Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - WIELKI TYDZIEŃ

1. Wielki Poniedziałek - Msza Święta - godz. 8:00
2. Wielki Wtorek i Wielka Środa - Msza Święta - godz. 18:00
3. WIELKI CZWARTEK
- od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której ustanowione zostały Sakramenty Święte Eucharystii i Kapłaństwa rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne Męki i Śmierci Pana Jezusa. Trwając na modlitwie i adoracji Pana Jezusa w ciemnicy i w grobie oczekujemy na Jego Zmartwychwstanie.
- Parafialna Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, wynagradzająca za opuszczenie Mszy Świętej i zaniedbanie Komunii Świętej o godz. 18:00, po Mszy Świętej adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
(23kB)4. WIELKI PIĄTEK
- drugi dzień Triduum Paschalnego - dzień sądu, męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie jest sprawowana Msza Święta, lecz wierni gromadzą się na Liturgia Męki Pańskiej, na którą składa się opis Męki Pana Jezusa, adoracja Krzyża, Komunia Święta, adoracja Pana Jezusa w grobie.
- w tym dniu obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
- Droga Krzyżowa na Smerek - zbiórka w Kalnicy przy Moście o godz. 9:00 - zaprasza PTTK Oddział "Ziemia Sanocka" oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oddział w Krośnie.
- 15:00 Godzina Śmierci Pana Jezusa - zatrzymaj się, spójrz na Krzyż, pomódl się 9-dniową nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego , które przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
- Parafialna Liturgia Męki Pańskiej o godz. 16:00, po Liturgii Adoracja Pana Jezusa w grobie prowadzona przez scholę.
- 25 marca - przypada 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, w tym dniu wspominamy tajemnicę Zwiastowania - "Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego" i podejmujemy Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone. W tym roku Liturgiczne wspomnienie Zwiastowania przeniesione jest na 4 kwietnia - poniedziałek po Oktawie Wielkanocy.
(29kB)
(22kB)
5. WIELKA SOBOTA
- "Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał" - przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych
- święcenie pokarmów o godz. 9:00
- Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19:00 - poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii. Na liturgię przynosimy świece.

6. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA
- Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00
- Druga Msza Święta - dziękczynno-błagalna w intencji Ofiarodawców wspierających prace remontowo-konserwatorskie przy naszej Świątyni o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

(70kB)
(39kB)

20 marca - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
- NIEDZIELA PALMOWA

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: "Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: "Pan go potrzebuje"".
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: "Czemu odwiązujecie oślę?".
Odpowiedzieli: "Pan go potrzebuje".
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
"Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach".
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: "Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom".
Odrzekł: "Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą".
Łk 19, 28-40
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.
Bądź Przewodnikiem na ścieżkach naszego życia,
abyśmy z wrażliwym sumieniem
niesłusznie innych nie osądzali, przebaczali
i wypełniali przykazanie miłości Boga i bliźniego.

OPIS MĘKI PANA JEZUSA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA - www.biblia.deon.pl

(93kB)

"IDŹ, A OD TEJ CHWILI JUŻ NIE GRZESZ"
13 marca - V niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Czarna
3 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową
4 dzień Nowenny do św. Józefa

10-18 marca - Nowenna do Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Módlmy się
Nowenna jest dostępna w linku...
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?". Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień". I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: "Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?". A ona odrzekła: "Nikt, Panie!". Rzekł do niej Jezus: "I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz".
(J 8, 1-11)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W minionym tygodniu za Łaską Bożą przeżyliśmy rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. Prałata dr. Franciszka Rząsę. Był to czas szczególnie błogosławiony dla naszego życia duchowego, bo odnowiliśmy się na duchu i oczyściliśmy się w Sakramencie Pokuty. Słowami dzisiejszej Ewangelii można powiedzieć każdemu: "Idź i od tej chwili już nie grzesz".
2. Dziś zmiana tajemnic różańcowych i 4 dzień Nowenny do św. Józefa.
3. PROGRAM SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ W DEKANACIE SOLINA
poniedziałek 14.III Uherce Mineralne, 9:30-11:30 i 15:30 -17:30 oraz Rudenka,
wtorek 15.III Myczkowce 15:30-17:00,
środa 16.III Bóbrka, Orelec i Solina,
czwartek 17.III Berezka, Wola Matiaszowa i Bereźnica Wyżna.
4. Ze względu na spowiedzi w Dekanacie, Msze Święte w Górzance będą odprawiane: poniedziałek14.III, wtorek15.III, środa 16.III- godz. 18:00, czwartek17.III - 8:00, piątek18.III - Droga Krzyżowa 17:00 i po niej Msza Święta.
5. W piątek 18.III Droga Krzyżowa Służb Mundurowych, wyjście ze Zwierzynia w kierunku Groty nad źródełkiem o godz. 13:45.
6. W sobotę 19.III Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Msze Święte w Górzance - 8:00 i 18:00. O 18:00 w intencji Róży Męskiej pw. św. Józefa.
7. W sobotę także Msza Święta odpustowa w Woli Matiaszowej - 9:30, spowiedź i Msza Święta odpustowa w Orelcu oraz spowiedź wielkanocna w Wołkowyi od 14:30 do 17:00.
8. Przyszła niedziela 20.III - to Niedziela Męki Pańskiej - Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na obu Mszach Świętych.

(14kB)

11 marca - Droga Krzyżowa na Kalwarię (nad Górzanką)
15:00 - Msza Święta
15:45 - Droga Krzyżowa, wyjście z Górzanki na Kalwarię

(17kB)

10-18 marca - Nowenna do Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Módlmy się
Nowenna jest dostępna w linku...

(69kB)

6 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Przypowieść o synu marnotrawnym
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
"Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników". Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę".
Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"".
(Łk 15, 1-3. 11-32 )

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Msze Święte w bieżącym tygodniu:
7, 8, 9 marca - poniedziałek, wtorek, środa - 17:00
10 marca - czwartek - 8:00
zmiana!!! 11 marca - piątek - 15:00 Msza Święta w kościele i Droga Krzyżowa w terenie - na Kalwarię
Do czytania i rozważania
1. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post.
2. Przemyska Droga Krzyżowa - rozważania ks. Prałata Romana Chowańca.
3. Misyjne oblicze Miłosierdzia - homilia ks. Andrzeja Sochala.
Korzystajmy z odpustów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych jest okazją do uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia. Warunkiem uzyskania odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Bramy Miłosierdzia w Archidiecezji Przemyskiej
Kochani,
Módlmy się w intencji naszej wspólnoty Parafialnej oraz prac konserwatorskich przy naszej Świątyni.
Na wiosnę planujemy II etap prac remontowo-konserwatorskich dachu naszej Świątyni. Prosimy o pomoc finansową na konto Parafii.

28 lutego - III Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 13, 1-9 )

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział:"Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

W tym tygodniu od 4 do 6 marca odbędą się rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. Prałata dr Franciszka Rząsę z Jarosławia. Módlmy się w intencji Księdza Rekolekcjonisty, by Słowo Boże przyniosło owoce nawrócenia.
(170kB) (36kB)
Korzystajmy z odpustów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych jest okazją do uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia. Warunkiem uzyskania odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Bramy Miłosierdzia w Archidiecezji Przemyskiej
Kochani,
Módlmy się w intencji naszej wspólnoty Parafialnej oraz prac konserwatorskich przy naszej Świątyni.
Na wiosnę planujemy II etap prac remontowo-konserwatorskich dachu naszej Świątyni. Prosimy o pomoc finansową na konto Parafii.

21 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Misyjna - Niedziela "Ad Gentes" - "KU NARODOM"
WIELKI POST, TO CZAS ŁAMANIA SCHEMATÓW,
WIELKI POST, TO CZAS WCHODZENIA NA NOWĄ DROGĘ,
WIELKI POST, TO CZAS MODLITWY, POSTU I OFIARY,
WIELKI POST, TO CZAS ŁĄCZENIA SWEGO CIERPIENIA Z MĘKĄ PANA JEZUSA,
ABY OSIĄGNĄĆ ZMARTWYCHWSTANIE W CHWALE TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 3, 20 - 4,1)
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Bracia:
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.
Oto Słowo Boże.
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 9, 28b-36)
Przemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza." Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie." W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.

GÓRA TABOR - GÓRA PRZEMIENIENIA

Spójrz na tę górę!
Czy chcesz iść z Panem Jezusem, Piotrem, Janem i Jakubem "na Górę Wysoką"?
Odwagi! Chodź i módl się. Spotkaj się z Bogiem i usłysz Jego głos:
"To jest Syn mój umiłowany i Jego słuchajcie."
Każde uczestnictwo w Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej przygotowuje nas i umacnia,
by łaska Boża towarzyszyła nam w dźwiganiu codziennego Krzyża z Panem Jezusem.
EUCHARYSTIA JEST JAK GÓRA TABOR, JEST TO CZAS WIECZNOŚCI W DOCZESNOŚCI
(28kB) (18kB) (51kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę godz. 17:00, w czwartek 8:00.
2. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16:00 po niej Msza Święta.
3. W dniach 4-6 marca odbędą się rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. Prałata dr Franciszka Rząsę z Jarosławia. Módlmy się w intencji Księdza Rekolekcjonisty, by Słowo Boże przyniosło owoce nawrócenia.
Do czytania i rozważania
1. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post.
2. Przemyska Droga Krzyżowa - rozważania ks. Prałata Romana Chowańca.
3. Misyjne oblicze Miłosierdzia - homilia ks. Andrzeja Sochala.
Korzystajmy z odpustów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych jest okazją do uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia. Warunkiem uzyskania odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Bramy Miłosierdzia w Archidiecezji Przemyskiej
Kochani,
Módlmy się w intencji naszej wspólnoty Parafialnej oraz prac konserwatorskich przy naszej Świątyni.
Na wiosnę planujemy II etap prac remontowo-konserwatorskich dachu naszej Świątyni. Prosimy o pomoc finansową na konto Parafii.

(14kB)

"Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego" (Rz 5,5)
"Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
"Panem jest Jezus"." (Kor 1 12,3)
14 lutego - Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
WIELKI POST, TO CZAS ŁASKI:
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Niech nasza wiara wyraża się w dobrych czynach: przez modlitwę, post i jałmużnę.

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
DRUGIE CZYTANIE
Rz 10, 8-13
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Cóż mówi Pismo? "Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim." A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: "Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony".
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. "Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony".
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA
Łk 4, 1-13
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem".
Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek" ".
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje".
Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" ". Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: "Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli", i "na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień"".
Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" ".
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Msze Święte: poniedziałek - nie będzie, we wtorek - 17:00, w środę - 8:00, czwartek - 17:00,
2. W piątek Droga Krzyżowa - 16:00 i po niej Msza Św.
Korzystajmy z odpustów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych jest okazją do uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia. Warunkiem uzyskania odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Bramy Miłosierdzia w Archidiecezji Przemyskiej
Kochani,
Módlmy się w intencji naszej wspólnoty Parafialnej oraz prac konserwatorskich przy naszej Świątyni.
Na wiosnę planujemy II etap prac remontowo-konserwatorskich dachu naszej Świątyni. Prosimy o pomoc finansową na konto Parafii.

(40kB)

"Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego"
"Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
"Panem jest Jezus"."
Pozwól Panu Bogu, aby kierował Twoim życiem.
Otwórz swoje serce na działanie Łaski Bożej, by służyć Kościołowi, Ojczyźnie i ludziom.
7 lutego - Piąta Niedziela Zwykła

7-13 lutego - 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem: "Młodzi, nie dajcie się zniewolić"
10 lutego - Środa Popielcowa - obowiązuje post ścisły
Tak mówi Pan:"Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli...."
11 lutego - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Światowy Dzień Chorego.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorych
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; żeChrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
Oto Słowo Boże.
1 Kor 15, 1-11

(15kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W środę, 10 lutego, przypada Środa Popielcowa. W tym dniu rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, przygotowujący nas do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego. Msza Święta z posypaniem głów popiołem o godz. 17:00.
W tym dniu obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
2. W czwartek, 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego pod hasłem Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5). Msza Święta z namaszczeniem chorych o godz. 17:00.
3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek, o godz. 16:00 i Msza Święta
4. Nabożeństwo Gorzkich Żali i Msza Święta w niedzielę 14 lutego o godz. 11:00.
Korzystajmy z odpustów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych jest okazją do uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia. Warunkiem uzyskania odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Po przejściu przez Drzwi Święte lub Drzwi Miłosierdzia, lub kiedy nastąpiła jedna z wielu innych okoliczności, którym papież Franciszek przyznał możliwość uzyskania odpustu (na przykład dla chorych, uwięzionych i dla każdego, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia), oprócz zwykłych warunków, które wymagają serca dyspozycyjnego, aby łaska mogła przynieść spodziewane owoce, wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie, aby dopełnić ostatnich aktów wymaganych wyznania wiary i modlitwy za papieża w jego intencjach.
To ostatnie będzie mogło zawierać co najmniej jedno Ojcze nasz - modlitwa, której sam Jezus pouczył nas, aby zwracać się do Ojca jak dzieci - a może nawet bardziej. W szczególności, ze względu na ducha właściwego temu Rokowi Świętemu, sugeruje się, aby odmówić piękną modlitwę papieża Franciszka na Jubileusz, a na zakończenie czasu modlitwy inwokację do Pana Jezusa Miłosiernego (na przykład: "Jezu Miłosierny, ufam Tobie").
Bramy Miłosierdzia w Archidiecezji Przemyskiej

(40kB)

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
Duch Pański wypełnia świat
i zna każdy nasz gest i każde nasze słowo.
Otwórzmy nasze serca na łaski od Pana,
wyznajmy grzechy w sakramencie pokuty
i wzrastajmy w wierze.
31 stycznia
- Czwarta Niedziela Zwykła

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
Psalm 71 (70)
Korzystajmy z odpustów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych jest okazją do uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia. Warunkiem uzyskania odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Po przejściu przez Drzwi Święte lub Drzwi Miłosierdzia, lub kiedy nastąpiła jedna z wielu innych okoliczności, którym papież Franciszek przyznał możliwość uzyskania odpustu (na przykład dla chorych, uwięzionych i dla każdego, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia), oprócz zwykłych warunków, które wymagają serca dyspozycyjnego, aby łaska mogła przynieść spodziewane owoce, wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie, aby dopełnić ostatnich aktów wymaganych wyznania wiary i modlitwy za papieża w jego intencjach.
To ostatnie będzie mogło zawierać co najmniej jedno Ojcze nasz - modlitwa, której sam Jezus pouczył nas, aby zwracać się do Ojca jak dzieci - a może nawet bardziej. W szczególności, ze względu na ducha właściwego temu Rokowi Świętemu, sugeruje się, aby odmówić piękną modlitwę papieża Franciszka na Jubileusz, a na zakończenie czasu modlitwy inwokację do Pana Jezusa Miłosiernego (na przykład: "Jezu Miłosierny, ufam Tobie").
Bramy Miłosierdzia w Archidiecezji Przemyskiej
Kochani,
Módlmy się w intencji naszej wspólnoty Parafialnej i prac konserwatorskich przy naszej Świątyni.
Na wiosnę planujemy II etap prac remontowo-konserwatorskich dachu naszej Świątyni. Prosimy o pomoc finansową na konto Parafii.
2 lutego - święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte o godz.: 8:00 i 9:30. Na Mszę Świętą przynosimy świece.
Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

(40kB)

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swych wiernych.
I zapal w nas swój ogień,
ogień miłości Twej.

24 stycznia - Trzecia Niedziela Zwykła
- wspomnienie św. Franciszka Salezego - Patrona dziennikarzy
- 18-25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; pod hasłem: "Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana" (por. 1P 2,9)

Czyt. z Ks. Nehemiasza "Czytanie Prawa Bożego"

... Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: "Amen! Amen!" Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: "Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!" Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: "Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą".
Idąc za przykładem Ezdrasza i Nehemiasza przekładajmy Słowo Boże w czyny miłosierdzia.

Czyt. z Ewangelii św. Łukasza
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
"Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana".
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli".
Sam Pan Jezus daje nam Siebie za wzór do naśladowania, czyta Słowo Boże, odnosi Je do Siebie i wypełnia Wolę Ojca.

Wspominając św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy módlmy się w intencji katolickich mediów, które służą głoszeniu Słowa Bożego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
25 stycznia - Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła - Msza Święta o godz. 8:00

(40kB)

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

17 stycznia
- Druga Niedziela Zwykła
102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
XIX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim
18-25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; pod hasłem: "Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana" (por. 1P 2,9)
Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
(1 Kor 12, 4-11)

Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów - list pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate"

"Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia" - orędzie Ojca Świętego Franciszka

(32kB)

10 stycznia - Niedziela Chrztu Pańskiego

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem".
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".
(Łk 3, 15-16. 21-22)

(20kB)

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Z nauczania św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara
"Trzej Królowie nie tylko uczcili Pana Jezusa, ale złożyli Mu dary, które z natchnienia Bożego przywieźli ze sobą. Było to zarazem wyznaniem ich wiary, bo ofiarując złoto, wyrazili, że On jest Królem, ofiarując kadzidło, wyrazili, że On jest Bogiem, ofiarując mirrę, wyrazili, że On jest prawdziwym człowiekiem i Odkupicielem.
Dzieciątko Boże przyjęło mile te ofiary i udzieliło im wzajemnie hojnych darów; mianowicie za złoto, daru miłości i gorliwości świętej; za kadzidło, daru mądrości i pobożności; za mirrę, daru cierpliwości i umartwienia. Któż zresztą wypowie, jakie uczucia radości i jakie zachwyty budził Jezus w ich sercach, jak sam Jego widok potęgował w nich wiarę i miłość, jak też słodkie i wzruszające były ich rozmowy z Najświętszą Matką i Józefem. Za przykładem Trzech Królów ofiaruj i ty jak najczęściej dary Panu Jezusowi, a szczególnie wtenczas, gdy po Komunii św. w sercu twoim przebywa. Ofiaruj złoto, to jest swoją wolę, by się woli Bożej całkowicie poddała; ofiaruj kadzidło, to jest swój rozum, by wielbił Boga myślą i słowem; ofiaruj mirrę, to jest swoje ciało, by się trudziło i cierpiało dla chwały Bożej. Nadto złotem twoim niech będzie miłość Boga i bliźniego, kadzidłem twoim modlitwa myślna i ustna, twoją mirrą umartwienie ciała i duszy, jak też cierpienia chętnie znoszone. Czy składasz takie dary? Przebywaj też często w Betlejem duchowym, czyli u stóp Pana Utajonego, czyli ukochaj nawiedzenie i adorację Najświętszego Sakramentu".

(11kB)

Orszak Trzech Króli w Polańczyku
początek uroczystości o godz. 10:15 pod Urzędem Gminy.
O godz. 11:00 Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.

(58kB)

3 stycznia - II niedziela po Bożym Narodzeniu

Z Ewangelii:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Drugie Czytanie:
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
(Ef 1, 3-6. 15-18)

Kochani
"Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem". (Lb 6, 24-26)
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pamiętajmy,
że naszym celem jest nieustanne doskonalenie się
czynieniu dobra i wzrastanie w wierze.
Celem naszego życia jest zbawienie.
Niech nas prowadzi Miłosierny Ojciec, i Syn i Duch Święty.
Szczęść Boże
Ks. Piotr
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 więcej...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

3 stycznia
I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic Różańca na Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00.
6 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Msze Święte godz. 8:00 i 11:00. W tym dniu Wigilia Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim.
Orszak Trzech Króli w Polańczyku, początek uroczystości o godz. 10:15 pod Urzędem Gminy. O godz. 11:00 Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. więcej...
7 stycznia
Boże Narodzenie w Kościele Wschodnim. Uszanujmy czas Świąt naszych Braci Grekokatolików i Prawosławnych.

(10kB)

2 stycznia - I sobota miesiąca - oddajmy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

(9kB)

1 stycznia - I piątek miesiąca
AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.
Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

(30kB)

1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Nowy Rok - Światowy Dzień modlitwy o Pokój na świecie

Kochani
"Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem". (Lb 6, 24-26)
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pamiętajmy,
że naszym celem jest nieustanne doskonalenie się
czynieniu dobra i wzrastanie w wierze.
Celem naszego życia jest zbawienie.
Niech nas prowadzi Miłosierny Ojciec, i Syn i Duch Święty.
Szczęść Boże
Ks. Piotr
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 więcej...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

31 grudnia
Koronka do Miłosierdzia Bożego z Mszą Świętą o godz. 15:00
1 stycznia
Nowy Roku. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy dzień modlitwy o Pokój. I piątek miesiąca. Msze Święte 8:00 i 11:00. Za odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego można zyskać odpust zupełny.
2 stycznia
I sobota miesiąca. Msza Święta z różańcem fatimskim 17:00.
3 stycznia
I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic Różańca na Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00.
6 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Msze Święte godz. 8:00 i 11:00. W tym dniu Wigilia Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim.
7 stycznia
Boże Narodzenie w Kościele Wschodnim. Uszanujmy czas Świąt naszych Braci Grekokatolików i Prawosławnych.

29 grudnia - 3 rocznica śmierci abp Ignacego Tokarczuka

(35kB)

"Świętość to nie jest jakaś cudowność,
to nie musi być cudowność
lecz życie konsekwentnie na Ewangelii oparte.
Siła przykładu ludzi, którzy odpowiedzieli i odpowiedzą
na wezwanie do świętości zrównoważy
i przemoże wynaturzone trendy współczesności"

28 grudnia - Święto Młodzianków - Męczenników - to chłopcy pozabijani z rozkazu Heroda

(71kB)

Śmierć dzieci w Betlejem Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego". Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: "Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma". (Mt 2, 13-18)

(58kB)

27 grudnia - święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
oraz święto św. Jana Ewangelisty
Dziś w naszej Parafii błogosławieństwo wina.
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Papież Franciszek
Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
Amen

(113kB)

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA WINA W ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY 27 GRUDNIA
1294. Po modlitwie po Komunii celebrans może poprzedzić to błogosławieństwo następującą zachętą:
Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
1295. Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław +na konto Parafii. to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

1296. Celebrans kropi wodą święconą obecnych i przyniesione przez nich wino. Następnie udziela wiernym końcowego błogosławieństwa i odsyła ich jak zwykle (OB II 226-227).
źŹródło: http://archiczest.pl/archidiecezja/agenda-liturgiczna/obrzed-blogoslawienstwa-wina-w-swieto-sw-jana/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Msze Święte w Boże Narodzenie, święto św. Szczepana - pierwszego męczennika oraz niedzielę - święto Świętej Rodziny o godz. 8:00 i 11:00.
2. Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę po świętach (28-30 grudnia) o godz. 17:00.
3. Msza Święta dziękczynno-przebłagalna na zakończenie roku kalendarzowego z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w czwartek, 31 grudnia o godz. 15:00.

(9kB)

26 grudnia - wspomnienie św. Szczepana - I męczennika
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się:
"Panie Jezu, przyjmij ducha mego!"
A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno:
"Panie, nie poczytaj im tego grzechu" . Po tych słowach skonał.
Dziś w naszej Parafii błogosławieństwo owsa dla zwierząt.

Święty Szczepanie,
Ty odważnie broniłeś prawdy, że Jezus Chrystus jest jedynym Mesjaszem i Zbawicielem,
Ty pod gradem kamieni modliłeś się nawet za swoich prześladowców.
Wstaw się, proszę, za mną przed Bogiem, abym każdym swoim słowem i czynem potwierdzał wiarę w Jezusa oraz potrafił miłować wszystkich, nawet moich nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.
Amen

(21kB)

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OWSA W ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 26 GRUDNIA
1291. Po modlitwie po Komunii celebrans może poprzedzić błogosławieństwo następującą zachętą:
Czytamy w Ewangelii św. Łukasza, że Maryja porodziła Jezusa w grocie, w której betlejemscy pasterze pilnowali swoich stad, i że złożyła Go w żłobie. Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego przygotowujemy w naszych domach i kościołach szopki, w których obok Jezusowego żłóbka znajdują się figury wołu i osła. Swoim przyjściem Jezus uświęcił cały świat stworzony przez Boga, a więc także ludzką pracę, w której tak często zwierzęta służą i towarzyszą człowiekowi i żywią się z plonów ziemi zebranych przez człowieka. Dzisiaj w dniu świętego Szczepana, pierwszego męczennika, zgodnie z dawnym zwyczajem błogosławimy owies, aby służył zwierzętom domowym za pokarm i lekarstwo i aby został zasiany na wiosnę jako zapowiedź obfitego plonu.
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
1292. Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:
Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty stworzyłeś zwierzęta, aby pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy: pobłogosław + ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm i lekarstwo. Niech podawany w chorobie, przywróci im zdrowie, a zasiany na polach, przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

1293. Celebrans kropi wodą święconą obecnych i przyniesiony przez nich owies. Następnie udziela wiernym końcowego błogosławieństwa i odsyła ich jak zwykle (OB II 224-225)
źŹródło: http://archiczest.pl/archidiecezja/agenda-liturgiczna/obrzed-blogoslawienstwa-owsa-w-swieto-sw-szczepana/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Msze Święte w Boże Narodzenie, święto św. Szczepana - pierwszego męczennika oraz niedzielę - święto Świętej Rodziny o godz. 8:00 i 11:00.
2. Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę po świętach (28-30 grudnia) o godz. 17:00.
3. Msza Święta dziękczynno-przebłagalna na zakończenie roku kalendarzowego z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w czwartek, 31 grudnia o godz. 15:00.

(82kB)

25 grudnia - Boże Narodzenie
Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

Kochani,
Niech Dziecię Jezus wniesie pokój
do każdego serca i do każdej rodziny!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku serdecznie
pozdrawiam Parafian, Przyjaciół i Gości.
Niech do wszystkich dociera prawda,
że Ojciec Miłosierny czeka na każdego
z pełnią swoich Łask.
Szczęść Boże
ks. Piotr

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Msze Święte w Boże Narodzenie, święto św. Szczepana - pierwszego męczennika oraz niedzielę - święto Świętej Rodziny o godz. 8:00 i 11:00.
2. Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę po świętach (28-30 grudnia) o godz. 17:00.
3. Msza Święta dziękczynno-przebłagalna na zakończenie roku kalendarzowego z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w czwartek, 31 grudnia o godz. 15:00.

(82kB)

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
Miłosiernemu Ojcu składamy dziękczynienie
za wszystkich modlących się od 25 marca
w obronie dzieci, których życie
w łonie matki było zagrożone
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen

Kochani,
Niech Dziecię Jezus wniesie pokój
do każdego serca i do każdej rodziny!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku serdecznie
pozdrawiam Parafian, Przyjaciół i Gości.
Niech do wszystkich dociera prawda,
że Ojciec Miłosierny czeka na każdego
z pełnią swoich Łask.
Szczęść Boże
ks. Piotr
Adoracja Bożego Dzieciątka - św. Józef Sebastian Pelczar
(...) twoje serce jest niejako żłóbkiem betlejemskim, a w nim ma Pan Jezus zawsze przebywać i być przedmiotem nieustannej i gorącej miłości. A więc otwórz Mu swe serce na oścież i oddaj się cała, aby On żył w tobie przez łaskę uświęcającą i przez ciągłe działanie, które by wszystkie twoje myśli, słowa, czyny i cierpienia uczyniło świętymi. Często też w dzień, a zwłaszcza w chwilach modlitwy i po Komunii świętej, usuwaj się w głębię serca, jakby przed żłóbek i tam adoruj, dziękuj, błagaj i przepraszaj. Wreszcie pamiętaj, że każdy nasz kościół jest jakby stajenką betlejemską, każde cyborium jakby żłóbkiem i że tam i tu ten sam Pan Jezus spoczywa, wyniszczony ze swego majestatu, a za to odsłaniający niezmierzoną swą miłość, żeby się stać naszą ofiarą i naszym życiem. (...) On dlatego dał się złożyć w żłóbku, aby okazać, że będzie pokarmem dusz wierzących i kochających. Do ich liczby i ty jesteś powołana, a więc patrz, abyś i sama spieszyła do Pana z upragnieniem i dusze inne do Niego pociągała. Czy tak miłujesz Pana Jezusa?".
Adoracja Bożego Dzieciątka - św. Józef Sebastian Pelczar więcej...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Pasterka z zakończeniem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz modlitwą w intencji ofiarodawców i przyjaciół Parafii w nocy z 24/25 grudnia o północy.
2. Msze Święte w Boże Narodzenie, święto św. Szczepana - pierwszego męczennika oraz niedzielę - święto Świętej Rodziny o godz. 8:00 i 11:00.
3. Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę po świętach (28-30 grudnia) o godz. 17:00.
4. Msza Święta dziękczynno-przebłagalna na zakończenie roku kalendarzowego z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w czwartek, 31 grudnia o godz. 15:00.

(16kB) (6kB)

20 grudnia - IV Niedziela Adwentu
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw,
abyśmy coraz bardziej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej.
Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich
i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy.
Amen.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dni powszednie - 6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny ok. 6:20 Msza Święta - Roraty z rozważaniem adwentowym na podstawie książki Aleksandry Polewskiej "Cuda w historii Polski. 20 niezwykłych wydarzeń, które zmieniły losy naszej Ojczyzny".
2. Od 16 do 24 grudnia po roratach modlić się będziemy Nowenną do Dzieciątka Jezus więcej...
3. Świece "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" są do nabycia w kościele.
4. Pasterka z zakończeniem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz modlitwą w intencji ofiarodawców i przyjaciół Parafii w nocy z 24/25 grudnia o północy.
5. Msze Święte w Boże Narodzenie, święto św. Szczepana - pierwszego męczennika oraz niedzielę - święto Świętej Rodziny o godz. 8:00 i 11:00.
6. Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę po świętach (28-30 grudnia) o godz. 17:00.
7. Msza Święta dziękczynno-przebłagalna na zakończenie roku kalendarzowego z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w czwartek, 31 grudnia o godz. 15:00.

(16kB) (7kB)

13 grudnia - III Niedziela Adwentu
Z radością służmy Bogu i bliźniemu przez udział w życiu parafialnym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
(Flp 4,4-7)
Modlitwa św. Siostry Faustyny (Dzienniczek 163):
- Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
- Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
- Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
- Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
- Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
- Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 13 grudnia 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, Pana Prezydenta i Pani Premier.
2. Od 16 do 24 grudnia po roratach modlić się będziemy Nowenną do Dzieciątka Jezus więcej...
3. Spowiedź świąteczna:
- Górzanka - w czwartek, 17 grudnia, godz. 15:00-16:30
- Wołkowyja - w sobotę, 19 grudnia, godz. 14:30-17:00
4. Świece "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" są do nabycia w kościele.
5. W dni powszednie - 6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny ok. 6:20 Msza Święta - Roraty z rozważaniem adwentowym na podstawie książki Aleksandry Polewskiej "Cuda w historii Polski. 20 niezwykłych wydarzeń, które zmieniły losy naszej Ojczyzny"
Remont dachu zakończony - "Dziękujmy Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki"
TRWA ROZLICZANIE REMONTU DACHU - PROSIMY O OFIARY

(9kB)

6 grudnia - II Niedziela Adwentu
Bóg bogaty w Miłosierdzie
czeka na powrót swoich ochrzczonych dzieci

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Bracia:
Zawsze w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. (Flp 1, 4-6. 8-11)
"Tak, więc, jeśli mamy grzechy, bracia, przebaczmy je tym, którzy nas o to proszą. Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści, ono niszczeje" (św. Augustyn)
(16kB) RORATY (od poniedziałku do soboty)
6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny
ok. 6:20 Msza Święta
- z rozważaniem adwentowym na podstawie książki "Cuda w historii Polski.
20 niezwykłych wydarzeń, które zmieniły losy naszej Ojczyzny" Aleksandra Polewska
W kościele można nabyć świece CARITAS na stół wigilijny.
17 grudnia - godz. 15:00-16:30 - spowiedź adwentowa

(47kB)

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

"Wszystko sprowadza się do tego, by znaleźć łatwy sposób otrzymania od Boga łaski koniecznej do tego, by stać się świętym; i tego właśnie chce ciebie nauczyć. I twierdzę, że aby znaleźć łaskę Bożą, trzeba znaleźć Maryję." (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
Msze Święte: 6:20 i 17:00
Godzina Łaski: 12:00-13:00

8 grudnia - rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdziawięcej...

Nowe życie w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Remont dachu zakończony - "Dziękujmy Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki"
ZBLIŻA SIĘ CZAS ROZLICZENIA REMONTU DACHU - PROSIMY O OFIARY

(9kB)

29 listopada - I Niedziela Adwentu
Bóg bogaty w Miłosierdzie
czeka na powrót swoich ochrzczonych dzieci

S. Faustyna w "Dzienniczku" do Pana Jezusa kieruje słowa:
Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny - jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne - jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; trzecim - jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem, ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. O Jezu mój, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz 163)
(16kB)
RORATY
6:00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny
ok. 6:20 Msza Święta - z rozważaniem adwentowym

4 grudnia - I piątek miesiąca - nie będzie Rorat
Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa - 17:00
Spowiedź - 16:00
Nowe życie w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski
na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Remont dachu zakończony
- "Dziękujmy Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki"
ZBLIŻA SIĘ CZAS ROZLICZENIA REMONTU DACHU - PROSIMY O OFIARY

(91kB)

22 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
święto patronalne Akcji Katolickiej
"Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie - to nasze zwycięskie hasło
Ono nas zawsze prowadzić będzie - i świecić jak słońce jasno"

Fragment z Apokalipsy 1, 5-8
Chrystus jest władcą królów ziemi
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.
Z nauczania św. Jana Pawła II, Poznań, 3.VI.1997 r.:
"Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Liczę na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat Was potrzebuje. Potrzebuje Was Kościół. Przyszłość Polski od Was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi "cywilizację miłości": w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, w uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary."
Nowe życie w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
ZBLIŻA SIĘ CZAS ROZLICZENIA REMONTU DACHU - PROSIMY O OFIARY

(12kB)

11 LISTOPADA 2015
97 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

WDZIĘCZNI ZA ROK NAWRÓCENIA I ŁASKI
DAJMY OJCZYNIE POKORNĄ MODLITWĘ I PRACĘ
Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny
11 listopada, o godz. 9:00

Módlmy się słowami ks. Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
PROSIMY O OFIARY NA REMONT DACHU

(30kB)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE
- MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

Msze Święte
1 listopada
8:00, 11:00, 14:00 z procesją żałobną na cmentarzu
2 listopada
7:00, 9:00
... WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE. AMEN

Któż jest wśród tych Świętych? Kto wstawia się za nami przed Panem Bogiem?
- św. Jan Paweł II
- św. Jan z Dukli
- św. Andrzej Bobola
- św. Jan Sebastian Pelczar
- św. Zygmunt Gorazdowski
- bł. Jan Wojciech Balicki
- bł. Bronisław Markiewicz
- bł. Karolina Kózkówna
Z homilii św. Jana Pawła II w dniu beatyfikacji Karoliny Kózkówny:
"Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym."

LISTOPAD - MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH
(48kB) "Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany.
Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli.
Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech.
Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna.
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu." (2 Mch 12,41-45)
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.
2. Ofiarowanie odpustów.
3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
6. Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
OFIAROWANIE ODPUSTÓW
Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2. Przyjęcie Komunii Świętej.
3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

(9kB)

AVE MARIA ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO

PADZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY
(42kB) Matko Najświętsza razem z Tobą chcemy przeżywać nasze radości i smutki.
Modlitwą otaczamy naszą Ojczyznę, naszą Parafię, nasze rodziny i gości odwiedzających Górzankę.
Modlimy się o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich, łaskę zdrowia, o wiarę, nadzieję i miłość, o łaskę przebaczenie i nawrócenia.
Prosimy o pokój na świecie, w intencji dzieci nienarodzonych, o łaskę życia sakramentalnego dla zagubionych.
Matce Najświętszej polecamy wszystkie sprawy związane z remontem dachu naszej świątyni
Nabożeństwo Różańcowe - w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, w niedzielę o 10:30.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.