Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięcznościi modlitwą Parafianie z Górzanki.

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - CZERWIEC 2019

Intencja powszechna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(40kB)

9 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Ewangelia według św. Jana 7,37-39

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza".

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

(13kB)

10 CZERWCA - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Ewangelia według św. Jana 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory".

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(56kB)

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy) na uproszenie 7 darów Ducha Świętego

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(25kB)

DUCHU NAJŚWIĘTSZY

Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,

Bym godnie wielbił święta dzieła Twoje.

Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego

I uczyń sobie pomieszkanie z niego.

Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,

Oczyść me serce z grzechowych przywarów.

Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego

I wolę uczyń skłonną do dobrego.

Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości

Rozpal w mym sercu pragnienie świętości

I spraw, by zawsze nim objęte całe

Bogu wiecznemu oddawało chwałę.

(68kB)

13 CZERWCA - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Ewangelia według św. Jana 17, 1-2. 9. 14-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

"Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 9 czerwca, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 10:30. Zmiana tajemnic różańcowych. Dziś modlimy się w naszych wspólnych intencjach o światło Ducha Świętego i podejmowanie decyzji zgodnych z Wolą Bożą.

2. W poniedziałek 10 czerwca - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 19:00. Wieczorna Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. W poniedziałek 10 czerwca - uroczystość odpustowa w Zawozie. Uroczysta Msza Święta o godz. 11:00.

4. We wtorek 11 czerwca - wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

5. W środę 12 czerwca - wspomnienie błogosławionych męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy albo wspomnienie błogosławionych męczenników Ludwika Rocha Gietyngiera i Maksymiliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy. Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

6. W czwartek 13 czerwca - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, także wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. Msza Święta z Litanią i procesją do Kapliczki św. Antoniego o godz. 19:00.

7. W piątek 14 czerwca - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

8. W sobotę 15 czerwca - wspomnienie bł. Jolanty, księżnej i zakonnicy - Mszy Świętej nie będzie.

9. W niedzielę 16 czerwca - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Uwielbiajmy Bożą Obecność w Duchu Świętym, Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

(17kB)

2 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Ewangelia według św. Łukasza 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka".

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

(112kB)

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 czerwca - uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa - odpust w naszej Parafii. Msze Święte o godz. o godz. 8:00 i 12:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 11:30. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył będzie ks. Tomasz Surmacz - Wicedziekan Dekanatu Ustrzyckiego, Proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy. Zmiana tajemnic różańcowych przeniesiona na 9 czerwca. Msza Święta w Łopience o godz. 16:00.

2. W dniach 3-8 czerwca - Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego z Mszą Świętą o godz. 19:00.

3. W tygodniu:

- w poniedziałek 3 czerwca - wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,

- we wtorek 4 czerwca o godz. 17:00 - J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Dekanatu Solina,

- w środę 5 czerwca - wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika,

- w czwartek 6 czerwca - I czwartek miesiąca - przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego, w łączności z Dziełem Pomocy Powołaniom módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Dziękujmy na nowo wyświęconych Prezbiterów i Diakonów, wspomnienie św. Norberta, biskupa,

- w piątek 7 czerwca - I piątek miesiąca, Sakrament pokuty i pojednania o godz. 18:00, Msza Święta o godz. 19:00,

- w sobotę 8 czerwca - wspomnienie św. Jadwigi Królowej.

4. W niedzielę 9 czerwca, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, nabożeństwo czerwcowe o godz. 10:30. Zmiana tajemnic różańcowych. Dziś modliœmy się w naszych wspólnych intencjach o światło Ducha Świętego i podejmowanie decyzji zgodnych z Wolą Bożą.

5. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

6. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie mocą Ducha Świętego, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.