Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięcznościi modlitwą Parafianie z Górzanki.

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - WRZESIEŃ 2019

Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(36kB)

13 PAŹDZIERNIKA - 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!" Na ten widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom!" A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: "Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?" Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

14 października - św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

(109kB)
(17kB)

15 października - św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

"Ilekroć myślimy o Chrystusie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż starajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się łatwe i w krótkim czasie, bez trudu, dokonamy bardzo wiele."

17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

(99kB)


(99kB)

19 października - Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

(42kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 październik - 28. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Będziemy obchodzili XIX Dzień Papieski pod hasłem: "Wstancie! Chodźmy! Módlmy się w intencji Misjonarzy i krajów misyjnych, a także w intencji przyszłości Polski.

2. W poniedziałek 14 października - wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

3. We wtorek 15 października - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

4. W środę 16 października - wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

5. W czwartek 17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

6. W piątek 18 października - święto św. Łukasza, ewangelisty - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

7. W sobotę 19 października - Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Pawła od Krzyża, prezbitera - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

8. W niedzielę 20 październik - 29. Niedziela Zwykła - Niedziela Misyjna, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Módlmy się w intencji Misjonarzy i krajów misyjnych, a także w intencji przyszłości Polski.

9. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza 20 października na zakończenie sezonu turystycznego w Bieszczadach. Szczegóły w załączniku.

10. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. To już jesień, czas wspomóc Parafię przed zakończeniem prac.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

(7kB)

6 PAŹDZIERNIKA - 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 17, 5-10

Apostołowie prosili Pana: "Dodaj nam wiary". Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze", a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź zaraz i siądź do stołu"? Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił"? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 październik - 27. Niedziela Zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00, wyjście na odpust do Łopienki o godz. 7:00 i Msza Święta w Łopience o godz.11:00. Różaniec w Łopience o godz. 10:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie, w intencji Misjonarzy i krajów misyjnych.

2. W poniedziałek 7 października - wspomnienie NMP Różańcowej - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

3. We wtorek 8 października - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

4. W środę 9 października - wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera, Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

5. W czwartek 10 października - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00. Początek nowenny do bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

6. W piątek 11 października - wspomnienie św. Jana XXIII, papieża, Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

7. W sobotę 12 października - wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera, Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

8. W niedzielę 13 październik - 28. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Będziemy obchodzili XIX Dzień Papieski pod hasłem: "Wstancie! Chodźmy! Módlmy się w intencji Misjonarzy i krajów misyjnych, a także w intencji przyszłości Polski.

9. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza 20 października na zakończenie sezonu turystycznego w Bieszczadach. Szczegóły w załączniku.

10. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. To już jesień, czas wspomóc Parafię przed zakończeniem prac.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

(8kB)

29 WRZEŚNIA - 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 16, 19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: "Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób - niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!" "Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą"".

(199kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 29 września - 26. Niedziela Zwykła, wspomnienie Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30 i Msza Święta w Łopience o godz.15:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie, w intencji misjonarzy i krajów misyjnych.

2. W poniedziałek 30 września - wspomnienie św. Hieronima - Mszy Świętej nie będzie.

3. We wtorek 1 października - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, Msza Święta i Różaniec o godz. 18:00.

4. W środę 2 października - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, Msza Święta i Różaniec o godz. 18:00.

5. W czwartek 3 października - I czwartek miesiąca - módlmy się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, Msza Święta i Różaniec o godz. 18:00.

6. W piątek 4 października - I piątek miesiąca, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, Msza Święta i Różaniec o godz. 18:00, spowiedź od 17:00.

7. W sobotę 5 października - I sobota miesiąca, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Msza Święta i Różaniec Fatimski o godz. 18:00.

8. W niedzielę 6 październik - 27. Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 6:00, wyjście na odpust do Łopienki o godz. 7:00 i Msza Święta w Łopience o godz.11:00. Różaniec w Łopience o godz. 10:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. To już jesień, czas wspomóc Parafię przed zakonczeniem prac.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

(8kB)

22 WRZEŚNIA - 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 16, 10-13

Jezus powiedział do uczniów:

"Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!"

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 22 września - 25. Niedziela Zwykła, wspomnienie błogosławionych Tomasza Sitjara, prezbitera i Towarzyszy, męczenników, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30 i Msza Święta w Łopience o godz.15:00. Różaniec, Msza Święta ku czci św. Rity w Czarnej początek o godz. 17:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Trwa nowenna do św. Michała Archanioła.

2. W poniedziałek 23 września - wspomnienie świętych św. Pio z Pietrelciny, prezbitera - Msza Święta 7:00.

3. We wtorek 24 września - Msza Święta o godz. 7:00.

4. W środę 25 września - Msza Święta o godz. 7:00.

5. W czwartek 26 września - wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy albo wspomnienie św. Pawła VI, papieża - Msza Święta o godz. 7:00.

6. W piątek 27 września - św. Wincentego ? Paulo, prezbitera - Msza Święta o godz. 7:00.

7. W sobotę 28 września - św. Wacława, męczennika - Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 29 września - 26. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30 i Msza Święta w Łopience o godz.15:00. Różaniec.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. To już jesień, czas wspomóc Parafię przed zakonczeniem prac.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

(22kB)

15 WRZEŚNIA - 23 NIEDZIELA ZWYKŁA, MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - JUBILEUSZ 50 LECIA PARAFII W GÓRZANCE

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-32

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

"Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła".

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam".

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca".

Powiedział też: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników". Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę".

Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"".

(58kB)

15 WRZEŚNIA - MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - JUBILEUSZ 50 LECIA PARAFII W GÓRZANCE

(265kB)

ZE SKARBCA KOŚCIOŁA - św. Jan Paweł II o przebaczeniu i bojednaniu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 15 września - 24. Niedziela Zwykła, wspomnienie - Matki Bożej Bolesnej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W związku ze wspomnieniem Maryjnym - Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej.

2. W poniedziałek 16 września - wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, początek triduum przed świętem św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży - Msza Święta 18:00.

3. We wtorek 17 września - wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa - w Górzance Msza Święta o godz. 18:00. W Polańczyku Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o godz. 19:00.

4. W środę 18 września - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika - Msza Święta o godz. 18:00 ze szczególną intencją o łaski Boże dla dzieci i młodzieży. Spotkanie dla młodzieży 3 cykl przygotowań.

5. W czwartek 19 września - wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika - Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 20 września - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy - Msza Święta o godz. 18:00 z nowenną przed wspomnieniem św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela.

7. W sobotę 21 września - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty - Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 22 września - 25. Niedziela Zwykła, wspomnienie błogosławionych Tomasza Sitjara, prezbitera i Towarzyszy, męczenników, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30 i Msza Święta w Łopience w związku ze wspomnieniem Maryjnym o godz.15:00. Różaniec, Msza Święta ku czci św. Rity w Czarnej początek o godz. 17:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

(10kB)

8 WRZEŚNIA - 23 NIEDZIELA ZWYKŁA, ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - MATKI BOŻEJ SIEWNEJ

Ewangelia według św. Łukasza 14, 25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: "Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć".

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem".

(74kB)

14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Ewangelia według św. Jana 3, 13-17

Jezus powiedział do Nikodema:

"Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

15 WRZEŚNIA - MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - JUBILEUSZ 50 LECIA PARAFII W GÓRZANCE

(265kB)

(22kB)

15 WRZEŚNIA - 23 NIEDZIELA ZWYKŁA, MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - JUBILEUSZ 50 LECIA PARAFII W GÓRZANCE

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-32

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

"Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła".

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam".

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca".

Powiedział też: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników". Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę".

Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"".

ZE SKARBCA KOŚCIOŁA - św. Jan Paweł II o przebaczeniu i bojednaniu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 8 września - 23. Niedziela Zwykła, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Siewnej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych poświęcenie ziarna do jesiennych siewów. W związku ze świętem Maryjnym - Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej.

2. W poniedziałek 9 września -wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbiter - Msza Święta 19:00.

3. We wtorek 10 września - wspomnienie św. Pulcherii, cesarzowej - Msza Święta o godz. 7:00.

4. W środę 11 września - wspomnienie świętych męczenników Prota i Hiacynta - Msza Święta o godz. 7:00.

5. W czwartek 12 września -wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, Rozpoczęcie Jubileuszowych Rekolekcji Parafialnych z okazji 50-lecia Parafii w Górzance, które poprowadzi Ojciec Zbigniew Bruzi CSsR ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) - Msza Święta o godz. 18:00. W najbliższych dniach będzie podany program rekolekcji.

6. W piątek 13 września -wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła - Msza Święta o godz. 18:00.

7. W sobotę 14 września -święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Różaniec pod Krzyżem - Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 15 września - 24. Niedziela Zwykła, wspomnienie - Matki Bożej Bolesnej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30 i Msza Święta w Łopience w związku ze wspomnieniem Maryjnym o godz.15:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

(34kB)

1 WRZEŚNIA - 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 14, 1. 7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:

"Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca", a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej". I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".

(195kB)

3 września - wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Ewangelia według św. Łukasza 4, 31-37

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: "Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.

Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: "Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą".

I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

(23kB)

ZE SKARBCA KOŚCIOŁA - sentencja bł. Matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

"Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu,

który chce ci pomóc - bo jest dobry;

i umie - bo jest mądry;

i może - bo jest wszechmocny."

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 1 września - 22. Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Ostatnia wakacyjna Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej.

2. W poniedziałek 2 września - Msza Święta 19:00.

3. We wtorek 3 września - wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 4 września - wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Kanuty (Józefy Chrobot) i Towarzyszek albo wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek - Msza Święta o godz. 7:00.

5. W czwartek 5 września - I czwartek miesiąca, wspomnieni św. Matki Teresy z Kalkuty - Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 6 września - I piątek miesiąca - Msza Święta o godz. 19:00, Sakrament Pokuty i Pojednania o 18:00.

7. W sobotę 7 września - I sobota miesiąca, wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika - Msza Święta i Różaniec Fatimski o godz. 19:00.

8. W niedzielę 8 września - 23. Niedziela Zwykła, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Siewnej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych poświęcenie ziarna do jesiennych siewów.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, przeogromnie proszę o modlitwę w intencji zdrowia Róży i całej rodziny. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - SIERPIEŃ 2019

Intencja powszechna: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej "szkołami wzrastania w człowieczeństwie".

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(6kB)

25 SIERPNIA - 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?"

On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!", lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś".

Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".

(41kB)

26 sierpnia - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Ewangelia według św. Jana 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory".

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

ZE SKARBCA KOŚCIOŁA - we wspomnienie św. Augustyna - biskupa (28 sierpnia)

(23kB)

ZE SKARBCA KOŚCIOŁA - sentencja bł. Matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

"Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu, który chce ci pomóc - bo jest dobry; i umie - bo jest mądry; i może - bo jest wszechmocny."

(65kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 sierpnia - 21. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera, założyciela "Zgromadzenia Pawłowego dla Ubogich Matki Bożej od Szkół Pobożnych" (popularnie zwane pijarami). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Częstochowskiej p. Anny Sidorskiej. Pamiętajmy, że sierpień jest szczególnym miesiącem modlitwy o trzeźwości Narodu Polskiego, miesiącem abstynencji, by wyprosić trzeźwość dla tkwiących w nałogu, miesiącem dziękczynienia za wyzwolonych z nałogu i uratowane rodziny. Przez wstawiennictwo Matki naszej Maryi módlmy się: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Bożą Rodzicielko...

2. W poniedziałek 26 sierpnia - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. Msza Święta odpustowa w Myczkowcach 17:00.

3. We wtorek 27 sierpnia - wspomnienie św. Moniki - Msza Święta o godz. 7:00.

4. W środę 28 sierpnia - wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła - Msza Święta o godz. 7:00.

5. W czwartek 29 sierpnia - wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela - Msza Święta w Górzance 19:00.

6. W piątek 30 sierpnia - wspomnienie św. Małgorzaty Ward, męczennicy - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 31 sierpnia - wspomnienie św. Józefa z Arymatei i św. Nikodema - Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 1 września - 22. Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Ostatnia wakacyjna Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o trzeźwość i dar abstynencji ale wszystkich zniewolonych. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, przeogromnie proszę o modlitwę w intencji zdrowia Róży i całej rodziny. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Magdalena.

(8kB)

18 SIERPNIA - 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 12, 49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".

(44kB)

22 sierpnia - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"

Wtedy odszedł od Niej anioł.

(14kB)

24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, apostoła

Ewangelia według św. Jana 1, 45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu".

Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?"

Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz".

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".

Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?"

Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym".

Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!"

Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: "Widziałem cię pod drzewem figowym?" Zobaczysz jeszcze więcej niż to".

Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

14 sierpnia - wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe

(65kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 sierpnia - 20. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Klary, dziewicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. O godz. 17:00 Msza Święta na cerkwisku w Radziejowej. Pamiętajmy, że sierpień jest szczególnym miesiącem modlitwy o trzeźwości Narodu Polskiego, miesiącem abstynencji, by wyprosić trzeźwość dla tkwiących w nałogu, miesiącem dziękczynienia za wyzwolonych z nałogu i uratowane rodziny. Przez wstawiennictwo Matki naszej Maryi módlmy się: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Bożą Rodzicielko...

2. W poniedziałek 19 sierpnia - wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera - Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 20 sierpnia - wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 21 sierpnia - wspomnienie św. Piusa X, papieża - Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 22 sierpnia - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej - Msze Święte w Górzance 8:00.

6. W piątek 23 sierpnia - wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, apostoła - Msza Święta o godz. 8:00.

8. W niedzielę 25 sierpnia - 21. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera, założyciela "Zgromadzenia Pawłowego dla Ubogich Matki Bożej od Szkół Pobożnych" (popularnie zwane pijarami). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Częstochowskiej p. Anny Sidorskiej.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o trzeźwość i dar abstynencji ale wszystkich zniewolonych. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, przeogromnie proszę o modlitwę w intencji zdrowia Róży i całej rodziny. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Magdalena.

(14kB)

11 SIERPNIA - 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 12, 32-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?"

Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą".

(83kB)

15 SIERPNIA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ewangelia według św. Łukasza 11, 27-28

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś".

Lecz On rzekł: "Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je".

9 sierpnia - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein - Doktora Kościoła i Patronki Europy

(65kB)

14 sierpnia - VIII nocne czuwanie w Łopience

Towarzystwo Karpackie zaprasza po raz ósmy na nocne czuwanie w Łopience. W wigilię święta Wniebowzięcia NMP będziemy się modlić o szczególne łaski dla naszej Ojczyzny i o pokój na świecie. Nasze prośby będziemy powierzać orędownictwu Matki Bożej Łopieńskiej.

Zapraszamy we środę 14 sierpnia na godzinę 18.00. Zakończenie czuwania ok. północy.

W programie czuwania :

- Msza Święta i wystawienie Najświętszego Sakramentu

- nabożeństwo ekumeniczne "Maryja - Zwierciadło Sprawiedliwości"

- nieszpory

- różaniec

- apel Jasnogórski

- modlitwy do Matki Bożej

- modlitwa zawierzenia papieża Franciszka

Dla uczestników ku pokrzepieniu ciała przewidziana ciepła herbata i słodycze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie pragnących modlić się o pojednanie, tych którzy chcą lepiej przygotować się do święta Wniebowzięcia, chcących poświęcić trochę swojego czasu z wdzięczności do Matki Bożej ale także zmęczonych natłokiem wrażeń, szukających wyciszenia , szukających pocieszenia, szukających Boga.

Z. Kaszuba

pełnomocnik TK ds. Łopienki "

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 sierpnia - 19. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Klary, dziewicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. O godz. 13:00 w Łopience dodatkowa Msza Święta za śp. Rafała Potockiego w związku z Festiwalem "Rozsypaniec". Pamiętajmy, że sierpień jest szczególnym miesiącem modlitwy o trzeźwości Narodu Polskiego, miesiącem abstynencji, by wyprosić trzeźwość dla tkwiących w nałogu, miesiącem dziękczynienia za wyzwolonych z nałogu i uratowane rodziny. Przez wstawiennictwo Matki naszej Maryi módlmy się: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Bożą Rodzicielko...

2. W poniedziałek 12 sierpnia - wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy - Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 13 sierpnia - wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 14 sierpnia - wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika - Msza Święta o godz. 8:00. Uroczystość odpustowa w Wołkowyi o godz. 11:00. O godz. 18:00 - VIII czuwanie w Łopience w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

5. W czwartek 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Msze Święte w Górzance 8:00 i 11:00, w Łopience o godz. 15:00 (ślubna). W czasie wszystkich Mszy Świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów.

6. W piątek 16 sierpnia - wspomnienie św. Stefana Węgierskiego - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 17 sierpnia - wspomnienie św. Jacka, prezbitera - Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 18 sierpnia - 20. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Klary, dziewicy - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o trzeźwość i dar abstynencji ale wszystkich zniewolonych. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, przeogromnie proszę o modlitwę w intencji zdrowia Róży i całej rodziny. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Magdalena.

(4kB)

4 SIERPNIA - 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 12, 13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem".

Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?"

Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia".

I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: "Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów". I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!" Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?"

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga".

(25kB)

6 SIERPNIA - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO NA GÓRZE TABOR

Ewangelia według św. Łukasza 9, 28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

WYRUSZYLIŚMY !!! 42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Maryjo, uproś Europie łaskę wiary, łaskę miłosierdzia. Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.

14 sierpnia - VIII nocne czuwanie w Łopience

Towarzystwo Karpackie zaprasza po raz ósmy na nocne czuwanie w Łopience. W wigilię święta Wniebowzięcia NMP będziemy się modlić o szczególne łaski dla naszej Ojczyzny i o pokój na świecie. Nasze prośby będziemy powierzać orędownictwu Matki Bożej Łopieńskiej.

Zapraszamy we środę 14 sierpnia na godzinę 18.00. Zakończenie czuwania ok. północy.

W programie czuwania :

- Msza Święta i wystawienie Najświętszego Sakramentu

- nabożeństwo ekumeniczne "Maryja - Zwierciadło Sprawiedliwości"

- nieszpory

- różaniec

- apel Jasnogórski

- modlitwy do Matki Bożej

- modlitwa zawierzenia papieża Franciszka

Dla uczestników ku pokrzepieniu ciała przewidziana ciepła herbata i słodycze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie pragnących modlić się o pojednanie, tych którzy chcą lepiej przygotować się do święta Wniebowzięcia, chcących poświęcić trochę swojego czasu z wdzięczności do Matki Bożej ale także zmęczonych natłokiem wrażeń, szukających wyciszenia , szukających pocieszenia, szukających Boga.

Z. Kaszuba

pełnomocnik TK ds. Łopienki "

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 sierpnia - 18. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Pamiętajmy, że sierpień jest szczególnym miesiącem modlitwy o trzeźwości Narodu Polskiego, miesiącem abstynencji, by wyprosić trzeźwość dla tkwiących w nałogu, miesiącem dziękczynienia za wyzwolonych z nałogu i uratowane rodziny. Przez wstawiennictwo Matki naszej Maryi módlmy się: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Bożą Rodzicielko...

2. W poniedziałek 5 sierpnia - wspomnienie św. Oswalda, króla i męczennika - Mszy Świętej nie bedzie.

3. We wtorek 6 sierpnia - Święto Przemienienia Pańskiego - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 7 sierpnia - wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego - Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 8 sierpnia - wspomnienie św. Dominika, prezbitera - Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 9 sierpnia -Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 10 sierpnia - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 11 sierpnia - 19. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Klary, dziewicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Sanktuarium Matki Zbawiciela - Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LIPIEC 2019

Intencja powszechna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(30kB)

28 LIPCA - 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-13

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów".

A On rzekł do nich: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie".

Dalej mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".

(37kB)
(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Maryjo, uproś Europie łaskę wiary, łaskę miłosierdzia. Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 lipca - 17. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Charbela w Kościele w Polsce, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

2. W poniedziałek 29 lipca - wspomnienie św. Marty - Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 30 lipca - wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 31 lipca - wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera - Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 1 sierpnia - wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła - Mszy Świętej nie będzie.

6. W piątek 2 sierpnia - I piątek miesiąca, wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa albo wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera - Spowiedź Święta 18:00, Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 3 sierpnia - wspomnienie św. Lidii - Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 4 sierpnia - 18. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Sanktuarium Matki Zbawiciela - Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Magdalena.

(12kB)

21 LIPCA - 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła".

A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będziepozbawiona".

(9kB)

22 LIPCA - ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY - APOSTOŁKI ZMARTWYCHWSTANIA

Ewangelia według św. Jana 20, 1.11-18

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty.

Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg.

I rzekli do niej: "Niewiasto, czemu płaczesz?".

Odpowiedziała im: "Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono".

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

Rzekł do niej Jezus: "Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?".

Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: "Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę".

Jezus rzekł do niej: "Mario!".

A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbuni", to znaczy: "Nauczycielu".

Rzekł do niej Jezus: "Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"".

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: "Widziałam Pana i to mi powiedział".

(11kB)

23 LIPCA - ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY - PATRONKI EUROPY

Ewangelia według św. Jana 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".

(9kB)

25 LIPCA - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA STARSZEGO - APOSTOŁA

Ewangelia według św. Mateusza 20, 20-28

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: "Czego pragniesz?".

Rzekła Mu: "Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie".

Odpowiadając Jezus rzekł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?".

Odpowiedzieli Mu: "Możemy".

On rzekł do nich: "Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował".

Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: "Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".

(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Maryjo, uproś Europie łaskę wiary, łaskę miłosierdzia. Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 lipca - 16. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych poświęcenie pojazdów i zbiórka ofiar na transport dla misjonarzy - MIVA Polska. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Msza Święta na cerkwisku w Tyskowej o godz. 17:00.

2. W poniedziałek 22 lipca - święto św. Marii Magdaleny - Msza Święta o godz. 7:00.

3. We wtorek 23 lipca - święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 24 lipca - wspomnienie św. Kingi, dziewicy i św. Charbela - Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 25 lipca - święto św. Jakuba Starszego, apostoła - Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 26 lipca - wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 27 lipca - Msza Święta o godz. 7:00.

8. W niedzielę 28 lipca - 17. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Charbela w Kościele w Polsce, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Sanktuarium Matki Zbawiciela - Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Magdalena.

(55kB)

14 LIPCA - 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: "Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"

Jezus mu odpowiedział: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?"

On rzekł: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego".

Jezus rzekł do niego: "Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył".

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: "A kto jest moim bliźnim?"

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: "Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał".

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?"

On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie".

Jezus mu rzekł: "Idź i ty czyń podobnie!"

(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

39. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w dniach 4-15 lipca 2019 r., a wyrusza:

- 4 lipca z Przemyśla, Leska, Radymna;

- 5 lipca z Jarosławia, Leżajska, Brzozowa;

- 6 lipca z Przeworska, Łańcuta, Krosna.

Więcej szczegółów: http://pielgrzymka.przemyska.pl/42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Maryjo, uproś Europie łaskę wiary, łaskę miłosierdzia. Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 lipca - 15. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

2. W poniedziałek 15 lipca - wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła- Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 16 lipca - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 17 lipca - Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 18 lipca - wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera - Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 19 lipca - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 20 lipca - wspomnienie bł. Czesława, prezbitera - Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 21 lipca - 16. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych poświęcenie pojazdów i zbiórka ofiar na transport dla misjonarzy - MIVA Polska. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Sanktuarium Matki Zbawiciela - Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Magdalena.

(58kB)

7 LIPCA - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza Łk 10, 1-12. 17-20

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże".

"Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu".

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają".

Wtedy rzekł do nich: "Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie".

(12kB)

11 LIPCA - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Modlitwa za Europę

Najświętsza Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela!

Przychodzimy do Ciebie, która jesteś obecna w sposób szczególny w sanktuariach Europy i świata, by swoim Niepokalanym Sercem obejmować ludzkie sprawy i problemy. Europa od ponad 2 tysięcy lat naznaczona Ewangelią, znalazła się dziś w sytuacji zagrożenia dla swoich chrześcijańskich wartości i kultury. Moce zła i nienawiści do Boga starają się opanować dusze i życie mieszkańców naszego kontynentu. Ideologie ateistyczne zdobywają sobie miejsce i władztwo w wielu europejskich instytucjach.

Dlatego, pomni tych zagrożeń, prosimy Ciebie, Matko Jezusa i Patronko Europy:

Uproś Europie łaskę wiary, którą utraciła wskutek ciężkich grzechów i niewierności.

Spraw, by Stary Kontynent dostrzegł u siebie obecność Krzyża i Ewangelii od 2 tysięcy lat. By mieszkańcy Europy odkryli na nowo wielki dar obecności Kościoła, który jest kluczem jej wielkości i rozwoju, służącemu budowaniu cywilizacji życia i miłości.

Uproś Europie łaskę miłosierdzia.

(34kB)Patronko Europy!

Natchnij Europejczyków, by postrzegli swoje życie jako udane i szczęśliwe według zasad chrześcijańskiej wiary. Niech narody Europy dostrzegą ślady krwi męczenników – wielki znak ich wierności Chrystusowi. Niech ujrzą piękny świat wartości moralnych i duchowych, które przyświecały świętym i bohaterom Europy.

Matko nasza! Pomóż narodom europejskim zobaczyć wszystko, co budowało zręby ich kultury, która była i jest chrześcijańska, oparta o Ewangelię i Krzyż Jezusa Chrystusa.

Prosimy Cię, Matko Najświętsza, wymódl nam łaskę wiary i nawrócenie. Spraw, by mieszkańcy Europy wrócili do Kościoła, by przyjęli Dekalog jako integralną część życia wiarą. Niech odrzucą ideę konsumizmu i hedonizmu, tak obcą nauce Chrystusa, i umiłują dar życia, będąc świadomi, że siłą narodów są rodzące się dzieci.

Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.

Wspomożycielko Wiernych, módl się za Europę! Amen.

(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

39. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w dniach 4-15 lipca 2019 r., a wyrusza:

- 4 lipca z Przemyśla, Leska, Radymna;

- 5 lipca z Jarosławia, Leżajska, Brzozowa;

- 6 lipca z Przeworska, Łańcuta, Krosna.

Więcej szczegółów: http://pielgrzymka.przemyska.pl/42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Maryjo, uproś Europie łaskę wiary, łaskę miłosierdzia. Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.

(46kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 lipca - 14. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 7:30 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, o godz. 10:30 Różaniec. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różancowych. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

2. W poniedziałek 8 lipca - wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera - Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 9 lipca - wspomnienie świętych męczenników Augustyna ZhaoRong, prezbitera, i Towarzyszy - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 10 lipca - święto św. Tomasza, apostoła, Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 11 lipca - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy - Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 12 lipca - wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 13 lipca - wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 14 lipca - 15. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. W czwartek rozpoczęła się 39. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, w łączności z pielgrzymammi włączmy się w modlitwę w Diecezjalnej Sztafecie Różańcowej za biskupów, kapłanów, kleryków i diakonów, zgrmadzenia zakonne, o nowe powołania oraz w intencji pielogrzymów. Nasza Parafia w szztafecie odmawia różaniec w czwartek 11 lipca o godz. 10:30 do wyboru część radosną, bolesną, chwalebną lub światła.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(81kB)

30 CZERWCA - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 9, 51-62

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: "Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?"

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: "Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz".

Jezus mu odpowiedział: "Lisy mają nory i ptaki podniebne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć".

Do innego rzekł: "Pójdź za Mną". Ten zaś odpowiedział: "Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca". Odparł mu: "Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże".

Jeszcze inny rzekł: "Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu". Jezus mu odpowiedział: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".

(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

39. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w dniach 4-15 lipca 2019 r., a wyrusza:

- 4 lipca z Przemyśla, Leska, Radymna;

- 5 lipca z Jarosławia, Leżajska, Brzozowa;

- 6 lipca z Przeworska, Łańcuta, Krosna.

Więcej szczegółów: http://pielgrzymka.przemyska.pl/42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Chodziłam z Warszawy, szłam z Koszalina i Rzeszowa, w tym roku już się nie mogę doczekać, więc planuję pielgrzymowanie z Łańcuta na Jasną Górę - Pozdrawiam Webmasterka

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 czerwca - 13. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

2. W poniedziałek 1 lipca - wspomnienie św. Ottona, biskupa - Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 2 lipca - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 3 lipca - święto św. Tomasza, apostoła, Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 4 lipca - wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej - Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 5 lipca - wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera albo wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy, I piątek miesiąca Spowiedź Święta o godz. 18:00, Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 6 lipca - wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, I sobota miesiąca, Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 7 lipca - 14. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - CZERWIEC 2019

Intencja powszechna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(38kB)

23 CZERWCA - 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?"

Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał".

Zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego".

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".

Potem mówił do wszystkich: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa".

(35kB)

24 CZERWCA -
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA

Ewangelia według św. Łukasza 1, 5-17

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

Lecz anioł rzekł do niego: "Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały".

(13kB)

26 CZERWCA - WSPOMNIENIE ŚW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEG

Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski urodził się w Sanoku 1 listopada 1845 roku. Od dzieciństwa ciężko chorował na nieuleczalną wówczas gruźlicę. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu podjął studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie, które przerwał na drugim roku wstępując do Seminarium Duchownego we Lwowie. Po ukończeniu teologii, ze względu na gwałtowne nasilenie się choroby płuc i niebezpieczeństwo utraty życia, dopiero po 2-letnim intensywnym leczeniu otrzymał święcenia kapłańskie dnia 25 lipca 1871 roku w Katedrze Lwowskiej.

Już na pierwszych placówkach pracy duszpasterskiej dał się poznać, jako człowiek posiadający wyjątkowy charyzmat kapłańskiej i charytatywnej służby. Tak np. w czasie szalejącej w Wojniłowie epidemii cholery, z zupełnym zapomnieniem o sobie spieszył chorym z pomocą, a zmarłych własnymi rękami wkładał do trumny.

Od 1877 roku rozpoczął niezwykłą działalność kapłańską i dobroczynną we Lwowie. Najdłużej, bo ok. 40 lat pracował tu w parafii św. Mikołaja. Będąc człowiekiem głębokiej modlitwy, z niezwykłą żarliwością duszpasterską i apostolską podejmował wciąż nowe inicjatywy, a nadzwyczajna wrażliwość na ludzkie cierpienie przynaglała go do konkretnych działań. W tym czasie jako wikary, administrator, a potem proboszcz, podjął w wielu szkołach pracę katechetyczną. Również angażował się w pracę wydawniczą i redaktorską. Wydał kilka edycji opracowanego przez siebie Katechizmu, katolickie Zasady i przepisy dobrego wychowania dla rodziców i wychowawców, Rady dla młodzieży, artykuły. Założył też Towarzystwo Bonus Pastor wspomagające pracę kapłanów. Zainicjował czy wprost ufundował we Lwowie szereg dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia takich jak: Dom pracy dobrowolnej dla żebraków, tanią Kuchnię Ludową, Zakład dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów, Internat dla ubogich studentów Seminarium Nauczycielskiego, Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt, katolicką, polsko-niemiecką Szkołę św. Józefa.

Żarliwość kapłańska i heroiczna miłość do bliźnich, zwłaszcza ubogich i cierpiących sprawiła, że Święty Zygmunt do prowadzenia powyższych dzieł powołał dnia 17 lutego 1884 roku zakonne Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Zgromadzenie to idąc ściśle po linii charyzmatu swego Założyciela prowadzi szereg zakładów wychowawczych, angażuje się w pracę katechetyczną i oświatową. Siostry podejmują służbę wśród chorych, cierpiących, ubogich różnorakim rodzajem ubóstwa. Swoją działalność Zgromadzenie prowadzi w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, na Ukrainie oraz na misjach w Afryce i Ameryce Pd.

Proces beatyfikacyjny ks. Z. Gorazdowskiego rozpoczął się w Archidiecezji Lwowskiej dnia 29 czerwca 1989 roku. Dnia 26 czerwca 2001 roku Ojciec Św. Jan Paweł II dokonał we Lwowie beatyfikacji Księdza Zygmunta. W ten sposób Kościół Św. ubogacony został nowym Błogosławionym, lwowskim Apostołem Bożego miłosierdzia, "Ojcem ubogich", którego jedynym pragnieniem było "być wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego".

23 października 2005 r. Ks. Zygmunt Gorazdowski został ogłoszony Świętym.

(32kB)

27 CZERWCA - WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

MODLITWA NOWENNY DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Chwila ciszy

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złozone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

więcej...

(27kB)

28 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Ewangelia według św. Łukasza 15, 3-7

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść: "Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia".

28 CZERWCA - DZIEŃ MODLITW O RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ SŁ. BOŻEGO KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO

(58kB)

(12kB)

29 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Ewangelia według św. Jana 21, 15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?"

Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego: "Paś baranki moje".

I powtórnie powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?"

Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego: "Paś owce moje".

Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?"

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz".

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pójdź za Mną!"

(50kB)

LIPIEC, SIERPIEŃ - CZAS PIESZEGO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ

Kiedy i skąd wyruszysz?

39. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w dniach 4-15 lipca 2019 r., a wyrusza:

- 4 lipca z Przemyśla, Leska, Radymna;

- 5 lipca z Jarosławia, Leżajska, Brzozowa;

- 6 lipca z Przeworska, Łańcuta, Krosna.

Więcej szczegółów: http://pielgrzymka.przemyska.pl/42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 VIII 2019

- grupy z Rzeszowa, Gorlic, Jasła ... wybierz patrona grupy - wszystkie gbrupy wychodzą z Rzeszowa.

Więcej szczegółów: http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/


A może z Warszawy, Helu, Szczecina, a może z Wrocławia albo Krakowa:

Warszawa: http://www.wapm.waw.pl/

Hel: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Szczecin: http://szczecinska.pl/

Wrocław: http://pielgrzymka.pl/

Kraków: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/


CZAS PANU BOGU I MARYI OFIAROWANY, CZAS POKUTY I MODLITWY, CZAS WYPRASZANIA ŁASK DLA ŚWIATA, BLISKICH I DLA SIEBIE

Chodziłam z Warszawy, szłam z Koszalina i Rzeszowa, w tym roku już się nie mogę doczekać, więc planuję pielgrzymowanie z Łańcuta na Jasną Górę - Pozdrawiam Webmasterka

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 czerwca - 12. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 24 czerwca - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela - Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

3. We wtorek 25 czerwca - Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

4. W środę 26 czerwca - wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera, patrona Sanoka, Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

5. W czwartek 27 czerwca - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny - Matki Nieustającej Pomocy oraz św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła. W tym dniu zakończenie Oktawy Bożego Ciała - błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków. Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

6. W czwartek 27 czerwca - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny - Matki Nieustającej Pomocy - odpust w Myczkowie, uroczysta Msza Święta o godz. 11:00.

7. W piątek 28 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Msza Święta z Litanią o godz. 8:00. Modlić się będziemy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

8. W piątek 28 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - odpust w Bóbrce - uroczysta Msza Święta o godz. 17:30 i w Łobozewie - uroczysta Msza Święta o godz. 17:30.

9. W sobotę 29 czerwca - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na Mszach św. zbierana będzie taca na Daninę św. Piotra. Odpust zupełny dla posługujących się dewocjonaliami poświęconymi przez Ojca Świętego lub Biskupa przy spełnieniu pozostałych warunków. Msze Święte o godz. 8:00 i 19:00 z Litanią. W dniu imienin i w rocznicę Święceń Kapłańskich w modlitwie pamiętajmy o Księdzu Proboszczu.

10. W niedzielę 30 czerwca - 13. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

11. W dniach 28-30 czerwca - XXXI Dziękczynna Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Szczegółowy program na stronie Archidiecezji Przemyskiej. Zapraszamy.

12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

13. Oddawajmy cześć i chwałę Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiajmy Bożą Obecność w Duchu Świętym, Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

14. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(81kB)

16 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ewangelia według św. Jana 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

(2710kB)

20 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Ewangelia według św. Łukasza 9, 11b-17

Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: "Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu". Lecz On rzekł do nich: "Wy dajcie im jeść!" Oni zaś powiedzieli: "Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi". Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy.

Wtedy rzekł do swych uczniów: "Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu". Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.

A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

(97kB)

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA - UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z dziesięciu najważniejszych świąt katolickich. Z tego powodu przez kolejne osiem dni, trwają jego obchody - jako "jeden dzień" - jest to Oktawa Bożego Ciała.

W tych dniach po Mszy Świętej odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. procesje z Najświętszym Sakramentem w niektórych regionach Polski kościół obchodzono dwa razy w ciągu dnia: rano i wieczorem. Teraz odbywa się jedna procesja.

W czwartek po uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi przyniesione przez wiernych wianki splecione z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Wierni wraz z kapłanem proszą Boga, aby Swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił zebrać obfite owoce i plony.

Nasz udział obchodach Bożego Ciała i Oktawy jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy nie zmarnowali okazji do wypraszania Łask Bożych dla siebie i świata. Módlmy się w obronie Kościoła Świętego i naszej wiary.

(21kB)

MODLITWA PRZED PANEM JEZUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia; o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta Piękności. A choć żeś się ukrył i zataił, i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca; w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. O Stwórco mój i Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi sam siebie i jednoczysz się ściśle ze swym nędznym stworzeniem. Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie. O czym mówię z Tobą, o Jezu, jest to nasza tajemnica, o której stworzenia wiedzieć nie będą i aniołowie nie śmią się zapytać. Są to tajemne przebaczenia, o których wie tylko Jezus i ja - jest to tajemnica miłosierdzia Jego, które ogarnia każdą oddzielnie duszę. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, o Stwórco i Panie całym sercem i duszą moją. A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne.

(Dzienniczek św. Siostry Faustyny. 1692).

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 czerwca - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 17 czerwca - wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika - Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:30.

3. We wtorek 18 czerwca - Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

4. W środę 19 czerwca - wspomnienie św. Romualda, opata, Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

5. W czwartek 20 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Procesja od Kościoła do Krzyża przy przystanku autobusowym ok. godz. 9:00.

6. W piątek 21 czerwca - rozpoczyna się 8 dniowa (jak nazwa wskazuje) - Oktawa Bożego Ciała, W tym okresie procesje Eucharystyczne z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Świętej wieczornej, w niedzielę po Sumie wokół kościoła. Na procesje zapraszamy dzieci pierwszokomunijne oraz dzieci sypiące kwiaty - wraz z 7. W sobotę 22 czerwca - wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a- Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

8. W niedzielę 23 czerwca - 12. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

10. Oddawajmy cześć i chwałę Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiajmy Bożą Obecność w Duchu Świętym, Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(40kB)

9 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Ewangelia według św. Jana 7,37-39

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza".

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

(13kB)

10 CZERWCA - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Ewangelia według św. Jana 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory".

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(56kB)

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy) na uproszenie 7 darów Ducha Świętego

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(25kB)

DUCHU NAJŚWIĘTSZY

Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,

Bym godnie wielbił święta dzieła Twoje.

Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego

I uczyń sobie pomieszkanie z niego.

Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,

Oczyść me serce z grzechowych przywarów.

Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego

I wolę uczyń skłonną do dobrego.

Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości

Rozpal w mym sercu pragnienie świętości

I spraw, by zawsze nim objęte całe

Bogu wiecznemu oddawało chwałę.

(68kB)

13 CZERWCA - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Ewangelia według św. Jana 17, 1-2. 9. 14-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

"Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 9 czerwca, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 10:30. Zmiana tajemnic różańcowych. Dziś modlimy się w naszych wspólnych intencjach o światło Ducha Świętego i podejmowanie decyzji zgodnych z Wolą Bożą.

2. W poniedziałek 10 czerwca - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 19:00. Wieczorna Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. W poniedziałek 10 czerwca - uroczystość odpustowa w Zawozie. Uroczysta Msza Święta o godz. 11:00.

4. We wtorek 11 czerwca - wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

5. W środę 12 czerwca - wspomnienie błogosławionych męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie błogosławionych męczenników Ludwika Rocha Gietyngiera i Maksymiliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy. Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

6. W czwartek 13 czerwca - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, także wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. Msza Święta z Litanią i procesją do Kapliczki św. Antoniego o godz. 19:00.

7. W piątek 14 czerwca - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

8. W sobotę 15 czerwca - wspomnienie bł. Jolanty, księżnej i zakonnicy - Mszy Świętej nie będzie.

9. W niedzielę 16 czerwca - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Uwielbiajmy Bożą Obecność w Duchu Świętym, Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(17kB)

2 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Ewangelia według św. Łukasza 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka".

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

(112kB)

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 czerwca - uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa - odpust w naszej Parafii. Msze Święte o godz. o godz. 8:00 i 12:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 11:30. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył będzie ks. Tomasz Surmacz - Wicedziekan Dekanatu Ustrzyckiego, Proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy. Zmiana tajemnic różańcowych przeniesiona na 9 czerwca. Msza Święta w Łopience o godz. 16:00.

2. W dniach 3-8 czerwca - Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego z Mszą Świętą o godz. 19:00.

3. W tygodniu:

- w poniedziałek 3 czerwca - wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,

- we wtorek 4 czerwca o godz. 17:00 - J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Dekanatu Solina,

- w środę 5 czerwca - wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika,

- w czwartek 6 czerwca - I czwartek miesiąca - przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego, w łączności z Dziełem Pomocy Powołaniom módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Dziękujmy na nowo wyświęconych Prezbiterów i Diakonów, wspomnienie św. Norberta, biskupa,

- w piątek 7 czerwca - I piątek miesiąca, Sakrament pokuty i pojednania o godz. 18:00, Msza Święta o godz. 19:00,

- w sobotę 8 czerwca - wspomnienie św. Jadwigi Królowej.

4. W niedzielę 9 czerwca, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 10:30. Zmiana tajemnic różańcowych. Dziś modliśmy się w naszych wspólnych intencjach o światło Ducha Świętego i podejmowanie decyzji zgodnych z Wolą Bożą.

5. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

6. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie mocą Ducha Świętego, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.