich. Wychowano go w duchu pogańskim. Własne poszukiwania filozoficzne i lektura Pisma św. sprawiły, iż poznał prawdziwą wiarę i przyjął chrzest. Zaczął żyć zgodnie z zasadami wiary, której został wyznawcą, i jakkolwiek nie był duchownym, żarliwie utwierdzał innych w prawdziwym chrześcijaństwie.
Jeszcze przed nawróceniem ożenił się. Żona, z którą miał córkę imieniem Apra, jeszcze żyła, gdy wybrano go biskupem Poitiers, w roku 353. Zgodnie z ówczesną praktyką żonaci mężczyźni mogli czasami być podnoszeni do godności biskupiej, ale, jak zaświadcza św. Hieronim, żyli odtąd w celibacie.
W swoich pismach występował przede wszystkim przeciwko herezji ariańskiej i zasłynął jako jeden z najgorliwszych obrońców boskości Jezusa Chrystusa. Na synodzie w Seleucji w roku 360 bronił dekretów nicejskich, wkrótce potem wyjechał do Konstantynopola.
Zmarł w Poitiers w roku 368. Był człowiekiem wielkiej łagodności, łaskawy i uprzejmy dla wszystkich; ale przeciwko cesarzowi Konstancjuszowi, który okazał się wrogiem Kościoła, użył najsurowszego języka. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty Hilary, biskup, wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy coraz lepiej poznawali tę prawdę wiary. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 8 stycznia - Niedziela Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 w kaplicy cmentarnej. Bogu Wszechmogącemu dziękować będziemy za nasz chrzest i włączenie do wspólnoty Kościoła Świętego. Czy znasz swoją datę chrztu świętego? Tą rocznicę warto pielęgnować w swoim życiu tak jak dzień urodzin, dzień I Komunii Świętej i inne ważne daty. Przypomnijmy sobie formułę Chrztu Świętego. Czy wyrzekasz się...? Czy wierzysz...?
2. Ze względu na mróz Mszy Świętych w tygodniu raczej nie będzie.
3. W czwartek 13 stycznia - wspomnienie św. Hilarego - biskupa i doktora Kościoła.
4. W niedzielę 15 stycznia - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 w kaplicy cmentarnej. 5. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
6. Nasz Przyjaciel Przemysław Chmielewski "Chmielu" - już od dłuższego czasu przebywa w szpitalu. Bogu Wszechmogącemu dzięki, że święta spędzi z najbliższymi w domu. Módlmy się nieustannie w Jego intencji, także o siły dla Jego najbliższych.
7. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku niech Bóg Wszechmogący hojnie Błogosławi, byśmy trwali mocni w wierze, a umocnieni Światłem Ducha Świętego głosili Ewangelię Świętą, miłość Bożą, radość Bożą i nadzieję Bożą tam, gdzie panuje smutek i zwątpienie. W troskach i potrzebach wzywajcie wstawiennictwa Matki Bożej. Ave Maryja odnów serca i myśli ludu Bożego. Bogu dziękujcie, z Chrystusem Krzyż dźwigajcie, Ducha rozpalajcie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże
Rada Parafialna, Webmasterka i ks. Piotr Bartnik

(30kB)

1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 2, 16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
(28kB) Panie Jezu, bądź uwielbiony w Najświętszym Sakramencie.
Dziękujemy Ci Panie Jezu, za Twoje Narodzenie,
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Twoje Nauczanie
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Tajemnice, które objawiłeś Apostołom
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Twoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Ostatnią Wieczerzę, Twoją Ofiarę,
Twoje Zmartwychwstanie i Twoją obecność w Komunii Świętej.
Dziękujemy Ci Panie Jezu za wezwanie do spotkania z Tobą
w Słowie Bożym i Eucharystii.
Na progu nowego roku prosimy pokornie
o Twoje Błogosławieństwo na ten czas.
Chcemy Cię naśladować, chcemy czynić świat lepszym.
W Roku Świętym pod hasłem "Idźcie i głoście"
niech wzorem naszym będzie św. Franciszka z Asyżu:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

(20kB)

Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
Św. Bazyli Wielki urodził się w Cezarei Kapadockiej w roku 329. Oboje rodzice i czworo spośród dziesięciorga rodzeństwa zostało zaliczonych w poczet świętych. Uczęszczał do szkół w Cezarei, Konstantynopolu i Atenach, gdzie w roku 352 poznał św. Grzegorza z Nazjanzu. Wkrótce potem otworzył szkołę dla retorów w Cezarei i zaczął praktykować prawo. W końcu postanowił zostać zakonnikiem i w Poncie założył klasztor, którym kierował przez pięć lat. Był autorem słynnej reguły zakonnej, która okazała się najtrwalsza na Wschodzie. Po założeniu kilku innych klasztorów otrzymał święcenia kapłańskie i w roku 370 został arcybiskupem Cezarei, które to stanowisko piastował aż do śmierci w roku 379. Odznaczał się szeroką wiedzą i niestrudzoną pracowitością, był znakomitym oratorem i człowiekiem ogromnego miłosierdzia. Dzięki temu jeszcze za życia zasłużył sobie na przydomek "wielki", a po śmierci zyskał tytuł doktora Kościoła.
(15kB) Św. Grzegorz urodził się w Arianzie pod Nazjanzem w Kapadocji. Oboje rodzice, Grzegorz i Nonna zostali zaliczeni w poczet świętych. Studiował w Cezarei, Aleksandrii i Atenach, gdzie przyjaźnił się ze św. Bazylim i Julianem Apostatą. Po powrocie do Nazjanzu został przez swego ojca ochrzczony i zaczął prowadzić bardzo bogobojne życie. W roku 358 dołączył do św. Bazylego w pustelni ponckiej, gdzie pozostawał do dnia, kiedy jego ojciec, biskup Nazjanzu, wezwał go do siebie i wbrew jego woli konsekrował na biskupa. Nie objął jednak wtedy żadnej diecezji. W roku 372 św. Bazyli mianował go biskupem małego miasta Sazymu. Św. Grzegorz wolał spędzać czas na rozmyślaniach w cichej samotni, ale okoliczności nigdy mu na to nie pozwalały. W roku 381 został mianowany biskupem Konstantynopola, którą to funkcję piastował zaledwie miesiąc, po czym złożył rezygnację. Resztę życia spędził w klasztorze. Zmarł w roku 390. Głębokość wiedzy teologicznej i wspaniałe krasomówstwo uczyniły go jednym z największych doktorów Kościoła Wschodniego.
Modlitwa: Boże, Ty oświeciłeś swój Kościół przykładem i nauką świętych Bazylego i Grzegorza, spraw, abyśmy pokornie poznawali Twoją prawdę i wprowadzali ją w czyn przez miłość. Amen.
W duchu nauczania Ojca Świętego Franciszka i w roku poświęconym św. Bratu Albertowi, skorzystajmy także ze starożytnego Kazania św. Grzegorza z Nazjanzu "O miłości ubogich" .

(20kB)6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego, I piątek miesiąca.
oddajmy cześć Bożemu Dziecięciu i Jego Najświętszemu Sercu
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela".
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Najświętsze Serce Dzieciątka Jezus - zmiłuj się nad nami.

(9kB)

I sobota miesiąca - przed 100 rocznicą objawień fatimskich (13 maja)
Oto Ojciec Święty Jan Paweł II, dziękuje Maryi - Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie Jego życia.
Pierwsze Objawienie Fatimskie miało miejsce 13 maja 1917 roku.
Zamach na Ojca Świętego miał miejsce 13 maja 1981 roku.
Kościół Święty nowenną 9-letnią, przez co miesięczne rozważania przygotowuje się właśnie do 100 rocznicy Objawień Fatimskich.
Módlmy się słowami "Zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju, pod hasłem: budujmy świat wolny od przemocy.
2. Dziś niedziela 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych i krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiejsza niedziela kończy Oktawę Bożego Narodzenia.
3. Za odśpiewanie hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź", będąc w stanie łaski uświęcającej można zyskać odpust zupełny.
4. W naszej Parafii gościmy dziś Alumna Andrzeja Kinala z Bukowca, który zbiera składkę na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
5. W poniedziałek 2 stycznia wspomnienie św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, w czasie Mszy Świętej o godz. 17:00 będziemy modlić się o Światło Ducha Świętego na cały nowy rok.
6. We wtorek 3 stycznia wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus w czasie Mszy Świętej o godz. 17:00 będziemy modlić się o obronę przed złymi duchami przez wstawiennictwo św. Michała i św. Antoniego.
7. W środę 4 stycznia w czasie Mszy Świętej o godz. 17:00 będziemy modlić się o Boże Błogosławieństwo w pracy przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa.
8. W czwartek 5 stycznia wspomnienie św. Jana Nepomucena Biskupa, I czwartek miesiąca, w czasie Mszy Świętej o godz. 17:00 będziemy modlić się o nowe powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego.
9. W piątek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą należy oznaczyć drzwi w swojego domu i budynków gospodarczych K + M + B, choć z łaciny pasowałoby C + M + B od słów "Christus mansionem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Z racji I piątku miesiąca spowiedź przed Mszą Świętą o godz. 7:30 i o godz. 10:30. Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na Dzień Pomocy Misjom.
10. W sobotę 7 stycznia I sobota miesiąca Msza Święta i Różaniec Fatimski o godz. 17:00.
11. W niedzielę 8 stycznia - Niedziela Chrztu Pańskiego. Bogu Wszechmogącemu dziękować będziemy za nasz chrzest i włączenie do wspólnoty Kościoła Świętego. Czy znasz swoją datę chrztu świętego? Tą rocznicę warto pielęgnować w swoim życiu tak jak dzień urodzin, dzień I Komunii Świętej i inne ważne daty. Przypomnijmy sobie formułę Chrztu Świętego. Czy wyrzekasz się...? Czy wierzysz...?
12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku niech Bóg Wszechmogący hojnie Błogosławi, byśmy trwali mocni w wierze, a umocnieni Światłem Ducha Świętego głosili Ewangelię Świętą, miłość Bożą, radość Bożą i nadzieję Bożą tam, gdzie panuje smutek i zwątpienie. W troskach i potrzebach wzywajcie wstawiennictwa Matki Bożej. Ave Maryja odnów serca i myśli ludu Bożego. Bogu dziękujcie, z Chrystusem Krzyż dźwigajcie, Ducha rozpalajcie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
13. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
14. Nasz Przyjaciel Przemysław Chmielewski "Chmielu" - już od dłuższego czasu przebywa w szpitalu. Bogu Wszechmogącemu dzięki, że święta spędzi z najbliższymi w domu. Módlmy się nieustannie w Jego intencji, także o siły dla Jego najbliższych.
15. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - GRUDZIEŃ 2016

Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

Hasło nowego Roku Kościelnego 2016/2017: "IDCIE I GŁOŚCIE"

(67kB)
(117kB)
(93kB)

ZE ŚWIĄTECZNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 2, 1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie".
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
"Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie".

(87kB)

30 grudnia - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Wpatrując się w święte życie Pana Jezusa, Matki Najświętszej i Świętego Józefa, naśladując Ich cnoty, podążajmy drogą miłości do bliskich i spotykanych w życiu ludzi, abyśmy mogli być zbawieni.
Módlmy się w intencji naszych rodzin, w intencji bliskich i najbliższych o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla żyjących oraz o Łaskę życia wiecznego dla zmarłych.
Msza Święta w Górzance o godz. 17:00.

29 grudnia - 4 rocznica śmieci Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej - Biskupa niezłomnego
Msza Święta o łaskę życia wiecznego dla Arcybiskupa o godz. 17:00.

(105kB)


(82kB) Kochani,
Przyjmijcie najlepsze życzenia świąteczne:
aby Boże Dziecię wypraszało potrzebne łaski
- pojednanie, dobroć, uczynność i miłość,
aby Duch Święty udzielał Światła Bożego w wypełnianiu
hasła nowego Roku Kościelnego "Idźcie i głoście".
Kontynuując dzieło Roku Miłosierdzia i za przyczyną św. Brata Alberta
- patrona w najbliższym roku -
prośmy Matkę Najświętszą byśmy podążali szlakami Miłości Miłosiernej
i wspierali potrzebujących,
zwłaszcza najuboższych, bezdomnych i bezrobotnych.
Szczęść Boże
Rada Parafialna, Webmasterka i ks. Piotr Bartnik

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W sobotę 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia, tradycyjny dzień postu. Pamiętajmy, aby wieczerzę wigilijną rozpocząć modlitwą i odczytaniem fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa.
(19kB) (25kB) 2. W noc Bożego Narodzenia 24/25 grudnia - Msza Święta - Pasterka o północy.
W tę noc, kiedy jesteśmy szczególnie wrażliwi na płacz Dziecka, ofiary złożone na tacę podczas Pasterki będą przeznaczone na domy samotnej matki.
3. OD ZWIASTOWANIA (WCIELENIA SYNA BOŻEGO) DO NARODZENIA W czasie Mszy Świętej Pasterskiej zakończenie 9 miesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Z naszej Parafii 25 marca - w Uroczystość Zwiastowania 20 osób przystąpiło do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Gratulujemy Parafialnym Obrońcom Życia, wierząc, że przez Waszą modlitwę i ofiarę Pan Bóg ocalił zagrożone życie dzieci poczętych. Zachęcamy do przyłączenia się do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od 25 marca 2017 r. Szczegółowe informacje na naszej stronie Parafialnej.
4. W związku z 100 rocznicą śmierci św. Brata Alberta od 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. obchodzić będziemy Rok Świętego Brata Alberta. Z tej okazji Biskupi Polscy przygotowali List Pasterski Episkopatu Polski.
5. W niedzielę 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Od 25 grudnia do 1 stycznia trwa oktawa Bożego Narodzenia obchodzona, jako Uroczystości Pańskie - przez modlitwę i udział we Mszy Świętej uczcijmy Boże Dziecię i patronów bieżącego tygodnia.
6. Zachęcamy Parafian do szerokiego otwarcia drzwi grupom kolędników, niosącym dobrą nowinę o Narodzeniu Pana Jezusa W Betlejem. Z radością wychwalajmy Pana przez śpiew kolęd.
7. W najbliższym tygodniu:
- w poniedziałek 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych błogosławieństw owsa, które podaje się chorym zwierzętom i dodaje do wiosennego ziarna siewnego. List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.
- we wtorek 27 grudnia, wspomnienie św. Jana Ewangelisty, Mszy Świętej - nie będzie. Błogosławieństwo wina przesunięte na środę.
- w środę 28 grudnia, Święto Młodzianków - Męczenników - to chłopcy pozabijanych z rozkazu Heroda, Msza Święta o godz. 17:00. W tym dniu przesunięte z wtorku błogosławieństwo i podawanie wina: Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.
- w czwartek 29 grudnia - 4 rocznica śmieci Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej - Biskupa niezłomnego wobec władzy komunistycznej; Wielkiego Budowniczego życia duchowego w diecezji, a także kościołów by służyły wiernym; zatroskanego o opuszczone cerkwie, aby nie niszczały, lecz pozostawały w kulcie. Msza Święta o łaskę życia wiecznego dla Arcybiskupa o godz. 17:00
- w piątek 30 grudnia - święto Świętej Bożej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Msza Święta o godz. 17:00.
- w sobotę 31 grudnia - Nieszpory, Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne i Msza Święta o godz. 15:00.
8. STOP DLA HAŁASU! Drogich Parafian i Gości zachęcamy do uszanowania zwierząt domowych i dzikich mieszkających w naszych zagrodach i lasach. Proszę zrezygnujmy z rac, petard itp. materiałów. Powitajmy Nowy Rok w z radością i spokojem. Środki finansowe przeznaczone na petardy, możemy przekazać na dzieła prowadzone pod patronatem św. Brata Alberta - dla biednych, bezdomnych i bezrobotnych np. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.
9. W niedzielę 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 50. Światowy Dzień Pokoju, pod hasłem: budujmy świat wolny od przemocy. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych Alumn Andrzej Kinal z Bukowca będzie zbierał składkę na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
10. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju, pod hasłem: budujmy świat wolny od przemocy.
11. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
12. Nasz Przyjaciel Przemysław Chmielewski "Chmielu" - już od dłuższego czasu przebywa w szpitalu. Bogu Wszechmogącemu dzięki, że święta spędzi z najbliższymi w domu. Módlmy się nieustannie w Jego intencji, także o siły dla Jego najbliższych.
13. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.

(82kB) (15kB)

18 grudnia - IV Niedziela Adwentu
Nabożeństwa w Adwencie w dni powszednie:
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny godz. 6:00
Roraty ok. godz. 6:30

16-24 grudnia - Nowenna do Dzieciątka Jezus
17-23 grudnia - Tydzień Wielkich Antyfon
19-23 grudnia - spowiedź świąteczna w Dekanacie Solina

(65kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 1, 18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami".
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

17-23 GRUDNIA - CZAS WIELKICH ANTYFON

W sobotę 17 grudnia rozpoczął się czas Wielkich Antyfon, wezwania zaczynające się od zawołania "O..." pochodzą z różnych Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu (figury mesjańskiej), w których Pan Bóg objawia Osobę i Dzieło przyszłego Zbawiciela. Są to następujące wezwania:
- O Sapientia (Mądrości);
- O Adonai (Panie);
- O radix (Korzeniu);
- O clavis (Kluczu Dawida);
- O oriens (Wschodzie);
- O Rex (Królu);
- O Emmanuel.
(113kB) Pierwsze litery słów w języku łacińskim czytane od ostatniego do pierwszego wezwania układają się w słowa "ero cras" oznaczające "jutro przybędę" .
1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz
Przybądź i naucz nas dróg roztropności
Wieczna mądrości!
2. O, Adonai! Wodzu Izraela,
coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
z silnym ramieniem!
3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
zamilkną ludy na widok Twych cudów,
przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli,
wybaw z niewoli!
4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może!
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy
więźniów z ciemnicy!
5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste,
sprawiedliwości słońce promieniste,
przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,
nędznych tysiące!
6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem,
przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
będzie zbawiony!
7. Emanuelu! Królu Prawodawco,
oczekiwanie narodów i Zbawco,
przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
Boże, nasz Panie!

(10kB)

SAKRAMENET POKUTY I POJEDNANIA
W DEKANACIE SOLINA:
19-23 GRUDNIA 2016 R.

- poniedziałek Solina od 15:00, Orelec od 15:00, Bóbrka od 16:00,
- wtorek Myczków 15:00-17:00,
- wtorek Zwierzyń 15:30-16:30 i Myczkowce 16:30-18:00,
- środa Uherce Mineralne 10:00-12:00 i od 15:00-17:00
oraz Rudenka 15:00-16:00,
- czwartek Polańczyk 15:00-17:00,
- czwartek Teleśnica Oszwarowa od 15:00 i Łobozew od 16:00
- piątek Górzanka 15:00-16:30,
- piątek Bereźnica Wyżna 15:30-16:30, Wola Matiaszowa 15:30-16:30 oraz Berezka 17:00-18:00.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(31kB) 1. Dziś niedziela 18 grudnia, IV Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W związku z 100 rocznicą śmierci św. Brata Alberta od 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. obchodzić będziemy Rok Świętego Brata Alberta. Z tej okazji Biskupi Polscy przygotowali List Pasterski na IV Niedzielę Adwentu.
3. W poniedziałek 19 grudnia - Godzinek ku czci NMP i Rorat nie będzie.
4. W wtorek, środę, czwartek i sobotę - Godzinki o 6:00 i Roraty ok. 6:30.
5. W piątek 23 grudnia, Spowiedź Świąteczna w Górzance od 15:00 do 16:30 i Msza Święta.
6. W ciągu tygodnia (19-23 grudnia) Spowiedź Świąteczna w Dekanacie Solina:
- poniedziałek Solina od 15:00, Orelec od 15:00, Bóbrka od 16:00,
- wtorek Myczków 15:00-17:00,
- wtorek Zwierzyń 15:30-16:30 oraz Myczkowce 16:30-18:00,
- środa Uherce 10:00-12:00 i 15:00-17:00 oraz Rudenka 15:00-16:00,
- czwartek Polańczyk 15:00-17:00,
- czwartek Teleśnica Oszwarowa od 15:00 oraz Łobozew od 16:00
- piątek Górzanka 15:00-16:30,
- piątek Bereźnica Wyżna 15:30-16:30, Wola Matiaszowa 15:30-16:30 oraz Berezka 17:00-18:00.
7. W sobotę 24 grudnia, Godzinki i Roraty o godz. 6:00, wspomnienie Adama i Ewy. W tym dniu imieniny ks. abpa Adama Szala - Metropolity Przemyskiego. Z tej okazji Czcigodny Solenizant będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii w kaplicy seminaryjnej w czwartek, 22 grudnia 2016 r. o godz. 8.00.
8. W sobotę 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia, tradycyjny dzień postu. Pamiętajmy, aby wieczerzę wigilijną rozpocząć modlitwą i odczytaniem fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Módlmy się także słowami: "Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywać będziemy. Tobie chwała na wieki wieków. Amen."
9. W noc Bożego Narodzenia 24/25 grudnia - Msza Święta - Pasterka o północy. W tę noc, kiedy jesteśmy szczególnie wrażliwi na płacz Dziecka, ofiary złożone na tacę podczas Pasterki będą przeznaczone na domy samotnej matki.
W czasie Mszy Świętej Pasterskiej zakończenie 9 miesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Z naszej Parafii 25 marca - w Uroczystość Zwiastowania 20 osób przystąpiło do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Gratulujemy Parafialnym Obrońcom Życia, wierząc, że przez Waszą modlitwę i ofiarę Pan Bóg ocalił zagrożone życie dzieci poczętych. Zachęcamy do przyłączenia się do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od 25 marca 2017 r. Szczegółowe informacje na naszej stronie Parafialnej.
10. W niedzielę 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11 W poniedziałek 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych błogosławieństw owsa, które podaje się chorym zwierzętom i dodaje do wiosennego ziarna siewnego.
12. We wtorek 27 grudnia, wspomnienie św. Jana Ewangelisty, Msza Święta o godz. 17:00. W tym dniu błogosławieństwo i podawanie wina: Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.
13. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
14. Nasz Przyjaciel Przemysław Chmielewski "Chmielu" - już od dłuższego czasu przebywa w szpitalu - módlmy się nieustannie w Jego intencji, także o siły dla Jego najbliższych.
15. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.

(82kB) (15kB)

11 grudnia - III Niedziela Adwentu - Niedziela Gaudente
RADUJCIE SIĘ, PAN JEST BLISKO!
Nabożeństwa w Adwencie w dni powszednie:
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny godz. 6:00
Roraty ok. godz. 6:30

16-24 grudnia - Nowenna do Dzieciątka Jezus
17-23 grudnia - Tydzień Wielkich Antyfon
17 grudnia - spowiedź świąteczna w Wołkowyi i kościołach dojazdowych

(65kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 11, 2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" Jezus im odpowiedział: "Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi".
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: "Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(31kB) 1. W niedzielę 11 grudnia, III Niedziela Adwentu - Niedziela Gaudente - Radujcie się Pan jest blisko! Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. Roraty w Adwencie (od poniedziałku do soboty) - Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:30. W ramach czytanek adwentowych wsłuchujemy się we fragmenty o Adwencie i Bożym Narodzeniu z 1892 r. Księdza Biskupa Karola Józefa Fischera -Sufragana Przemyskiego w latach 1901-1931.
3. W ciągu tygodnia na Roratach będzie możliwość nabycia świec CARITAS wspierających Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
4. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 12 grudnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe - Patronki życia poczętego i obu Ameryk. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Meksykańskie Sanktuarium Maryjne w Guadelupe odwiedzają co roku miliony pielgrzymów. Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona w Guadelupe 23 stycznia 1999 r.
- we wtorek 13 grudnia, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, 35 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego,
- w środę 14 grudnia, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła,
- w piątek 17 grudnia - 80 rocznica urodzin Ojca Świętego Franciszka - módlmy się w Jego intencji o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i Opiekę Matki Najświętszej.
5. Od 16 do 24 grudnia modlić się będziemy Nowenną do Bożego Dzieciątka.
6. W sobotę 17 grudnia rozpoczyna się czas Wielkich Antyfon, wezwania zaczynające się od zawołania "O..." pochodzą z różnych Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu (figury mesjańskiej), w których Pan Bóg objawia Osobę i Dzieło przyszłego Zbawiciela. Są to następujące wezwania:
- O Sapientia (Mądrości);
- O Adonai (Panie);
- O radix (Korzeniu);
- O clavis (Kluczu Dawida);
- O oriens (Wschodzie);
- O Rex (Królu);
- O Emmanuel.
Pierwsze litery słów w języku łacińskim czytane od ostatniego do pierwszego wezwania układają się w słowa "ero cras" oznaczające "jutro przybędę" .
7. W sobotę 17 grudnia - pierwszy dzień spowiedzi świątecznej - w Wołkowyi i kościołach filialnych:
- Werlas 10:00-10:40
- Rajskie 11:00-11:30
- Terka 14:00-15:00
- Zawóz 15:10-16:30
- Bukowiec i Wołkowyja 14:00-16:30
8. W niedzielę 18 grudnia IV Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. Przypomnienie o znaczeniu kolorowego opłatka: Opłatek kolorowy nawiązuje do zwyczaju dzielenia się w wieczór wigilijny opłatkiem z trzodą chlewną, zwłaszcza bydłem i końmi. Zwyczaj podkreśla związek rodziny z całym gospodarstwem i fakt przyjęcia Chrystusa w stajni.
10. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
11. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu naszej Świątyni. Dar serca można przekazać na konto Parafii . Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
12. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...
13. Nasz Przyjaciel Przemysław Chmielewski "Chmielu" - już od dłuższego czasu przebywa w szpitalu - módlmy się nieustannie w Jego intencji, także o siły dla Jego najbliższych.
14. Kochani, proszę o modlitwę o siły do walki z chorobą nowotworową dla mojej Mamy - Róży i o łaskę uzdrowienia dla Niej. Dziękuję i pozdrawiam z darem modlitwy w warszawskich Świątyniach. Magdalena.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE ŚWIĘTYCH
(19kB)11 grudnia - wspomnienie Św. Damazego I, papieża
Rodzina św. Damazego pochodziła z Hiszpanii. Jego ojciec po śmierci żony (bądź za jej zgodą) przyjął święcenia kapłańskie i został proboszczem w Rzymie. Syn również wstąpił do stanu kapłańskiego; za pontyfikatu Liberiusza został diakonem kościoła rzymskiego; po śmierci Liberiusza w roku 366 został wybrany papieżem.
Św. Damazy rządził Kościołem od roku 366 do 384. Zwalczał apolinaryzm, donatyzm i inne herezje swego wieku, podnosząc niemało znaczenie i powagę Stolicy Apostolskiej. Był organizatorem dwu soborów rzymskich, w roku 368 i 370. Św. Hieronima, który był jego sekretarzem, zachęcał do pracy nad poprawieniem łacińskiego przekładu Pisma świętego; sam układał wierszowane napisy na grobowcach męczenników. W Rzymie zbudował kościół San Lorenzo in Damaso, przy którym założył archiwum kościelne. W tymże kościele znajdują się jego relikwie.
Starożytni historycy podkreślają jego religijną gorliwość, troskę o czystość wiary, prostotę zachowania, chrześcijańską pokorę i miłosierdzie dla ubogich.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty papież Damazy czcił i miłował Twoich męczenników, spraw, abyśmy za jego przykładem zawsze sławili zasługi świadków wiary. Amen.

(22kB)12 grudnia - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".
Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi (więcej... )
ródło SANCTUS.PL

(18kB)13 grudnia - wspomnienie Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, patronki ociemniałych
Św. Łucja poniosła śmierć męczeńską w Syrakuzach na Sycylii około roku 304. Wszystkie inne świadomości o jej dziejach są raczej legendarne. Opisał je biskup angielski św. Aldhelm pod koniec VII wieku, opierając się na nieautentycznych aktach jej męczeństwa. Wedle tych akt miał odrzucony przez nią wielbiciel oskarżyć ją o wyznawanie chrześcijaństwa. Wtrącona do domu rozpusty, cudem uniknęła zhańbienia. Zginęła przebita mieczem podczas okrutnego prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Od roku 1204 relikwie jej znajdują się w Wenecji. Imię jej zawarte jest w kanonie Mszy św. oraz w litanii do Wszystkich Świętych.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wstawiennictwem świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem postępowali jak dzieci światłości, a w niebie głosili jej chwałę. Amen.

(10kB)14 grudnia - wspomnienie Świętego Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła
Syn tkacza, Jan de Yepez urodził się w Hiszpanii w roku 1542. Od dzieciństwa miał duży kult dla Najświętszej Maryi Panny. Ukończywszy kolegium jezuickie, przywdział w roku 1563 habit karmelitów w klasztorze w Medina del Campo. W cztery lata później otrzymał święcenia kapłańskie.
Wkrótce potem doszło do jego spotkania ze św. Teresą z Avilla. Święta zainteresowała go podjęciem reformy zakonu. Chętnie zabrał się do realizacji jej planów i kiedy w Duruelo powstał pierwszy klasztor karmelitów, Jan de Yepez (późniejszy św. Jan od Krzyża), został pierwszym zakonnikiem.
Pracował nad przeprowadzeniem reformy terezjańskiej w męskich klasztorach, narażony na liczne prześladowania, a nawet uwięzienie w Toledo. Brutalnie gnębiony przez przełożonych, niechętnych reformie, zmarł w klasztorze w Ubeda 14 grudnia 1591 roku. Jest jednym z największych mistyków Kościoła. Był pełnym żaru religijnego głębokim teologiem, znawcą dusz, poetą. Pozostawił szereg pism, wśród których przede wszystkim warto wymienić: "Wstępowanie na górę Karmel", "Ciemną noc duszy", "Pieśń duszy i jej Oblubieńca", "Żywy płomień miłości".
Modlitwa: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana od Krzyża, kapłana, niezwykłą miłością krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, spraw, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli wieczną chwałę. Amen.
Z nauczania Świętego Jana od Krzyża:
1. Kto szuka Boga, utrzymując się jednocześnie przy swoich upodobaniach, w bezczynności, szuka Go po nocy i nie znajdzie. Lecz ten, kto porzucił łoże swych upodobań i rozkoszy, i szuka Go przez ćwiczenie się w cnotach, szuka Go w dzień i znajdzie Go wnet.
2. Cnoty, które zdobywamy z trudem, są zwykle bardzo cenne, najwspanialsze i bardziej stabilne od tych, które nabyliśmy ze smakiem i łagodnością ducha. W czasie suszy, w trudnościach, w cierpieniu cnota zapuszcza swoje korzenie...
3. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj swoją wolę, daj ją ubogim duchem, przyjdź do Chrystusa drogami łagodności i pokory, i idź za Nim aż na Kalwarię i do grobu.
4. I na tym polega działanie Ducha Świętego w duszy przemienionej w miłości, że jej akty, które wzbudza wewnętrznie, rozpłomieniają ją i są żagwiami miłości.
5. Czasem jednak, w pewnych okresach, Bóg dopuszcza, by dusza odczuwała różne przejścia i cierpiała przez nie, by przez to powiększała swe zasługi, potęgowała jeszcze swą miłość.

(82kB) (15kB)

4 grudnia - II Niedziela Adwentu
Nabożeństwa w Adwencie w dni powszednie:
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny godz. 6:00
Roraty ok. godz. 6:30

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny,
ok. 6:30 Msza Święta - Roraty,
12:00-13:00 Godzina Łaski - Kościół będzie otwarty,
17:00 Msza Święta

(8kB)I niedziela miesiąca
ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Uwielbiamy Cię Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który pośród nas jesteś obecny jako nasz Bóg i Odkupiciel.
Dziękujemy Ci za każdy dzień naszego życia i wszelkie dobro, które nas spotyka.
Dziękujemy Ci za każdy trud i wyrzeczenia, które uczymy się przyjmować.
Wpatrując się w Ciebie ukrytego pod Postacią Chleba oddajemy Ci nasze radości i troski.
W tej modlitwie szukamy ratunku i prosimy o łaskę zdrowia i uzdrowienia naszych dusz i ciał.
Oddajemy Ci nasze dziś i nasze jutro i wołamy "Bądź Wola Twoja".
"Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Pokojem" - w naszych rodzinach, w Polsce i na świecie.
Panie Jezu niech dokonuje się przemiana naszych serc, aby były one godne przyjmować Cię w Komunii Świętej.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze - zmiłuj się nad nami.
Amen
W świętym czasie Adwentu módlmy się o Opiekę Bożą i umocnienie Darami Ducha Świętego dla Misjonarzy, Rekolekcjonistów i Spowiedników, a także wypraszajmy łaski dla siebie i naszych bliskich, abyśmy dobrze przygotowali się na święta Narodzenia Pana Jezusa.

(13kB)8 grudnia od 12.00 do 13.00 - Godzina Łaski
W Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., Matka Boża, objawiła się włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari i powiedziała:
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do Kościoła, niech modli się w domu".
Za zezwoleniem władzy duchownej.
Imprimatur ks. biskup dr Rudolf Graber

(65kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 3, 1-12

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
"Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego".
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.
A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
"Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 4 grudnia, II Niedziela Adwentu, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych. Dziś także wspomnienie świętej Barbary - wszystkim Solenizantkom życzymy obfitości Łask Bożych. W modlitwie pamiętajmy także o górnikach i ludziach bezrobotnych. Dziś także XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
2. Roraty w Adwencie (od poniedziałku do soboty) - Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:30.
3. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:
- we wtorek 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w tym dniu rozpoczniemy także Triduum przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
- w środę 7 grudnia wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła,
- w czwartek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny . Rozważać będziemy tajemnicę wiary, która objawia, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół naucza również, że Maryja nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku, jednak prawda pochodzi z czasów apostolskich - początków chrześcijaństwa. Korzystajmy z Darów Bożych zawierzmy nasze życie i naszych bliskich Maryi - Szafarce Łask. Nabożeństwa: 6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, ok. 6:30 Msza Święta - Roraty, 12:00-13:00 Godzina Łaski - Kościół będzie otwarty, 17:00 Msza Święta.
Uroczystość Niepokalanego poczęcia jest świętem patronalnym kobiet, jednej z Róż Różańcowych w naszej Parafii, wielu stowarzyszeń Maryjnych. W tym dniu także 25 rocznica założenia Radia Maryja.
- w piątek 9 grudnia wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin, Msza Święta o godz.
4. W niedzielę 11 grudnia III Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W tym dniu błogosławieństwo opłatków i możliwość ich nabycia. W pakiecie są opłatki białe i jeden kolorowy. Opłatek kolorowy nawiązuje do zwyczaju dzielenia się w wieczór wigilijny opłatkiem z trzodą chlewną, zwłaszcza bydłem i końmi. Zwyczaj podkreśla związek rodziny z całym gospodarstwem i fakt przyjęcia Chrystusa w stajni.
5. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
6. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu naszej Świątyni. Dar serca można przekazać na konto Parafii . Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
7. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...

WSPOMNIENIA LITURGICZNE ŚWIĘTYCH
(20kB)4 grudnia - wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było najkrwawsze. Nie znamy również miejscowości, w której żyła Święta i oddała życie za Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest utkany legendą.
Według niej była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. Azji Mniejszej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa wywołała w nim wielki gniew. Przez pewien czas Barbara była głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. Kiedy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować, jednak jej chłosta wydała się jakby muskaniem pawich piór. W nocy miał ją odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie. Wydał więc wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Barbara poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku.
Być może, że właśnie tak nietypowa śmierć, zadana ręką własnego ojca, rozsławiła cześć św. Barbary na Wschodzie i na Zachodzie. Żywoty jej ukazały się w języku greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a w wiekach średnich we wszystkich językach europejskich. W wieku VI cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola. Stąd zabrali je Wenecjanie w 1202 roku do swojego miasta, by je z kolei przekazać miastu Torcello, gdzie się znajdują w kościele Św. Jana Ewangelisty.
Również w Polsce kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II (XI w.), wspominana jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. W XV św. Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej obrał sobie św. Barbarę za patronkę. W wieku XV wydział teologiczny na Akademii Krakowskiej obrał sobie za patronkę św. Barbarę. Poza Polską św. Barbara jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryngii, południowym Tyrolu, a także w Zagłębiu Ruhry. W Nadrenii uważana jest za towarzyszkę św. Mikołaja - warto wiedzieć, że w wielu miejscach to właśnie ona obdarowuje dzieci prezentami.
Modlitwa: Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(20kB)4 grudnia - wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła
Św. Jan urodził się w Damaszku około roku 675, był synem chrześcijańskiego urzędnika na dworze kalifów. Otrzymawszy gruntowne wykształcenie, objął po ojcu urząd przedstawiciela ludności chrześcijańskiej wobec kalifa. Po trzech latach urzędowania, nie chcąc zaprzeć się wiary, ustąpił i został mnichem w monasterze św. Saby pod Jerozolimą. Gdy cesarz Leon Izauryjczyk począł niszczyć święte obrazy, św. Jan stanął odważnie w obronie ich kultu. Napisał też wiele dzieł teologicznych, wyświetlających całą naukę wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ułożył również mnóstwo hymnów kościelnych. Z pism jego promieniuje wielka osobista świętość, gorąca miłość do Chrystusa, Matki Bożej, Świętych i Kościoła. Był ostatnim z greckich ojców Kościoła. Zmarł w eremie Bar Saba około roku 749, relikwie przeniesiono do Moskwy.
Modlitwa: Spraw, o Panie, aby wspomogły nas modlitwy św. Jana, Twojego kapłana. Niech prawdziwa wiara, której niezmordowanie nauczał, stanie się naszym światłem i siłą. Amen.

(9kB)6 grudnia - wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa, patrona piwowarów, młynarzy, flisaków i notariuszy
Jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Pewne jest tylko, że w początkach IV wieku był biskupem Miry w Azji Mniejszej i że brał udział w I soborze powszechnym w Nicei jako przeciwnik arianizmu. W roku 1087, gdy Mirę opanowali mahometanie, kupcy włoscy wykradli jego relikwie i przewieźli je do Bari w południowych Włoszech.
Przepiękne legendy otaczają jego postać. W niektórych tkwi zapewne źdźbło prawdy. Zdaje się z nich wynikać, że był wzorem dobroci i troski o bliźnich, pełen miłosierdzia i przemyślnej dobroci. Jest również uważany za patrona dzieci, żeglarzy i jeńców; czczony szczególnie na Wschodzie, gdzie zwą go "cudotwórcą". Około roku 340 cesarz Justynian zbudował w Konstantynopolu kościół ku jego czci; pod jego wezwaniem wzniesiono mnóstwo świątyń, również w Polsce.
Modlitwa: Wołamy o Twoją łaskę, Panie. Za wstawiennictwem św. Mikołaja zachowaj nas bezpiecznie pośród niebezpieczeństw, abyśmy mogli bez przeszkód kroczyć drogą, zbawienia. Amen.

(20kB)7 grudnia - wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, patrona producentów pierników i pasieczników
Św. Ambroży urodził się około roku 340. Jego ojciec był prefektem Galii. Wcześnie osierocony przez ojca, powrócił ze swoją matką do Rzymu, gdzie odebrał staranne wykształcenie, nauczył się greki i został zdolnym prawnikiem. Następnie wraz z bratem przeniósł się do Mediolanu. Mając trzydzieści pięć lat został namiestnikiem Ligurii i Emilii z rezydencją w Mediolanie. Po śmierci tamtejszego biskupa Auksencjusza, arianina, jednogłośnie przez oba stronnictwa, katolickie i ariańskie, został obwołany biskupem, choć był dopiero katechumenem. Przyjął więc chrzest i święcenia i objął rządy tej diecezji, rozdawszy wpierw ubogim swój majątek.
Z niezmordowaną energią, słowem i pismem zwalczał panoszący się arianizm. W roku 381 zorganizował sobór w Mediolanie przeciwko herezji Apolinarego, brał udział w soborach w Akwilei i w Rzymie. Spowodował usunięcie z gmachu senatu rzymskiego posągu bogini Wiktorii, świadectwa dawnej pogańskiej religii w Rzymie. Cesarzowi Teodozjuszowi Wielkiemu wzbronić miał wstępu do kościoła i nałożył nań surową publiczną pokutę za okrucieństwa popełnione na Tesalonice podczas uśmierzania rozruchów w roku 390.
Był wybitnym kaznodzieją i pisarzem, jednym z największych biskupów Kościoła katolickiego. Nawrócił wielu pogan i heretyków, wprowadził do Kościoła św. Augustyna. Był doradcą trzech cesarzy, nieugięcie walczył o prawowierność i niezależność Kościoła, był to jednocześnie asceta, żarliwy duszpasterz i opiekun ubogich. Bogatą puściznę literacką stanowią przede wszystkim kazania, komentarz do Ewangelii św. Łukasza, pisma dogmatyczne, mowy i 91 listów. Pracowity żywot zakończył traktatem o dobrej śmierci. Umarł w Wielki Piątek, 4 kwietnia 397 roku. Dzień 7 grudnia, kiedy Kościół obchodzi jego pamięć, jest rocznicą jego konsekracji biskupiej.
Modlitwa: Boże, dzięki Twojej łasce św. Ambroży, biskup stał się wielkim nauczycielem wiary katolickiej i przykładem siły apostolskiej. Wynieś dziś na biskupów w Twoim Kościele tych, którzy stanowczo i mądrze potrafią pokierować Twoim ludem. Amen.

(13kB)8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Bóg zachował Najświętszą Pannę od samego początku od zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił tak ze względu na godność Matki Zbawiciela, boskość Jego Osoby i przyszłe zasługi. Od chwili, w której z małżeństwa Anny i Joachima zaczęło się życie Maryi, została Ona napełniona przez Boga łaską uświęcającą i otrzymała pełnię świętości ze wszystkimi cnotami i darami Ducha Świętego. W Kościele Wschodnim uroczyste obchody tego dnia datują się od VIII wieku.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku. Dogmat ten jest zgodny z tekstami Pisma świętego: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej" (Rdz 3, 15); "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą" (Łk 1, 28), a także wynika z tradycji oraz pism ojców Kościoła. Kult Maryi Niepokalanie Poczętej istniał wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej na długo przedtem, zanim papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu.
Modlitwa: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Amen.

(15kB)9 grudnia - wspomnienie Św. Juana Diego Juan Diego urodził się w 1474 r. w wiosce Tlayacac, odległej o ok. 20 km od obecnej stolicy Meksyku. Rodzice dali mu indiańskie imię Cuauhtlatoatzin, które w języku Azteków znaczy "Mówiący Orzeł". Należał do najbiedniejszej, a zarazem najliczniejszej klasy społeczności Azteków. Ciężko pracował na roli i zajmował się wyrabianiem mat w zamieszkanym przez plemię Nahua mieście Cuautitlan, zdobytym przez Azteków w 1467 r. Gdy państwo Azteków zostało podbite przez Hiszpanów (1519-1521), Juan Diego wraz z żoną Malitzin (Maria Łucja) przyjęli w 1524 r. chrzest, prawdopodobnie z rąk hiszpańskiego misjonarza, franciszkanina o. Torbio de Benavente. Otrzymał imię Juan Diego. Byli jednymi z pierwszych nawróconych Azteków. W kilka lat później, w 1529 roku, Maria Łucja zmarła, nie pozostawiając potomstwa. Po jej śmierci Juan Diego przeniósł się do swego wuja do Tolpetlac.
Juan Diego był bardzo gorliwym chrześcijaninem. W każdą sobotę i niedzielę przemierzał pieszo kilkanaście mil ze swojej wioski do kościoła w Tenochtitlan, by uczestniczyć we Mszy św. i katechizacji. Podczas jednej z takich wypraw, w sobotni poranek 9 grudnia 1531 r., na wzgórzu Tepeyac objawiła mu się Matka Boża. Zgodnie z życzeniem Maryi, na wzgórzu wkrótce wybudowano kaplicę, w której umieszczono Jej cudowny wizerunek odbity na płaszczu Indianina. Juan Diego zamieszkał w pokoju, przygotowanym dla niego obok świątyni. Spędził tam resztę życia, opowiadając przybywającym do sanktuarium pielgrzymom o objawieniach, wyjaśniając prawdy wiary i przygotowując wielu do chrztu. Zmarł 30 maja 1548 r. w wieku 74 lat i został pochowany na wzgórzu Tepeyac.
6 maja 1990 r. św. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 31 lipca 2002 r., podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Meksyku, włączył go do grona świętych.
Źródło: BREWIARZ.PL

(19kB)11 grudnia - wspomnienie Św. Damazego I, papieża
Rodzina św. Damazego pochodziła z Hiszpanii. Jego ojciec po śmierci żony (bądź za jej zgodą) przyjął święcenia kapłańskie i został proboszczem w Rzymie. Syn również wstąpił do stanu kapłańskiego; za pontyfikatu Liberiusza został diakonem kościoła rzymskiego; po śmierci Liberiusza w roku 366 został wybrany papieżem.
Św. Damazy rządził Kościołem od roku 366 do 384. Zwalczał apolinaryzm, donatyzm i inne herezje swego wieku, podnosząc niemało znaczenie i powagę Stolicy Apostolskiej. Był organizatorem dwu soborów rzymskich, w roku 368 i 370. Św. Hieronima, który był jego sekretarzem, zachęcał do pracy nad poprawieniem łacińskiego przekładu Pisma świętego; sam układał wierszowane napisy na grobowcach męczenników. W Rzymie zbudował kościół San Lorenzo in Damaso, przy którym założył archiwum kościelne. W tymże kościele znajdują się jego relikwie.
Starożytni historycy podkreślają jego religijną gorliwość, troskę o czystość wiary, prostotę zachowania, chrześcijańską pokorę i miłosierdzie dla ubogich.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty papież Damazy czcił i miłował Twoich męczenników, spraw, abyśmy za jego przykładem zawsze sławili zasługi świadków wiary. Amen.

(82kB) (15kB)

27 listopada - I Niedziela Adwentu
Nabożeństwa w Adwencie w dni powszednie:
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny godz. 6:00
Roraty ok. godz. 6:30

2 grudnia - I piątek miesiąca:
Sakrament pokuty i pojednania od godz. 16:00
Msza Święta tylko popołudniu o godz. 17:00

(65kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (24, 37-44)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

(13kB)30 listopada - wspomnienie św. Andrzeja, apostoła, patrona rybaków
Św. Andrzej, brat św. Piotra, rybak z Betsaidy galilejskiej, uczeń św. Jana Chrzciciela, przyprowadził do Chrystusa swego brata, Szymona Piotra. Głosił Ewangelię na czarnomorskich wybrzeżach Azji Mniejszej, u Scytów, w Tracji i w Grecji, gdzie poniósł śmierć męczeńską z rozkazu prokonsula Egeasza, około roku 60, w Patras, przez ukrzyżowanie na krzyżu w kształcie litery X (krzyż św. Andrzeja). Relikwie znajdujące się od roku 375 w kościele Apostołów w Konstantynopolu, w roku 1208 dostały się do Amaldi we Włoszech. Imię jego dwukrotnie powtarza się w kanonie Mszy św. Jest patronem narodów słowiańskich, Grecji, Szkocji oraz diecezji warmińskiej.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Amen.

(29kB)2 grudnia - wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1694 r., we wsi Wysoczka (woj. poznańskie). W 1712 r. zaciągnął się do wojska, jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego. Z czasem został oficerem i komendantem chorągwi. W trzy lata później opuścił wojsko. Wkrótce potem wstąpił do franciszkanów. Tam otrzymał imię zakonne Rafał. Dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Życie ascetyczne łączył z posługą misyjną. Przebywał w klasztorach w Radziejowie, Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie i Warce nad Pilicą. Był cenionym spowiednikiem, kaznodzieją i opiekunem cierpiących, ubogich i opuszczonych. Jego pobożność oraz miłosierdzie zjednały mu za życia opinię świętości. Zmarł 2 grudnia 1741 r. w Łagiewnikach koło Łodzi. Tam znajdują się jego relikwie. Ojca Rafała beatyfikował Jan Paweł II w Warszawie (1991).
Modlitwa: Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, kapłanowi, łaskę naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym w duchu ewangelicznej miłości; spraw, abyśmy za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Amen.

(36kB)3 grudnia - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana, patrona misji zagranicznych
Apostoł Indii. Urodził się na zamku Xavier w Hiszpanii w roku 1506. Był potomkiem szlachty baskijskiej. Na studiach w Paryżu poznał św. Ignacego Loyolę i jako jeden z siedmiu pierwszych w stolicy Francji jezuitów złożył śluby zakonne na ręce fundatora zakonu. W roku 1537 uzyskał w Wenecji święcenia kapłańskie; w pięć lat później wyjechał na misje do Portugalii, a wkrótce potem do Indii, które miały się stać polem jego pracy misyjnej przez resztę życia. Po blisko rok trwającej podróży wylądował w Goa, na północ od Kalikatu (Indie Wschodnie). Od tego miasta, które zostało całkowicie nawrócone, rozpoczęła się działalność świętego, która objęła olbrzymie terytoria Indii aż po wybrzeże Malabarskie, Selangor na półwyspie Malakka i Cejlon. W latach 1549-1551 głosił Ewangelię w Japonii, której został pierwszym misjonarzem i gdzie wkrótce wyrosła kwitnąca gmina chrześcijańska. Umarł samotnie, doglądany przez wiernego Chińczyka, 3 grudnia 1552 roku, na wyspie Sancian, patrząc na rysujący się na widnokręgu upragniony ląd chiński, dokąd zamierzał podążyć z nauką Ewangelii.
Jest po św. Pawle apostole największym misjonarzem Kościoła katolickiego. Miał własny, wyrobiony system misjonarski: poznanie kraju i tubylców, katechizację, kazania w języku ludowym, kształcenie i właściwy dobór katechetów. Bóg wspierał jego pracę cudami, podczas gdy on trudził się nadludzko, by zdobyć jak najwięcej dusz dla Chrystusa. Własną ręką ochrzcił ponad dwieście tysięcy pogan. Jest patronem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a od roku 1927, wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, patronem misji zagranicznych.
Modlitwa: Panie, który zdobyłeś wielu dla Twego Kościoła dzięki naukom św. Franciszka Ksawerego, spraw, abyśmy dziś równie gorliwie szerzyli prawdziwą wiarę ku radości całego Kościoła. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 27 listopada, I Niedziela Adwentu, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Rozpoczynamy nowy Rok Kościelny obchodzony w Polsce pod hasłem "Idźcie i głoście" - "Idźcie i głoście światu Ewangelię".
2. List pasterski Ks. Abp Adama Szala na I Niedzielę Adwentu.
3. W Adwencie (od poniedziałku do soboty*) - Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:30.
4. *W piątek 2 grudnia - I piątek miesiąca, Sakrament Pokuty i Pojednania od godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W sobotę 3 grudnia - I sobota miesiąca połączona z Godzinkami i Roratami - o godz. 6:00.
6. Wspomnienia liturgiczne:
- w środę 30 listopada - święto św. Andrzeja Apostoła,
- w piątek 2 grudnia - bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera,
- w sobotę 3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.
7. W niedzielę 4 grudnia, I niedziela miesiąca, druga Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych.
8. Do końca listopada można zyskać odpust cząstkowy za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad w nagłówku strony internetowej),
- pobożne nawiedzenie cmentarza.
9. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.
10. Nasza Parafia przyłączyła się do akcji "STUDNIE DLA AFRYKI" prosimy o składowanie makulatury w wiacie przy parkingu kościelnym. Koordynatorem akcji jest Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska, który środki ze sprzedaży makulatury przekazuje Misjonarzom w Afryce. W ciągu 4 lat wybudowano już 8 studni, 2 studnie są w trakcie realizacji. Podziękowania z Afryki są motywem do dalszego działania. Potrzeba ok. 2 ton makulatury. Makulaturę można składać także w siedzibie Biura Poselskiego Posłów Piotra Uruskiego i Bogdana Józefa Rzońcy, ul. W. Pola 1, (wtorek, środa, czwartek 9-15).
(531kB)
(784kB)
11. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii . Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
12. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.